Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare curentă la disciplina „Managementul financiar”

Munteanu Ion BA192

1. Definiți noțiunea de analiză financiară.


Analiza financiară reprezintă un domeniu special al activității economice, orientat spre
cercetarea și generalizarea teoretică a fenomenelor ce au loc în procesul desfășurării activității
întreprinderii și explicarea și previziunea diferitor procese ce au loc în gestiunea finanțelor
întreprinderii.
2. Caracterizați finanțarea activității economice prin capital împrumutat.

Finanţarea tradiţională prin îndatorare reprezintă o posibilitate a agentului economic de


finanţare a operaţiunilor sale. Cele mai importante instrumente de finanţare prin îndatorare
sunt:
o împrumuturile pe termen lung şi scurt de la bănci şi alte instituţii financiare;
o împrumuturi obligatare.
Împrumuturile sunt obţinute de la instituţii financiare şi trebuie rambursate la scadență,
conform condiţiilor stipulate în contract. La angajarea unui împrumut trebuie să se ia în calcul
trei factori principali:
o dobânda;
o garanţiile cerute de creditor;
o termenele de rambursare;
o perioada de graţie.

Avantajele surselor împrumutate sunt:

o stabilirea relaţiilor cu instituţiile financiare cunoscute, și respectiv accesul mai uşor la


alte servicii furnizate de către bancă;
o obţinerea unui credit poate funcţiona ca un semnal ce atestă viabilitatea afacerii în fata
altor investitori potenţiali;
o creditul bancare poate fi obţinut mai uşor decât emisiunea de valori mobiliare;
o este posibilitatea restructurării datoriei în procesul de rambursare a acestuia;
o în ţările cu economie dezvoltată, costul capitalului împrumutat este mai mic decât
costul capitalului acţionar.

Dezavantajele surselor împrumutate sunt:


o riscul de a pierde garanţiile depuse sau chiar riscul de faliment în cazul nerambursării
creditului;
o implicarea unui factor „extern” în managementul firmei, apariţia unor restricţii;
o expunerea la riscuri noi - de exemplu riscul ratei dobânzii;
o riscul întreruperii creditării în cazul unor evenimente nefavorabile pentru firmă.

3. Valoarea viitoare a unui flux de numerar

Investirea capitalului în diferite afaceri prevede peste o perioadă de timp rambursarea


acestuia, precum şi obţinerea unui efect economic prevăzut. Aceasta înseamnă că într-o
perioadă de timp banii îşi vor schimba valoarea sa.
Factorului timp reprezintă un principiu fundamental în managementului financiar. În
mangementul financiar se cunoaste concepttul fundamental de:
Valoarea viitoare a fluxului numerar (banilor) arată suma la care va creşte capitalul într-o
anumită perioadă de timp, la anumite condiţii de alocare a capitalului.
Procesul prin care se trece de la valoarea capitalului prezent la valoarea viitoare se numeşte
„compunerea dobânzii”, capitalizare. La condiţiile acestea se referă:
o durata perioadei;
o valoarea ratei dobânzii;
o tipul ratei dobânzii.

Valoarea actuală a banilor reprezintă suma veniturilor obţinute în viitor şi evaluate prin intermediul
coeficientului de discontare (de actualizare) la momentul actual. Valoarea actuală se determină în caz
când avem nevoie să ştim ce sumă trebuie să investim ca să obţinem un venit anumit într-o perioadă
de timp.

Noţiunile valorii viitoare și actuale sunt legate și de alte categorii specifice:


o Perioada de investire, (de capitalizare) este termenul la care are loc creșterea capitalului;
o Intervalul de investire, este termenul minimal în care se calculează dobânda;
o Rata dobînzii, caracterizează intensitatea calculării dobînzii.

Evaluarea fluxurilor din numerar reprezintă serii de intrări sau de ieșiri a mijloacelor bănești.
Un interes deosebit reprezintă fluxurile de numerar care se caracterizează prin plăţi sau
încasări egale, efectuate la începutul sau la finele unor intervale fixe de timp. Aşa flux de bani
se numeşte anuitate.
Se cunosc două tipuri de anuitate: postnumerando şi prenumerando.
Anuitate postnumerando – cînd plăţile sau încasările se efectuează la finele fiecărui interval
din perioadă.
Anuitatea prenumerando – cînd plăţile se fac la începutul fiecărui interval.

Determinarea valorii viitoare anuităţii prenumerandă şi postnumerando se bazează pe


următoarele condiţii:
o Valoarea obţinută la finele sau la începutul intervalului din perioadă va fi imediat
pusă în circulaţie (la o rată dobânzii cel puţin egală cu ceia ce ne acordă banca
comercială la depozitare).
o Nu se permit extrageri din contul acesta pe parcursul operaţiunii.

4. Să se calculeze indicatorii de lichiditate.

5. Calculați valoarea viitoare a sumei de 5000*22=110000 investită intr-un proiect cu


rentabilitatea anuală de 12% cu capitalizarea trimestrială a veniturilor, durata proiectului
1+22 ani. 5p.

An 1
123.805,97Lei
An 2
139.344,71Lei
An 3
156.833,70Lei
.
.
.
An 23
1.668.850,21Lei

Concluzie: Valoare viitoare a sumei de 110000 lei investita pe timp de 23 de ani cu randament de 12
% va fi de 1.668.850.21Lei

S-ar putea să vă placă și