Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Imunitatea ............ poate fi înnăscută iar cea ............. poate fi indusă prin vaccinare.

B 6 puncte
Coloana B cuprinde simbolurile celor patru grupe de sânge, iar coloana A aglutininele
caracteristice acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. aglutinine β a) O (I)
2. aglutinine α b) A (II)
3. aglutinine α şi β c) AB (IV)
d) B (III)

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Axul longitudinal al corpului delimitează un pol:


a) anterior şi unul posterior
b) cranial şi unul caudal
c) stâng şi unul drept
d) ventral şi unul dorsal

2. În structura bicatenară a ADN-ului, timina se leagă de:


a) adenină prin două punţi de hidrogen
b) citozină prin trei punţi de hidrogen
c) guanină prin două punţi de hidrogen
d) uracil prin trei punţi de hidrogen

3. Diagnosticul prenatal este recomandat în următoarele cazuri:


a) mama are vârsta de 24 de ani şi este la prima sarcină
b) mama este purtătoarea unei mutaţii pe cromozomul Y
c) părinţii mai au copii afectaţi de mutaţii autozomale
d) părinţii sunt purtătorii unui complement cromozomial normal

4. Stimularea sistemului nervos simpatic are ca efect:


a) constricţia bronhiilor
b) constricţia muşchiului vezical
c) mărirea pupilei
d) relaxarea sfincterelor digestive

5. ADN-ul denaturat dintr-o soluţie răcită treptat:


a) are aspect de frunză de trifoi
b) are structură bicatenară
c) îşi poate reface punţile de hidrogen
d) prezintă nucleotide cu uracil
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Molecula de ARN ribozomal este implicată în sinteza aminoacizilor la nivelul celular.

2. Secreţia tubulară este un proces care contribuie la formarea urinei finale.

3. Creşterea numerică a populaţiei umane este un factor inhibitor al fenomenului de poluare


antropică.

4. Înroşirea locală a pielii şi apariţia unor vezicule mici sunt simptome ale herpesului.

5. Cromozomii telocentrici au centromerul plasat la unul din capetele moleculei de ADN.

6. Sternul este osul pe care se inseră primele 10 perechi de coaste.

S-ar putea să vă placă și