Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

În molecula unui acid nucleic, prin ataşarea unui radical fosfat la o ............. rezultă
o ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde localizări ale unor glande, iar coloana A denumirea acestor glande.
Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din
coloana B.
A B
1. tiroidă a) în cavitatea abdominală
2. hipofiză b) anterior traheei şi laringelui
3. pancreas c) în spatele sternului
d) la baza diencefalului

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Este os lat:
a) femurul
b) coxalul
c) tibia
d) fibula

2. Sunt muşchi ai abdomenului:


a) trapezi
b) dinţaţi
c) oblici externi
d) intecostali

3. Inflamarea mucoasei bucale determină:


a) stomatită
b) faringită
c) enterocolită
d) carii dentare

4. Carcinomul este cancerul:


a) sângelui
b) epiteliilor
c) măduvei osoase
d) plasmei

5. Sunt ecosisteme acvatice naturale:


a) iazurile
b) heleşteele
c) lacurile de acumulare
d) bălţile
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Humerusul este un os ce aparţine scheletului mâinii.

2. Presiunea intraoculară crescută este caracteristică glaucomului.

3. Scolioza este determinată de devierea laterală a coloanei vertebrale.

4. Molecula de ADN conţine patru tipuri de nucleotide.

5. Biotopul este reprezentat de totalitatea factorilor abiotici.

6. Consumatorii primari dintr –un ecosistem terestru sunt reprezentaţi de plantele verzi.

S-ar putea să vă placă și