Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea din București

Programul de studii: Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar


Anul: I, ID-IFR, grupa 102
Student: Grigore (Munteanu) Andreea
Disciplina: Fundamentele psihopadagogiei speciale
Profesor: Conf. Univ. Dr. Diana Csorba

PLAN DE INTERVENŢIE
ADHD
hiperactiv-impulsiv

Date de identificare
Nume şi prenume : Robert Mihai
Vârsta : 6 ani
Clasa : Pregătitoare
Părinţii : mama – contabil, lucrează 8 pore, se ocupă intens de copil
tata – muncitor, plecat la muncă în străinătate
Alte informaţii
o subiectul este al doilea copil în familie, născut la un interval de 3 ani faţă de primul copil
o copilul petrece în medie apriximativ 3 ore în faţa calculatorului şi a televizorului și vizionează
multe emisiuni cu desene animate

Diagnostic psiho-pedagogic: ADHD- hiperactiv – impulsiv


Simptome de hiperactivitate :
o agitaţie/ nelinişte

o motricitate excesivă

o dificultăţi în a se angaja în activităţi distractive

o logoree permanentă/ discută despre altceva

1
Simptome de impulsivitate

o îi întrerupe/ deranjează pe colegi

o nerăbdător, are dificultăţi în a-şi aştepta rândul

o agasează şi agresează copiii, intră în conflict cu ceilalţi

o nu prezintă interes pentru sarcinile şcolare, uneori uită să-şi aducă toate materialele pentru ore
( cărţi, caiete, instrumente de lucru )

Cauzele comportamentului
o copie exemplele negative ( modele ) din filmele cu desene animate;
o vrea să iasă în evidenţă;
o nu a avut în familie un sistem de recompense- pedepse ( i s- a oferit totul necondiţionat ) ;
o vrea să se impună pentru a-si invinge timiditatea
Reacţii emoţionale ( ale anturajului faţă de comportamentul copilului )
o a fost tratat de grup pe măsura comportamentului său
o a fost ignorat de ceilalţi copii
o a fost tratat asertiv, ceilalţi copii impunându-i să le respecte liniştea, intimitatea, personalitatea

ANALIZA SWOT

Puncte tari Puncte slabe


- nivelul de dezvoltare al limbajului este corespunzător - nu respectă reguli, vorbește neîntrebat,
vârstei, - îi întrerupe și deranjează pe colegi,
- interacționează cu cadrele didactice și colegii de la - agresează și agasează colegii,
clasă, - nu prezintă interes pentru sarcinile şcolare, uneori
-vocabular activ în limitele vârstei uită să-şi aducă toate materialele pentru ore
- sociabilitate (cărţi, caiete, instrumente de lucru )
- se manifestă prin agitație și neliniște,
- motricitate excesivă

2
Oportunități Amenințări
 -integrarea într-un colectiv cu copii tipici (fără -se află în imposibilitatea de a se concentra sau de a
probleme), ar înregistra progrese la nivel de fi coerent
socializare, putându-se observa achiziția deprinderilor -nu este întotdeauna interesat de interacțiunea cu cei
de interacțiune în grup și limbaj, din jur petrecând foarte mult timp singur fără a lega
-dezvoltarea atitudinilor pozitive de realționare în prietenii, fiind ignorat și înlăturat de colegi din
grup, cauza comportamentului dezirabil,
-îmbogățirea, precizarea și activizarea vocabularului, - are o toleranţă scăzută la frustrări (plânge, ţipă, se
-program de intervenție specializată, loveşte);
-parcurgerea unui program intens de psihoterapie, -nu prezintă interes în a se juca cu ceilalti copii
-are nevoie de feed-back pozitiv după fiecare
sarcină realizată;
-are nevoie de afecţiune, de integrare.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:
Pe termen lung:
o Diminuarea comportamentului negativ: agasarea și agresarea colegilor,
o Dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaționare în grup
o Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului propriu de
achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din cadrul familiei;
o Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor
gramaticale;
o Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii;
Pe termen scurt:
o Participarea la activităţi de grup;
o Formarea abilităţilor de comunicare prin îmbogățirea, precizarea și activizarea vocabularului
o Formarea abilităţilor de participare la lecţii;

3
Strategii de intervenţie şi metodele de modificare comportamentală
o Redactarea unui regulament al clasei, impreună cu toţi elevii şi repetarea constantă a punctelor
regulamenului de către toți elevii,
o Formularea unor reguli și unor consecințe pe care elevii trebuie să le suporte în caz de
nerespectare,
o Așezarea în bancă preferenţial, la fel ca toţi copiii din clasă, el fiind plasat pe rândul de la geam,
în a doua bancă,
o Stabilirea unui program de discuții individual cu elevii clasei în care cu privire la probleme,
nevoi, comportamente dezirabile/ indezirabile,
o Discuții la nivel de clasă cu privire la elevii sunt și ei oameni, au animite drepturi dar totodată
trebuie să respecte și animite reguli de comportament (nu se îmbrâncesc ci, trec frumos unul pe
lângă altul).

Metode folosite: planșe, jocuri, fișe de lucru, joc de rol, aprecieri stimulative, eveluare orală și
scrisă, conversaţia, povestirea, problematizarea, brainstorming- ul.

Ce a învăţat copilul
o că şi ceilalţi copii trebuie respectaţi
o că sistemul recompensă – pedeapsă funcţionează
o ignorarea din partea colegilor doare foarte mult
o să evite copiii cu comportamente indezirabile
o să execute anumite mişcări care să-i consume energia (genoflexiuni, săritul într-un picior),
antrenarea în jocurile de rol
o să rămână după program, câteva minute, timp în care prestează o activitate, pentru a evita
compania unor copii cu care intră în conflict
Reacțiile copilului
o în prima fază, Robert a fost afectat, ulterior obișnuindu-se cu modul de lucru,colaborare cu ceilalţi
colegi
o Atunci când a ignorat de colegi, a mai încercat de câteva ori să se remarce prin violenţă, dar treptat,
comportamentul indezirabil s-a manifestat mai rar

4
o a selectat alternative în cadrul comportamentului nagociat, încercând să mulţumească ambele părţi

S-ar putea să vă placă și