Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Sistemul nervos central este alcătuit din ........... şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de regiuni ale scheletului uman, iar coloana A denumirea
oaselor componente. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. coxal a) neurocraniu
2. omoplat b) viscerocraniu
3. parietal c) centura pelviană
d) centura scapulară

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Molecula de ADN este stabilă deoarece:


a) catenele sunt antiparalele
b) conţine patru baze azotate
c) informaţia genetică este copiată în sensul 5' - 3'
d) cele două catene sunt legate prin punţi de hidrogen

2. Fecundaţia are loc în:


a) ovar
b) uter
c) vagin
d) trompele uterine

3. Imunitatea poate fi:


a) activă, prin vaccinuri şi administrare de seruri
b) activă, prin anticorpii din laptele matern
c) pasivă, prin administrarea de seruri imune
d) pasivă prin vaccinare

4. ARN -ul mesager:


a) se autocopiază
b) este monocatenar
c) are porţiuni bicatenare
d) transferă aminoacizii

5. Oasele antebraţului sunt:


a) radius şi cubitus
b) fibula şi radius
c) tibia şi fibula
d) tibia şi ulna
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Planul sagital împarte corpul în două jumătăţi: ventrală şi dorsală.

2. Fertilizarea in vitro presupune extragerea laparoscopică a ovocitelor.

3. Flora bacteriană aerobă din colon sintetizează vitamine din complexul B şi vitamina K.

4. Hemoglobina formează cu gazele respiratorii combinaţii stabile.

5. Etmoidul este un os nepereche al neurocraniului.

6. Contracepţia vizează unul sau ambii parteneri şi limitează avortul.

S-ar putea să vă placă și