Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE POST

I.Denumire post: Mecanic utilaje grele

Cerintele studii: Scoala profesionala sau de specialitate.

Relatii de ierarhice:

1. De subordonare – Operativ- Sef Tura


Administrativ -Director
2. Functionale: cu ceilalti angajati ai firmei
3. Colaborare: cu toate compartimentele din cadrul firmei

II. Atributii, lucrari, sarcini:

1. Are obligatia de a respecta programul stabilit


2. Va intretine in stare buna utilajul, va exploata in aceleasi conditii conform fisei tehnice
3. Ve executa toate reviziile si intretinerile necesare prevazute in fisa tehnica
4. In afara acestor revizii si intretineri, orice problema apare la utilaj privind buna functionare a
acestuia precum si cele necesare pentru rezolvaread efectiunii in cel mai scurt timp vor fi aduse
la cunostinta administratorului.
5. Raspunde de intretinerea zilnica a utilajului.
6. Rapunde de intretinerea periodica a utilajului schimb de ulei, verificari tehnice
7. Raspunde de pagubele aduse utilajului din vina sa
8. Sa fie apt pentru conducerea utilajului, sa nu consume bauturi alcoolice in timpul serviciului si sa
aiba fisa medicala la zi
9. Gestioneaza piesele de schimb
10. Va urmari consumul de combustibil la utilaj, sesizand orice neregula privind consumurile
exagerate
11. Preluarea utilajului se va face pe baza de Poces Verbal predare-primire.
12. Va participa la toate actiunile dispuse de administratorul firmei
13. Va executa si alte sarcini primite de la admnistratorul firmei
14. In timpul serviciului va avea o tinuta corespunzatoare

III. PROTECTIA MUNCII

Pentru a nu expune la pericol de accidentare sau imbolnavire prefesionala atat propria persoana, cat si
alte personae care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca,
lucratorul are urmatoarela obligatii:

a) Sa utilizeze correct masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de


transport si alte mijloace de productie;
b) Sa utilizeze corect echipamentul individual de protective acordat, si dupa utilizare sa il inapoieze
sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inltaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor,
instalatiilor tehnicie si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispositive;
d) Sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre
care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatarea lucratorilor,
precum si orice deficienta a sistemelor de protective
e) Sa aduca la cunostinta conducatorului si/sau angajatorului accidentele suferite de propria
persoana;
f) Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar pentru a
face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre de munca si inspectorii
sanitari, pentru protectia sanatatii, si securitatii lucratorilor
g) Sa coopereze atat timp cat este necesa cu angajatorul si/sau lucratorii desemnati, pentru a
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara
riscuri pentru Securitate si sanatate, in domeniul sau de actvitate.
h) Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in
munca si masurile de aplicare a acestora;
i) Sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

NUME/PRENUME SEMNATURA DATA


PRESEDINTE CA
DIRECTOR
SALARIAT

S-ar putea să vă placă și