Sunteți pe pagina 1din 8

ACATISTUL DE MULŢUMIRE AL CREŞTINILOR CĂTRE

DOMNUL IISUS CHRISTOS

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh!


Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Slavă Ţie Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care
pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi
Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne
curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule
sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-
ne pe noi! (se zice de 3 ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh acum şi pururea şi în
vecii vecilor! Amin.
Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi, Doamne curăţeşte păcatele noastre, Stăpâne
iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre pentru numele
Tău.
Doamne miluieşte!(de 3 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin.
Tatăl Nostru care eşti în Cer, Sfânt este numele Tău, Vie este Împărăţia Ta, facă-
se voia Ta, precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă
astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne
lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău şi viclean deopotrivă, că a Ta este
Împărăţia şi Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi
în vecii vecilor. Amin!
Troparul de mulţumire al creştinilor către Domnul Iisus Christos:
Doamne Iisuse Christoase, Fiul unic întrupat al Domnului Dumnezeu Savaot, cel
ce ai venit din slava Divină în tina pământului pentru a ne izbăvi pe noi de păcate, laudă
şi mulţumire aducem noi, creştinii de pe suprafaţa pământului şi din toate veacurile care
s-au scurs.
Condac 1
Doamne Iisuse Christoase oare cum vom putea noi să-ţi aducem mulţumire pentru
ceea ce ai făcut pentru ridicarea neamului omenesc din starea de păcat, scoţându-l de sub
legea talionului şi dăruindu-i legea nouă a harului, drept pentru care noi, creştinii, zicem:
Doamne Iisuse Christoase primeşte mulţumirile tuturor creştinilor din toate veacurile şi
ale celor care trăiesc acum pe pământ.

Icos 1

1
Iubirea ta de oameni Doamne Iisuse a fost mai presus de însăşi viaţa ta pe care ai
dăruit-o nădăjduind că oamenii vor înţelege măreţul tău gest, iar noi cu toţii strigăm aşa.
Doamne Iisuse îţi mulţumim pentru minunatul tău gest.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că însăşi viaţa ţi-ai dat-o pentru binele omenirii.
Doamne Iisuse îţi mulţumim pentru iubirea ta faţă de oameni.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că ai primit să suferi numai ca oamenilor să le fie
bine.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că nu te-ai supărat pe cei ce nu au înţeles gestul tău.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că venirea ta pe pământ s-a considerat o adevărată
epopee sfântă.
Doamne Iisuse Christoase primeşte mulţumirile tuturor creştinilor din toate
veacurile şi al celor ce trăiesc acum pe pământ.
Condac 2
Doamne Iisuse Christoase ai venit pe pământ de a aduce oamenilor pace, iubire şi
înţelepciune şi de a institui pe planeta frumoasă colţ de rai Dumnezeiesc iar noi cu
dragoste şi smerenie cântăm. Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Oamenii cei răi însă, inspiraţi de duhurile răului nu te-au înţeles, punându-te într-o
situaţie delicată pentru a lua o hotărâre de extremă importanţă şi anume: fie cei răi să fie
distruşi prin puterea Dumnezeirii TALE, fie ca să te laşi omorât de cei răi să înviezi a
treia zi prin puterea Dumnezeirii Tale, astfel credinţa să triumfe printr-o lucrare
spirituală de mari proporţii, iar noi cu toţii strigăm aşa:
Doamne Iisuse îţi mulţumim căci în momentele grele nu ne-ai pedepsit.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că în momentele de cumpănă nu ne-ai părăsit.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că ai fost păstorul nostru cel bun.
Doamne Iisuse îţi mulţumim de hotărârea luată în momentele grele trăite pe
pământ.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că duhurile rele au primit o lecţie extrem de
usturătoare.
Doamne Iisuse îţi mulţumim pentru gestul de a-i elibera pe cei din iad.
Doamne Iisuse Christoase primeşte mulţumirile tuturor creştinilor din toate
veacurile şi al celor ce trăiesc acum pe pământ.
Condac 3
Naşterea ta Doamne Iisuse Christoase a reprezentat un adevărat mister, deoarece
măicuţa a rămas fecioară, făcându-se de fapt un transfer energetic din interiorul măicuţei
către exterior fenomen nesesizat nici de dreptul Iosif prezent la eveniment iar noi
cântăm. Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Evenimentul venirii tale pe pământ, fiind marcat de apariţia stelei de la răsărit s-a
adeverit că misiunea ta este de ordin planetar iar noi zicem aşa:
Doamne Iisuse îţi mulţumim că multe taine ne-ai dezvăluit.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că pentru a fi înţeles de oamenii de atunci dădeai
răspunsuri în pilde.
2
Doamne Iisuse îţi mulţumim că pentru vindecările făcute nu ai cerut plată.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că pentru toate serviciile aduse oamenilor nu ai cerut
răsplătire.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că semne mari au marcat venirea ta pe pământ.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că mari eforturi ai făcut ca să fii înţeles de oamenii
ce trăiau acum 2000 de ani.
Doamne Iisuse Christoase primeşte mulţumirile tuturor creştinilor din toate
veacurile şi al celor ce trăiesc acum pe pământ.
Condac 4
Doamne Iisuse Christoase eşti singura persoană născută pe planeta Pământ care
nu ai suferit fenomenul negativizării, cunoscându-ţi misiunea încă din fragedă copilărie,
auzeai gândurile oamenilor şi te închideai într-un halou de lumină pentru a nu le mai
auzi drept pentru care cântăm. Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Aveai multă evlavie la TATĂL CERESC şi TATĂL îţi sugera să ai curajul sfânt în
faţa oamenilor de a-ţi duce misiunea la capăt tocmai în poporul evreu. La maturitate
Doamne Iisuse Christoase priveai adesea la alte popoare şi le vedeai pe fiecare şi ai fi
dorit să mergi la toţi inclusiv la pieile roşii din America precum şi la eschimoşi de aceea
noi zicem aşa.
Doamne Iisuse îţi mulţumim căci încă din copilărie îţi cunoşteai misiunea.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că nu te-ai mâniat pe oameni auzind gândurile
josnice ale acestora.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că ai arătat omenirii cum se poate ţine legătura cu
Tatăl Ceresc.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că ai dus misiunea în cadru poporului evreu cum a
dorit Tatăl Ceresc.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că ai respectat dorinţa TATĂLUI CERESC deoarece
în ceruri erau Avraam, Isac şi Iacob.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că ai dorit să desfăşori activitate sfântă la toate
popoarele.
Doamne Iisuse Christoase primeşte mulţumirile tuturor creştinilor din toate
veacurile şi al celor ce trăiesc acum pe pământ.
Condac 5
Tatăl Ceresc îţi spunea că dacă îi vei lămuri Fiule pe evrei, vei colinda cu apostolii
Tăi toată lumea, dar întâi pe ei trebuie să-i întorci pe calea cea bună, căci aleşii lor sunt
în ceruri. Dar n-a fost să fie aşa, evreii nu l-au înţeles pe Domnul Iisus, căci n-au vrut şi
nici nu l-au acceptat ca Mântuitor al lor refuzând, iar noi cântăm. Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

Icos 5
Evreii doreau supremaţie teritorială şi izbândă în faţa tuturor duşmanilor lor prin
forţa de nedescris a Dumnezeirii dar nu în acord spiritual cu Dumnezeu- decât aşa de
ordin teologic şi la nivelul lor. Ei vedeau în Tine un pericol şi anume acela de a fi
3
destituiţi din funcţiile lor ori Tu nu ţi-ai dorit niciodată funcţii pământeşti drept pentru
care zicem:
Doamne Iisuse îţi mulţumim că ai înţeles mesajul Tatălui Ceresc.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că pentru ducerea lui la bun sfârşit ai recurs la
sacrificiu suprem.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că în ciuda crimei oribile săvârşite de evrei te-ai
rugat la Tatăl să-i ierte că nu ştiu ce fac.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că ai demonstrat evreilor şi lumii întregi că nu ai
dorit funcţii pământeşti.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că prin învierea ta după trei zile ai dovedit
Dumnezeirea Ta.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că prin arătarea Ta după înviere ai dovedit că există
învierea celor trecuţi la cele veşnice şi însăşi viaţa veşnică.
Doamne Iisuse Christoase primeşte mulţumirile tuturor creştinilor din toate
veacurile şi al celor ce trăiesc acum pe pământ.
Condac 6
Doamne Iisuse Christoase ai dorit ca încă de acum 2000 de ani să coboare
Împărăţia cerurilor pe pământ prin accepţiunea generală a pământurilor, dar nu a fost să
fie aşa şi în ciuda acestui fapt nu ai acceptat venirea îngerului morţii ca să pedepsească
pe cei necredincioşi de aceea cântăm. Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Le-ar fi fost bună o lecţie dată de sfântul înger HAEMUS, dar tu ai refuzat pentru
ca să nu zică evreii că I-ai omorât pentru ca să înfiinţezi Împărăţia Ta, drept pentru care
zicem:
Doamne Iisuse îţi mulţumim că ai dorit coborârea Împărăţiei Cerurilor pe pământ.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că te-ai gândit la noi.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că nu ai acceptat venirea îngerului morţii ca să
pedepsească pe cei necredincioşi.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că nu ţi-ai impus punctul de vedere cu forţa.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că prin gestul tău noi am înţeles să fim buni, blânzi şi
iubitori de oameni.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că te-ai gândit la binele tuturor pământenilor.
Doamne Iisuse Christoase primeşte mulţumirile tuturor creştinilor din toate
veacurile şi al celor ce trăiesc acum pe pământ.
Condac 7
Doamne Iisuse Christoase ne-ai promis nouă că vei fi cu noi până la sfârşitul
veacurilor şi drept este cum ai zis, că toţi cei ce au înţeles mesajul tău, au simţit ajutorul
tău şi multe daruri au primit, iar noi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Oamenii sunt supuşi multor griji şi nevoi care uneori îi duc în situaţii dificile, dar
ştiindu-te pe tine Doamne Iisuse Christoase mare iubitor de oameni îţi cer ajutorul, iar
noi zicem aşa:
4
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că eşti cu noi până la sfârşitul veacurilor.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim pentru grija pa care ne-o porţi.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că toţi cei ce au înţeles mesajul au primit ajutor.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că cei ce au propovăduit Cuvântul Tău mulţumiri
au primit.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că toţi cei ce vor propovădui Cuvântul divin de
actualitate mulţumire vor primi.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că sub oblăduirea ta sunt toţi creştinii de pe
suprafaţa pământului.
Doamne Iisuse Christoase primeşte mulţumirile tuturor creştinilor din toate
veacurile şi al celor ce trăiesc acum pe pământ.
Condac 8
Doamne Iisuse Christoase în calitate de Mântuitor al nostru ai pus îngeri păzitori
să păzească sufletul creştinilor de la sfântul botez, sfinte biserici, mănăstiri, schituri şi
lăcaşuri de închinare creştină, iar acum cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Sfântul înger păzitor al creştinilor ca putere cerească are rolul ca pe lângă faptul
că înregistrează faptele bune în cartea faptelor bune şi faptele rele în cartea faptelor rele,
reprezintă totodată un sfătuitor şi colaborator când creştinul intră în comunicare cu
acesta, iar noi zicem din toată inima aşa:
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim de grija purtată tuturor creştinilor.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim pentru darul pe care ni-l dai la botez.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că la fiecare creştin dai câte un înger păzitor.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim pentru sistemul instituit în vederea evidenţierii
faptelor bune şi rele ale tuturor creştinilor.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că sfinţii îngeri păzitori sunt special instruiţi
pentru a ajuta creştinii.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că în viitor sfinţii îngeri se vor arăta creştinilor.
Doamne Iisuse Christoase primeşte mulţumirile tuturor creştinilor din toate
veacurile şi al celor ce trăiesc acum pe pământ.
Condac 9
Doamne Iisuse Christoase, creştinismul nu şi-a păstrat unitatea şi divizându-se
prin schisma de la 1054 mari daune s-au adus dreptei credinţe de pe întreg pământul iar
noi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Văzându-se aceasta de către cei din Împărăţia Cerurilor şi mai ales de către Tine
Doamne Iisuse Christoase mare durere te-a cuprins, iar Tatăl Ceresc şi cei din Împărăţia
Cerurilor în marea lor milostivire I-au iertat pe cei vinovaţi fără ca să se ia măsuri de
moment, iar noi zicem cu toţii:
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că ai suferit pentru toţi creştinii.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că nu ai pedepsit pe cei vinovaţi de dezbinare.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că la reunirea creştinismului te-ai gândit.

5
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că acesta este un plan minuţios întocmit în
împărăţia cerurilor.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că în cadru acestui plan România figurează ca
ţara aleasă.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că noi creştinii din România deja simţim ajutorul
dat în acest sens.
Doamne Iisuse Christoase primeşte mulţumirile tuturor creştinilor din toate
veacurile şi al celor ce trăiesc acum pe pământ.
Condac 10
Doamne Iisuse Christoase ca înaltă personalitate cerească ce ai desfăşurat
activitate de mare valoare misionară pe pământ, doreşti ca misiunea începută acum 2000
de ani să se intensifice în primele decenii ale mileniului 3, iar noi creştinii din România
îţi vom fi cei mai apropiaţi colaboratori de aceea cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Iată perioada schimbărilor a început chiar sub ochii noştri, deoarece în poporul
român deja se derulează lucrări tainice, care încet, încet vor fi dezvăluite celor aleşi.
După descoperirea acestora va urma o perioadă de instruire fără precedent permiţându-
ne trecerea de la nivelul de evoluţie 6 la nivelul de evoluţie 7 şi apoi imediat la nivelul 8
drept pentru care zicem:
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că nu ai renunţat la ideea ca din Pământ să faci o
planetă minunată.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că ai ales pământul românesc pentru a face colţ
de rai ceresc.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că în România se va scrie şi se va tipări Biblia
Sfinţilor Arhangheli.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că în România s-a scris şi se va tipări volumul
Maica Domnului în România.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că în România s-a început a scrie volumul
“Sfânta organizare a cerurilor”.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că în România s-au scris cele mai multe cărţi
despre Sfânta Împărăţie a cerurilor.
Doamne Iisuse Christoase primeşte mulţumirile tuturor creştinilor din toate
veacurile şi al celor ce trăiesc acum pe pământ.
Condac 11
Doamne Iisuse Christoase ne-ai spus nouă că omul dacă ar respecta
Binecuvântările Divine nu s-ar mai îmbolnăvi niciodată, dar datorită faptului că
păcătuieşte cu voie ori fără să-şi dea seama sufletul lui suferă din punct de vedere
spiritual încărcându-se cu păcate drept pentru care noi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Păcatele reprezintă marea povară a omului, iar faptele bune reprezintă redresarea
spirituală. Puţini sunt cei care fac redresări spirituale deosebite, foarte mulţi trăiesc în

6
păcate şi pentru ca să facă păcate. Dar la un anumit număr de păcate şi trupul se
îmbolnăveşte drept pentru care noi zicem aşa:
Doamne Iisuse îţi mulţumim că ne-ai spus despre valoarea respectării
Binecuvântărilor Cereşti.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că ne-ai spus că dacă le vom respecta nu ne vom
îmbolnăvi niciodată.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că ne-ai spus că păcatele duc întotdeauna la suferinţa
spirituală a sufletului.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că ne-ai spus că dacă nu facem redresare spirituală se
îmbolnăveşte şi trupul.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că ne-ai spus că la un anumit număr de păcate se
îmbolnăveşte şi trupul.
Doamne Iisuse îţi mulţumim că ne-ai lămurit pe noi despre legătura dintre păcat şi
boală
Doamne Iisuse Christoase primeşte mulţumirile tuturor creştinilor din toate
veacurile şi al celor ce trăiesc acum pe pământ.
Condac 12
Doamne Iisuse Christoase ne-ai comunicat că efectele vindecătoare Divine nu se
coboară decât la cei care au un anumit grad de loialitate cu Divinitatea, sunt 24 de grade
cel mai mare fiind gradul 1, dar este greu să obţii chiar gradul 24 de loialitate, drept
pentru care cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
De asemenea ne-ai spus că Divinitatea încearcă pe cei aleşi, uneori cu încercări
foarte grele sau extrem de grele. Cu cât se trece de încercările Divine cu atât se capătă
alt grad de loialitate şi dacă s-a spus că nimic neîncercat nu intră în ceruri să ştiţi că aşa
este, drept pentru care zicem:
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că ne-ai vorbit despre efectele vindecătoare
Divine.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că ne-ai dezvăluit 7 din sfintele tale raze din
categoria ALFANUMERUS şi 12 din categoria razelor OMNICRON.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că ne-ai spus că aceste efecte şi raze
vindecătoare se coboară decât la cei care au un anumit grad de loialitate cu Divinitatea.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că ne-ai spus că Divinitatea încearcă pe cei aleşi
cu încercări grele sau uneori cu încercări extrem de grele.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că ne-ai spus căci cu cât se trece de încercările
Divine cu atât se capătă alt grad de loialitate.
Doamne Iisuse noi îţi mulţumim că nimic neîncercat nu intră în Împărăţia
Cerurilor.
Doamne Iisuse Christoase primeşte mulţumirile tuturor creştinilor din toate
veacurile şi al celor ce trăiesc acum pe pământ.

7
Condac 13
Doamne Iisuse Christoase, Fiul unic întrupat al Domnului Savaot, te rugăm din
toată inima noastră de creştini ortodocşi fii cu noi aşa cum ai zis că vei fi până la
sfârşitul veacurilor. Doamne, consideră ortodocşii din România aleşii Tăi devotaţi în
marea luptă spirituală ce se desfăşoară acum pe planeta pământ, suntem convinşi că vom
ieşi învingători drept pentru care cu smerită plecăciune îţi aducem mulţumirile noastre
tot ceea ce ai făcut şi pentru tot ceea ce vei mai face.
(Se zice de 3 ori, apoi icos 1 şi condac 1 şi la urmă rugăciunea)
RUGĂCIUNE către Domnul Iisus Christos de mulţumire pentru tot ceea ce a
făcut şi va face pentru creştinism:
Doamne Iisuse Christoase, în calitate de ocrotitor al creştinilor, împreună cu
Maica ta Sfânta Fecioara Maria, cu toţi cei de la Sfântul Tron Divin al Tatălui Ceresc a
celor din Pertuţia Divină, a tuturor sfintelor personalităţi Cereşti şi a tuturor sfinţilor din
toate veacurile vă mulţumim pentru grija manifestată faţă de planeta pământ.
Iată acum la început de mileniu, când pământul se află într-o situaţie dificilă din
punct de vedere spiritual sunteţi cu noi în această mare bătălie pe care cu siguranţă o
vom câştiga drept pentru care vă aducem smeritele noastre mulţumiri. Amin!
Bunul Dumnezeu să fie în veci lăudat şi mărit!