Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru în perechi

Data ............... Numele...............................................................

Tema :Cuvinte ce denumesc lucruri,ființe,fenomene ale naturii

*Descoperiți triadele și argumentați (uniți-le cu o linie) :

Zăpadă avion fulger

Elev ploaie soră

Stilou fecior dulap

*Alcătuiți cîte o propoziție cu unul din cuvintele fiecărei triade.

.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
.
.........................................................................................................................................................
.