Sunteți pe pagina 1din 5

„STAR – Școală atractivă pentru toți” - POCU/665/6/23/133608

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Anexa 2

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila


Parteneri: Inspectoratul Şcolar Județean Vaslui, Casa Corpului Didactic Brăila
„STAR – Școală atractivă pentru toți” - POCU/665/6/23/133608

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Derulare evaluare finală Anul I, pentru înscrierea candidaţilor în anul II, ADȘ, învățământ secundar Data / Interval orar
inferior

Proba scrisă Limba şi literatura română 25.10.2021 – 9.00 – 10.00

Proba orală Limba şi literatura română 25.10.2021 – 10.00– 12.00

Proba scrisă Matematică 26.10.2021 - 9.00 – 10.00

Proba orala Matematică 26.10.2021 – 10.00– 12.00

Proba scrisă Limba modernă 1 – Limba engleză 25.10.2021 – 12.15– 13.15

Proba orală Limba modernă 1 - Limba engleză 25.10.2021 – 13.15– 15.15

Proba scrisă Istorie 27.10.2021 – 9.00 – 10.00

Proba orală Istorie 27.10.2021 – 10.00– 12.00

Proba scrisă Cultură civică 27.10.2021 - 9.00 – 10.00

Proba orală Cultură civică 27.10.2021 – 10.00– 12.00

Proba scrisă Geografie 28.10.2021 – 9.00– 10.00

Proba orală Geografie 28.10.2021 – 10.00– 12.00

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila


Parteneri: Inspectoratul Şcolar Județean Vaslui, Casa Corpului Didactic Brăila
„STAR – Școală atractivă pentru toți” - POCU/665/6/23/133608

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Derulare evaluare finală Anul I, pentru înscrierea candidaţilor în anul II, ADȘ, învățământ secundar Data / Interval orar
inferior

Proba practică Educație muzicală și Educație plastică 28.10.2021 – 12.15– 14.00

Proba practică TIC 26.10.2021 – 12.15– 14.00

Probă interviu/ echivalare Consiliere și orientare 28.10.2021 – 9.00– 11.00

2. Ca urmare a desfășurării activității de evaluare s-au înregistrat următoarele rezultate:

Nr. crt. Nume și Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat Rezultat
prenume evaluare M1 evaluare M1 evaluare M1 evaluare M1 evaluare M1 evaluare M1 evaluare M1 evaluare M1 evaluare M1
– Limba și - – Limba – Istorie* – Cultură – – Ed. - TIC* – Consiliere
literatura Matematică* engleză* civică* Geografie* muzicală și și
română* ed. plastică* orientare*

*Se va preciza PROMOVAT/ NEPROMOVAT, după caz.

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila


Parteneri: Inspectoratul Şcolar Județean Vaslui, Casa Corpului Didactic Brăila
„STAR – Școală atractivă pentru toți” - POCU/665/6/23/133608

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

3. Ca urmare a rezultatelor obţinute la evaluarea finală de Nivel II, participantii evaluati sunt declaraţi promovati pentru urmatoarele nivele:

Nr. Crt. Nume şi prenumele Nivel solicitat la inscriere Nivel promovat ca urmare a evaluării

1 III II

2 III II

Ca urmare a rezultatelor obţinute la evaluarea finală de Nivel III, participantii evaluati sunt declaraţi promovati pentru urmatoarele nivele:

Nr. Crt. Nume şi prenumele Nivel solicitat la inscriere Nivel promovat ca urmare a evaluării

1 IV III

2 IV III

Drept care am încheiat prezentul proces verbal.

Expert ADS, …………………………………………….. ………………………..


(nume, prenume, semnătura)

Expert ADS, …………………………………………….. …………………………


(nume, prenume, semnătura)
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Județean Vaslui, Casa Corpului Didactic Brăila
„STAR – Școală atractivă pentru toți” - POCU/665/6/23/133608

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Responsabil centru ADS, ………………………………………. …………………….

(nume, prenume, semnătura)

Expert grup țintă (EGT), ……………………………………… ……………………


(nume, prenume, semnătura)

Coordonator Program ADȘ, …………………………………… …………………….


(nume, prenume, semnătura)

Director, …………………………………… …………………….


(nume, prenume, semnătura)

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila


Parteneri: Inspectoratul Şcolar Județean Vaslui, Casa Corpului Didactic Brăila