Sunteți pe pagina 1din 27

Camelia Veronica Cosma

Teste de evaluare pentru elevii de gimnaziu

la biologie

Zalău-2016
Cuvânt înainte
Prezenta lucrare reprezintă un auxiliar util atât dascălilor cât și elevilor de
gimnaziu în pregătirea lecțiilor de biologie, întrucât face apel la noțiunile de
botanică, zoologie, anatomia și fiziologia omului dar și cele legate de ecologie,
evoluționism care se regăsesc în conținutul manualelor de la editurile următoare:
clasa a V a-editura All, Gheorghe Mohan, Aurel Ardelean, Aurora Mihail, clasa a
VI a-editura Humanitas, Aglaia Ionel, Zoe Partin, clasa a VII a-editura Corint, Zoe
Partin, Luminița Logofătu, Cezar Th.Niculescu, clasa a VIII a-editura All, Aurora
Mihail, Gheorghe Mohan. Acest auxiliar respectă programele școlare în vigoare.
Poate fi abordat de către elevi, atât individual pentru autoevaluarea lor, cât și în
activitatea la clasă, ca auxiliar didactic.
Lucrarea conține pentru fiecare an de studiu, câte un exemplu de evaluare inițială,
14 teste de evaluare formativă la clasele a V-VII-a iar la clasa a VIII a 10 teste și 2
teste de evaluare sumativă-la fiecare nivel. Fiecare test cuprinde:
o itemi obiectivi de tip pereche (asociere), itemi cu alegere duală și alegere
multiplă
o itemi semiobiectivi: itemi cu răspuns simplu (scurt), multiplu, itemi de
completare.
CAPITOLUL I
Clasa a V a
Test de evaluare inițială
Partea I (45 de puncte)
1.Coloana A cuprinde exemple de plante, iar coloana B locul în care trăiesc. Scrieți, în spațiul
liber din dreptul fiecărei cifre din coloana A, litera corespunzătoare din coloana B.
A B
...1.stejar A.grădina
...2.brad B.pădurea de conifere
...3.măr C.câmpie
...4.floarea soarelui D.pădurea de foioase
...5.ardei E.livada

Citiți cu atenție, afirmațiile următoare, numerotate cu cifre de la 2 la 5. Dacă apreciați că


afirmația este adevărată, scrieți în spațiul din dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A.
Dacă apreciați că afirmația este falsă, scrieți în spațiul din dreptul cifrei corespunzătoare
afirmației, litera F și modificați parțial afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată. Afirmația
modificată se scrie în spațiul de sub afirmația falsă pe care o modificați.
___ 2.Fiecare plantă are cerințe proprii față de mediul său de viață.
............................................................................................................................................................
___ 3.Părul este un arbore.
............................................................................................................................................................
___ 4.Cartoful este o plantă spontană.
............................................................................................................................................................
___ 5.Pelicanul este o pasăre ocrotită de lege.
............................................................................................................................................................
Pentru itemii 6,7,8,9,10 alege litera corespunzătoare răspunsului corect în spațiul puncatat din
fața cifrei. Este corectă o singură variantă de răspuns.
...6.Factorii fără viață sunt :
a.apa b.plantele c.animalele d.omul
...7.Plante care trăiesc mai mulți ani sunt:
a.ceapa b.ghiocelul c.ardei d.cartoful
...8.Sunt păsări migratoare:
a.vrabia b.barza c.pițigoiul d.porumbelul
...9.Animale diurne sunt:
a.liliacul b.ursul c.bufnița d.nevăstuica
...10.Plante ocrotite prin lege sunt:
a.garofița de munte b.urzica c.stejarul d.plopul
Partea a II-a (45 de puncte)
Rezolvarea completă a cerințelor din partea a II-a a testului se realizează, pe foaia de test, în
spațiul repartizat rezolvării acestora, de la sfârșitul testului de evaluare inițială.
1. Plantele au nevoie de anumite condiții de viață.
a.Descrie cum influențează lumina viața unei plante.
b.Formulează o concluzie în legătură cu relația dintre o plantă și mediul înconjurător.
c.Enumeră trei reguli necesare pentru o plantă de apartament.
d.Explică motivul pentru care este bine să respirăm un aer nepoluat.
e.Precizează efectele defrișării pădurilor.
2.Îmaginați-vă că sunteți participant la o activitate de ecologizare într-un parc.
a.Enumeră trei activități care pot avea loc în cadrul unei asemenea acțiuni.
b.Precizează două exemple de plante care ar putea fi întâlnite în acest loc.
c.Realizează o evaluare a rezultatelor acestei ecologizări.
Punctaj: Partea I: 1-15p 2-5= 4 x 4= 16 p 6-10=5 x 2,8=14 p Partea a II-a: 1.a=6p 1.b=5p
1.c=6p 1.d=5p 1.e=5p 2.a=12p 2.b=2p 2.c=4p Se acordă din oficiu 10 puncte.

Test de evaluare formativă nr.1


Completează spațiile libere
1.Știința care studiază.........................se numește biologie.
2.Botanica este ramura........................care studiază.......................
3.Completează elementele marcate de săgeți în imaginea de mai jos, denumindu-l:
4.Aranjează corect în tabelul dat materialele din laboratorul de biologie: microscopul, dulapul cu
vitrină, bisturiul, planșe, mulaje, termometrul, pipeta, penseta, foarfecă, scheletul, ierbar, catedra,
scaune, masa de lucru, balanța, animale în formol
Aparate Ustensile Mobilier Material didactic

Punctaj: 1-3= 0,5 x 10 =5p 4= 0,25 x 16= 4p Un punct se acordă din oficiu.

Test de evaluare formativă nr.2


Alege varianta corectă
1.Biologia este știința care studiază : a.viața b.moartea c.ambele variante d.nici o variantă
2.Lacul este un mediu de viață: a.terestru b.acvatic c.subteran d.aerian
3.Factorii abiotici sunt: a.apa b.animalele c.plantele d.omul
4.Pigmentul verde se numește : a.xantina b.clorofila c.catonia d.xantofila
Alege variantele corecte
5.Fructele la care celulele se pot observa cu ochiul liber sunt: a.roșiile b.portocala c.caisa
d.ceapa
6.Țesutul fundamental depozitează: a.apa b.aer c.substanțe hrănitoare d.suc vacuolar
7.Citoplasma conține: a.cloroplaste b.vacuole c.apa d.nucleul
8.Țesutul de apărare: a.este epiderma b.apară organele de factorii externi c.este colenchimul
d.este acoperit cu ceară
9.Reprezintă schematic o celulă vegetală
10.Descrie o lucrare practică realizată la oră
Punctaj: 1-8 = 0,5 x 8 = 4 p 9 =2p 10 =3p Un punct se acordă din oficiu.Succes !

Test de evaluare formativă nr.3


Alege varianta/variantele corectă/corecte
1.Prin vasele lemnoase ale organelor vegetative circulă:
a.seva brută b.seva elaborată
2.Rapița este o plantă care are rădăcina:
a.pivotantă b.adventivă c.firoasă
3.Bulbul de ceapă este:
a.rădăcină b.tulpină aeriană c.tulpină subpământeană
4.O frunză completă este formată din:
a.teacă b.limb c.pețiol
5.Funcțiile îndeplinite de frunză sunt:
a.transpirația b.fotosinteza c.respirația
Denumește procesele din schemele următoare:
lumina
6.seva brută + dioxid de carbon substanțe organice + oxigen
clorofila
7.substanțe organice + oxigen dioxid de carbon + apă + energie
8.Notează pe imaginea de mai jos oragnele vegetative ale unei plante cu flori:
Asociază corect noțiunile din cele două coloane
9.Coloana A curpinde diferite tipuri de organe vegetative, iar coloana B plante care au aceste
organe. Înscrie în spațiul liber din dreptul cifrelor coloanei A, litera corespunzătoare din coloana
B
Coloana A Coloana B
...1.rădăcina pivotantă A. dovleac
...2.rădăcina firoasă B. morcov
...3.rădăcina rămuroasă C. mușcata
...4.tulpină târâtoare D. castan
...5.tulpina agățătaore E. grâu
...6.frunza simplă F. stejar
...7.frunza palmat-compusă G.vița de vie
...8.funza penat-compusă H. salcâm
10. Încercuiește litera A dacă apreciezi că afirmația este adveărată, iar dacă apreciezi că
afirmația este falsă, încercuiește F:
A F Rădăcina crește în lungime prin zona netedă.
A F Tulpina susține frunzele, florile și fructele.
A F Limbul este partea lățită a frunzei.
A F Transpirația este procesul prin care frunza elimină apă sub formă de vapori.
Punctaj: 1-5 = 0,5 x 8 = 2,5p 6 -7= 0,75 x 2=1,5p 8 =1p 9-10 = 2 x 2 = 4p, Un punct se acordă
din oficiu.Succes !

Test de evaluare formativă nr.4


1.Subliniază plantele care au tulpini modificate pentru depozitarea unor substanțe
hrănitoare: fasolea, cartof, grâu, ceapă, gulie, măr, praz.
Alege varianta corectă:
2.Rădăcina crește în lungime prin: a.scufie b.zona netedă c.zona perilor sugători d.zona aspră
Asociază corect noțiunile din cele două coloane
3.Coloana A curpinde diferite tipuri de plante, iar coloana B diferite tipuri de limb. Înscrie în
spațiul liber din dreptul cifrelor coloanei A, litera corespunzătoare din coloana B
Coloana A Coloana B
...1.brad A.panglică
...2.salcie B.în formă de ac
...3.grâu C.ca o lance
...4.păr D.inimă
...5.tei E.ovală
Completează spațiile libere:
4.Fotosinteza produce în..............substanțe organice din..........................................în
prezența.........................și a .............................
5.Grupează următoarele plante după forma rădăcinilor: traista ciobanului, plop, cireș, orz,
ghiocel, ceapă, rapiță, brad, păpădia, lucerna.
6.Subliniază plantele care au tulpini subterane: usturoi, brad, lalea, stânjenel, crin, viorea,
lăcrămioara, grâu, cartof, ghiocel.
7.Completează desenul următor și denumește-l:

Punctaj: 1-5 = 1 x 1= 5p 6-7 =2 x 2= 4p Un punct se acordă din oficiu.SUCCES !

Test de evaluare formativă nr.5


Alege răspunsul corect
1.În urma fotosintezei rezultă:
a.numai apă b.oxigen c.dioxid de carbon
2.Respirația este procesul în care plantele iau din aer :
a.oxigen b.dioxid de carbon c.monoxid de carbon
3.Transpirația se face:
a.numai în frunză b.în rădăcină c.în tulpină
4.Factorul de mediu comun celor trei funcții este:
a.apa b.temperatura c.lumina
Completează schema următoare:
5.Seva................ + dioxid......................... amidon +.......................
6.Reprezintă schematic o stomată
7.Descrie cum influențează lumina și apa procesul de fotosinteză.
8.Prezintă importanța fotosintezei.
Punctaj: 1-4 =0,5 x 4 = 2p 5-6=3p 7-8 =4p Un punct se acordă din oficiu.SUCCES !

Test de evaluare formativă nr.6


Alege varianta corectă
1.Înmulțirea vegetativă se realizează prin: a.floare b.numai prin marcotaj c.exclusiv prin altoire
d.prin fragmente de organe vegetative
2.Prin butași de tulpină se pot înmulți: a.vița de vie b.vișinul c.cartoful d.begonia
3.Staminele formează: a.învelișul florii b.partea femeiască a florii c.partea bărbătească a florii
d.toate variantele
4.Polenizarea directă se face: a.pe aceeași floare b.pe flori diferite c.cu ajutorul insectelor
d.cu ajutorul păsărilor colibri
Asociază corect noțiunile din cele două coloane
5.Coloana A curpinde diferite tipuri de înmulțire vegetativă iar coloana B diferite tipuri de
plante. Înscrie în spațiul liber din dreptul cifrelor coloanei A, litera corespunzătoare din coloana
B
Coloana A Coloana B
...1.Înmulțirea prin marcotaj A.feriga
...2.Butășirea B.pomi fructiferi
...3.Altoirea C.trandafir
...4.Spori D.vița de vie
6.Coloana A curpinde diferite tipuri de fructe, iar coloana B diferite tipuri de plante. Înscrie în
spațiul liber din dreptul cifrelor coloanei A, litera corespunzătoare din coloana B
Coloana A Coloana B
...1.Bacă A.piersică
...2.Drupă B.păstaia
...3.Fructe uscate indehiscente C.pepenele verde
...4.Fructe uscate dehiscente D.Nuca
Completează spațiile libere:
7.Înmulțirea prin marcotaj........................se întâlnește la.....................,...................și este făcută
de......
8.Fructul ia ........................din..........................iar sămânța din......................după......................
9.Reprezintă schematic o floare
Punctaj: 1- 4 = 0,5 x 4 = 2p 5-8= 1 x 4 = 4p 9= 3p Un punct se acordă din oficiu.SUCCES !

Test de evaluare formativă nr.7


Alege varianta corectă
1.Floarea ia naștere din: a.mugurii terminali b.mugurii foliari c.mugurii florali
2.Pe care parte a florii se prind învelișurile florii: a.peduncul b.receptacul c.codiță
3.Partea bărbătească a florii este: a.petala b.pistilul c.stamina
4.Fecundația are loc în: a.ovar b.stamină c.petală
Alege variantele corecte
5.Inflorescența apare la următoarele flori: a.zambila b.liliac c.lalea
6.Pistilul este format din: a.stigmat b.polen c.stil
Asociază corect noțiunile din cele două coloane
7.Coloana A curpinde diferite tipuri de polenizare iar coloana B agenții polenizatori. Înscrie în
spațiul liber din dreptul cifrelor coloanei A, litera corespunzătoare din coloana B
Coloana A Coloana B
...1.Polenizarea indirectă A.prin vânt
...2.Polenizarea directă B.prin insecte
C.păsări colibri
D.pe aceeași floare
Completează spațiile libere
8.Polenizarea este .................polenului de pe ........................pe ............................pistilului.
9.Fecundația este ......................celor ................celule ........................care are loc......................
10.Descrie modul de formare al fructului.
Punctaj: 1-6 =0,5 x 6 =3p 7-9=1 x 3 =3p 10= 3p Un punct se acordă din oficiu.

Test de evaluare formativă nr.8


Alege varianta corectă
1.Din ce ia naștere fructul:
a.din ovar după fecundație
b.din androceu după polenizare
c.din pistil după fecundație
2.Ce fel de fruct este mărul:
a.fruct fals
b.fruct uscat dehiscent
c.fruct cărnos bacă
3.Ce reprezintă angiospermele:
a.plante superioare care au semințele închise în fruct
b.plante inferioare care au semințele închise în fruct
c.plante superioare care au semințe dar nu au fructe
4.Din ce ia naștere sămânța:
a.din ovul după fecundație
b.din ovar după fecundație
c.din ovar după polenizare
5.Reprezintă schematic o sămânță
Asociază corect noțiunile din cele două coloane
6.Coloana A curpinde categoriile de fructe iar coloana B tipurile de fructe. Înscrie în spațiul
liber din dreptul cifrelor coloanei A, litera corespunzătoare din coloana B
Coloana A Coloana B
...1.Bacă A.caisă
...2.Drupă B.struguri
...3.Fruct fals C.vișină
...4.Dehiscent D.măr
...5.Indehiscent E.păstaia
F.ghinda
7. Încercuiește litera A dacă apreciezi că afirmația este adveărată, iar dacă apreciezi că
afirmația este falsă, încercuiește F:
A F Para este un fruct fals.
A F Achena de la floarea soarelui este un fruct cărnos cu mai multe semințe.
A F Fructele sunt consumate în alimentația omului deoarece conțin vitamine.
A F Embrionul reprezintă partea principală a seminței.
Punctaj: 1-4 = 0,5 x 4 =2p 5=1p 6=2p 7=1 x 4 = 4p Un punct se acordă din oficiu.

Test de evaluare formativă nr.9


Alege variantele corecte
1.Tegumentul seminței:
a.este învelișul extern al seminței
b.la fasole este albicios și gros
c.la salcie folosește la răspândirea semințelor
2.Embrionul:
a.este partea principală a oricărei semințe
b.din el se vor dezvolta viitoarele organe vegetative ale unei plante
c.este partea principală a oricărei flori
3.Cotiledoanele :
a.sunt părțile embrionului care conțin substanțe de rezervă
b.sunt în număr de două la grâu sau unul la mazăre
c.hrănesc embrionul în timpul încolțirii
4.Condițiile încolțirii sunt următoare:
a.sămânța trebuie să fie matură
b.embrionul trebuie să fie viu
c.condițiile externe nu sunt absolut necesare
Completează spațiile libere
5.După ce tegumentul.........................., iese afară........................care se orientează ....................
6.După ce .................crapă,..............tulpinița cu .................., care se .............................în sus.
7. Încercuiește litera A dacă apreciezi că afirmația este adveărată, iar dacă apreciezi că
afirmația este falsă, încercuiește F:
A F Florile coniferelor au petale colorate și miros pentru a fi vizitate de insecte.
A F Gimnospermele sunt plante superioare care au numai semințe dar nu au fructe.
8.Încadrează corect noțiunile referitoare la conuri în spațiile corespunzătoare din tabelul
următoar: inflorescență, o singură floare, doi saci cu polen, două balonșe pline cu aer, sunt mari,
sunt mici, solzul cu două ovule, frunzișoare, două frunzulițe, la baza ramurilor tinere, la vârful
ramurilor tinere.
Conuri bărbătești Conuri femeiești

Punctaj: 1-4= 0,5 x 4= 2p 5-7 = 1 x 4 =4p 7= 1p, 8=2p Un punct se acordă din oficiu.

Test de evaluare formativă nr.10


Alege varianta corectă
1.Bacilii sunt bacterii în formă de :
a.virgule b.bastonaș c.sferică
2.Procariotele sunt organisme unicelulare care nu au :
a.membrana b.citoplasma c.nucleu
3.După nutritiție, majoritatea bacteriilor sunt:
a.autotrofe b.mixte c.heterotrofe
4.Modul de înmulțire al bacteriilor este prin :
a.diviziune directă b.diviziune transversală c.regenerare
5.Reprezintă schematic o bacterie
Asociază corect noțiunile din cele două coloane
6.Coloana A curpinde categoriile de bacterii iar coloana B efectele produse. Înscrie în spațiul
liber din dreptul cifrelor coloanei A, litera corespunzătoare din coloana B
Coloana A Coloana B
...1.Bacterii saprofite A.fertilizează solul
...2.Bacterii parazite B.obținerea produselor lactate
...3.Bacterii lactice C.produc boli
...4.Bacterii din sol D. ”curăță”suprafața Pământului
7. Încercuiește litera A dacă apreciezi că afirmația este adveărată, iar dacă apreciezi că
afirmația este falsă, încercuiește F:
A F Algele albastre sunt plante unicelulare eucariote care trăiesc în colonii cilindrice.
A F În condiții nefavorabile bacteriile se transformă în spori.
A F Tuberculoza este produsă de o bacterie în formă de bastonaș.
A F Bacteriile parazite sunt folositoare deoarece descompun organismele moarte.
Punctaj: 1-4 = 0,5 x 4 =2p 5=1p 6=2p 7=1 x 4 = 4p Un punct se acordă din oficiu.

Test de evaluare formativă nr.11


Alege varianta/variantele corectă/corecte
1.Verzeala zidurilor este o:
a.bacterie b.algă c.ciupercă
2.Corpul algelor este numit:
a.tal b.corm c. rădăcină, tulpina, frunza
3.Lichenii trăiesc :
a.pe sol b.în apă c.pe copaci
4.În structura lichenilor intră:
a.celulele unei alge verzi unicelulare b.bacterii c.hifele unei ciuperci
Completează spațiile libere:
5.Lichenii sunt formați dintr-o....................................și o ............................care trăiesc împreună
printr-un proces numit..............
6.Lichenii împreună cu ..........sunt plante............deoarece ele formează..........strat de.................
7.Cărbunele numit turbă ..................din..............................
8.Încadrează corect ciupercile în spațiile corespunzătoare din tabelul următor: hribul, ciuperca
de bălegar, buretele galben, hribul-dracului, pălăria șarpelui, buretele viperei
Ciuperci otrăvitoare Ciuperci comestibile

9.Completează desenul următor:

Punctaj: 1-4 = 0,5 x 4 =2p 5-7= 1 x 1 =3p 8=0,5 x 6 = 3p 9=1p Un punct se acordă din oficiu.

Test de evaluare formativă nr.12


Alege varianta corectă
1.Mușchii sunt plante : a.inferioare b.superioare c.protiste
2.Ferigile sunt: a.cormofite b.gimnosperme c.alge
3.Fructul măceșului este : a.bacă b. achenă c.fruct fals
4.Frunzele coniferelor sunt: a.ace b.palmat compuse c.penat compuse
Căutați greșelile din text
5.În ciclu de viață la ferigă apare un stadiu numit protonemă.
6.Tulpina molidului este formată din trunchi și frunze.
7.Mazărea are rădăcina firoasă deoarece este asemănătoare unui fir.
8.Varza este o plantă anuală deoarece organele sale se formează într-un an.
9.Coloana A curpinde diferite plante superioare iar coloana B caracteristicile acestora. Înscrie în
spațiul liber din dreptul cifrelor coloanei A, litera corespunzătoare din coloana B
Coloana A Coloana B
...1.Măceș A.florile ei formează o „luntre„
...2.Varza B.are pe tulpină ghimpi curbați
...3.Cartoful C.are un fruct toxic
...4.Mazărea D.frunzele sunt acoperite de un start de ceară
10.Formulează fraze corecte cu următorii termeni studiați: spori, dicotiledonate, căpățână
Punctaj: 1-8 = 0,5 x 8 =4p 9=2p 10=1 x 3= 3p Un punct se acordă din oficiu.

Test de evaluare formativă nr.13


Alege varianta/variantele corectă/corecte:
1.Vița de vie este : a.un arbore b. un arbust c.o plantă ierboasă
2.Stejarul are : a.rădăcina pivotantă b.florile sunt de sexe diferite c.fructul este numit jir
3.Laleaua are : a.3 petale b.6 petale c. 8 petale
4.Florile grâului sunt grupate într-o inflorescență numită: a.știuleți b.spic c. spiculețe
5. Încercuiește litera A dacă apreciezi că afirmația este adveărată, iar dacă apreciezi că
afirmația este falsă, încercuiește F:
A F Fructul stejarului este bogat doar în grăsimi.
A F Nervurile frunzei de lalea sunt paralele.
A F Tulpina grâului are doar internoduri.
A F Orezul este o plantă înrudită cu grâul.
6.Completează rebusul:

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B

1.Plantă înrudită cu laleaua


2.Corpul plantelor superioare
3.Intră în tulpina grâului
4.Cuprinde cotiledonul
5.Este plantă înrudită cu grâul
6.Laleaua și grâul au o asemenea rădăcină
7.Este fructul stejarului
8.Arbore înrudit cu stejarul
9.Laleaua are o astfel de înmulțire
A-B=plante superioare care au corpul numit corm
Punctaj: 1-4 = 0,5 x 4 =2p 5=1 x 4= 4p 6= 3p Un punct se acordă din oficiu.

Test de evaluare formativă nr.14


Alege varianta corectă
1.Care este plantă alimentară ?
a.porumbul b.salcâmul c.teiul
2.Din care plantă se obține materiale textile ?
a.inul b.floarea soarelui c.trifoiul
3.De când sunt folosite plantele medicinale în țara noastră?
a.din Evul Mediu b.de pe vremea dacilor c.din perioada interbelică
4.Este o plantă de interior :
a.Salcâmul japonez b.magnolia c.begonia
5. Încercuiește litera A dacă apreciezi că afirmația este adveărată, iar dacă apreciezi că
afirmația este falsă, încercuiește F:
A F Poluarea aerului se face prin gaze și pulberi eliminate de mașini și fabrici.
A F Poluarea solului este datorată unor substanțe chimice folosite în agricultură.
A F Papucul doamnei este o orhidee care nu este protejată în țara noastră.
A F Drețele nu sunt specii endemice ci se întâlnesc și în alte țări.
A F Plantele ornamentale sunt cultivate numai pentru miroul frumos pe care-l emană.
6.Coloana A curpinde diferite plante folositoare iar coloana B categoria de plante. Înscrie în
spațiul liber din dreptul cifrelor coloanei A, litera corespunzătoare din coloana B
Coloana A Coloana B
...1.Tei A.Plante furajere
...2.Socul B.Plante uleioase
...3.Lucerna C.Plante medicinale
...4.Soia D.Plante melifere
Punctaj: 1-4 = 0,5 x 4 =2p 5=1 x 5= 5p 6=2p Un punct se acordă din oficiu

Test de evaluare sumativă nr.1


Completează spațiile libere:
1.Laboratorul de biologie este...............................pentru efectuarea........................,la.....................
2.Mediul de viață al plantelor este..........................în care......................își găsește..........................
3.Celula este.........................de.............................a................................
4.Țesutul este.......................de................care au....................,........................și.........................
Căutați greșelile din text
5.Rădăcina absoarbe seva brută cu ajutorul scufiei.
6.Vărful tulpinei la vița de vie s-a transformat în spini cu rol de apărare.
7.În urma respirației plantelor rezultă oxigenul necesar vieții.
8.Înmulțirea asexuată se numește și vegetativă deoarece se face prin fragmente de organe de
înmulțire.
9.Floarea este organul de hrănire al plantelor deoarece conține stamine și pistil.
10.Fecundația este procesul de contopire a unui tub polinic cu un ovul.
11.Recunoaște următoarele imagini și denumește-le:

12.Descrie dezvoltarea plantulei


13.Arată deosebirile dintre organele de înmulțire de la gimnosperme și cele de la
angiosperme
14.Explică ce sunt: creșterea și dezvoltarea unei plante.
Punctaj: 1-10 = 0,10 x 10 =2p 11=0,20 x 10= 2p 12=2p 13=2p 14=1p Un punct se acordă din
oficiu.

Test de evaluare sumativă nr.2


1.Explică care este deosebirea dintre plante inferioare și plantele superioare ?
2.Coloana A curpinde diferite tipuri de plante iar coloana B grupa din care fac parte. Înscrie în
spațiul liber din dreptul cifrelor coloanei A, litera corespunzătoare din coloana B
Coloana A Coloana B
...1.Cleiul pământului A.Alge verzi
...2.Mucegaiul alb B.Alge albastre
...3.Mătasea broaștei C.Ciuperci inferioare
...4.Mătreața bradului D.Mușchi
...5.Fierea pământului E.Licheni
...6.Pedicuța F.Angiopserme monocotiledonate
...7.Conopida G.Ferigi
...8.Vioreaua H. Angiopserme dicotiledonate
3.Enumeră două asemănări și două deosebiri dintre angiospermele monocotiledonate și cele
dicotiledonate
4.Explică din ce motive se vorbește astăzi așa de mult despre ocrotirea naturii.
5.Argumentează ”pro” sau ”contra„ următoarea afirmație : ”Plantele reprezintă sursa vieții pe
această planetă”.
Punctaj: 1=1p 2-5=2 x 4=8p Un punct se acordă din oficiu
CAPITOLUL V
Barem de corectare-clasa a V a
Test inițial
Partea I
1: 1-D 2-B 3-E 4-C 5-A
2A, 3F-Părul este un arbust, 4F-Cartoful este o plantă cultivată, 5A
6.a 7.b 8.b 9.b 10.a
Partea a II –a
1.a Lumina ajută planta să prepare hrana prin procesul de fotosinteză, iar astfel nu poate crește și
dezvolta.
1.b Fiecare plantă are nevoie de anumite condiții de viață pe care le găsește în mediu și care-i
asigură supraviețuirea.
1.c Aceste regui pot fi: apă, lumină, o anumită temperatură.
1.d Este bine să respirăm un aer curat pentru că astfel nu ne vom îmbolnăvi.
1.e Efectele defrișării pădurilor sunt: alunecări de teren, inundații, dispariția unor specii de plante
și de animale.
2.a Trei activități ar putea fi:colectarea materialelor refolosibile, cultivarea unor plante
decorative, curățarea pomilor, amplasarea unor căsuțe pentru păsări.
2.b panseluțe, petunii, trandafiri
2.c Se poate spune că au fost adunați un număr x de saci, s-au plantat un număr x de plante, s-au
amplasat un număr x de căsuțe ( orice alt rezultat care este corect)
Testul formativ nr.1
1.viața 2.biolgia, plantele
3.
ocular

tub

obiectiv

masă

bec

viză
macrometrică

Aparate Ustensile Mobilier Material didactic


microscopul bisturiul dulapul cu vitrină Planșe, mulaje
termometrul pipeta Catedra, scaune Scheletul, ierbar
balanța Penseta,foarfeca Masa de lucru Animale în formol

Testul formativ nr.2


1.a 2.b 3.a 4.b 5.a,b,c 6.a,b,c 7.a,b,d 8.a,b,d
9.Celula vegetală

perete celular

citoplasma

nucleul

vacuole

clooplaste

10. Observarea microscopică a celulei vegetale de la ceapă


a.Materiale necesare: bulbi de ceapă, trusă de disecție, lame și lamele de sticlă, microscoape
optice
b. Desfășurarea lucrării: cu ajutorul bisturiului se secționează bulbul în două jumătăți apoi cu
ajutorul unei lame de ras se taie un fragment care se va așeza cu ajutorul unei pensete pe lamă de
sticlă peste care se așează o lamelă de sticlă. Se va observa la microscop mai întâi cu un obiectiv
mic apoi cu unul mare.
c.Observarea preparatului (Concluzii)-desenul
Testul formativ nr.3
1.a 2.a 3.c 4.a,b,c 5.a,b,c 6:fotosinteza 7-respirația

frunza

tulpina

8. rădăcina

9:1-B 2-E 3-F 4-A 5-G 6-C 7-D 8-H 10: A,A,A,A
Testul formativ nr.4
1-Cartof, ceapă, gulie, praz 2.b 3: 1-B 2-C 3-A 4-E 5-D 4:plante, substanțe anorganice, luminii,
clorofilei 5: rădăcină pivotantă: traista ciobanului, rapiță, lucerna, păpădie; rădăcină firoasă: orz,
ceapă, ghiocel; rădăcină rămuroasă: plop, cireș, brad
6. Frunza:

limb

nervuri

Pețiol

teaca

Testul formativ nr.5


1.b 2.a 3.a 4.b 5: brută, de carbon, oxigen
6-Stomata
Deschiderea
stomatei

Celule
stomatice

7: fotosinteza este intensă ziua când lumina este puternică de dimineața până la prânz apoi scade
după amiază iar noaptea încetează. Apa este foarte importană în acest proces deoarece ajută la
prepararea substanțelor organice iar în timpul secetei fotosinteza scade uneori încetează complet.
8: Fotosinteza este importantă pentru că: este principala sursă producătoare de oxigen, menține
constantă concentrația de bioxid de carbon din atmosferă.
Testul formativ nr.6
1.d 2.a 3.c 4.a 5: 1-D 2-C 3-B 4-A 6: 1-C 2-A 3-D 4-B
7: artificial, vița de vie, coacăz, către om
8: naștere, ovar, ovul, fecundație

9-
Testul formativ nr.7
1.c 2.b 3.c 4.a 5.a,b 6.a,c 7: 1-A,B,C 2-D
8: transportul, stamina, stigmatul 9: contopirea, două, sexuate, în ovar
10-Fructul se formează în felul următor: după fecundație care are loc în ovar, sepalele și petalele
cad, staminele, stilul și stigmatul se uscă, ovarul se îngroașă devenind fruct.
Testul formativ nr.8
1.a 2.a 3.a 4.a 5- Sămânță
muguraș

tulpiniță

rădăcinița

cotiledoane

tegument

6: 1-B 2-A,C 3-D 4-E 5-F 7: A,F, A,A


Testul formativ nr.9
1.a,b,c 2.a,b 3.a,c 4.a,b 5: crapă, rădăcinița, în jos 6: tegumentul, ies, mgurașul, se orientează.
7: F, A
8.
Conuri bărbătești Conuri femeiești

O singură floare, doi saci cu polen, două Inflorescență, sunt mari, solzul cu două ovule,
balonașe pline cu aer, sunt mici, două vărful ramurilor tinere
frunzulițe, la baza ramurilor tinere

Testul formativ nr.10


1.a 2.c 3.c 4.a 5 Bacteria
6: 1-D 2-C 3-B 4-A 7: F,A,A,F
Testul formativ nr.11
1.b 2.a 3.a,c 4.a,c 5: algă verde, ciupercă, simbioza 6: mușchii, inferioare, primul, sol 7: se
formează, mușchi de turbă
8.
Ciuperci otrăvitoare Ciuperci comestibile
Hribul dracului, pălăria șarpelui, buretele Hribul, ciuperca de bălegar, buretele galben,
viperei

9.

pălărie

Lamele cu
spori

Picior

Testul formativ nr.12 Hife

1.a 2.b 3.c 4.a 5-protonemă 6-frunze 7-firoasă, fir 8-anuală, într-un an 9: 1-B 2-D 3-C 4-A
10 spori: Pe fața inferioară a frunzelor de la ferigă se află sporangi cu spori.
Dicotiledonate: cartoful face parte din dicotiledonate deoarece au două cotiledoane.
Căpățână : Căpățâna poate fi considerată un mugure mai mare.
Testul formativ nr.13
1.b 2.b 3.a 4.b 5:F,A,F,A
6.
A
1 C E A P A
2 C O R M
3 N O D U R I
4 E M B R I O N
5 O R Z
6 F I R O A S Ă
7 G H I N D Ă
8 T E I
9 V E G E T A T I V Ă
B

Testul formativ nr.14


1.a 2.a 3.b 4.c 5:A,A,F,F,F 6: 1-D 2-C 3-A 4-B
Testul sumativ nr.1
1: o sală special amenajată, lucrărilor parctice, biologie
2:locul, planta, condițiile de viață necesare
3:unitatea, de structură, a plantelor
4: o grupare, de celule, aceeiași formă, alcătuire, rol
5-scufiei 6-spini, de apărare 7-oxigen 8-de înmulțire 9-de hrănire 10-tub polinic
11. Fructe de: mac, fasole, pară, ghindă, prună, nucă. Semințe de: fasole, dovleac, nucă, mazăre.
12: Când o sămânță își găsește condiții prielnice de germinare încolțește și se produc o serie de
transformări și anume: tegumentul crapă, iese mai întâi rădăcinița, care se orientează în jos, după
care va ieși tulpinița cu mugurașul care se orientează în sus. Mugurașul dă nașetre primelor
frunze verzi, moment în care plantula poate să se hrănească și singură, astfel încât cotiledoanele
se uscă și dispar.
13.Deosebirile dintre organele de înmulțire de la gimnosperme și angiosperme sunt următoarele:
La gimnosperme se numesc conuri: femeiești, bărbătești, care conțin două ovule și o frunzuliță,
saci cu polen care au două balonașe de aer. Florile nu au petale colorate și nici miros, motiv
pentru care polenizarea este realizată de vânt.
La angiosperme oragnul de înmulțire este floarea care este formată din: peduncul, receptacul,
stamine-androceul=partea bărbătească, pistilul-gineceul=partea femeiască, florile au petale viu
colorate pentru a atrage insectele pentru polenizare.
14.Prin creșterea unei plante se înțelege faptul că organele vegetative își măresc dimensiunile și
greutatea. Prin dezvoltarea unei plante se înțelege faptul că planta își formează organele de
înmulțire.
Testul sumativ nr.2
1.Plantele inferioare sunt procariote care nu au un nucleu adevărat însă pot fi și eucariote care au
un nucleu adevărat, au corpul numit tal, au o structură mai simplă de organizare. Plantele
superioare au corpul numit corm, sunt gimnosperme și angiosperme monocotiledonate sau
dicotiledonate.
2: 1-B 2-C 3-A 4-E 5-D 6-G 7-H 8-F
3.Asemănările sunt următoarele: ambele sunt plante superioare și au corpul numit corm
Deosebirile sunt următoarele: cele monocotiledonate au un singur cotiledon iar cele
dicotiledonate au două cotiledoane, au rădăcina firoasă.
4.La ora actuală se vorbește așa de mult despre ocrotirea naturii deoarece tot mai multe specii de
plante au dispărut, suprafețe mari de păduri au fost defrișate. Viața omului este strâns legată de
viața plantelor iar dacă plantele dispar viața pe această planetă nu va mai exista. Trebuie să fie
ocrotite plantele deoarece ele sunt principala sursă de oxigen a oamenilor, sunt o sursă de hrană
atât pentru om cât și pentru animale.
5.Eu argumentez ”Pro” pentru afirmația următoare : ”Plantele reprezintă sursa vieții pe această
planetă”, deoarece ele produc oxigenul necesar respirației oamenilor, animalelor, sunt o sursă de
hrană atât pentru om cât și pentru animale, contribuie la menținerea constantă a concentrației de
bioxid de carbon din atmosferă.