Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Opacifierea ............ determină apariţia cataractei, iar creşterea presiunii intraoculare duce
la apariţia ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de funcţii ale macromoleculelor de ARN, iar coloana A
denumiri ale tipurilor de ARN . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei
A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. ARN mesager a) reprezintă materialul genetic al ribovirusurilor
2. ARN de transfer b) se ataşează de proteinele ribozomale
3. ARN viral c) transportă aminoacizii la locul sintezei proteice
d) se maturează prin eliminarea intronilor

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Coloana vertebrală participă la alcătuirea cutiei toracice împreună cu:


a) sternul şi diafragmul
b) sternul şi coastele
c) sternul şi omoplatul
d) sternul şi clavicula

2. În secreţia salivară există enzime care degradează:


a) glucide
b) lipide
c) proteine
d) vitamine

3. Îngustarea calibrului arterelor coronare este o cauză a:


a) leucemiei
b) anemiei
c) cardiopatiei ischemică
d) hemoragiei cerebrale

4. Molecula de ADN se caracterizează prin:


a) are ca bază pirimidinică specifică uracilul
b) are o structură monocatenară cu porţiuni bicatenare
c) prezintă legaturi duble de hidrogen între adenină şi timină
d) se denatureză după modelul semiconservativ

5. Descompunătorii sunt reprezentaţi de organismele:


a) parazite
b) fitofage
c) zoofage
d) saprofage
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Sistemul nervos central este alcătuit din encefal şi măduva spinării.

2. Herpesul este o boală infecţioasă de natură virală.

3. Deltoidul este muşchi al membrului inferior.

4. ADN-ul conţine stocată informaţia necesară pentru sinteza apei.

5. Nucleozomul constituie unitatea structurală a fibrei de cromatină.

6. Consumatorii primari dintr-un ecosistem acvatic sunt organisme fitofage.

S-ar putea să vă placă și