Sunteți pe pagina 1din 24

CONTABILITATEA

MĂRFURILOR

1
CUPRINS

ARGUMENT........................................................................................................................................3
Capitolul 1 Delimitări si structuri privind mărfurile.............................................................................4
1.1 Definirea si evaluarea mărfurilor..................................................................................................
1.2 Metode de evidenta a mărfurilor...................................................................................................
1.3 Documente de evidenta primara si operative a mărfurilor............................................................
Capitolul 2 Contabilitatea mărfurilor..................................................................................................
2.1 Prezentarea conturilor...................................................................................................................
2.2 Fluxul înregistrărilor privind operațiile cu mărfuri.......................................................................
Capitolul 3 Studiu de caz – Contabilitatea mărfurilor la SC COMAT PRAHOVA SRL .................
Concluzii.................................................................................................................................................
Bibliografia.............................................................................................................................................

2
ARGUMENT

Nevoia cunoasterii marfurilor a aparut inca din faza schimbului in natura care crea o
apreciere corecta a bunurilor care se schimbau.
Activitatea omului este indreptata in primul rand ,spre satisfacerea nevoilor existentiale.
Ea nu poate fi intamplatoare, spontana ci are un caracter rational. Numai in acest fel,omul
reuseste sa-si satisfaca necesitati nelimitate cu resurse limitate. S-au dezvoltat preocuparile
pentru calitatea marfurilor, marcarea și depozitarea lor.
O gestionare eficienta a stocurilor,o desfacere ritmica si constanta a productiei asigura o
corecta utilizare in continuare pentru a reîmprospăta stocurile materiale cu produse noi,de o
calitate superioara ce va satisface necesarul de cerere a produselor pe piata, toate acestea
reprezentand perpetuarea activitatii societatii comerciale si realizarea de noi obiective ale
acesteia.
Pentru a-și realiza obiectul de activitate în vederea obținerii de profit, orice întreprindere
cu activitate industrială, comercială, de servicii sau de altă natură, efectuează în mod curent
tranzacții de cumpărări și vânzări de bunuri și servicii. Odata cu aparitia banilor s-au realizat
schimburi pe scara larga, punandu-se bazele comertului.
Operațiile curente de cumpărări și vânzări de bunuri și servicii dau conținut funcției
comerciale a unei firme și se efectuează pe baza politicilor de cumpărări și vânzări stabilite de
managerii firmei.
In cadrul societăților comerciale cu obiect de activitate comercializarea mărfurilor la preț
cu amănuntul numărul tranzacțiilor de cumpărări și vânzări este nelimitat în cursul unei perioade
de gestiune luată în considerare, deoarece mărfurile sunt acele elemente de stocuri care se
achiziționează în vederea revânzării fără a suferi modificări sau cu modificări neesențiale .
Derularea operațiunilor de cumpărări și vânzări de mărfuri se face de regulă plecând de la
prețul de vânzare din care se exclud reducerile comerciale operate, adică prețul definitiv negociat
între vânzător și cumpărător.
Mărfurile la preț de vânzare cu amănuntul presupun o evaluare inițială la preț de vânzare,
ajungându-se la valoarea prețului cu amănuntul prin aplicarea marjei brute.
Organizarea contabilitatii marfurilor este influentata de mai multi factori. Un prim factor il
reprezinta forma circulatiei: cu ridicata (en gross) sau cu amanuntul (en detail).

3
CAPITOLUL 1 DELIMITĂRI SI STRUCTURI PRIVIND MĂRFURILE

1.1 DEFINIREA SI EVALUAREA MĂRFURILOR

Mărfurile sunt bunuri cumpărate in scopul vânzării sau sunt obținute din producția proprie.
In funcție de sfera comerciala unde se afla, mărfurile pot fi :
a) mărfuri in comerțul cu amănuntul sau en detail
b) mărfuri in comerțul cu ridicata sau en gros
c) mărfuri in comerțul de alimentație publica.
In procesul de contabilizare a mărfurilor o importanta deosebita o are formarea preturilor.
a) Unitățile comerciale en gros sunt cele care asigura desfășurarea acestei forme de
circulație a mărfurilor efectuând operațiuni de cumpărare a bunurilor de consum in cantități mari
si foarte mari de la producătorii si furnizorii interni si externi, precum si vânzarea lor in loturi
mari către alți agenți economici, de regula cu profil comercial en detail inclusiv de alimentație
publica. Vânzările se pot efectua si către alte unități patrimoniale, de asemenea, cu profil
comercial en gros.
Modalitatea de calcul al preturilor pentru unitățile comerciale en gros :
TVA deductibila=Pc*cota
TVA colectata=Pv*cota
Pv=Pc+Ad
Ad=Pc*cota
unde: Pc=Pret de cumpărare
Pv=preț de vânzare cu ridicata
Ad=adaos comercial
b) Unitățile comerciale cu profil en detail realizează aceasta forma de circulație a
mărfurilor efectuând cumpărarea acestor bunuri, de regula de la unitățile en gros, dar si de la
producătorii si furnizorii interni, in loturi mici sau relativ mici, precum si vânzarea lor către
populație, inclusiv prin unități de alimentație publica. Mărfurile se vând in starea in care au fost
cumpărate sau după o prelucrare prealabila in vederea consumului in unități operative special
amenajate (restaurante, bufete…).
Modalitatea de calcul al preturilor pentru unitățile comerciale en detail :
TVA deductibila=Pc*cota
TVA colectata=Pv*cota
Pv=Pc+Ad+TVA neex.
4
Ad=Pc*cota
TVA neexigibila=(Pc+Ad)*cota
Unde : Pc=preț de cumpărare
Pv=preț de vânzare cu amănuntul
Ad=adaos comercial
Pentru unitățile comerciale amintite anterior este caracteristic faptul ca au ca obiect de
activitate principal sau complementar atât cumpărarea cat si revânzarea mărfurilor in scopul
obținerii unui profit. Aceste unități desfășoară de regula activități ce se încadrează in diverse
domenii de activitate.

1.2 METODE DE EVIDENTA A MĂRFURILOR

Evidenta mărfurilor se poate tine la preț de vânzare, cost de achiziție, cost standard,
FIFO, LIFO, CMP, alte metode.
Metodele de contabilizare pot fi : metoda inventarului permanent, metoda inventarului
intermitent.

Metoda inventarului permanent

Metoda inventarului permanent asigura cunoașterea in orice moment a nivelului


stocurilor, cu ajutorul conturilor de mărfuri, realizându-se in acest fel un inventar scriptic
continuu. In acest sens in contul ’’mărfuri’’se înregistrează toate operațiile de intrare si ieșire,
ceea ce permite stabilirea si cunoașterea in orice moment a stocurilor, atât cantitativ cat si
valoric.
Determinarea nivelului stocurilor impune ca toate operațiunile de intrare-ieșire sa fie
evaluate la același tip de preț indiferent care ar fi acesta.
Plecând de la posibilele preturi de evaluare, metoda inventarului permanent se poate
prezenta in mai multe variante :
a) Inventar permanent la cost de achiziție
b) Inventar permanent la cost standard
c) Inventar permanent la preț de vânzare

Metoda inventarului permanent la cost de achiziție


5
Se caracterizează prin evaluarea stocurilor si mișcării mărfurilor la cost de achiziție care,
de regula, este fluctuant pentru același sortiment de marfa. Aceasta fluctuație presupune calculul
costului de achiziție aferent mărfurilor vândute după anumite procedee si anume :
-procedeul costului mediu ponderat
-procedeul epuizării succesive a stocurilor

Metoda inventarului permanent la cost standard

Metoda se poate aplica in condițiile unei relative stabilități a preturilor, astfel încât,
înainte de corectarea cu diferențele, costul standard al mărfii ieșite sa aibă o valoare
informaționala (fiind foarte apropiat de costul efectiv de achiziție).

Principiile metodei :
-evaluarea stocurilor, intrărilor si ieșirilor de mărfuri la cost standard. Periodic costul standard se
actualizează in funcție de evoluția reala a preturilor.
-calculul si înregistrarea diferenței intre costul standard si costul de achiziție efectiv atât pentru
stocuri cat si pentru intrări si ieșiri.

Metoda inventarului permanent la preț de vânzare

Principiile metodei :
Evaluarea stocurilor, intrărilor si ieșirilor de mărfuri se face la preț de vânzare ; prețul de
vânzare include costul de achiziție si marja bruta.
Consecința : deoarece evaluarea mărfurilor se face la preț de vânzare. Unitatea are datoria
sa calculeze si sa înregistreze diferența dintre prețul de vânzare si costul de achiziție, adică marja
bruta aferenta mărfurilor intrate, ieșite si ramase in stoc.
Aceasta metoda este agreata de 80% din întreprinderile cu amănuntul si de alimentație
publica din Romania deoarece a fost practicata in perioada existentei economiei planificate si
centralizate, când prețul de vânzare se caracteriza prin unicitate si caracter fix pentru același
sortiment de marfa. De aceea era posibila aplicarea ei in condițiile organizării unei cantabilități
analitice global-valorice pe gestiune.
In prezent, opiniem ca metoda prezinta nenumărate dezavantaje si in plus permite fie
încălcarea unor principii contabile, fie denaturarea situației patrimoniale si a rezultatului aferent
vânzării.
6
a) Astfel, prețul de vânzare la care se evaluează marfa la intrarea in patrimoniu nu mai este de
actualitate la vânzarea ei. Evident, întreprinderea poate vinde marfa la prețul de vânzare al
pieței. Dar, atunci prețul de vânzare la care s-a evaluat marfa devine un simplu preț de
înregistrare fără valoare informaționala.
b) Nu este posibila aplicarea metodei in condițiile unei contabilități analitice global-valorice,
pe gestiune. Aceasta deoarece prețul de cumpărare al aceleiași mărfi se diferențiază in
funcție de calea de intrare a ei si perioada intrării.
c) In situația in care se descarcă gestiunea pentru mărfurile vândute global-valoric pe baza de
monetar din vânzări, este posibila denaturarea rezultatului si a situației patrimoniale.

Contabilitatea analitica a mărfurilor


In vederea determinării costului de achiziție al mărfurilor vândute si a nivelului stocurilor
pe structurile impuse de obiectivele de gestiune, este necesara organizarea unei contabilități
analitice.
In consecința, in cazul folosirii inventarului permanent, contabilitatea analitica a
stocurilor, respectiv a stocurilor de mărfuri si ambalaje, se poate organiza, in funcție de
specificul activității, după una din metodele :
a)Metoda cantitativ-valorica, pe sortimente de mărfuri, care se realizează cu ajutorul
fiselor de cont analitice, pentru valori materiale, deschise pe fiecare sortiment de marfa.
Cuprind :data, explicația, cantitățile intrate/ieșite si stocul rămas după fiecare operațiune si
valorile corespunzătoare(debit, credit, sold) precum si prețul unitar pentru fiecare mișcare a
mărfi.
Intrările se completează pe baza notelor de recepție si constatare de diferențe, iar ieșirile,
pe baza facturilor. Valoarea de intrare a mărfii ieșite se calculează prin metodele permise de
Legea contabilității(cost mediu ponderat, FIFO sau LIFO)
Permite practicarea de către agentul economic a metodei inventarului permanent la cost
de achiziție. Se poate aplica cu ușurința numai la întreprinderile en gros.
b)Metoda global-valorica pe gestiune se realizează cu ajutorul fiselor de cont pentru
operații diverse deschise pe gestiuni. Acestea cuprind numai date valorice : valoarea mărfurilor
intrate(debit), ieșite(credit) si a stocului(sold) care se înregistrează pe baza documentelor
centralizatoare .
Deși permite aplicarea unei singure metode de contabilizare a stocurilor si operațiilor cu
mărfuri si anume metoda inventarului intermitent, se practica si de către agenții economici care
aplica metoda inventarului permanent la preț de vânzare cu sau fără TVA, respectiv unități cu
amănuntul si de alimentație publica.
7
Metoda inventarului intermitent
Metoda inventarului intermitent se poate aplica la întreprinderile mici si mijlocii si
presupune stabilirea ieșirilor si înregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor
la finele perioadei.
Valoarea ieșirilor de mărfuri se determina conform relației :
Camv = Si+I-Sf unde :
Camv =costul de achiziție a mărfurilor vândute
Si =valoarea stocului inițial
I =valoarea intrărilor
Sf =valoarea stocului final
sau altfel corelate elementele:
Camv = I+(Si-Sf)
Relația Si-Sf semnifica variația stocurilor.
Când Sf < Si, costul de achiziție a mărfurilor vândute este mai mare decât costul de
achiziție al intrărilor si exprima o diminuare de stoc.
Când Sf > Si, costul de achiziție a mărfurilor vândute este mai mic decât costul de achiziție al
intrărilor perioadei si exprima o majorare de stoc.
Generalizând relația se poate prezenta :

Camv = I + Variația stocurilor

1.3 DOCUMENTE DE EVIDENTA PRIMARA SI OPERATIVE A


MĂRFURILOR
a) Chitanța
Este un formular cu regim special de tipărire, înseriere si numerotare, tipărit in carnete cu
cate 100 de file.
1.Serveste ca :
- document justificativ pentru depunerea unei sume in numerar la casierie ;
- document justificativ de înregistrare in Registrul Jurnal de încasări si plăti si in
contabilitate.
2.Se întocmește in doua exemplare, pentru fiecare suma încasata, de către contribuabilul sau
casierul numit si se semnează de acesta pentru primirea sumei.

8
3.Circula la depunător (exemplarul 1), exemplarul 2 rămâne in carnet, fiind folosit ca
document de verificare a operațiunilor efectuate in Registrul Jurnal de încasări si plăti.
4.Se arhivează, după utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).

b) Factura fiscala
Este un formular cu regim special de tipărire , înseriere si numerotare.
Este tipărit in blocuri cu cate 150 de file, formate din 50 de seturi cu cate 3 file in culori
diferite :albastru-exemplarul 1, roșu-exemplarul 2, verde-exemplarul 3.
1.Serveste ca :
- document de baza căruia se întocmește documentul de decontare a produselor si
mărfurilor livrate, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate ;
- document de însoțire a mărfii pe timpul transportului ;
- document de încărcare in gestiunea primitorului ;
- document justificativ de înregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumpărătorului.
2.Se întocmește, manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, in 3 exemplare, la livrarea
produselor si a mărfurilor la executarea lucrărilor si la prestarea serviciilor pe baza dispoziției
de livrare, a avizului de însoțire a mărfii sau a altor documente care atesta executarea lucrărilor
si prestarea serviciilor si se semnează de emitent.
Atunci când factura nu se poate întocmi in momentul livrării din cauza unor condiții
obiective si cu totul excepționale, produsele si mărfurile livrate sunt însoțite pe timpul
transportului de avizul de însoțire a mărfii. In vederea corelării documentelor de livrare,
numărul si data avizului de însoțire a mărfii se înscriu in formularul de factura.
3.Circula :
- exemplarul 1 la cumpărător ;
- exemplarul 2 la desfacere ;
- exemplarul 3 pentru înregistrarea in contabilitate.

c) Nota de recepție si constatare de diferențe


Format A4, X4 tipărite pe ambele fete, in blocuri de 150 de file.
1.Serveste ca :
- document pentru recepția bunurilor aprovizionate ;
- document justificativ pentru încărcarea in gestiune ;
- act de proba in litigiile cu cărăușii si furnizorii, pentru diferențele constatate la
recepție ;

9
- document justificativ de înregistrare in contabilitate
Se folosește ca document distinct de recepție in cazul :
a) bunurilor materiale cuprinse într-o factura sau aviz de însoțire a mărfii, care
fac parte din gestiuni diferite ;
b) bunurilor materiale primite spre prelucrare in custodie sau in păstrare;
c) bunurilor materiale procurate de la persoane fizice;
d) bunurilor materiale care sosesc neînsoțite de documente de livrare ;
e) bunurilor materiale care prezinta diferențe la recepție ;
f) mărfurilor intrate in gestiune la care evidenta se tine la preț de vânzare cu
amănuntul sau en gros.
In cazurile menționate mai sus, precum si pentru materialele nestocate a căror valoare se
înregistrează direct pe cheltuieli, recepția si încărcarea in gestiune se fac pe baza documentului
de livrare care însoțește transportul ( factura, avizul de însoțire a mărfii etc.).
2.Se întocmește in doua exemplare, potrivit prevederilor legale, la locul de depozitare sau in
unitatea cu amănuntul, după caz, pe măsura efectuării recepției. In situația in care la recepție se
constata diferențe, Nota de recepție si constatare de diferențe se întocmește in 3 exemplare de
către comisia de recepție legal constituita.
In cazul când bunurile materiale sosesc in transa se întocmește cate un formular pentru
fiecare transa, care se anexează apoi la factura sau la avizul de însoțire a mărfii.
Datele de pe verso formularului nu se completează decât atunci când se constata diferențe la
recepție.

d) Dispoziție de livrare
Format A5 tipărit pe ambele fete, in blocuri a 100 file.
1.Serveste:
- document pentru eliberarea din magazie a produselor, mărfurilor sau a altor valori
materiale destinate vânzării ;
- document justificativ de scădere din gestiunea magaziei predătoare ;
- document de baza pentru întocmirea avizului de însoțire a mărfii sau a facturii, după
caz.
2.Se întocmește in doua exemplare de către serviciul desfacere.
3.Circula :
- la magazie, pentru eliberarea produselor, mărfurilor sau a altor valori materiale si
pentru înregistrarea in evidenta magaziei, semnându-se de către gestionarul

10
predător pentru cantitățile livrate (exemplarul 1) ;
- la compartimentul desfacere, pentru înregistrarea cantităților livrate in evidentele
acestuia si pentru întocmirea avizului de însoțire a mărfii sau facturii, după caz
(exemplarul 2).
5.Se arhivează :
- la magazie (exemplarul1) ;
- la compartimentul desfacere (exemplarul 2).

e) Ordin de plată
Ordinul de plată reprezintă dispoziția dată de o persoană, numită ordonator, unei bănci ,de
a plăti o sumă determinată în favoarea unei alte persoane, numită beneficiar, în vederea stingerii
unei obligații bănești a ordonatorului față de beneficiar.
Părțile implicate în derularea unui ordin de plată sunt: ordonatorul, cel care iniţiază
operaţiunea, beneficiarul, cel în favoarea căruia se face plata și băncile care au rolul de
 prestatoare de servicii.
Caracteristica ordinului de plată este aceea că el poate fi anulat sau modificat de către
ordonator. Pe de altă parte, ordinul poate fi simplu sau documentar, acesta din urmă fiind folosit
în tranzacțiile internaționale

f) Jurnal pentru cumpărări


1.Serveste ca :
- jurnal auxiliar pentru înregistrarea cumpărărilor de valori materiale sau a
prestărilor de servicii ;
- document de control al unor operații înregistrate in contabilitate ;
- document de stabilire lunara a taxei pe valoare adăugată deductibila.
2.Se întocmește intr-un singur exemplar, având paginile numerotate, in care se înregistrează
zilnic, fără ștersături sau spatii libere, elemente necesare pentru determinarea corecta a taxei pe
valoare adăugată deductibila. Se întocmește un jurnal separat pentru cumpărări de bunuri si
servicii pentru nevoile firmei si, separat, pentru cumpărări de bunuri (mărfuri) care se vând ca
atare. Acest jurnal se completează la compartimentul financiar-contabil pe baza documentelor
tipizate privind cumpărările de valori materiale sau prestările de servicii.
3.Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor înscrise pe conturi
si a respectării dispozițiilor legale referitoare la taxa pe valoare adăugată. Se arhivează la
compartimentul financiar-contabil.

11
g) Jurnal pentru vânzări
1.Serveste ca :
- jurnal auxiliar pentru înregistrarea vânzărilor de valori materiale sau a prestărilor de
servicii ;
- document de stabilire lunara a taxei pe valoare adăugată colectata ;
- document de control al unor operații înregistrate in contabilitate.
2.Se întocmește intr-un singur exemplar având paginile numerotate, in care se înregistrează
zilnic sau lunar, după caz, fără ștersături sau spatii libere, elementele necesare pentru
determinarea corecta a TVA colectata datorata.
Acest jurnal se completează la compartimentul financiar-contabil pe baza documentelor
tipizate comune si specifice privind vânzările de valori materiale sau prestări de servicii, precum
si pe baza Borderoului de vânzare/încasare din ziua de…
3.Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor înscrise in conturi si
a respectării dispozițiilor legale referitoare la taxa pe valoare adăugată.
4.Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

h) Registru jurnal
1. Servește ca document contabil obligatoriu de înregistrare cronologică și sistematică a
modificării elementelor de activ și de pasiv ale unității.
2. Se întocmește într-un singur exemplar, după ce a fost numerotat, șnuruit, parafat și înregistrat
în evidența unității. Se întocmește zilnic sau lunar, după caz, prin înregistrarea cronologică, fără
ștersături și spatii libere, a documentelor în care se reflectă mișcarea elementelor de activ și de
pasiv ale unității.
3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil, împreună cu documentele justificative care
au stat la baza întocmirii lui.

i) Registrul de casă
-documentul de înregistrare operativă a încasărilor și plăților în numerar, efectuate prin casieria
unităţii pe baza actelor justificative;
-documentul de stabilire, la sfârșitul fiecărei zile, a soldului de casă;
-documentul de înregistrare în contabilitate a operațiunilor de casă

12
Se întocmește în două exemplare zilnic, de casierul unității sau de altă persoană
împuternicită, pe baza actelor justificative de încasări și plăți. La sfârșitul zilei, rândurile
neutilizate din Registru se barează.

j) Balanța de verificare

Sau balanța conturilor este un procedeu specific al metodei contabilității care asigură
verificarea exactității înregistrării operațiilor economice în conturi, legătura dintre conturile
sintetice și bilanț, legătura dintre conturile sintetice și conturile analitice, precum și centralizarea
datelor contabilității curente.
Balanța de verificare se prezintă sub forma unei situații tabelare, în care se înscriu datele
valorice preluate din conturi.
În cadrul balanței de verificare se obțin anumite egalități structurale și globale proprii dublei
înregistrări și corespondenței conturilor.
Aceste egalități exprimă un echilibru permanent între aceste date, de unde provine și
denumirea de "balanță".

CAPITOLUL 2 CONTABILITATEA MĂRFURILOR

2.1 PREZENTAREA CONTURILOR

Contul 371 ’’Mărfuri’’ – este cont de activ.

13
Se debitează cu valoarea, la preț de înregistrare, a stocurilor de mărfuri intrate in gestiunea
unității patrimoniale prin achiziționarea de la furnizori, aduse ca aport la capital, plusurile
constatate la inventariere a mărfurilor ieșite din gestiune prin vânzare, lipsuri la inventar, sau alte
destinații.
Se creditează cu valoarea la preț de înregistrare a mărfurilor ieșite din gestiune prin vânzare,
lipsuri la inventar sau alte destinații.
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preț de înregistrare a mărfurilor existente in stoc.
Contul 378 ’’Diferențe la preț de mărfuri’’ -este cont de pasiv, rectificativ al valorii
de înregistrare a mărfurilor.
Se creditează cu valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor intrate in gestiune.
Se debitează cu valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor vândute.
Soldul creditor reprezintă valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor ramase in stoc.

Contul 607 ’’Cheltuieli privind mărfurile’’ -este cont de activ care arata costul
mărfurilor vândute. Se debitează cu înregistrarea cheltuielilor cu ocazia descărcării gestiunii de
mărfuri. Se creditează prin închiderea asupra contului 121 ’’Profit sau pierdere’’.

La sfârșitul perioadei se soldează.

Contul 707 ’’Venituri din vânzarea mărfurilor’’ –este cont de pasiv.


Se creditează cu veniturile obținute din vânzarea la preț de vânzare fără TVA colectata.
Se debitează prin incorporarea veniturilor in contul 121 ‘’Profit sau pierdere’’.
La sfârșitul perioadei se soldează.

Contul 4428 ’’TVA neexigibila’’-este cont bifuncțional, in acest caz funcționează ca si


cont de pasiv. Se creditează cu TVA neexigibila aferenta intrărilor de mărfuri. Se debitează cu
TVA neexigibila aferenta vânzărilor de mărfuri. Soldul creditor arata TVA neexigibila aferenta
mărfurilor in stoc.

2.2 FLUXUL ÎNREGISTRĂRILOR PRIVIND OPERAȚIILE CU MĂRFURI


Fluxul înregistrărilor privind operațiile cu mărfuri cuprinde următoarele operații:
a) Recepția
b) Înregistrarea facturii furnizorilor
c) Aplicarea adaosului comercial la prețul de cumpărare
d) Incorporare TVA neexigibil in valoarea mărfurilor
e) Vânzarea

f) Descărcarea gestiunii.

14
Exemple privind operațiile cu mărfuri
Agentul economic SC Comat Prahova SRL are ca si obiect de activitate comercializarea
mărfurilor cu ridicata (en gros).
Entitatea se aprovizionează de la furnizori cu mărfuri la preț de cumpărare 50000 lei plus
TVA deductibila 19%.La recepție se stabilește un adaos comercial de 5%. Ulterior se vând toate
mărfurile la preț de vânzare cu ridicata la care adaugă TVA colectata 19%. Concomitent se
înregistrează descărcarea gestiunii pentru mărfurile vândute. La sfârșitul perioadei se
înregistrează regularizarea situației TVA.

Operația 1
Înregistrare aprovizionare mărfuri de la furnizor.
Pc=50000
TVA deductibila=50000*19%=9500
Adaos=50000*5%=2500
Pv cu ridicata=50000+2500=52500
TVA colectata=52500*19%=9975

Analiza contabila 371 + A D 50000


4426 + A D 9500
401 + P C 59500

Formula contabila
% = 401 59500
50000 371
9500 4426

Operația 2
Înregistrare recepție mărfuri prin evidențierea adaosului comercial aferent intrărilor.
Analiza contabila 371 + A D 2500
378 + P C 2500

Formula contabila

15
2500 371=378 2500

Operația 3
Înregistrarea vânzării de mărfuri către client.
Analiza contabila 4111 + A D 62475
707 + P C 52500
4427 + P C 9975

Formula contabila

62457 4111 = %
707 52500
4427 9975

Operația 4
Descărcarea gestiunii de mărfurile vândute.
Analiza contabila 371 - A C 52500
378 - P D* 2500
607 + A D 50000

Formula contabila

% = 371 52500
50000 601
2500 378

*In cazul in care avem sold inițial la mărfuri sau nu se vinde întreaga cantitate de
mărfuri, pentru determinarea adaosului aferent vânzării vom folosi metoda repartizării
proporționale cu ajutorul cotei medii de adaos (K).Formulele de calcul specifice sunt :

K= (Si+RC) 378 x100


(Si+RD) 371

Adaos aferent vânzării (D 378)= K x RC 707

16
Operația 5
Regularizarea situației TVA la sfârșitul perioadei.
TVA colectata = 9975
TVA deductibila =9500
TVA de plata = 475

Analiza contabila 4426 - A C 9500


4427 - P D 9975
4423 + P C 475
Formula contabila
9975 4427 = %
4426 9500
4423 475

Operația 6
Închiderea conturilor de venituri si cheltuieli.
Analiza contabila 707 - P D 52500
121 A/P C 52500
607 - A C 50000
121 A/P D 50000

Formula contabila

52500 707 = 121 52500


50000 121 = 607 50000

Situația in conturi la sfârșitul perioadei

D 371 “ Marfuri “ C D 4111 “ Clienți “ C

17
50000 52500 62475
2500 Sf 62475

D 378 “ Diferențe de preț la mărfuri “ C D 4423 “ TVA de plată “ C


2500 2500 475
Sf 475

D 401 “ Furnizori “ C D 4427 “TVA colectată “ C


59500 9975 9975
Sf 59500

D 4426 “ TVA deductibilă “ C D 607 “ Cheltuieli privind mărfurile“ C


9500 9500 50000 50000

D 707 “ Venituri din vânzarea mărfurilor“ C D 121 “ Profit sau pierderi “ C


52500 52500 50000 52500
Sf 2500

CAPITOLUL 3 STUDIU DE CAZ


CONTABILITATEA MĂRFURILOR LA SC COMAT PRAHOVA SRL
18
Prin H.G. nr.1176/1990 s-a reorganizat in Societate Comerciala COMAT PRAHOVA
S.A., ca persoana juridica romana, sub forma de societate pe actiuni, in subordinea Ministerului
Industriilor, Comisia Nationala de Reciclare a Materilelor, cu capital integral de stat. Societatea a
fost inmatriculata la Oficiul Judetean Prahova al Registrului Comertului sub nr.
J29/40/12.02.1991, potrivit caruia functioneaza si in prezent, avand Cod fiscal (CUI) 1358024.
S.C."COMAT PRAHOVA" S.A. este cel mai mare en-grosist din judetul Prahova si are ca obiect
de activitate, conform art.6 din STATUTUL societatii, urmatoarele :
• prospectarea pietei consumatorului pentru stabilirea fondului de marfa ce urmeaza a fi
aprovizionat in vederea desfacerii;
• asigurarea portofoliului de comenzi, perfectarea contractelor cu partenerii, pentru
aprovizionarea agentilor economici in zona de deservire;
• constituirea de stocuri materiale si produse asortate pentru a efectua, la cererea clientilor
consumatori, livrari imediate din depozite;
• preluarea aprovizionarii, partiale sau integrale, a unor unitati industriale sau de constructii
din zona sa de activitate;
• preluarea desfacerii, partiale sau integrale, a unor unitati producatoare din judet;
• preluarea de la agentii economici a stocurilor de materiale care nu le mai sunt necesare si
redistribuirea lor catre alti agenti economici;
• intretinerea si repararea autovehiculelor si utilajelor aflate in dotare;
• comert cu amanuntul in magazine nespecializate;
• efectuarea de operatiuni de import-export si schimburi de materiale ramase disponibile,
din activitatea de aprovizionare-desfacere;
• confectionarea echipamentului de lucru si de protectie din materiale textile;
• desfasurarea unor activitati cu caracter social in favoarea salariatilor;
• prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnului;
• fabricarea de produse stratificate din lemn si fabricarea de elemente de dulgherie si
tamplarie pentru constructii;
• productia de ambalaje din lemn si fabricarea altor produse din lemn;
• fabricarea vopselurilor si a lacurilor si totodata fabricarea sapunurilor, detergentilor si a
produselor de intretinere, cosmetice si de parfumerie;
• productia de articole de cauciuc si din material plastic;
• fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii;
• constructii metalice si fabricarea altor produse prelucrate din metal;

19
• productia de mobilier;
• fabricarea articolelor sportive si a altor produse manufacturiere;
• recuperarea deseurilor si resturilor metalice si nemetalice reciclabile;
• lucrari de instalatii, izolatii si instalari de echipamente si alte lucrari care dau
functionalitate cladirilor si constructiilor;
• lucrari de finisari;
• diverse tipuri de comert cu amanuntul sau cu ridicata;
• activitati imobiliare asupra bunurilor proprii sau inchiriate;
• realizarea si furnizarea de programe;
• activitati juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta pentru afaceri si
management, consultatii referitoare la impunere, activitati de studii de piata si de sondaj;
S.C."COMAT PRAHOVA" S.A. isi desfasoara activitatea comerciala en-gross (75 % din
activitate) si en-detail, precum si cea de productie cu obligatia respectarii dispozitiilor legale
privind protectia mediului inconjurator, protectia muncii, norme de igiena sanitara, normele de
paza, normele de prevenire si stingerea incendiilor, legislatia financiara, bancara, reglementarile
de politica comerciala, legislatia muncii, raportarea statistica.
Am efectuat monografia pentru luna ianuarie 2021 pentru care am întocmit următoarele
documente :
 In data de 05.01.2021
 Înregistrarea vânzării de mărfuri către client.
349.72 4111 = %
707 293.88
4427 55.84

 Descărcarea gestiunii de mărfurile vândute.


% = 371 293.88
264.492 607
29.388 378

 In data de 06.01.2021
 Înregistrare aprovizionare mărfuri de la furnizori
% = 401 402.22
338.00 371

20
64.22 4426

 Înregistrare recepție mărfuri prin evidențierea adaosului comercial aferent intrărilor.


33.8 371 = 378 33.8

 In data de 07.01.2021
 Înregistrare aprovizionare mărfuri de la furnizori.
% =401 1214.66
1020.72 371
193.94 4426

 Înregistrare recepție mărfuri prin evidențierea adaosului comercial aferent intrărilor.


102.072 371 = 378 102.072

 In data de 27.01.2021
 Înregistrare aprovizionare mărfuri de la furnizori.
% = 401 1058.15
889.20 371
168.95 4426

 Înregistrare recepție mărfuri prin evidențierea adaosului aferent intrărilor.


88.92 371 = 378 88.92

 In data de 28.01.2021
 Înregistrarea vânzării de mărfuri către client.

37717.28 4111 = %
707 31695.20
4427 6022.08

 Descărcarea gestiunii de mărfurile vândute.

% = 371 31695.20
28525.68 607

21
3169.52 378

 In data de 31.01.2021
 Înregistrarea vânzării de mărfuri către client.
728.99 4111 = %
707 612.60
4427 116.39

 Descărcarea gestiunii de mărfurile vândute.


% =371 612.60
551.34 607
61.26 378

 Regularizarea situației TVA la sfârșitul perioadei.


TVA colectata = 6194.31 -
TVA deductibila = 427.11
TVA de plata = 5767.2

6194.31 4427 = %
4426 427.11
4423 5767.2

 Închiderea conturilor de venituri si cheltuieli.


32601.68 707 = 121 32601.68
29341.512 121 = 607 29341.512

CONCLUZII

22
Organizarea contabilității mărfurilor este influențata de mai mulți factori. Un prim factor
îl reprezintă forma circulației : cu ridicata (en gros) sau cu amănuntul (en detail).
In cazul circulației mărfurilor en-gros, vânzarea se face pe baza de documente, încasarea
urmând a se realiza ulterior, prin virament, si, de aici, necesitatea intervenției unui cont anume,
411 “Clienți”, care sa evidențieze creanțele din momentul vânzării mărfurilor pana in momentul
încasării lor, in cazul circulației en detail, vânzarea se face, de regula, cu plata imediata, in
numerar. Un alt factor de influenta îl constituie metoda de contabilitate a stocurilor folosita:“
inventarul permanent “ sau “ inventarul intermitent”.
In primul caz, contul de mărfuri este folosit pe măsura ce au loc operațiuni cu mărfuri,

evidențiind toate intrările si toate ieșirile, astfel încât, in orice moment, prin soldul sau, acest
cont indica valoarea mărfurilor in stoc, permițând controlul gestionar, daca in acest scop se
efectuează si inventarierea faptica a stocurilor.
In cazul inventarului intermitent, contul de mărfuri intervine numai la sfârșitul lunii,
când, pe baza inventarului faptic se determina valoarea mărfurilor in stoc, care se “blochează” in
acest cont, diminuându-se cheltuielile cu mărfuri, înregistrate la un cont anume, destinat acestui
scop, cu ocazia intrărilor de mărfuri.
La începutul exercițiului următor intervine din nou contul de mărfuri care se creditează,
valoarea stocului inițial fiind preluata din nou de contul de cheltuieli privind mărfurile.
Metoda de contabilitate analitica a stocurilor de mărfuri tine evidenta cantitativ -
valorica pe feluri de mărfuri sau evidenta global valorica la nivel de gestiune.
Unitatea SC COMAT SA are mai multe planuri pe care isi desfasoara activitatea. Are ca
obiect de activitate atat achiztionarea de materii prime in vederea prelucrari, in urma acestui
proces rezultand produsele finite pe care le desface atat prin magazinele proprii cat si catre alti
comercianti precum si comercializarea marfurilor , evaluate prin metoda inventarului intermitent.
Activeaza in comertul de marfuri asigurand si transportul pentru acestea si pentru alte unitati
contra cost. De asemenea presteaza servicii diferitilor terti.
Calitatea produselor livrate si a serviciilor au impus unitatea in fata concurentei, gama de
produse oferite fiind corespunzatoare unor inalte standarde de calitate. Produsele comercializate
adresanduse unei clientele mai pretentioase, amplasarea firmei in acest sens fiind chiar in locul
potrivit.

BIBLIOGRAFIE

23
1. Constantin Staicu     - Contabilitate financiara, Editura CECAR Bucuresti,
2004;
2.  Calin Oprea, Mihai Ristea - Bazele contabilitatii ,Editura ASE Bucuresti, 2004;
3. Feleaga N.,Ionascu I. - Tratat de Contabilitate financiara ,vol. I si 2,Editura
Economica Bucuresti ,2003;
4. Octavian Bojan - Contabilitatea financiara a intreprinderilor,Editura Lueman
Serv, Bucuresti 2001;
5. Graziella Dumitru          - Contabilitate, Editura Universitara Bucuresti 2003;
6. Ristea M., Oprea C.,Raileanu.V. - Contabilitatea societatilor comerciale, Editura CECAR ,
Bucuresti 1996;
7. *** - Legea contabilitatii nr 82/ 1991,republicata;O.G . 61/2001
privind modificarea Legii contabilitatii
8. *** - Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.94/2001; privind
aprobarea reglementarilor contabile ale agentilor
economici;
9. ***   - Legea nr.31/90 privind societatile comerciale;
10. *** - Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 306/2002,
privind aprobarea reglementarilor contabile simplificate.

24

S-ar putea să vă placă și