Sunteți pe pagina 1din 3

…………………….. …………………………………………..

FIŞĂ DE LUCRU(împărţiri la 2, 3, 4 şi 5)

1. Calculează:
7x9= 45 : 5 = 36 : 4 = 21 : 3 =
2x3= 6:3= 28 : 4 = 16 : 4 =
8x4= 32 : 4 = 14 : 2 = 12 : 3 =
9x8= 30 : 5 = 40 : 5 = 24 ; 4 =

4x9= 36 : 4 = 21 : 3 = 12 : 4 =
5x9= 40 : 5 = 45 : 5 = 30 : 5 =
8x2= 8:2= 30 : 5 = 16 : 2 =
3x9= 27 : 3 = 18 : 3 = 12 : 2 =
2. Completează:
8 x2:4= 4x5:2= 24 : 4 x 9 = 30 : 5 x ... = 54
10 x 4 : 5 = 2x6:3= 27 : 3 x 6 = 35 : 5 x ... = 21
8x3:4= 4x6:3= 45 : 5 : 3 = 16 : ... x 7 = 56
6x3:2= 4x4:2= 32 : 4 x 9 = 36 : ... x 9 = 81

3. a)Află dublul numerelor: 6, 8, 9. b) Află jumătatea numerelor: 14, 18, 16.


............................................ .............................................
............................................ .............................................
............................................ ..............................................

4. a)Află triplul numerelor: 8, 9, 7. b) Află sfertul numerelor: 28, 36, 20.


.............................................. .................................................
................................................ ................................................
............................................... ..................................................

5.a) Cu cât este mai mare diferenţa numerelor 9 şi 3 decât câtul lor
................................... ................................... .......................................

b) Care este suma dintre produsul şi câtul numerelor 10 şi 5


................................... ....................................... .......................................

c) Cu cât este mai mare dublul numărului 8 decât sfertul lui 24


..................................... ................................. .............................................

d) Din produsul numerelor 8 şi 2 scade câtul lor.


...................................... ................................. ..................................................

6. Completaţi
Deîmpărţi 24 20 36 16 32 27 40 14 40 28
t
Împărţitor 3 5 4 6 4 3 6 4 4
Cât 4 3 5 2 7 4 5
7. Completează cu unul din semnele ,, + ” , ,, - ”, ,,x ” sau ,, : „ pentru a obţine
rezultate diferite:
2 __ 2 __ 2 __ 2 = ______________ 2 __ 2 __ 2__ 2 = _________________

2 __ 2 __ 2 __ 2 = _____________ 2 __ 2 __ 2__ 2 = __________________

8. Problemă
Într-o curte sunt 70 de păsări. Găini sunt 40, raţe de cinci ori mai puţine decât găini, iar restul
gâşte.
Câte gâşte sunt în curte?
Rezolvare
...................................................................... ............................................
...................................................................... ...........................................
……………………………………….......... ……………………………
..................................................................,,, ...........................................
R: .........................

9. Colorează 8 steluţe cu albastru, un sfert din numărul celor albastre colorează-le cu


roşu, iar restul cu galben.