Sunteți pe pagina 1din 6

Aplicatie metoda pe faze

S.C. Alfa are ca obiect de activitate producţia de ciment în diverse sortimente. Procesul tehnologic s-a
delimitat în două faze:
- Faza „clincher” (faza I) – obţinerea semifabricatului clincher prin ardere a calcarului şi a zgurei
de furnal la temperaturi foarte mari
- Faza „măcinare aglomerare” (faza II) – obţinere ciment în diverse sortimente.
Întreprinderea dispune de două secţii principale:
- secţia 1 – „cuptoare”
- secţia 2 – „moară”
- două secţii auxiliare:
 sector mecano-energetic (SME)
 atelier de întreţinere şi reparaţii (AIR)
- un sector administrativ şi de conducere (SAC).

Pentru o lună de activitate se cunosc următoarele date:


1. Date privind cheltuielile

Cheltuieli Activitatea
Nr. Natura Total Cheltuieli directe
indirecte auxiliară CGA
Crt. cheltuielilor cheltuieli
FI F II S1 S2 SME AIR
1 Materii prime 299.000 280.000 19.000          
(601)
2 Materiale (602) 230.600 42.000 43.000 32.000 52.000 16.000 15.600 30.000
3 Carburanti 21.000     10.000   3.000   8.000
4 piese de shimb 33.500 12.000 14.000 2.000 3.000 1.000 1.500 0
5 echipamente de 8.546
protectie 3.000 4.000 500 300 196 250 300
6 alte obiecte de 1.430
inventar 200 300 420 320 40 50 100
7 energie electrica 28.000     5.000 11.000     12.000
8 gaze 13.000 12.000           1.000
9 apa 4.440         4.000   440
10 chirii 1.200             1.200
11 reparatii de la 3.350
terti     2.350       1.000
12 deplasari 800
detasari             800
13 taxe 2.000
telecomunicatii             2.000
14 servicii bancare 1.500             1.500
15 alte cheltuieli de 2.000
exploatare             2.000
16 Salarii + CAM 240.639 58.800 66.150 17.640 22.050 1.764 3.675 70.560
18 amortizari 55.425 8.000 12.000 12.400 18.000 1.500 125 3.400
19 TOTAL 946.430 416.000 158.450 82.310 106.670 27.500 21.200 134.300
2. Date privind producţia obţinută

2.1 producţia auxiliară

Sectia Cheltuieli Productia Destinaţia producţiei


auxiliară colectate fizica SME AIR S1 S2 SAC
1. SME 27.500 8.000 kw - 100 3280 4600 20
2. AIR 21.200 1.200 h 250 - 450 410 90

2.2 Producţia secţiilor de bază

Producţia obţinută din FI:


- 800 t semifabricat clincher. Cost antecalculat 600 lei/t.
Din cantitatea obţinută în FI 780 t s-au utilizat în FII

- 400 t piatră calcar pentru drumuri valorificată la un preţ de 100 lei/t.

Producţia obţinută din FII:


Nr. Densitate
Sortiment Cantitate
crt. g/cm3
1. * Ciment super B 400 480 t 2,6
2. Ciment B 300 300 t 2,34
3. Ciment B 200 100 t 1,82

Producţia în curs de execuţie

F I – 50.530 lei
F II – 23.575 lei

Repartizarea CGA se face folosind drept bază de repartizare salariile directe.

Pentru calcului costului pe sortimente se va folosi procedeul indicilor de echivalenţă calculaţi ca


raport direct, ţinând cont de parametrul „densitate”.

Pentru determinarea costului producţiei auxiliare se va utiliza procedeul algebric.

1. Calcularea si decontarea costului elefectiv al productiei auxiliare

SME → 8000 * X = 27500 + 250 * Y


AIR → 1200 * Y = 21200 + 100 * X

8000*X – 250*Y = 27500


100*X – 1200*Y = -21200

Y = 18 lei/h (AIR)
X = 4 lei /Kw (SME)
SME Cant (Kw) Cu Valoare
Pt AIR 100 4 400
Pt S1 3280 4 13120
Pt S2 4600 4 18400
Pt SAC 20 4 80
8000 32000

AIR Cant (h) Cu Valoare


Pt SME 250 18 4500
Pt S1 450 18 8100
Pt S2 410 18 7380
Pt SAC 90 18 1620
1200 18 21600

F1 → S1

CIP initiale = 82.310


CIP = 82.310 + 13120 + 8100 = 103.530

F2 → S2

CIP initiale= 106670 + 18400 + 7380 = 132.450

SAC
CGA = 134.300 + 80 + 1620 = 136.000 lei

Ks = 136000 / (58.800 + 66.150) = 1,08

CGA (F1) = 58800 x 1,08….. = 64000


CGA (F2) = 66150 x 1,08.…. = 72000

Calcul cost semifabricat F1 / clincher

Faza 1
Cheltuieli directe 416.000
CIP S1 – F1 103.530
CGA 64.000
Prod in curs la sfarsit lunii - 50.530
Cost faza 1 533.000
Valoare prod reziduala 40.000
(400 t x 100 lei/t) – se scade
Cost semifabr 493.000
Cu semifabr: 493000 / 800 t 616,25 lei /t

Faza 2
Semifabr 480.675
780 t * 616,25
Cheltuieli directe 158.450
CIP S2 – F2 132.450
CGA 72.000
Prod in curs la sfarsit lunii - 23.575
Cost faza 2 820.000
- B400 480.000
- B300 270.000
- B200 70.000

Ie B400 = 1
IeB300 = 2,34 / 2,6 = 0,9
IeB200 = 1,82 / 2,6 = 0,7

Nr. Densitate Ie Unit echiv Cu


Sortiment Cantitate
crt. g/cm3
1. * Ciment super 480 t 2,6 1 480 1000 lei/t 480.000
B 400
2. Ciment B 300 300 t 2,34 0,9 270 900 lei/t 270.000
3. Ciment B 200 100 t 1,82 0,7 70 700 lei/t 70.000
820 t echiv 820.000

Cuechiv = 820000/ 820 = 1000 lei /t

1. Colectarea cheltuielilor
% = 901 946.430
921.F1 416.000
921.F2 158.450
922.SME 27.500
922.AIR 21.200
923.S1 82.310
923.S2 106.670
924 134.300

2. Decontari intre sectiile auxiliare


922.AIR = 922.SME 400
(100 kw x 4 lei/kw)
922.SME = 922.AIR 4500
(250 h x 18 lei/h)

3. Decontarea productiei sectiilor auxiliare pt. sectiile de baza si SAC


% = 922.SME 31600
923.S1 13120
923.S2 18400
924 80
% = 922.AIR 17100
923.S1 8100
923.S2 7380
924 1620

922.SME 922.AIR
27500 400 21200 4500
4500 31600 400 17100

32000 32000 21600 21600

4. Repartizam CIP
921.F1 = 923.S1 103.530
921.F2 = 923.S2 132.450

5. Repartizat CGA
921.F1 = 924 64.000
921.F2 = 924 72.000

6. Inreg productie in curs la sfarsitul lunii


933.F1 = 921.F1 50.530
933.F2 = 921.F2 23.575

7. Inregistram prod F1
931.F1.sf = 902.f1.sf 480.000 800 t x 600 lei/t
931.F1.ps = 902.f1.ps 40.000 400 t x 100 lei/t

8. Inregistram decontarea costului efectiv al semifabr si prod rezid din F1


902.f1.sf = 921.F1 493.000 800 t x 616,25 lei/t
902.f1.ps = 921.F1 40.000 400 t x 100 lei/t

9. Inregistram diferenta de cost F1


903.F1.sf = 902.f1.sf 13.000 800 t x 16,25 lei/t

10. Transfer semifabricat la cost efectiv


921.F2 = % 480.675 780 t x 616,25 lei/t
931.F1.sf 468.000 780 t x 600 lei/t
903.F1.sf 12.675 780 f x 16,25 lei/t

11. Inreg prod F2


% = 902.F2 704.000
931.F2.B400 384.000 480 x 800 lei/t
931.F2.B300 240.000 300 t x 800 lei/t
931.F2.B200 80.000 100 t x 800 lei/T

12. Inreg decontarea costului efectiv al prod F2

902.F2 = 921.F2 820.000

13. Inreg difer de cost


% = 902.F2 116.000
903.F2.B400 96.000 480 t x 200 lei/t
903.F2.B300 30.000 300 t x 100 lei/t
903.F2.B200 - 10.000 100 t x (700 – 800 )

14. Inchiderea conturilor


901 = % 946.430
931.F1.sf 12.000 20 t x 600
903.F1.sf 325 20 t x 16,25 lei/t
931.F1.ps 40.000
931.F2.B400 384.000
931.F2.B300 240.000
931.F2.B200 80.000
903.F2.B400 96.000
903.F2.B300 30.000
903.F2.B200 - 10.000
933.F1 50.530
933.F2 23.575

S-ar putea să vă placă și