Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Bifaţi afirmaţia corectă:


a. recunoaşterea, în România, a divorţului pe cale unilaterală implică respectarea
cerinţelor care îl convertesc în divorţ prin acord
b. începutul personalității juridice (pentru persoana fizică) este guvernat de lex
causae determinabilă în cascadă
c. resedinta obisnuita este punct de legătură, în unele materii ale statutului familial

2. Bifați afirmația corectă:


a. condiţiile de fond ale încheierii căsătoriei sunt determinate de legea naţională a
fiecăruia dintre viitorii soţi la data încheierii căsătoriei
b. următorul enunţ include un conflict mobil de legi: „Dacă una dintre legile străine
astfel determinată prevede un impediment la căsătorie care, potrivit dreptului
român, este incompatibil cu libertatea de a încheia o căsătorie, acel impediment va
fi înlăturat ca inaplicabil în cazul în care unul dintre viitorii soţi este cetăţean român
şi căsătoria se încheie pe teritoriul României”
c. existenţa şi conţinutul drepturilor personalităţii sunt supuse legii domiciliului
titularului acestor drepturi

3. In orasul Cluj Napoca, se afla resedinta obisnuita a doi soti, Primus, cetatean
roman si secundus cetatean portughez, detinand aceasta resedinta timp de doi ani si
6 luni. Cu ocazia zilei indragostitilor Primus invoca lipsa sentimentelor fata de
Secundus, solicitandu-i celui din urma sa desfaca casatoria prin divort. In acest caz:
a. Sotii pot solicita ca legea aplicabila divortului sa fie legea romana deoarece
acestia au locuit cel putin 3 ani pe teritoriul acestui stat.
b. Sotii pot solicita aplicarea legii romane, chiar daca unul dintre soti si-a mutat
resedinta intr-un alt stat
c. Sotii pot solicita aplicarea legii portugheze, daca sotul portughez nu detine
aceasta cetatenie la momentul incheierii conventiei de alegere a legii aplicabile
divortului.

4. Doi soti, Chanel, cetatean francez si Marcel, cetatean Roman, aflati pe holul
judecatoriei Sibiu asteptand sa inregistreze dosarul de divort la registratura instantei.
In acest caz :
a. Daca conventia prin care partile aleg legea ca franceza fiind aplicabila divortului
este depusa ulterior inregistrarii, aceasta produce efecte.
b. Daca sotii modifica conventia, in sensul de a inlatura de la aplicare legea
franceza in vederea desfacerii casatoriei, se va aplica numai legea statului pe al carui
teritoriu se afla instanta.
c. Sotii pot sa stabileasca prin conventie ca legea aplicabila divortului sa fie legea
statului pe al carui teritoriu se afla resedinta obisnuita comuna, dar pana cel tarziu la
al doilea termen.

5. La primul termen stabilit de instanta pentru solutionarea dosarului de divort a doi


soti, Kleopatra, cetatean german si Cezar, cetatean roman, acesta din urma precizeaza
ca a depus la dosar conventia scrisa de acesta la calcultator, semnata personal de el,
dar si datata, prin care a ales singur aplicarea legii statului roman pentru solutionarea
divortului :
a. Instanta se va scuza ca nu a observat conventia, si va admite ca legea care
reglementeaza divortul sa fie legea romana conform conventiei.
b. Instanta va analiza actul si va refuza aplicarea legii romane in baza conventiei.
c. Instanta va ignora actul si va aplica legea statului german daca locuinta obisnuita
comuna a sotilor este pe statul respectiv.

6. În materia statutului familial si al persoanei fizice:


a. soții au libertatea să aleagă legea aplicabilă filiației copilului născut din căsătoria
lor.
b. problemele de competență internațională presupun rezolvarea conflictelor mobile
de legi prin următoarele soluții: legea veche, legea nouă, legea veche sau legea
nouă, legea mai favorabilă;
c. ocrotirea persoanelor majore este supusă legii care se poate determina conform
punctelor de legătură mobile.

7. Conținutul normei conflictuale:


a. este diferit pentru filiația copilului din căsătorie și filiația copilului din afara
căsătoriei
b. face trimitere la drepturile personalității, în materie de statut individual
c. se referă la ocrotirea terților, în materia persoanei fizice

8. Sunt determinate in cascada:


a. Legea aplicabila divortului
b. Legea aplicabila efectelor promisiunii de casatorie
c. Legea aplicabila nulitatii casatoriei.

9. Condițiile de fond ale încheierii căsătoriei:


a. se determină, în principal, în funcție de reședința obișnuită a viitorilor soți
b. presupun puncte de legătură comune cu efectele generale ale căsătoriei
c. presupun puncte de legătură comune cu regimul matrimonial

10. Bifaţi afirmaţia corectă:


reşedinţa obişnuită a persoanei fizice este o noțiune de fapt.
încetarea personalității (persoanei fizice) este supusă legii care guvernează numele de
familie.
următorul enunţ include două conflicte mobile de legi: „Condiţiile de fond ale
încheierii căsătoriei sunt determinate de legea naţională a fiecăruia dintre viitorii soţi
la data încheierii căsătoriei. Dacă una dintre legile străine astfel determinată prevede
un impediment la căsătorie care, potrivit dreptului român, este incompatibil cu
libertatea de a încheia o căsătorie, acel impediment va fi înlăturat ca inaplicabil în
cazul în care unul dintre viitorii soţi este cetăţean român şi căsătoria se încheie pe
teritoriul României”.

11. In cazul lui Augustus, cetatean italian dar si francez, casatorit cu Maria,
cetatean roman si italian, cel dintai avand resedinta obisnuita in Italia, iar cea din
urma avand resedinta obisnuita in Romania. In acest caz:
a. Pentru ambii soti, legea care reglementeaza efectele casatoriei este legea statului
italian.
b. Daca casatoria a fost incheiata in Italia, nulitatea acesteia pentru incalcarea unei
conditii de forma poate fi ceruta in Romania chiar daca legea romana nu prevede un
asemenea caz de nulitate
c. Legea nationala care se aplica cetateanului Augustus in vederea verificarii
respectarii conditiilor de fond la momentul casatoriei este legea statului francez.

12. Ca urmare a unei promovari, cetateanul roman Ion, casatorit cu Joanna, cetatean
german, stabileste de comun acord cu sotia ca resedinta obisnuita comuna sa fie in
Koln (Germania), datorita noului post ocupat de Ion. In acest caz:
a. Legea aplicabila regimului matrimonial ramane neschimbat fiindca se va aplica
legea veche in cazul acestui conflict mobil de legi.
b. Legea aplicabila regimului matrimonial va fi legea Germana, chiar daca sotii au
incheiat o conventie prin care au ales legea aplicabila regimului matrimonial ca fiind
legea romana.
c. Legea aplicabila regimului matrimonial ramane neschimbata daca sotii au
incheiat o conventie prin care au ales legea aplicabila regimului matrimonial ca fiind
legea romana.

13. Elementul de extranietate este caracterizat prin faptul că:


a. Un raport juridic care aparţine dreptului intern este susceptibil de a fi guvernat de
două sau mai multe legi care emană de la legiuitorii unor state diferite.
b. Elementul de extraneitate se referă la unul dintre elementele de structură ale unui
raport juridic.
c. Este responsabil pentru situaţia în care se aplică în mod direct, nu o lege care
aparţine unui stat anume (în sensul de drept substanțial), ci normele juridice europene
ori dispoziţiile convenţiilor internaţionale.

14. Statul pe al carui teritoriu:


a. Are resedinta obisnuita un apatrid determina legea nationala a acestuia.
b. Se incheie casatoria determina conditiile de forma ale casatoriei.
c. Se afla resedinta obisnuita a unui sot, poate determina legea aplicabila regimului
matrimonial

15. Cetatenia persoanei fizice poate:


a. impreuna cu conditiile de forma cerute de legea statului pe al carui teritoriu se
incheie casatoria sa determine incheierea valabia a acesteia.
b. Reprezenta un reper in vederea alegerii legii care se va aplica regimului
matrimonial.
c. Reprezinta un factor care determina aplicarea legii romane daca legea astfel
determinata (dupa cetatenia comuna) nu permite divortul.

16. In cazul in care opereaza retrimirea:


a. Exista posibilitatea ca in Romania sa se aplice legea unui stat tert, altul decat la
cel la care a retrimis norma conflictuala din dreptul international privat roman
b. Calificarea se face dupa legea straina care a retrimis la legea romana.
c. Calificarea bunurilor mobile si imobile se face dupa legea romana care a trimis la
legea straina.

17. Determinarea legii aplicabile desfacerii casatoriei :


a. Este subiectiva atunci cand legea aplicabila desfacerii casatoriei este determinata
conform art. 2600.
b. Este obiectiva atunci cand legea aplicabila desfacerii casatoriei este determinata
conform art. 2597.
c. Poate fi atat subiectiva cat si obiectiva.

18. La Cluj Napoca s-au intalnit reprezentantii a doua persoane juridice, una avand
nationalitate olandeza, iar cea de a doua romana. In acest caz :
a. Daca doresc dizolvarea, trebuie respectate in mod cumulativ conditiile prevazute
de ambele legi nationale ale acestora.
b. Daca reprezentantul persoanei juridice olandeze, va infiinta o filiala a acesteia in
Cluj Napoca, legea care se va aplica statului organic al acesteia va fi tot legea
olandeza.
c. In cazul infiintarii unei succursale in Cluj Napoca a persoanei juridice olandeze,
statului organic al acesteia i se va aplica legea olandeza.

19. Bifati varianta corecta:


a. Numele persoanei fizice este carmuit numai de legea pe al carui teritoriu s-a
nascut.
B. Legea aplicabila conditiilor de forma a conventiei matrimoniale poate fi numai
legea statului a carui cetatenie o are oricare dintre ei la data alegerii sau legea statului
pe al carui teritoriu se incheie.
C. Dovada resedintei obisnuite se poate face cu orice mijloc de proba.

Raspunsuri:
1. A,B,C
2. A
3. B
4. A
5. B,c
6. C
7. A,B,C
8. A, B
9. B,C
10. A, B
11. A
12. C
13. A,B,C
14. A,B,C
15.A,B,C
16. B
17. C
18. C
19.C