Sunteți pe pagina 1din 1

Institutul de Formare Continuă

Catedra Limbi străine

AVIZ

formare profesională: Calificare profesională


specialitatea: Limba engleză

La lucrarea de calificare cu tema ___________________________________________________

______________________________________________________________________________

elaborată de tema ______________________________________________________________

Coordonatorul lucrării de calificare:

Forma lucrării
1. Respectarea rigorilor privind aspectul grafic, normele gramaticale în vigoare şi
referinţele:
Absolut corect / corect în temei /suficient de corect __________________________

2. Corectitudinea structurii lucrării ( introducere, conţinut, încheiere, bibliografie, anexe;


simetria conţinutului).
Conform cerinţelor / în temei conform cerinţelor______________________________
I. Conţinutul lucrării
1. Gradul de argumentare a actualităţii temei:
Argumentare foarte bună / bună / satisfăcătoare _______________________________
2. Demonstrarea competenţelor de cercetare/sinteză (elaborarea ipotezei, selectarea
metodelor de cercetare, colectarea şi interpretarea datelor, sintetizarea părţii teoretice
etc.)
Realizare foarte bună / bună / satisfăcătoare __________________________________
3. Calitatea cercetării/sintezei efectuate
Nivel foarte înalt / înalt / satisfăcător _________________________________________
4. Valoarea ştiinţifică şi/sau aplicativă a lucrări de calificare
Valoare aplicativă nivel catedra / instituţie / domeniu ____________________________
II. Gradul de responsabilitate şi atitudinea auditorului
Grad foarte înalt / înalt /satisfăcător de responsabilitate_____________________________
III. Concluzii
Lucrarea de calificare corespunde totalmente / în mare parte / parţial cu cerinţele faţă de
o lucrare de calificare ____________________________________________________
IV. Decizia
Se propune de a aprecia lucrarea de calificare cu nota _____________________________
Semnătura ___________________ Data __________