Sunteți pe pagina 1din 35

Powerpoint Templates

Diagnoza şi
tratamentul
umidităţii
Studii de caz
Powerpoint Templates

Page 1
Cina cea de Taină, Leonardo
Powerpoint da Vinci
Templates
Santa Maria delle Grazie, Milano

Diagnoza
instrumentală:
prima aplicaţie
în Italia în
domeniul
restaurării
operelor de
artă - Massari
1946
Page 2
Cina cea de Taină, Leonardo
Powerpoint da Vinci
Templates
Santa Maria delle Grazie, Milano

DIAGNOZA
Măsurarea cantităţii de apă din probele
prelevate  umiditate mare numai în zona
inferioară a pereţilor, sub frescă.

Concluzie: umiditatea care a atacat fresca


nu provine din zidărie, ci din aer, prin
condens pe perete; prin evaporare,
pardoseala şi fâşia umeda de la baza
peretelui (u.a.c.) alimentează aerul cu
vapori de apă.
Page 3
Cina cea de Taină, Leonardo
Powerpoint da Vinci
Templates
Santa Maria delle Grazie, Milano

TRATAMENT

a) Provizoriu - creşterea uşoară a temperaturii


peretelui prin încălzire din spate.
1
b) Definitiv - împiedicarea ascensiunii capilare a
umidităţii din teren prin prevederea de canale
perimetrale + stat de aer sub pardoseală (1) şi prin
prevederea unor bariere mecanice în pereţi (2)

2 Page 4
Santa Maria dellaPowerpoint
Rotonda Templates
Albano Laziale, 697

Veche
construcţie
romană
transformată
în biserică în
sec.VII
Page 5
Santa Maria dellaPowerpoint
Rotonda Templates
Albano Laziale, 697

In 1960 umiditatea foarte


mare a aerului şi senzaţia de
frig au determinat închiderea
bisericii.

Page 6
Santa Maria dellaPowerpoint
Rotonda Templates
Albano Laziale, 697

aer umed şi rece,


stagnant

DIAGNOZA Umiditatea aerului 87-95%


I. Massari, 1960 Pardoseala fiind cu 3-4 m sub nivelul
terenului, aerul rece şi umed stagnează
Page 7
Santa Maria dellaPowerpoint
Rotonda Templates
Albano Laziale, 697

DIAGNOZA Zidărie de cărămidă umedă la bază


I. Massari, 1960 (u.a.c.) pe o fâşie de cca 1m înălţime
 suprafaţă de evaporare cca 75 mp
Page 8
Santa Maria dellaPowerpoint
Rotonda Templates
Albano Laziale, 697

DIAGNOZA Pardoseala foarte rece  condens 


I. Massari, 1960 suprafață de evaporare cca 200 mp

Page 9
Santa Maria dellaPowerpoint
Rotonda Templates
Albano Laziale, 697

TRATAMENT
- modificarea alcătuirii pardoselii  reducerea greutăţii specifice
- introducerea unei serpentine de încălzire care creşte uşor
temperatura pardoselii şi împiedică stagnarea aerului rece.

EXISTENT PROPUS Page 10


Santa Maria dellaPowerpoint
Rotonda Templates
Albano Laziale, 697

VERIFICĂRI (după 6 ani)


● Temperatura pardoselii a crescut de la 50 la
120 cu încălzirea oprită
● Umiditatea aerului a coborât la 86% şi a
devenit uniformă
● Temperatura suprafeţei peretelui umed a
rămas 90.

Cu toate că fâşia de la baza pereţilor are


aceeaşi temperatură şi umiditate, a devenit
inofensivă: vaporii de apă sunt evacuaţi de
coloana ascendentă de aer cald (ventilaţie
activată de sistemul de încălzire a pardoselii)
Page 11
Palazzo CarpegnaPowerpoint Templates
Roma, sec.XVI

Găzduieşte
Accademia
Nazionale di
San Luca
Page 12
Palazzo CarpegnaPowerpoint Templates
Roma, sec.XVI

Page 13
Palazzo CarpegnaPowerpoint Templates
Roma, sec.XVI

Tratament
1935:
Sifoane Knapen
+ tencuială
hidrofugă
(ciment
aditivat) la
interior.
După 3-4 ani
au reapărut
manifestările
de umiditate.
Page 14
Palazzo CarpegnaPowerpoint Templates
Roma, sec.XVI

DIAGNOZA
I. Massari, 1962

Distribuţia umidităţii indică o sursă locală de u.a.c. Page 15


Palazzo CarpegnaPowerpoint Templates
Roma, sec.XVI

DIAGNOZA
Sondajele efectuate sub stradă au pus în evidenţă degradarea
canalizării în lungul peretelui umed
TRATAMENT: remedierea defecţiunii la canalizare
VERIFICARE (după 3 ani): umiditatea a coborât de la 2m (1962) la
30cm de la cota pardoselii Page 16
Palazzo del Te Powerpoint Templates
Mantova, sec.XVI

Page 17
Palazzo del Te Powerpoint Templates
Mantova, sec.XVI

● Umiditate în pereți tot timpul


anului (local până la 4m înălţime,
a a afectând frescele)  u.a.c.

● Zidărie de cărămidă

● Cota pardoselii la 78cm


deasupra terenului; fără subsol

● Pânză freatică superficială;


teren argilos
Page 18
Palazzo del Te Powerpoint Templates
Mantova, sec.XVI

DIAGNOZA Perete spre curtea interioară – foarte umed


pe cca 1 m deasupra pardoselii
Perete spre stradă uscat Pereţi transversali foarte umezi (15 – 18%)
(sub 3% umiditate) pe cca. 1.50 m deasupra pardoselii

Sondaje teren
● Pânza freatică la 1.70 m sub cota de fundare
● Teren de fundare din nisip – ascensiune capilară a apei max.50 cm;
în schimb facilitează coborârea apelor meteorice către fundaţii Page 19
Palazzo del Te Powerpoint Templates
Mantova, sec.XVI

DIAGNOZA

Cauza: u.a.c. din ape de suprafaţă = ape meteorice acumulate în


curtea interioară

TRATAMENT:
colectarea apelor pluviale + reţea locală
de canalizare în curtea interioară

Page 20
Chiostro di SantaPowerpoint
Chiara Templates
Napoli, sec. XIV - XVIII

Asanarea şi
protecţia
suprafeţelor
maiolicate
contra
umidităţii din
teren
Page 21
Chiostro di SantaPowerpoint
Chiara Templates
Napoli, sec. XIV - XVIII

Page 22
Chiostro di SantaPowerpoint
Chiara Templates
Napoli, sec. XIV - XVIII

Secțiune X-X

TRATAMENT: Indepărtarea pământului umed adiacent zidăriilor suport.


Pardoseală reconstruită (1) peste spaţiu de aer ventilat (2). Canal perimetral (3) ventilat (6)
care elimină sursa laterală şi favorizează evaporarea către faţa fără maiolică Page 23
Chiostro di SantaPowerpoint
Chiara Templates
Napoli, sec. XIV - XVIII

Guri de ventilare în
circulaţia exterioară

Guri de ventilare în galerie

Page 24
Chiostro di SantaPowerpoint
Chiara Templates
Napoli, sec. XIV - XVIII

Secţiune Y-Y
prin circulaţia exterioară
cu banchete şi pilaştri
maiolicaţi

1. Suport pardoseală din blocuri cu goluri; 2. Subfundaţie nouă; 3. Barieră anticapilară din
plăci de marmură; 4. Canale de circulaţie a aerului sub pardoseală şi în canalul perimetral; 5.
Nou canal perimetral ventilat
Page 25
Domul din Orvieto
Powerpoint Templates
sec. XIV

Capela San
Brizio (sec.XV)

Page 26
Domul din Orvieto
Powerpoint Templates
sec. XIV

Capela San
Brizio (sec.XV)
Fresce (Fra
Angelico,
Benozzo
Gozzoli, Luca
Signorelli)
afectate de
umiditate Page 27
Domul din Orvieto
Powerpoint Templates
Capela San Brizio, sec.XV

Cauzele umidităţii:
- vechi infiltraţii din acoperiş
- condens interstiţial
- ascensiune capilară

• Zidărie din tuf (3m grosime) cu placaj de


piatră compactă la interior şi exterior
• DIAGNOZA: umiditate 30 – 40% până la
20m înălţime, la pereţii vest şi est Page 28
Domul din Orvieto
Powerpoint Templates
Capela San Brizio, sec.XV

TRATAMENT:
majorarea suprafeţei de evaporare cu canale înglobate în zidărie

Priză
de aer

Canale verticale 140mm


în grosimea zidului

Canale verticale 140mm


în grosimea zidului

Canale verticale 140mm în


grosimea zidului
Canal orizontal Page 29
ventilat
Santa Maria dei Miracoli
Powerpoint Templates
Veneţia, sec. XV

Placată integral
cu marmură
policromă
compactă
cristalină, la
interior şi exterior

Page 30
Santa Maria dei Miracoli
Powerpoint Templates
Veneţia, sec. XV

Page 31
Santa Maria dei Miracoli
Powerpoint Templates
Veneţia, sec. XV

Marmură
degradată de
săruri, îndeosebi
la exterior

Page 32
Santa Maria dei Miracoli
Powerpoint Templates
Veneţia, sec. XV

DIAGNOZA

● Zidărie de cărămidă afectată de u.a.c.


până la 6m înălţime – evaporarea fiind
împiedicată de dubla placare

● Umiditatea zidăriei determină


temperatura scăzută a feţei peretelui
(placajului)

● Umiditatea relativă a aerului este


permanent ridicată

Cauza degradărilor:
condens pe suprafaţa marmurei + poluare
(SO2) + aerosoli (NaCl)  atac acid
Page 33
Santa Maria dei Miracoli
Powerpoint Templates
Veneţia, sec. XV

TRATAMENT

Eliminarea umidităţii din


ascensiune capilară prin
introducerea unei bariere
mecanice orizontale folosind
metoda Massari.

Tăierea s-a făcut cu caroteza,


prin placajul de marmură.

Capetele stratului orizontal de


răşină au fost acoperite cu
aceeaşi marmură de Verona.

Page 34
Powerpoint Templates

Uscarea zidăriilor după


introducerea barierelor
mecanice
Estimare (I. Massari) pentru
Biserica San Sebastiano din
Venezia: pentru ca umiditatea
iniţială de 20% să coboare sub 3%
sunt necesari cca 9 ani.

Page 35