Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Instituția: Propunător: Prof. psihopedagog:


Data: 11.11.2020
Clasa: a IV-a B, DMS
Aria curriculară: Consiliere și orientare
Disciplina: Dezvoltare personală
Unitatea de învățare: Dezvoltare emoțională și socială
Tema lecţiei: Cum ma văd eu? Cum cred alții?
Tipul lecţiei: formare de abilități şi atitudini
Timpul: 25-30 min

SCOPUL ACTIVITĂȚII: - Manifestarea atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi


- Exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiune cu alți copii
- Exersarea abilităților de comunicare și cooperare
COMPETENȚE OPERAŢIONALE: La sfîrșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1 - să afle informații despre virtuțile și greșelile noastre și ale celorlalți;
O2 - Să se cunoască pe sine și să-și vadă propriile greșeli și virtuți;
O3 –Să diferențieze și evalueze proprietăților externe și interne;
O4 – Să identifice comportamentele bazate pe recunoștință autocunoaștere
O5 – Să identifice comportamentele bazate pe cunoașterea celorlalți;
STRATEGII DIDACTICE

1
 Metode şi procedee: conversație, discuție, joc didactic, control intern, metode de cooperare, ilustrare, problematizare.
 Materiale didactice: imagini, poveste, zicale, muzică, autocolant de recompensă
 Forme de organizare: frontal, individual, diferențiat, în grup
 Forme de evaluare: observația sistematică, evaluare frontală și individuală, probă practică, autoevaluare.
BIBLIOGRAFIE:
Adriana Băban (2003) - ,,Consiliere educațională”, Editura ASCR, Cluj-Napoca;
Harriet Lummis Smith- ,,Secretul mulțumirii”, Editura Stephanus.
Szabó K. (2003): Osztályfőnöki kézikönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Zsíros Lajosné (1996): Tanári kézikönyv a lelki egészségért. Magister Kiadó,

2
DEMERSUL METODIC AL ACTIVITĂȚII
Strategii didactice
Nr. crt./Etapele
Competențe Conținutul activității Metode şi Forme de Evaluarea
activității Mijloace
procedee organizare
I. Moment Sunt prezentate și fixate, cu ajutorul mimicii Conversația frontal
și a gesticii, regulile de lucru în grup: Suntem
organizatoric
veseli. Suntem atenți. Vorbim pe rând.

II. Captarea Are loc un exercițiu de prezentare și spargere Joc didactic Frontal Stimularea
a gheții: completarea frazei „Eu sunt
atenției interesului
(..numele..) și am adus cu mine.
Exemplu: Eu sunt Petra și am adus cu mine pentru activitate
Zâmbetul.
IV. Anunțarea Descrierea obiectivului: Să vedem împreună! explicarea frontal
Cum o văd alții? Cum îi văd pe alții?
temei şi a
obiectivelor
V. Dirijarea O1 Toți elevii primește o nume dintre colegelor Metode de Biletele Individual Observare
săi. Participanții folosesc 5-6 propoziții cooperare
învățării sistematica
pentru a-și descrie partenerul al cărui nume a
primit. Descrierea va fi scrisă pe hârtie, dar
nu va fi arătată nimănui și nu va fi dezvăluită,
al cărui nume a fost desenat.
Este important să nu scrie comportamente
califici și etichetate, căci comportamente de
descrierea calității. Ilustrare
O2 Când toată lumea a terminat, o citesc. Oricine diferențial
vă cunoaște că despre el sau ea este vorba le
semnalizează, dar alții și pot ghici despre cine

3
este vorba.
În cele din urmă, copiii îți spun:
Lauda
 Ce sentimente a evocat această Control intern
practică în ei?
 Cine ajută o persoană în cunoașterea
de sine? (părinți, colegi, prieteni,
profesori ...)
Calitățile noastre pozitive și negative:
În exercițiile anterioare ați menționat în
principal calitățile pozitive.
O3 De exemplu, de ajutor, vesel, prietenos, cu zicali
inimă bună, onest, iubitor de animale,
înțelegător ..
De ce este așa?
- Pentru că întotdeauna este mai ușor.
Trăsăturile negative sunt atât de ușor de Problematizare
colectat?
- Uneori este și mai ușor.
Care ar putea fi motivul pentru aceasta?
O5 - Pentru că este mai ușor să îi judeci și să îi
critici pe ceilalți.
Mă întreb de ce a spus maica Tereza asta
„Dacă condamni oamenii, nu ai timp să-i
iubești”.
Judecata și critica sunt implicate în viața
noastră zilnic.
Rădăcina acestui lucru este neacceptarea. Nu
mă accept pe mine și pe ceilalți.
Din ce motive nu acceptăm pe cineva?
- Nu ne place.
- Sunt diferit.
„Nu sunt de acord cu noi, s-ar putea să ne

4
supărăm pe ceva”.
-Ceva ce am făcut ceva care nu ne-a plăcut.
VI. Asigurarea O4 Ascultați o poveste instructivă. .... Conversația povestire frontal Aprecieri
Discutarea sentimentelor evocate de text:
retenției și a verbale
De ce judecățile noastre negative sunt rele și Explicația
transferului dăunătoare?
„Pentru că construim ziduri între noi și
tovarășii noștri”.
Potrivit unei alte ziceri: Când judecați pe
cineva, nu îl evaluați, ci pe tine însuți ”.
Wayne Dyer
Rezumat: Care credeți că ar putea fi soluția?
- Toată lumea are suficientă treabă cu sine.
Să ne uităm mai întâi la noi înșine!
- Oamenii nu se pregătesc pentru o clapetă.
Să încercăm să o vedem în toată lumea
binele!
IX. Evaluarea și Să aplice Toata lumea se evaluează pe baza Exercițiul muzică Frontal și Laudă și
unei metode performanței individuală.
încheierea individual recompense
obiective de Există muzică ușoară în timpul
activității antrenamentului.
evaluare
La sfârșit fiecare elevi își formulează o
propoziție că:
"M-am simțit bine în sesiune când ..." "Mi-a
plăcut sesiunea ... .."
Totuși, așa am făcut că ne-am cunoscut mai
bine și pe noi înșine.

5
Anexa 1
Discutarea sentimentelor evocate de text:
Tanulságos történet
Öreg bölcs üldögélt a Korinthusba vezető út szélén.
A városba igyekvő idegen rövid pihenőt tartva beszédbe elegyedett vele: – Milyenek itt az emberek? – tudakolta.
– Hová való vagy? – kérdezett vissza az öreg bölcs.
– Athéni vagyok.
– És felétek milyen nép lakik? – kérdezett tovább az öreg. – Hát tudod, rettenetes társaság! Mind csaló, lézengő, lusta és önző. Ezért is jöttem el
onnan.
– Nincs szerencséd! Korinthusban sem jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval és lézengővel, lusta és önző emberrel fogsz találkozni. – mondta az
öreg.
A vándor búsan folytatta útját. Nem sokkal később újabb idegen állt meg az öreg bölcs előtt. Őt is az érdekelte, hogy milyen emberek
laknak Korinthusban. A véletlen úgy hozta, hogy ő is Athénből jött. Neki is feltette az öreg bölcs a kérdést, hogy ott milyenek az emberek. –
Nagyszerű emberek élnek ott! Barátságosak, segítőkészek és nagyon becsületesek! – válaszolta nem kis büszkeséggel az utas.
– Nagy szerencséd van! Korinthusban is ugyanilyen nagyszerű emberekre találsz majd! – mondta az öreg bölcs.
A vándor vidáman fütyörészve folytatta útját a város felé. A két beszélgetést végighallgatta egy fiatalember, aki gyakran időzött az öreg
bölcs társaságában. Felháborodottan jegyezte meg: – Nagyot csalódtam benned! Sose hittem volna, hogy te is ennyire kétszínű vagy!
Az öreg bölcs mosolyogva csillapította: – Tévedsz, fiatal barátom. Tudod, a világ a szívünkben tükröződik. Akinek a szíve gyanúval van tele, az
mindenhol csalókkal fog találkozni.

S-ar putea să vă placă și