Sunteți pe pagina 1din 1

SANTIERUL____________________

PUNCT DE LUCRU ______________


OBIECT ________________________

PROCES VERBAL
DE INCEPERE A LUCRARILOR
Nr. ________ Data __________

1. Valoare contract : ______________________________________________


2. Investitor / beneficiar ( denumire ) : _______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Executant ( denumire ) : _________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Proiect nr. ____________________ din __________________ intocmit de :
____________________________________________________________________
5. Contract nr. ___________________ din __________________ finantat de :
____________________________________________________________________
6. Data inceperii executiei : ______________________________
7. Termen de executie : _________________________________
8. Inceperea executiei se va comunica la I.S.C., titular de avize, autorizatii.
9. Responsabil tehnic cu executia atestat M.L.P.A.T.
_____________________________ nr. _________________________
angajat cu contract de munca _________________________________.

Numele si prenumele Semnatura


CONSTRUCTOR: ________________________ ____________
BENEFICIAR: ________________________ ____________

F-8.2-14 Rev. 0

S-ar putea să vă placă și