Sunteți pe pagina 1din 1

SANTIERUL____________________

PUNCT DE LUCRU ______________


OBIECT ________________________
PROCES VERBAL DE VERIFICARE A
ASPECTULUI BETONULUI DUPA DECOFRARE
SI POZITIONARE GOLURI TEHNOLOGICE SI DE INSTALATII
Nr. ________ Data __________
S-au verificat urmatoarele elemente de beton:__________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
cuprins intre cotele : ________________________turnat pe data de _____________
Aspectul betonului dupa decofrare :__________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Existenta si pozitionarea golurilor verificate dupa plansele nr.______________
proiect nr._________________ elaborat de _________________________________
Se vor lua urmatoarele masuri : _____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Numele si prenumele Semnatura
CONSTRUCTOR: ________________________ ____________
BENEFICIAR: ________________________ ____________
INSTALATOR: ________________________ ____________

Remedierea defectelor constatate s-a facut pe baza solutiei date de : ________


________________________________prin_________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Se confirma executarea corespunzatoare ( de calitate ) a remedierilor.
Data : ___________________
Numele si prenumele Semnatura
CONSTRUCTOR: ________________________ ____________
BENEFICIAR: ________________________ ____________
INSTALATOR: ________________________ ____________

S-ar putea să vă placă și