Sunteți pe pagina 1din 3

REȚINE!

x2 – de două ori mai mult


 La înmulțire, dacă schimbi locul factorilor, produsul nu se  DUBLU
schimbă!  îndoit
 Într-un șir de exerciții fără paranteze înmulțirea se 1. Ion are în acvariu 8 pești. Irina are de două ori mai mulți.
efectuează înaintea adunării sau scăderii! Câți pești are Irina?
2. Din dublul numărului 15 scade dublul numărului 9.
1. Compară: 3. La numărul 58 adună dublul numărului 7.
6 x 2 ... 2 x 6 3 x 4 ... 35 – 29 4. Din diferența numerelor 100 și 18 scade numărul de două
5 x 3 ... 3 x 5 2 x 9 ... 75 + 25 ori mai mare decât 8.
x3 – de trei ori mai mult
2. Calculează prin adunare repetată!  TRIPLU
2 x 20 =  întreit
2 x 24 = 1.Află numerele de trei ori mai mari decât : 5 ; 8 ; 2 ; 6.
2 x 16 = 2.Află numerele cu trei mai mari decât: : 5 ; 8 ; 2 ; 6.
5 x 10 = 3.Află produsul numerelor: 4 și 3 ; 2 și 3 ; 7 și 3 ; 9 și 3.
4.Găsește triplul numerelor: 8 ; 3 ; 6 ; 1 .
6x5=
5.La dublul numărului 5 adaugă întreitul lui.
3x3= 6.Câte roți au în total 4 triciclete și 7 biciclete?
x4 – de patru ori mai mult
3. Calculează:
 împătrit
2 x 10 + 3 x 4 =
1. Din produsul numerelor 8 și 4 scade produsul numerelor
4 și 6.
3x 4–2x3= 2. Din triplul produsului numerelor 2 și 4 scade dublul
produsului numerelor 3 și 2.
3. Un pescar a pescuit din Delta Dunării 4 plase a câte 9
bibani și 4 plase a câte 7 știuci. Câți pești a pescuit
pescarul? ( poți găsi două moduri de rezolvare?)
1x6=6 10 x 1 = 1 8x1=8

x 5 – de cinci ori mai mult


1. Calculează:
 încincit 9x1= 5x0= 1x6x1=
1. Ionuț a observat pe lac 100 de nuferi. 10 erau galbeni, de
0x8= 0 x 100 = 0x4x1=
cinci ori mai mulți erau roz, iar restul erau albi. Câți
nuferi albi erau pe lac? 5x1= 1x6= 3x1x0=
2. Din încincitul numărului 9 scade împătritul numărului 8. 7x0= 4x1= 1x7x0=
3. Din 90 de pești pescuiți, un pescar a vândut 5 pungi a câte
8 pești. Câți pești i-au rămas nevânduți? 3 x 0 + 19 =
4. La o florărie s-au primit 90 de garoafe. S-au vândut 7
72 – 8 x 1 =
buchete a câte 5 fire fiecare. Câte garoafe au rămas?
5. Pe un raft sunt 9 cărți. Pe altul sunt de 5 ori mai multe. 16 + 10 x 0 =
Cu câte cărți sunt mai multe pe al doilea raft decât pe
9 x 1 + 54 =
primul?
6. Calculează respectând ordinea operațiilor: 7 x 7 x 0 + 15 =
7 x 3 + 19 = 8 x 4-15= 6 x3 – 9 x 4 =
41 – 2 x 4 x 1 =
90 – 5 x 9 = 72 – 2 x 9 = 7x4–4x3=

7. Din 100 de fire de flori s-au vândut 4 buchete a câte 7


2. Veverița a adunat din pădure 5 coșulețe a câte 9 ghinde și 4
garoafe și 5 buchete a câte 5 trandafiri. Câte flori au
coșulețe a câte 8 alune. Câte fructe a adunat veverița?
rămas nevândute?

Înmulțirea cu 0 și 1 3. În sala de mese a unei cabane sunt 8 mese a câte 3 scaune și


6 mese a câte 4 scaune. Câte persoane încap în sala de
 Când un număr se înmulțește cu 0, rezultatul este 0. mese?
9x0=0 5x6x0=0 2x9x7x0=0
 Când un număr se înmulțește cu 1, produsul este acel
Înmulțirea cu 10
număr.
 La înmulțirea cu 10 produsul se obține adăugând
celuilalt factor un zero în dreapta sa. 3 x 10 = 30

CITEȘTE ȘI REȚINE! MAGNEȚII


 Planeta PAMÂNT ( TERRA) este alcătuită din uscat,  Magnetul atrage obiecte metalice.
apă și atmosferă.  Magnetul are două capete (poli).
 Văzută din spațiu arată ca o bilă albastră, deoarece  Între polii de același fel se manifestă o forță de
suprafața de apă este mai mare decât cea de uscat. respingere; între polii diferiți apare forța de atracție.
 Porțiunilr de apă formează oceane și mări, iar cele de  Magneții au forme și mărimi diferite.
uscat continente.  Prin încălzire magneții își pierd proprietățile.
 Atmosfera reprezintă stratul de aer care înconjoară  Pământul se comportă ca un magnet și atrage toate
Pământul și ne protejează de razele soarelui. corpurile de la suprafața sa.
 Pământul atrage corpurile prin forța gravitațională.
1. Află diferența dintre produsul numerelor 9 ți 3 și suma lor.  Busola indică punctul cardinal Nord (N).
2. Câte picioare au 2 cai și 3 berze?
3. Alin a cules de pe plajă 12 scoici albe și de trei ori mai
multe scoici maro. Câte scoici a cules în total?
4. În livadă sunt 3 rânduri a câte 9 meri și 2 rânduri a câte 8
peri. Câți pomi sunt în livadă?
5. Corina are 11 ani, iar Mihaela de 2 ori mai mulți. Câți ani au
împreună?
6. Într-un coș sunt 9 mere, iar în altul de 3 ori mai multe. Câte
mere sunt în cele două coșuri?
7. Corina are 7 ani, sora sa, Mihaela, are de 2 ori mai mult, iar
mama are cu 20 de ani mai mulți decât Mihaela.
 Câți ani au împreună?
 Cu câți ani este mai mare mama decât Corina?