Sunteți pe pagina 1din 8

1/29/22, 11:29 PM Pedagogia (note de curs)

Speranța Farca

STUDENȚI

Pedagogia (note de curs)

Speranța Farca
19 dec. 2010
• 6 min read

Pedagogia este știința de a învăța să fii, de a învăța să știi, de a învăța să înveți, de a învăța
să relaționezi. Pedagogia este astfel știința devenirii umane, a individuării și exprimării
creative a unicității omului în condiții de cultură și civilizație.

Ce este Pedagogia? Care este obiectul ei de studiu?


https://speranta.farca.ro/pedagogia-note-de-curs/ 1/8
1/29/22, 11:29 PM Pedagogia (note de curs)

Pedagogia este o știinţă socio-umană ce are ca obiect de studiu educația.

Este un domeniu ce se constituie între rigoarea studiilor şi arta practicilor.

Care este scopul Pedagogiei?


Este o știință necesară pentru a structura, sistematiza, pozitiva şi îmbunătăţii influenţele
educative.

Ce înseamnă cuvântul pedagogie? (etimologie)


Pedagogia provine din grecescul: paidos (copil) + agoge (a conduce) și înseamnă călăuzirea
copilului, educaţia copilului.

Cum a evoluat în timp pedagogia?


(1) A apărut sub forma Pedagogiei populare ca o sumă de observaţii, generalizări,
proverbe, practici asupra creșterii și educației copilului care se transmiteau prin viu grai de
la o generație la alta.

De pildă, tușa Lena din Borzești își sfătuia feciorul devenit tată astfel: Maică, nu-l bate că
se înrăiește sângele în el!

Chiar dacă explicațiile sunt metaforice, adesea observațiile sunt corecte, iar practicile
eficiente.

https://speranta.farca.ro/pedagogia-note-de-curs/ 2/8
1/29/22, 11:29 PM Pedagogia (note de curs)

Această formă a pedagogiei există și astăzi în comunitățiile de oameni care își oferă sprijin
reciproc împărtășindu-și experiențe personale trăite, auzite, descoperite la alții, înțelese
din studii, carți, emisiuni, bloguri etc.

(2) Pedagogia, ca orice știință, s-a sedimentat în cadrul major al Filosofiei. Astfel avem o
Pedagogie filosofică apărută ca sumă de reflecții și deducții ale marilor gânditori.

(3) La mijlocul secolului trecut, Pedagogia a devenit experimentală după modelul


Psihologiei instrumentale, folosind și adaptând metodele acesteia. Pedagogia

experimentală culegea și studia fapte ale educației după care considera că există suficientă
bază științifică pentru a trage concluzii și a face recomandări.

(4) Tot la mijlocul secolului trecut, Pedagogia începe să se prezinte ca o știință socio-
umană asemenea Psihologiei și Sociologiei. Ca și acestea, îmbină studiile de cercetare cu
teoria, rezultând numeroase concepții diferite asupra educației (unele psihologizante,
altele sociologizante, altele filosofice, etnologice sau economice). Toate aceste concepții
însă converg în câteva puncte esențiale: educația este necesară dezvoltării umane, ea este
https://speranta.farca.ro/pedagogia-note-de-curs/ 3/8
1/29/22, 11:29 PM Pedagogia (note de curs)

un proces care trebuie să țină seama de copilul căruia i se adresează.

Evoluția științifică a pedagogiei ține de evoluția societății, care la rândul său este
influențată de practica pedagogică.

(4.1.) În perioada industrială am avut de a face cu o Pedagogie industrialistă în care


instituțiile de educație, școala mai ales, este încă o veritabilă fabrică în care copiii intră
într-un proces tehnologic ca piese-elevi, supuse prelucrării. Metodele de instruire sunt
standard, tehnicile la fel, clasele arată ca niște hale în care copiii își pierd individualitatea.
La fel se întâmplă cu știința și arta - ele devin discipline ce trebuie predate standard
conform unui curriculum național. Educația devine seacă și se reduce la informare, ba
uneori numai la memorare. Copilul învață să asculte, să suporte, să existe amorf în masa
clasei, să se strecoare și protejeze pentru păstrarea în secret a individualității proprii.

(4.2.) Acum, pedagogii contemporani fac eforturi pentru a readuce educația într-un cadru
firesc, al bunului simț educativ.

• se încearcă renunțarea la ideea de clasă și revenirea la fireasca centrare pe copil, pe


interesul acestuia, pe individualitatea lui irepetabilă și de necomparat (idee veche de 100
de ani adusă de către Ellen Key în pedagogie).

• se încearcă revenirea la interesul natural al copilului și renunțarea la informare strictă


înainte de orice întrebare. Acum accentul se deplasează de la obiectul de studiu către
capacitatea acestuia de a se face util dezvoltării copilului;

• se încearcă centrarea educației pe copil. Aceasta ar presupune renunțarea la ideea de


școală ca slujbă a adultului care folosește copilul drept pretext pentru a avea un loc de
muncă, puțin solicitant, cu plată lunară de la stat. Se renunță la elemente magistrocentrice

precum satisfacția narcisică a profesorului (care este mare în raport cu copilul mic, care
are mereu dreptate, care subordonează și are drepturi preferențiale), la centralitatea lui în
clasă (catedra tinde să dispară, iar locurile copiilor nu mai sunt înșiruite), la centrarea
școlii pe adult (profesorii intră pe ușa din față, iar copiii pe cea din dos, scara profesorilor
este prohibită, adulții pot vorbi între ei despre un copil aflat de față etc.).

Evident că aceste schimbări nu pot fi introduse în școală de către oameni care au fost
https://speranta.farca.ro/pedagogia-note-de-curs/ 4/8
1/29/22, 11:29 PM Pedagogia (note de curs)

crescuți într-un sistem vechi ce i-a deformat. Oamenii deformați de un sistem industrialist
nu vor putea aduce schimbarea în școală indiferent câte reglementări și legi ale educației i-
ar forța. Ei nu pot să nu perpetueze sistemul care i-a traumatizat.

Singura soluție viabilă de schimbare a școlii este formarea profesorilor. O formare a


profesorilor centrată pe student, cu urmărirea individualizată a progresului, cu extragerea
principiilor educative din practică, cu analiza propriilor experiențe educative, cu
adăugarea interesului pentru dezvoltarea personală și formarea moral-afectivă, oferă o cu
totul altă perspectivă. Profesorii astfel formați nu vor mai putea lucra tehnicist și abrutizat,
ei înșiși vor schimba natural sistemul făcând școala să se potrivească firescului lor și al
copiilor.

Pedagogia – centrală în familia Științelor Educației


Pedagogia a coagulat în jurul ei o întreagă familie științifică formată din interferența ei cu
alte științe și domenii utilizate în demersul său. Împreună cu acestea a structurat domenii
interesate de educație.

Toate științele educației au ca obiect de studiu educația, dar perspectiva este aceea a
domeniului-mamă cu care interacționează Pedagogia.

Pedagogia, utilizând elemente din Psihologie a structurat între acestea o știință a educației
numită Psihologia educației. Aceasta are ca obiect de studiu educația (ca și Pedagogia),
dar perspectiva este psihologică. Justificarea acestui domeniu ține de faptul că pentru o
influență educativă veritabilă este nevoie de cunoașterea psihologică a persoanelor cu care
lucrăm.

La interferența cu Sociologia se structurează Sociologia educației. Justificarea acestui


domeniu ține de faptul că educația este și un proces de socializare, de integrare și adaptare
la comunitatea umană de apartenență. Pentru o acțiune educativă conștientă e necesară
cunoașterea mecanismelor sociale, a raporturilor și relațiilor dintre acestea.

La interferența cu Filosofia, Pedagogia structurează Filosofia educației care se ocupă de


integrarea procesului educațional în ansamblul devenirii umane. Este o perspectivă amplă,
integratoare care vizează omul în integralitatea sa cu întreaga evoluție și capacitate de
https://speranta.farca.ro/pedagogia-note-de-curs/ 5/8
1/29/22, 11:29 PM Pedagogia (note de curs)
g g g ț ș p
individuare.

La interferența cu Științele și Artele, Pedagogia structurează Didacticile domeniilor.


Justificarea acestora ține de faptul că științele și arta, trebuie structurate aparte pentru a fi
predate, pentru a fi accesibilizate și integrate în formarea educativă. Aici întâlnim
didactica predării limbii române, didactica predării matematicii, didactica predării artelor
plastice, didactica predării muzicii, didactica predării fizicii…

La interferența cu Istoria, pedagogia structurează Istoria pedogogiei. Aceasta este o


prezentare istorică a ideilor pedagogice și a personalităților creatoare în Pedagogie. Acest
domeniu ține mai mult de pedagogie deoarece demersul este acela al evoluției ideilor și
concepțiilor pedagogice chiar dacă gânditorii au fost influențați de evenimentele vremii.

La interferența cu Medicina și Psihologia se structurează Pedagogia specială ce se


adresează copiilor cu diferite deficiențe.

Lista științelor și domeniilor de interferență cu Pedagogia se continua.

Domenii în Pedagogie
Pedagogia are ca miez, domeniul său central: pedagogia generală.

Acest domeniu central însă, structurează împreună cu științele educației alte domenii
pedagogice care aprofundează diferite teme esențiale pentru educație.

Pedagogia generală împreună cu Psihologia educației generează domenii precum:


Pedagogii ale vârstelor (Pedagogia timpurie, Pedagogia preșcolară, Pedagogia școlară,

Pedagogia adolescentului, Educația tânărului, Educația adultului), Consilierea școlară


etc.

Pedagogia generală împreună cu Sociologia educației generează alte domenii: Pedagogia


comparată, Politicile educaționale, Managementul școlii, Managementul clasei,
Managementul studiului individual etc.

Pedagogia generală împreună cu Filosofia educației generează ca domeniu: Teoria


https://speranta.farca.ro/pedagogia-note-de-curs/ 6/8
1/29/22, 11:29 PM Pedagogia (note de curs)
Pedagogia generală împreună cu Filosofia educației generează ca domeniu: Teoria
educației.

Pedagogia generală împreună cu Didacticile generează domeniile: Curriculum, Instruire,


Evaluare.

Aspecte esențiale pentru înțelegerea Pedagogiei


Pedagogia nu este o știință exactă, prin urmare nu există rețete pentru bune practici.
Reperul în Pedagogie este bunul simț educativ și respectul față de natura umană. Pornind
de la aceste axiome nu putem greși foarte tare în practica pedagogică.

În practica pedagogiei sunt necesare: maturitate afectivă, bază culturală, deschidere


interdisciplinară, spirit viu și capacitate de a învăța, o stare de bună ființare în lume și în
profesie.

Pedagogia nu se referă la modelare, dresaj, domesticire, îndoctrinare, salvare și altele


asemenea. Dacă a luat-o pe o astfel de cale, demersul încetează a mai fi pedagogic.

În Pedagogie, greșeala este firească și poate fi lesne îndreptată, nu este o catastrofă, ba


dimpotrivă, este o cale către evoluție. Greșită este doar insistența în greșeală, osificarea în
practici considerate bune, dar care nu se pot potrivi cu orice context și situație. Un
profesor care admite că greșește se va îndrepta pe sine și va fi mai îngăduitor cu greșeala
copiilor care dacă nu mai pot greși nu mai pot nici învăța (nu mai au degajarea tatonării și
entuziasmul cercetării), nu mai pot fi nici creativi (doar o abatere de la calea bătătorită,
poate deschide un drum nou).

Pedagogia nu se reduce la instruire, la învățare, la memorare, la formare de deprinderi.

Este o complexă știință a educației și individuării omului.

https://speranta.farca.ro/pedagogia-note-de-curs/ 7/8
1/29/22, 11:29 PM Pedagogia (note de curs)

Sign up for more like this.

Enter your email Subscribe

Despre ipohondrie - cauze și semnificații


Ipohondria noastră mărturisește faptul că am fost considerați în copilărie răi și egoiști. Ea ne
permite să ne simțim rău, fără să fim răi și să avem grijă de noi fără a fi egoiști.

Speranţa Farca
10 mart. 2021 • 8 min read

Speranța Farca © 2022


Powered by Ghost

https://speranta.farca.ro/pedagogia-note-de-curs/ 8/8

S-ar putea să vă placă și