Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Postliceală Sanitară Hippocrate Focşani

Elev: Isac Ionuţ Gabriel


Anul III

CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING


SISTEME DE EVALUARE A CALITATII
Obiectivele urmărite:
Prezentarea modalităţilor prin care se poate număra
calitatea serviciilor medicale, reuşite să asigure competenţa şi
performanţa medicală.
Calitatea serviciilor medicale , aspecte teoretice:
În sistemul de sănătate apar în mod continuu pierderi nepermise
care produc costurimari pentru întreaga societate
- Tehnologii medicale sau servicii de sănătate neperformante sau
ineficiente
- Variaţiile mari ale performanţei practicii medicale şi ale
rezultatelor acesteia în diversele spitale din România.
- Accesul ilegal la serviciile de sănătate
- Insatisfacţia pacienţilor faţă de serviciile primite şi creşterea
timpului de aşteptare pentru primirea serviciilor de sănătate.
Ca atare, calitatea serviciilor medicale devine în aceeaşi măsură
o prioritate pentru furnizorii de servicii de sănătate, manageri,
pacienţi, terţul platitor dar şi pentru instituţiile organizaţionale
guvernamentale.
Furnizorii sunt dornici să îşi demonstreze competenţa în spitale
bine dotate. Se apreciază în acest moment că există înglobate în
conceptul de calitate cel puţin trei dimensiuni fundamentale;
- Calitatea profesională- produsul serviciul îndeplineşte toate
condiţiile stabilite de profesionişti de top ai domeniului medical.
Şcoala Postliceală Sanitară Hippocrate Focşani
Elev: Isac Ionuţ Gabriel
Anul III
- Calitatea profesională a îngrijirilor medicale este raportată de
obicei la competenţa tehnică, respectarea protocoalelor clinice şi
a ghidurilor de practică, folosirea măştilor de control ale
infecţiilor , informarea şi consilierea integrarea serviciilor de
sănătate.
- Existenţa calităţii profesionsale conduce către un mediu de
muncă eficient şi către rezultate pozitive ale tratamentului,
aspecte ce vor genera atât satisfacţia pacientului cât şi satisfacţia
furnizorului.
- Gradul satisfacţiei practicianului este legat de calitatea actului
medical, dar derivă şi din condiţiile în care îşi desfăşoară munca
iar existenţa satisfacţiei duce la creşterea performanţei.
- În concluzie, acesta este un factor ce poate fi folosit drept
criteriu de evaluare acalităţii muncii prestate de acesta.
- Aşteptările pacientului în privinţa unui anumit serviciu- calitatea
din punctul de vedere al clientului satisfacţia pacientului.
- În mod obişnuit, pacienţii nu posedă abilitatea sau cunoştinţele
necesare evaluării competenţei tehnnice a furnizorului sau a
felului în care au fost trataţi şi dacă , aşteptările le-au fost
îndeplinite
- Ei se raportează adeseori la posibilitatea de a pune întrebări şi
pot aprecia un serviciu medical ca fiind convenabil sau nu.
Rezultă evident că evaluarea satisfacţiei clientului reprezintă felul
în care furnizorul vine în întâmpinarea nevoilor şi aşteptărilor
pacienţilor.
Managementul calităţii totale- cea mai recentă şi mai productivă
modalitate de utilizare a resurselor în cadrul limitelor stabilite ,
autorităţi, cumpărători, eficienţa.
Conceptul managementul calităţii totale MCT, nu a fost încă pe
deplin dezvoltat în sfera serviciilor medicale, prin calitate totală se
Şcoala Postliceală Sanitară Hippocrate Focşani
Elev: Isac Ionuţ Gabriel
Anul III
înţelege astăzi atât calitatea serviciilor cât şi calitatea personalului
medical.
Managementul calităţii totale extinde conceptul manageriatului
calităţii, înglobând atât participarea cât şi motivarea tuturor actorilor.
Trei principii generează conceptul calităţii medicale:
- Focalizarea pe client
- Îmbunătăţirea continuă a calităţii
- Lucrul în echipă
Test de evaluare ATI

Subiectul I
1.- A
2.-F
3.-A
4.-F
5.-A
Subiectul II
1.-A
2.-A
3.-D
4.-B
5.-C
6.-D
7.-A
Şcoala Postliceală Sanitară Hippocrate Focşani
Elev: Isac Ionuţ Gabriel
Anul III
8.-A
9.-B
10.-A

S-ar putea să vă placă și