Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Ultrafiltrarea glomerulară reprezintă un proces al mecanismului de formare a urinei.


a) Enumeraţi celelalte procese implicate în formarea urinei.
b) Precizaţi două componente care formează membrana filtrantă şi produsul rezultat în urma
ultrafiltrării.
c) Numiţi reflexul de eliminare a urinei şi câte două efecte ale stimulării simpaticului şi
parasimpaticului asupra acestuia.

2. Genomul reprezintă întreaga informaţie genetică a unui organism.


a) Precizaţi numărul de cromozomi din celulele somatice şi numărul de grupe în care sunt
repartizaţi aceştia la om.
b) Menţionaţi trei tipuri de cromozomi metafazici după poziţia centromerului.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază în care să utilizaţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: celule somatice, celule sexuale, set haploid, cromozomi.

B 10 puncte
În timpul unei competiţii, un sportiv de performanţă introduce în plămâni printr-o inspiraţie
forţată un volum de patru ori mai mare ca volumul curent. Printr-o expiraţie forţată, ce urmează
imediat, se elimină din pămâni un volum de 4000 ml/aer. Ştiind că volumul rezidual este de 1500
ml/aer, calculaţi valoarea:
a) volumului expirator de rezervă;
b) capacităţii vitale;
c) capacităţi pulmonare totale, ştiind că volumul curent este de 500 ml.

S-ar putea să vă placă și