Sunteți pe pagina 1din 29

Tratamentul u.a.c.

Powerpoint Templates

APE DE
SUPRAFAȚĂ

Page 1
Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Drenuri

• Reducerea suprafeţei
de absorbţie a apelor de
suprafaţă
• Interceptarea şi
colectarea apelor de
suprafaţă

Page 2
Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Drenuri
1. TUB DE DREN
2. PIPĂ DE CURĂŢARE (cu jet de
apă sub presiune)
3. CAMERĂ DE DECANTARE

CAMERĂ DE DECANTARE
Permite decantarea prin gravitaţie
TUB DE DREN PERFORAT şi controlul vizual al funcţionării
(ciment, plastic) sistemului de drenare
Funcționarea drenului Page 3
Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Drenuri

Dren adiacent construcţiei


Page 4
Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Drenuri

Instalarea unui dren adiacent Page 5


Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Drenuri

Funcţie de modul de realizare a protecţiei


hidrofuge la peretele de infrastructură,
drenurile pot fi:
● drenuri etanşe – cu hidroizolaţii bituminoase sau mortare de
ciment cu adaosuri hidrofuge ➔ nu permit trecerea vaporilor de apă

● drenuri ventilate – cu protecţii hidrofuge care permit


evaporarea apei absorbite prin talpa fundaţiei ➔ în mod suplimentar
realizează o majorare a suprafeţei de evaporare (şi deci o uşoară
coborâre a u.a.c.)
Page 6
Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Drenuri
Protecţie hidrofugă verticală din membrane impermeabile profilate
(HDPE, polietilenă de înaltă densitate)

Dren ventilat - numai dacă stratul de aer creat este în


contact cu aerul exterior! Page 7
Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Drenuri

Protecţie hidrofugă verticală din membrane impermeabile profilate


(HDPE polietilenă de înaltă densitate) – dren etanș! Page 8
Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Drenuri

Protecţie hidrofugă verticală din membrane impermeabile profilate


(HDPE polietilenă de înaltă densitate) – dren etanș! Page 9
Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Drenuri

Protecţie hidrofugă verticală Dren vertical din blocuri Dren vertical din pâsle
din plăci impermeabile poroase distanţate drenante (poliester
distanţate mărunt aglomerat +
fibre sintetice neţesute)
Drenuri ventilate Page 10
Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Drenuri

Drenuri ventilate
Protecţie hidrofugă verticală din plăci impermeabile distanţate Page 11
Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Drenuri

Drenuri ventilate
Dren vertical din blocuri poroase distanţate Page 12
Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Drenuri

Drenuri verticale din plăci


drenante (a, c) sau saltele
drenante (b)

Page 13
Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Drenuri

Dren vertical din membrană drenantă HDPE +


împâslitură filtrantă (geotextil = polipropilenă neţesută) Page 14
Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Drenuri

Dren vertical din plăci drenante


HDPE + împâslitură filtrantă
(geotextil = polipropilenă neţesută)

Page 15
Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Drenuri

împâslitură filtrantă
placă filtrantă din
granule de PEX cu
25-30% goluri
cochilie filtrantă
din PEX

tub PVC
ø50–200
perforat şi
flexibil

Dren vertical cu plăci drenante din polistiren granular Page 16


Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Drenuri

SCHEMA SISTEMULUI DE DRENARE


1. Drenaj vertical perimetral
2. Drenaj orizontal

STRAT PIETRIȘ ASOCIAT CU DRENUL PERIMETRAL

Sistem de drenare cu ramificaţii orizontale sub construcţie Page 17


Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Drenuri

Dren distanţat Page 18


Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Drenuri

Dren distanţat Page 19


Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Drenuri

TEREN DE TEREN DE DIMENSIUNI MARI (PESTE 300 MP)


DIMENSIUNI MICI
(SUB 300 MP) A – drenuri mici, ø 50–80mm
B – drenuri colectoare, ø 80–100mm
drenaj pe periferia
C – cămin
terenului sau în jurul
casei E – tub de evacuare

Drenarea terenurilor Page 20


Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Drenuri

1. Un drenaj nu este funcţional dacă nu evacuează


apa colectată într-un un sistem de canalizare.
2. De regulă nu se utilizează sisteme de drenare
pentru coborârea nivelului apei freatice.
3. Prin căminele de vizitare se poate descoperi
colmatarea tubului de dren şi se pot face curăţiri
cu jet de apă.
4. Introducerea apelor pluviale în drenaj
înlocuieşte pipele de curaţare.
Page 21
Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Puţuri absorbante (drenante)


In terenuri cu stratificaţie favorabilă:
 DRENAREA APELOR METEORICE IN TEREN

Page 22
Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Puţuri absorbante (drenante)

Page 23
Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Canale perimetrale

• Elimină suprafaţa verticală de absorbţie a apelor de suprafaţă


• Dacă sunt ventilate, majorează suprafața de evaporare
Page 24
Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Canale perimetrale

Page 25
Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Canale perimetrale

Canalul perimetral NU împiedică accesul apei din teren prin talpa


orizontală - dar, dacă este bine ventilat, poate determina o coborâre
a nivelului u.a.c. (cu 10–15 cm la canalele deschise) Page 26
Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Canale perimetrale

Page 27
Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Canale perimetrale cu secțiune redusă

1 - perete din cărămidă pe cant;


2 - pardoseală supraînălţată; 3 -
goluri practicate dinspre interior
1 - elemente din b.a. prefabricate; 2 - goluri cu caroteza; 4 - strat
practicate cu caroteza; 3 - zonă care se impermeabil
obturează; 4 - nivelul vechii pardoseli a subsolului Page 28
Tratamentul u.a.c.
Powerpoint Templates

Canale perimetrale

Activarea circulaţiei de aer în canale perimetrale cu secţiune redusă


(25 – 30 cm lăţime) prin racordare la coşuri de fum dezafectate Page 29