Sunteți pe pagina 1din 3

PROFESOR: Conf. univ. dr.

Vasile
Molan

STUDENT: Badea Mihaela Andreea

ANUL: II ID

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI


CERINȚE:

1. Redactaţi un text narativ, de 1-2 pagini, în care  să prezentaţi un dialog contradictoriu între
doi profesori pentru învăţământul preşcolar cu privire la organizarea convorbirilor după un
şir de ilustrații la grupa mare.
2. Prezentaţi etapele desfăşurării unui joc didactic la grupa mare după următorul format:

Etapele Ce se realizează în fiecare etapă De ce se procedează aşa


(justificare ştiinţifică)
REZOLVARE:

1. Redactaţi un text narativ, de 1-2 pagini, în care  să prezentaţi un dialog contradictoriu între
doi profesori pentru învăţământul preşcolar cu privire la organizarea convorbirilor după un
şir de ilustrații la grupa mare.

O dimineață atipică de iarnă nu prevestea ce o să se întâmple. În cancelarie zarvă mare,


fiecare cadru didactic își căuta locul său. În toată agitația două educatoare la grupa mare
dezbăteau modul de organizare și desfășurare al activităților de educare a limbajului utilizând
convorbirea după un șir de ilustrații.
- Ce activități ai ales să realizezi în cadrul domeniului experențial Limbă și Comunicare?
- Având în vedere Tema săptămânală “E iarnă pe pământ”, am pregătit câteva ilustrații
adecvate temei.
- După ce criteriu ai ales aceste imagini? Ce vei face cu ele?
- Voi realiza o convorbire după un șir de ilustrații având la bază Textul literar “ Baba
iarnă face pozne”, de M. Bogdanov.
- Nu crezi că este un text prea greu pentru preșcolarii de 5-6 ani?
- Nu, deoarece aceștia vor avea un suport intuitiv

S-ar putea să vă placă și