Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Celulele cu ............ au rol în vederea diurnă şi perceperea ............ obiectelor.

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de regiuni ale scheletului corpului, iar coloana A denumiri ale
oaselor ce aparţin acestor regiuni. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. humerus a) capul
2. stern b) membrul inferior
3. temporal c) membrul superior
d) trunchiul

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. ARN-ul de transport:
a) are formă de frunză de trifoi
b) face parte din structura ribozomilor
c) are rol în procesul de replicaţie
d) transferă aminoacizii în nucleu

2. Gripa:
a) este o afecţiune cronică
b) afectează sistemul excretor
c) este produsă de un virus
d) poate determina apariţia cancerului

3. Tiroida este localizată în partea:


a) stângă a abdomenului
b) posterioară a encefalului
c) anterioară a gâtului
d) dreaptă a toracelui

4. Sistola ventriculară durează:


a) 0,1 secunde
b) 0,3 secunde
c) 0,4 secunde
d) 0,5 secunde

5. Aparţine muşchilor abdomenului:


a) dorsalul mare
b) dinţatul
c) oblicul extern
d) trapezul
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Diastola generală se produce datorită relaxării miocardului.

2. În condiţii de repaus, expiraţia este un proces activ.

3. Ecosistemele antropizate conţin un număr mic de specii.

4. Pielea conţine receptori tactili, termici şi dureroşi.

5. ARN – ul mesager este implicat în sinteza proteinelor.

6. Sistemul nervos central este alcătuit din encefal, ganglioni nervoşi şi nervi.

S-ar putea să vă placă și