Sunteți pe pagina 1din 2

Teme colocviu Biochimie clinică

Seria D

Temă grupele 40-43


Modificări ale testelor de laborator întâlnite la pacienții cu sindrom nefrotic pur. Descrieți
mecanismele prin care poate fi explicată apariția acestor modificări.

Temă grupele 44-47


BNP (peptidul natriuretic cerebral): sinteză, mecanism de acțiune, efecte fiziologice, utilitatea
dozării sale în practica medicală.

Temă grupele 48-51


Utilitatea testelor biochimice în monitorizarea pacientului cu diabet zaharat.

Indicații pentru rezolvare:


Răspunsurile trebuie să se încadreze în limita unei pagini de text (exceptând lista de surse
bibliografice) redactate cu diacritice, cu font Times New Roman, aliniere Justify, dimensiune 12, cu 1,5
distanță între rânduri.
Sursele bibliografice consultate trebuie menționate în text și trebuie să se regăsească în lista
finală de referințe. În text se menţionează doar numele primului autor și anul publicaţiei. La final se
menționează:
- pentru articole: numele autorilor (dacă sunt 3 sau mai puțini autori se menționează numele fiecărui
autor; dacă sunt mai mult de patru autori se menționează doar numele primilor 3, urmat de et al.), titlul
articolului, titlul revistei, anul, volumul, paginile;
- pentru cărți: numele autorilor, titlul cărţii, editura, anul publicării;
- pentru capitole din cărți: numele autorilor, titlul capitolului, titlul cărții, editura, anul publicării,
paginile.
Se recomandă folosirea unui număr de minim 3 surse bibliografice (cu excepția materialului
prezentat în cadrul cursului de biochimie clinică). Ca surse bibliografice se pot folosi articole științifice,
manuale, tratate, monografii.
Preluările identice ale unei fraze sau paragraf trebuie evitate. Informațiile prezentate trebuie să
fie corecte din punct de vedere ştiinţific şi să detalieze, acolo unde este cazul, mecanismele biochimice
implicate. Ideile trebuie prezentate sintetic, iar conexiunea dintre idei trebuie să fie clară, ușor de
urmărit.
La expirarea timpului de lucru, temele rezolvate se trimit pe adresa raluca.stanescu@umfiasi.ro.
Documentele se trimit în format doc sau docx, iar titlul documentului este ,,Nume student
Prenume student Grupa”.

Barem corectare:
 Corectitudinea științifică a noțiunilor prezentate – 2 p
 Respectarea regulilor referitoare la referintele bibliografice (calitatea surselor alese, modul de
citare, modul de descriere a sursei) -1 p
 Respectarea indicațiilor referitoare la tehnoredactare - 1p
 Caracteristicile modului de prezentare a temei: claritatea ideilor, capacitatea de sinteza,
originalitate – 3 p.
 Activitate semestru – 2 p
 Oficiu -1 p.