Sunteți pe pagina 1din 43

Powerpoint Templates

Manifestări
discontinui de
umiditate
Powerpoint Templates
Page 1
Powerpoint Templates

Umiditatea
din condens
Powerpoint Templates
Page 2
Powerpoint Templates

UMDITATE DIN UMDITATE DIN


CONDENS ASCENSIUNE CAPILARĂ

Are manifestări discontinui Are manifestări continui


(în acelaşi anotimp) (independent de anotimp)

Se manifestă oriunde pe Se manifestă la baza


înălţimea clădirii clădirii, sub forma unei
fâşii umede
Udă peretele în suprafaţă Udă peretele în
profunzime
Dispare la căldură şi Dispare după eliminarea
ventilare, dar reapare sursei şi nu se repetă

Page 3
Condensul Powerpoint Templates

Fenomen
discontinuu ce
decurge din
răcirea locală a
aerului în contact
cu o suprafaţă
rece.

Apare în legătură cu anumite condiţii ambientale


(meteo sau de utilizare) periodice sau ocazionale. Page 4
Condensul Powerpoint Templates

Funcţie de caracteristicile suprafeţelor pe care se


produce, condensul se manifestă diferit:

● «Spală» suprafaţa – când ea este impermeabilă


● «Pătează» suprafaţa – când ea este absorbantă

● Este uniform pe toată suprafaţa – când structura


suportului este omogenă
● Formează pete/dungi – când structura suportului
este heterogenă Page 5
Condensul Powerpoint Templates

Condens pe suprafeţe impermeabile Page 6


Condensul Powerpoint Templates

Condens pe suprafaţă absorbantă / structură omogenă Page 7


Condensul Powerpoint Templates

Condens pe suprafaţă absorbantă / structură heterogenă Page 8


Condensul Powerpoint Templates

Efectul condensului pe suprafețe absorbante = MUCEGAI

Page 9
Condensul Powerpoint Templates

Manifestări sezoniere
⚫ Condensul hibernal
⚫ Condensul estival (primăvară-vară)

Manifestări ocazionale
⚫ Condensul hibernal tranzitoriu
⚫ Condensul după ploaie şi vânt
⚫ Condensul vaporilor din aerul teluric

Page 10
Powerpoint Templates

Condensul
sezonier
Powerpoint Templates
Page 11
Condensul hibernal
Powerpoint Templates

Problemă acută a ţărilor cu climă rece.

Specific încăperilor supraterane.

Determinat în principal de rezistenţa termică


insuficientă a elementelor de închidere.

Page 12
Condensul hibernal
Powerpoint Templates

Pentru prevenire se recomandă:

● evitarea impermeabilizării feţei exterioare a


pereţilor de închidere

● împiedicarea condensului la interior printr-un


supliment de izolare termică

Page 13
Condensul hibernal
Powerpoint Templates

Observaţii

1. Incălzirea suplimentară nu poate compensa


decât în anumite limite o protecţie termică
insuficientă.
Este CONTRAINDICATĂ atunci când există
suprafeţe care evaporă u.a.c. iar spaţiul nu este
bine ventilat (poate determina condens!).
In astfel de cazuri este recomandabilă oprirea temporară a
încălzirii şi ventilarea naturală cu aer rece şi uscat.
Page 14
Condensul hibernal
Powerpoint Templates

Observaţii

2. Incălzirea intermitentă conduce la condens


hibernal în special în dormitoare.

Dacă eliminarea intermitenţei nocturne a încălzirii


nu este posibilă, condensul poate fi prevenit fie
prin creşterea inerţiei termice a peretelui, fie prin
suplimentarea rezistenţei termice a acestuia.

Page 15
Condensul hibernal
Powerpoint Templates

Observaţii

3. Ventilarea şi încălzirea suplimentară sunt o


soluţie eficientă dacă prezenţa condensului decurge
dintr-un exces de vapori de apă datorat condiţiilor
de utilizare.

Page 16
Condensul estival
Powerpoint Templates

Se manifestă la începutul verii.

Se datorează contactului aerului exterior cald şi


umed (din ventilare naturală) cu suprafeţe reci
(elemente de construcţie cu inerţie termică mare).

Specific încăperilor reci, neînsorite, delimitate de


pereţi şi pardoseli în contact cu pământul sau cu
grosimi foarte mari.
Page 17
Condensul estival
Powerpoint Templates

In profunzimea terenului, variaţiile de temperatură


anuale (sezoniere) ajung cu un decalaj de 6 zile la
fiecare 25cm adâncime.

Ex: la 2.50m adâncime va exista un decalaj de temperatură


de 2 luni (în aprilie, temperatura lunii februarie).

Page 18
Condensul estival
Powerpoint Templates

Frecvent este favorizat de zidării reci din cauza


u.a.c.
Prezenţa celor 2 surse de umiditate – una
permanentă, cealaltă sezonieră – poate fi pusă în
evidenţă prin investigaţii instrumentale.
Cele 2 surse de umiditate trebuie tratate separat,
prin procedee specifice.

Page 19
Condensul estival
Powerpoint Templates

Pentru prevenire se recomandă:

● Majorarea rezistenţei termice a pardoselilor şi


pereţilor + suprafaţă interioară din materiale
calde.
● Prelungirea încălzirii până spre sfârşitul
primăverii sau o uşoară încălzire electrică pe
perioada condensului.
● In cazuri speciale pot fi utilizaţi deumidificatori.
Page 20
Powerpoint Templates

Condensul
ocazional
Powerpoint Templates
Page 21
Condensul hibernal tranzitoriu
Powerpoint Templates

Este legat de pătrunderea de aer exterior cald şi


umed în încăperi reci, după o perioadă de frig
accentuat.

Frecvent în zone de litoral.


Specific încăperilor de la nivelele inferioare în
contact direct cu exteriorul şi reci (neînsorite,
delimitate de elemente de construcţie cu inerţie
termică mare, fără încălzire sau cu încălzire
intermitentă).
Page 22
Condensul hibernal tranzitoriu
Powerpoint Templates

● Se manifestă şi pe pereţii interiori (nu doar pe


cei exteriori).

● Durează 2 – 3 zile şi se repetă la anumite


intervale de timp.

● In general nu afectează igiena spaţiilor, dar,


repetat frecvent, poate determina degradarea unor
obiecte.

● Remediu: împiedicarea pătrunderii aerului cald şi


umed la interior (pe cât posibil).
Page 23
Condensul după ploaie
Powerpoint şi vânt
Templates

Faza I
Ploaie intensă. Faţa exterioară udă.

Faza II
Ploaie oprită. Vânt uscat, evaporare
accentuată. Condens pe faţa
interioară.

Page 24
Condensul vaporilor
Powerpointdin aerul teluric
Templates

Aerul teluric

Ocupă porozităţile terenului (terenuri nisipoase,


pietrişuri, terenuri sedimentare, umpluturi) între
pânza freatică şi suprafaţă.

In anumite condiţii (depresiune barometrică


accentuată), poate avea o mişcare ascensională.

Page 25
Condensul vaporilor
Powerpointdin aerul teluric
Templates

Caz rar, specific încăperilor aflate sub nivelul


terenului (total sau parţial îngropate).
De regulă iarna (vara numai noaptea).
Umiditatea este uniformă pe toată clădirea şi
comună unui grup de clădiri dintr-o zonă.
Fenomenul este cu atât mai pregnant cu cât pânza
freatică e mai profundă (relief înalt).

Page 26
Powerpoint Templates

Principii generale
de prevenire
a condensului
Powerpoint Templates
Page 27
Prevenirea condensului
Powerpoint Templates

CONDENS = AER UMED + SUPRAFAȚĂ RECE

Principii generale de prevenire a condensului

● Scăderea umidităţii relative a aerului


(încălzire suplimentară, ventilare, deumidificatoare)

● Creşterea temperaturii suprafeţelor


(termoizolare suplimentară, materiale calde)

● Evitarea finisajelor exterioare greu permeabile la


vapori  asigurarea «respiraţiei» pereţilor
Prevenirea condensului Page 28
Prevenirea condensului
Powerpoint Templates

Calitatea închiderilor de a permite «RESPIRAŢIA»


se referă la capacitatea anumitor materiale de a
absorbi apa din condens şi a o transfera prin
capilaritate către faţa exterioară a peretelui unde
evaporarea împiedică materialul să devină saturat
şi menţine activă forţa de capilaritate.

Page 29
Prevenirea condensului
Powerpoint Templates

Creșterea temperaturii suprafețelor


Efectul de „parbriz” pentru protecţia
paramentelor decorative (fresce, marmură,
stucaturi) contra condensului.

Page 30
Efectele condensului
Powerpoint Templates

Eliminarea mucegaiului
Page 31
Powerpoint Templates

Manifestări
localizate de
umidiate oscilantă
Powerpoint Templates
Page 32
Manifestări localizate
Powerpointde umiditate oscilantă
Templates

Pete umede care apar,


dispar şi reapar în
acelaşi loc – funcţie de
umiditatea aerului
ambiant.

Page 33
Manifestări localizate
Powerpointde umiditate oscilantă
Templates

Pot avea următoarele cauze:

● depozite de săruri higroscopice


● cărămizi / pietre izolate care au suferit o
cimentare superficială (recuperate din construcţii
anterioare) într-o zidărie uşor umedă
● prezenţa locală a unor materiale bune
conducătoare de căldură (elemente metalice,
piatră compactă, beton etc)
Page 34
Manifestări localizate
Powerpointde umiditate oscilantă
Templates

Sărurile higroscopice

Pot fi prezente în cărămizi sau pietre vechi (din


zidării vechi sau din construcţii demolate)
impregnate cu reziduuri organice sau provenind
din alte surse (ex. coșuri de fum).

De aici sărurile pot trece în tencuială şi pot


produce pete variabile datorate absorbţiei de
umiditate din aer.
Page 35
Manifestări localizate
Powerpointde umiditate oscilantă
Templates

Page 36
Manifestări localizate
Powerpointde umiditate oscilantă
Templates

Cimentarea superficială

Materialele recuperate din construcţii mai vechi pot


prezenta o cimentare superficială (prin acţiunea
mortarului) = un înveliş greu permeabil.
Intr-o zidărie uşor umedă, aceste elemente izolate
evaporă umiditatea mai greu decât restul zidului.
Creşterea ocazională a umidităţii aerului determină
blocarea evaporării şi acumularea unei cantităţi
mai mari de umiditate decât în restul zidului.
Page 37
Manifestări localizate
Powerpointde umiditate oscilantă
Templates

Elemente izolate cu greutate specifică mare

La contactul cu o umiditate atmosferică crescută


(din condiţii meteo sau din utilizare) determină
fenomene de condens localizate.

Zonele umede reproduc conturul elementelor mai


reci, pe care se produce condensul.

Page 38
Manifestări localizate
Powerpointde umiditate oscilantă
Templates

Elemente izolate cu greutate specifică mare

La o aceeaşi structură neomogenă, manifestările


vizibile sunt diferite la interior şi la exterior:

• La interior – petele corespund elementului mai


greu (şi mai rece)

• La exterior – petele marchează materialul izolant

Page 39
Manifestări localizate
Powerpointde umiditate oscilantă
Templates

Page 40
Manifestări localizate
Powerpointde umiditate oscilantă
Templates

Oricare ar fi cauza lor, petele localizate și variabile


implică o cantitate redusă de umiditate – mai mult
inestetică decât dăunătoare.

Page 41
Manifestări localizate
Powerpointde umiditate oscilantă
Templates

Pot însă indica prezenţa unei umidităţi de altă


origine, uşoară şi difuză în toată masa alcătuirii
constructive: ex. depozitele de săruri higroscopice
funcționează ca «nuclee de atracţie» a umidităţii
difuze prezente în perete.

In astfel de cazuri, această umiditate difuză este


cea care trebuie diagnosticată şi tratată.

Page 42
Manifestări localizate
Powerpointde umiditate oscilantă
Templates

Prevenire

● Asigurarea unui suport uniform pentru tencuială


prin aplicarea unor materiale «calde» peste
elementele cu greutate specifică mare.
● Verificarea umidităţii peretelui (dacă - în afara
petelor vizibile - este uscat)

● Uneori elementele izolate care produc pete


(cărămizi, pietre) pot fi extrase şi înlocuite.

Page 43