Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

După originea lor, ecosistemele se clasifică în ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de afecţiuni ale sistemului osos, iar coloana A cuprinde
denumirea acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. fracturi a) întinderi ale ligamentelor
2. entorse b) ruperea ligamentelor şi deplasarea oaselor
3. luxaţii c) ruperea totală sau parţială a oaselor
d) devieri laterale ale vertebrelor

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Aparţine scheletului antebraţului:


a) tibia
b) fibula
c) ulna
d) humerusul

2. Opacifierea cristalinului caracterizează:


a) cataracta
b) glaucomul
c) conjunctivita
d) miopia

3. Sunt muşchi ai coapsei:


a) fesieri
b) gastrocnemieni
c) trapezi
d) croitori

4. ADN-ul reprezintă materialul genetic al majorităţii organismelor, deoarece:


a) se sintetizează prin transcriere
b) este de obicei monocatenar
c) prezintă două catene paralele
d) conţine codificată informaţia genetică

5. Producătorii din lanţurile trofice acvatice sunt :


a) algele
b) bacteriile
c) peştii
d) nevertebratele
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Timina este baza azotată pirimidinică specifică pentru macromolecula de ARN.

2. Cancerul epiteliilor poartă denumirea de carcinom.

3. Celulele cu conuri sunt receptorii vederii fotopice.

4. Artera aortă aparţine circulaţiei sistemice.

5. Cariile dentare sunt provocate de inflamarea mucoasei bucale.

6. Secreţia glandelor salivare conţine enzime cu rol in degradarea amidonului.

S-ar putea să vă placă și