Sunteți pe pagina 1din 44

ABILITĂŢI DEZVOLTA

UTILIZAREA FUNCȚIILOR
Funcții matematice
Funcții statistice
Funcții logice
Funcții de informaSemnificație erori Excel
Funcții de cautare (consultare)
Funcții de tip dată calendaristică
Funcții de tip text
REPT, VALUE

LEFT ,RIGHT, MID


LEN

UPPER, LOWER, PROPER


FIND, SEARCH, CONCATENATE
REPLACE
SUBSTITUTE
EXACT
TEXT, TRIM
Exemple complexe
Ex Calcul Pret majorat
Ex Cod salariat
Extragerea ultimului cuvant
Ex Recompunere cod
Ex Adresa e-mail
VOLTATE
IILOR EXCEL

ui cuvant
1. LEN - returneaza lungimea sirului de caractere specificat ca si argument
LEN
2. LEFT - Extrage primul caracter sau grup de caractere din stanga unui alt si
LEFT
3. RIGHT - Extrage primul caracter sau grup de caractere din dreapta unui al
RIGHT
4. MID - Extrage un numar de caractere dintr-un sir in functie de coordonate
MID
5. UPPER - converteste caracterele minuscule in majuscule
UPPER
6. LOWER - conversteste caracterele majuscule in minuscule
LOWER
7. PROPER - conversteste in majuscula fiecare prim caracter aferent unui sir
PROPER
8. VALUE - conversteste siruri de caractere in valori numerice
VALUE
9. REPT - replica un sir de caractere
REPT
10. TRIM - elimina spatiile inutile aferente unui sir de caractere
TRIM
11. CONCATENATE - concateneaza siruri de caractere
CONCATENATE
12. EXACT - compara doua siruri de caractere sau valori numerice
EXACT
13. SUBSTITUTE - inlocuieste un sir de caractere cu altul
SUBSTITUTE
14. FIND/SEARCH - cauta valoarea pozitionala a unui caracter intr-un sir de
FIND/SEARCH
15. REPLACE- inlocuieste o parte dintr-un sir de caractere cu alt sir
REPLACE
16. TEXT - converteste valorile numerice in siruri de caractere
TEXT
urneaza lungimea sirului de caractere specificat ca si argument
=LEN(TEXT)
trage primul caracter sau grup de caractere din stanga unui alt sir de caractere sau
=LEFT(TEXT, [NR_CARACTERE])
Extrage primul caracter sau grup de caractere din dreapta unui alt sir de caractere s
=RIGHT(TEXT, [NR_CARACTERE])
trage un numar de caractere dintr-un sir in functie de coordonatele dictate de o val
=MID(TEXT, DEBUT, NR_CARACTERE)
converteste caracterele minuscule in majuscule
=UPPER(TEXT)
conversteste caracterele majuscule in minuscule
=LOWER(TEXT)
- conversteste in majuscula fiecare prim caracter aferent unui sir de caractere
=PROPER(TEXT)
conversteste siruri de caractere in valori numerice
=VALUE(TEXT)
plica un sir de caractere
=REPT(TEXT,NR_MULTIPLICARI)
elimina spatiile inutile aferente unui sir de caractere
=TRIM(TEXT)
TENATE - concateneaza siruri de caractere
=CONCATENATE(TEXT1,TEXT2,..)
compara doua siruri de caractere sau valori numerice
=EXACT(TEXT1,TEXT2)
TUTE - inlocuieste un sir de caractere cu altul
=SUBSTITUTE(TEXT,TEXT_VECHI,TEXT_NOU[,VALOARE POZITIONALA]
EARCH - cauta valoarea pozitionala a unui caracter intr-un sir de caractere sau valor
=FIND(TEXT_CAUTAT,TEXT_BAZA[,Valoare pozitionala])
E- inlocuieste o parte dintr-un sir de caractere cu alt sir
=REPLACE(TEXT_VECHI,VAL_POZ,NR_CARACTERE,TEXT_NOU)
onverteste valorile numerice in siruri de caractere
=TEXT(VALOARE,FORMAT_TEXT)
Funcţii Text

16 =LEN("Microinformatica")
caractere sau aferent unei valori
I =LEFT("Informatica")
de caractere sau aferent unei valori
a =RIGHT("Informatica")
ictate de o valoare pozitionala.
forma =MID("Informatica",3,5)

BIROTICA =UPPER("birotica")

birotica =LOWER("BIROTICA")
aractere
Popescu Marius Consta =PROPER("popescu marius constantin")

200 =VALUE("200")

Succes !Succes !Succes =REPT("Succes !";3)

Catedra de Informatică =TRIM("Catedra de Informatică de Gestiune")

Informatica de Gestiun =CONCATENATE("Informatica";" de";" Gestiune")

0 =EXACT("TAO","tao")
BIROTICA 2017 * =SUBSTITUTE("BIROTICA 2020 2020","2020","*",2)
ctere sau valori numerice
10 =FIND("*","BIROTICA * *")

Info an curent20 =REPLACE("Info 2020",6,2," an curent")

Jan =TEXT(DATE(2020,1,1),"MMM")
repeta argumentul
=REPT(caracter; număr_replicări) specificat de n ori
(numar_replicari)
=VALUE(șir_caractere)
converteste un sir de
caractere intr-o valoare
Reprezentarea "grafică" a distribuției notelor numerica.
Distribuţia notelor
Cod Nota 'Nota catalog
student catalog (rotunjita) Nota Număr note Distribuţia grafică a notelor

554 8.25 8 1 52 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


299 8.75 9 2 70 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 8.25 8 3 52 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 10.00 10 4 59 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
531 9.00 9 5 70 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 10.00 10 6 48 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
549 7.25 7 7 60 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
715 2.50 3 8 51 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 6.50 7 9 60 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
589 8.25 8 10 110 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 1.00 1
290 4.75 5

{=FREQUENCY(B8:B639;D8:D17)}
repeta argumentul Revenire la cuprins
specificat de n ori
(numar_replicari)

converteste un sir de
caractere intr-o valoare
numerica.

Rezultatul returnat
stribuţia grafică a notelor de REPT este de tip
sir de caractere
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 777 777
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1 1
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=LEFT(text;[număr_caractere])
=RIGHT(text;[număr_caractere])

31008
Obs: Functiile LEFT, RIGHT, MID retur
nu
Cod ID Produs
Magazin

Exemple:
Rezultat "şir de caractere"
ISTEXT
(text)
Extragere - Cod magazin 3 1
Extragere - ID Produs 1008 1

=MID(text; valoare_poziţională; număr_caractere) Extrage un număr de caractere din cad


caractere (text) începând cu caracteru
valorii poziţionale precizate.

Cod Numeric Personal Data naşterii


2.90.10.29.40.0230 10/29/1990

An Lună Zi

=DATE(MID(A19;2;2);MID(A19;4;2);MID(A19;6;2))
Exemple
ID inchiriere Client CNP

1001 Filip Marius 1901225557812


1101 Ion Andrei 1920904444890
1202 Matei Cristiana 2890809310349
1002 Chivu Robert 1910308131871
1120 Roman Alina 2800227503812
1233 Marcu Anca 2921207472590
1003 Petrescu Amalia 2914722114674
1299 Toma Ioana 1871212345345

1. Sa se completeze coloana Gen (M/F) in functie de CNP.

2. Sa se extraga Data nasterii pe baza CNP-ului.

3. Sa se recupereze denumirea echipamentului sportiv in functie de codul echipamentului sportiv (p


Tabelul de consultare este J28:K31.
Revenire la cuprins

iile LEFT, RIGHT, MID returneaza rezultatul sub forma de text; pentru transformarea acestora in valori
numerice se foloseste functia VALUE.

Rezultat
valoare ISNUMBER
numerica
3 1
1008 1

ge un număr de caractere din cadrul unui şir de


tere (text) începând cu caracterul corespunzător
ii poziţionale precizate.

Zi

Echipament
Gen (M/F) Data nasterii Pret inchiriere
sportiv

80 lei
70 lei
60 lei
25 lei
50 lei
50 lei
60 lei
80 lei

ul echipamentului sportiv (primele 2 caractere din ID inchiriere).


Cod Echipa
echipament ment
sportiv sportiv
10 Clapari
11 Schiuri
12 Patine
=UPPER(text) converteste caracterele in majuscule
=PROPER(text) converteşte în majusculă primul
caracter al fiecărui cuvânt.
=LOWER(text)
converteste caracterele in litere
mici.
Analiza Sistemului informatic
Exemple:
ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIC
Analiza Sistemului Informatic
analiza sistemului informatic
Analiza sistemului informatic

Se concatenează primul caracter din stânga textului sursă


(A5), transformat în majusculă =UPPER(LEFT(A5)), cu
rezultatul extragerii din dreapta a şirului de caractere
sursă (în minuscule), din care se scade primul caracter:
LOWER(RIGHT(A5;LEN(A5)-1))
converteste caracterele in majuscule Revenire la cuprins
converteşte în majusculă primul
caracter al fiecărui cuvânt.

converteste caracterele in litere


mici.

=UPPER(A5)
=PROPER(A5)
=LOWER(A5)
=UPPER(LEFT(A5,1))&LOWER(RIGHT(A5,LEN(A5)-1))

cter din stânga textului sursă


ulă =UPPER(LEFT(A5)), cu
eapta a şirului de caractere
re se scade primul caracter:
A5;LEN(A5)-1))
=CONCATENATE(text1, text2, text3 ...)

=FIND(text_căutat; text_sursă [;valoare_poziţională])

=SEARCH(text_căutat; text_sursă; [valoare_poziţională])

SEARCH (fără SEARCH


precizarea (cu precizarea
ŞIR CARACTERE
argumentului "valoare argumentului "valoare
poziţională") poziţională")

CONTABILITATE 5 11
=SEARCH("a",A9) =SEARCH("a",A9,8)
Exemple:
1. Să se extragă în coloane separate numele si prenumele salariatului.

Nume şi prenume Extragere Nume Extragere Prenume


ALBU Amalia Irina
NEDELCU Mădălina
POPA Florin
IORGA Marian
HOGEA Carmen
DINU Adriana Maria
VASILIU Marcela

2. Să se completeze coloana Cod_salariat astfel încât să conțină numele de f


(preluat din tabelul E24:F31).
Nume şi prenume Cod salariat
ALBU Constanţa
NEDELCU Mioara
POPA Florin
IORGA Marian
HOGEA Georgeta
DINU Adriana Maria
VASILIU Marcela

3. Să se calculeze numărul total de apariţii pentru fiecare indicativ loc munc


Indicativ loc de Număr apariţii
muncă
T400

Indicativ loc de
muncă
S221
A117
T400
B222
S337
Concatenează mai multe tipuri de Revenire la cuprins
argumente in cadrul unei singure celule

Returnează valoarea poziţională a unui


şir de caractere (text_cautat) în cadrul
nală]) altui şir de caractere (în_text).

iţională]) Returnează valoarea poziţională a unui


şir de caractere (text_cautat) în cadrul
altui şir de caractere (în_text).

FIND

#VALUE!
=FIND("a",A9,8)

e salariatului.

conțină numele de familie și indicativul locului de muncă


Indicativ loc
Nume şi prenume
muncă
ALBU Constanţa E227
DINU Adriana Maria E227
HOGEA Georgeta S221
IORGA Marian A547
NEDELCU Mioara S221
POPA Florin T400
VASILIU Marcela S221

e indicativ loc munca pe domeniul B25:B31.

varianta1 - utilizarea funcţiei de concatenare


varianta2 - utilizarea operatorului de concaten
Revenire la cuprins
cţiei de concatenare
eratorului de concatenare
=REPLACE(text_vechi; valoare_poziţională; număr_caractere; text_nou)

Număr de Valoare de Coeficient de Valoare Număr


Recodificare
inventar inventar reevaluare reevaluată inventar

5478 2,523.70 0.13 320.00 5478


5490 6,500.00 0.94 6,500.00 5479
5485 19,469.52 0.40 7,790.00 5480

5486 21,547.80 0.17 3,620.00 5481


Formatul de afisare se defineste prin 5482
Formatare personalizata - Custom
5-1998-78 5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
Revenire la cuprins

Denumire Data punerii Valoare de


mijloc fix în funcţiune inventar

AAA 2/12/1998 2,523.70 lei


BBB 2/18/2009 12,547.83 lei
CCC 9/3/2000 3,550.00 lei
DDD 1/25/1999 3,695.00 lei
EEE 6/6/2006 1,754.01 lei

FFF 11/8/2000 6,500.00 lei


GGG 4/12/2000 2,765.82 lei
HHH 6/14/2007 19,469.52 lei
III 8/30/2001 4,785.00 lei
JJJ 2/4/2002 1,548.78 lei
KKK 8/6/1998 21,547.80 lei
LLL 3/17/2004 3,583.00 lei
MMM 3/12/2010 6,500.00 lei
=SUBSTITUTE(text_sursă; text_vechi; text_nou [;instanţa])
Exemplu: Să se completeze coloana Cod salariat ştiind că acesta reprezintă un cod compozit fo
elemente: numele salariatului şi indicativul locului de muncă al acestuia (ex. ALBU T400).

Nume şi prenume Cod salariat Nume şi prenume

ALBU Constanţa ALBU Constanţa


NEDELCU Mioara DINU Adriana Maria
POPA Florin HOGEA Georgeta
IORGA Marian IORGA Marian
HOGEA Georgeta NEDELCU Mioara
DINU Adriana Maria POPA Florin
VASILIU Marcela VASILIU Marcela
[;instanţa]) Revenire la cuprins

rezintă un cod compozit format din 2


tuia (ex. ALBU T400).

Indicativ
loc muncă
E227
E227
S221
A547
S221
T400
S221
=EXACT(text1;text2)
compara 2 expresii pentru a
verifica daca sunt ehivalente.
Marca Nume Prenume
1029 ALEXA Daniela Monica
1007 COSTEA Valentin Cristian
1012 LOLEV Viorel
1001 MANEA Florin
1015 MONDEA Carmen Lucia
1020 POPA Virgil
1011 POPESCU Ana
1008 TĂTARU Cristina Maria
1022 VASILESCU Dan Ionuţ

=EXACT(LEFT(B4,SEARCH(" ",B4)),UPPER(LEFT(B4,SE
Revenire la cuprins
entru a
ivalente.

(LEFT(B4,SEARCH(" ",B4))))
Converteste o valoa
=TEXT(valoare; format_text) aplicand formatul s

Data curentă: 1/30/2022

Data curentă: 44591


Data curentă:Sunday 30-Jan-2022
Elimina toate spatiile din text, cu exceptia
=TRIM(text) spatiilor singulare dintre cuvinte

Tehnologia Aplicatiilor Office


Tehnologia Aplicatiilor Office
Revenire la cuprins
Converteste o valoare intr-un text,
aplicand formatul specificat

Datele calendaristice
concatenate se transformă în
numere seriale

xt, cu exceptia
vinte
Sa se calculeze Pretul majorat stiind ca acesta se recupereaza din nomenclatorul de produse in functie de cheia de
consultare ID Produs (ultimele 4 caractere din dreapta codului compozit) si se majoreaza cu un coeficient
diferentiat in functie de codul magazinului)
Câmp "Magazine" Câmp "Nomenclator"
Coeficient Denumire Preţ Preţ
Cod Magazin ID Produs Cod compozit
majorare Produs Produs Majorat
1 14% 1001 Produs1 25.00 31005
2 25% 1002 Produs2 35.60 21001
3 50% 1003 Produs3 15.00 11003
1004 Produs4 30.00 21004
1005 Produs5 72.00 31007
1006 Produs6 19.00

3 1005 1007 Produs7 100.00

Pret Majorat = Pret + Pret * Coeficient_majorare = Pret * (1 + Coeficient_majorar

=VLOOKUP(VALUE(RIGHT(H4,4)),Nomenclator,3,FAL

(1+VLOOKUP(VALUE(LEFT(H4)),Magazine,2,FAL
in functie de cheia de
n coeficient
Revenire la cuprins

oeficient_majorare)

nclator,3,FALSE)*

gazine,2,FALSE))
Codul salariatului reprezintă un cod compozit care conţine: primele 4 litere din departament,
luna nasterii (în format abreviat şir de caractere) şi anul naşterii în format abreviat.
Exemplu: salariatul Popescu Viorel Dan are codul Cred-dec-62
Codul Salariu
Nume Prenume Sucursala Departament
salariatului încadrare

POPESCU Viorel Dan Doctor Felix Creditare 1,000 lei


MIHAI Carmen Ştefan cel Mare Creditare 2,900 lei
POPA Florin Ştefan cel Mare Corporaţii 1,180 lei
ALBU Constanta Doctor Felix Creditare 2,900 lei
NEDELCU Mihai Ştefan cel Mare Oficiul juridic 2,790 lei
CHIRU Bogdan Plevnei Oficiul juridic 3,200 lei
ALBITER Oana Plevnei Creditare 2,900 lei
VLAD Petru Ştefan cel Mare Relaţii clienţi 1,180 lei
CONSTANTIN Ana Doctor Felix Corporaţii 1,050 lei
MONDREA Laura Ştefan cel Mare Creditare 1,000 lei
SAVU Cătălin Ştefan cel Mare Asigurari 2,900 lei
PANAIT Cornel Ştefan cel Mare Asigurari 2,500 lei
COMAN Aura Ştefan cel Mare Asigurari 1,000 lei
BLAGA Mădălina Plevnei Corporaţii 2,800 lei
MIHAI Dinu Doctor Felix Oficiul juridic 3,200 lei
DEDU Natalia Ştefan cel Mare Corporaţii 1,050 lei
GANEA Pavel Ştefan cel Mare Creditare 1,200 lei
SORESCU Liana Plevnei Creditare 1,000 lei
PETRE Cristina Doctor Felix Relaţii clienţi 3,350 lei
MANESCU Andreea Ştefan cel Mare Oficiul juridic 1,050 lei
VISAN Alexandra Plevnei Corporatii 3,200 lei
4 litere din departament,
rmat abreviat. Revenire la cuprins
Tabel de consultare
Nume Prenume CNP

ALBITER Oana 2.49.11.07.345633


ALBU Constanta 2.77.09.04.444890
BLAGA Mădălina 2.61.11.23.546967
CHIRU Bogdan 1.56.08.17.341871
COMAN Aura 2.80.03.04.227773
CONSTANTIN Ana 2.50.12.07.472590
DEDU Natalia 2.61.07.22.114674
GANEA Pavel 1.70.11.01.555889
MANESCU Andreea 2.81.10.10.510053
MIHAI Carmen 2.60.02.27.503812
MIHAI Dinu 1.55.06.02.422877
MONDREA Laura 2.60.06.15.100121
NEDELCU Mihai 1.81.01.30.333655
PANAIT Cornel 1.59.05.01.673895
PETRE Cristina 2.66.08.09.310349
POPA Florin 1.50.10.01.701902
POPESCU Viorel Dan 1.62.12.12.345345
SAVU Cătălin 1.70.04.04.222888
SORESCU Liana 2.68.03.12.508405
VISAN Alexandra 2.72.12.25.557812
VLAD Petru 1.60.02.05.667445
Exemplu: să se extragă ultimul cuvânt din denumirea fiecărei discipline.
Nr.
Denumire disciplină de Eliminarea spaţiilor dintre
total de
informatică cuvinte
spaţii

Sisteme Informatice de Gestiune


Bazele Tehnologiei Informaţiei
Birotică Profesională
Sisteme de Asistare a Deciziei
Programarea Calculatoarelor
Sisteme Integrate de Gestiune
Managementul Documentelor

=SUBSTITUTE(A3;" ";"")
=LEN(A3)-LEN(B3)
=SUBSTITUTE(A3;" ";"*";C3)
=FIND("*";D3)
=RIGHT(A3;LEN(A3)-E3)
Formula conţinând funcţiile integrate:

=RIGHT(A3,LEN(A3)-FIND("*",SUBSTITUTE(A3
fiecărei discipline. Revenire la cuprins
Valoarea
Marcarea ultimului spaţiu cu Extragerea ultimului
poziţională a
simbolul "*" cuvânt
ultimului spaţiu

;"*";C3)

N(A3)-E3)

D("*",SUBSTITUTE(A3," ","*",LEN(A3)-LEN(SUBSTITU
N(SUBSTITUTE(A3," ","")))))
Identificarea
Identificarea Identificarea
valorii Extragerea
Cod compozit în valorii valorii
pozitionale
Extragere
celui de-al
pozitionale pozitionale a primului
patru trepte aferente aferente celui
aferente
grup de
doilea
celui de-al grup de
variabile primului de-al doilea
treilea
caractere
caractere
SPATIU SPATIU
SPATIU

0001 AAA ZZ 999


01 A ZZZZ 99
001 AA Z 9999

Cod recompus: CONCATENATE


Revenire la cuprins

Extragere
Extragerea
celui de-al
a celui Cod recompus în
de-al
treilea
patrulea altă ordine (prin
grup de
caractere
grup de concatenare)
caractere
Exemplu: să se extragă completeze coloana Adresa Mail știind că va fi completată cu litere mici și
numele de familie, initiala prenumelui și constanta @ase.ro".

Extragerea
Nume si Extragerea Extragerea
primului caracter
Prenume Numelui Prenumelui
al prenumelui
Popescu Monica Popescu Monica M

=LOWER(CONCATENATE(TRIM(LEFT(A3,SE
LEFT(RIGHT(A3,LEN(A3)-SEARCH("
etată cu litere mici și conține:
Revenire la cuprins

Adresa Mail

popescum@ase.ro

EFT(A3,SEARCH(" ",A3))),
EARCH(" ",A3)),1),"@ase.ro"))