Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Arcul reflex este substratul ............ al ............ reflex.

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de organe, iar coloana A efectele pe care stimularea
parasimpaticului o are asupra acestor organe. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare
cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. cardiomoderaţie a) hipofiză
2. creşterea tonusului şi motilităţii b) inimă
3. relaxarea sfincterului intern c) stomac
d) uretră

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Otita poate fi consecinţă a:


a) accidentării recente
b) infecţiei bacteriene
c) poluării fonice
d) virozei respiratorii

2. În structura bicatenară a ADN-ului, guanina se leagă de:


a) adenină prin două punţi de hidrogen
b) citozină prin trei punţi de hidrogen
c) timină prin două punţi de hidrogen
d) uracil prin trei punţi de hidrogen

3. Segmentul periferic al unui analizator:


a) conduce impulsul nervos
b) elaborează senzaţii conştiente
c) analizează informaţiile recepţionate
d) recepţionează o variaţie energetică

4. Se absorb prin mecanisme pasive:


a) aminoacizii
b) glucoza
c) glicerolul
d) amidonul

5. Are structură moleculară similară unei frunze de trifoi:


a) ARN-ul de transfer
b) ARN-ul mesager
c) ARN-ul viral
d) ARN-ul ribozomal
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Dilatarea alveolelor pulmonare poate fi asociată emfizemului pulmonar.

2. Cromozomii metacentrici au centromerul plasat aproape de unul din capetele moleculei de


ADN.

3. Tehnica fecundării ,,in vitro” poate fi utilizată în tratamentul sterilităţii.

4. Sistemul de oscioare din urechea medie preia vibraţiile timpanului şi le transmite


membranei ferestrei rotunde.

5. Căile ascendente deservesc sensibilitatea exteroceptivă, proprioceptivă şi interoceptivă a


corpului.

6. Nucleosomul este format dintr-un miez histonic şi un fragment de ADN.

S-ar putea să vă placă și