Sunteți pe pagina 1din 3

Data ultimei actualizări: 31.01.

2022

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei


Republicii Moldova în România.

1. STARE DE URGENȚĂ: Starea de urgență este extinsă pe întreg teritoriul


național italian până la data de 31 martie 2022.

Italia 2. RESTRICȚII DE INTRARE ÎN ITALIA:


În conformitate cu ordonanța Ministrului italian al sănătății din 27 ianuarie
2022, care intră în vigoare la 1 februarie 2022, sânt prelungite până la data
de 15 martie 2022 condițiile de călătorie către/din străinătate reglementate
anterior de: Decretul din 2 martie 2021, Ordonanța din 22 octombrie 2021 și
Ordonanța 14 decembrie 2021. Aceste acte normative identifică cinci liste de
țări (plus unele țări care fac obiectul unor măsuri speciale), pentru care sunt
avute în vedere măsuri diferite atât pentru călătoriile din Italia, cât și pentru
intrarea/întoarcerea în Italia.

Republica Moldova rămâne în „lista E”, iar persoanele care vin sau au
tranzitat în ultimele 14 zile Republica Moldova (indiferent de cetățenie), vor
putea intra în Republica Italiană doar pentru motivele indicate la punctul 3 de
mai jos. Turismul pentru persoanele care vin din țările din Lista E este interzis.
De asemenea, la intrarea/întoarcerea din Republica Moldova în Republica
Italiană este obligatorie:
• completarea formularului digital de localizare, care poate fi accesat aici:
https://app.euplf.eu/#/ ;
• obligativitatea prezentării adeverinței care confirmă efectuarea unui test
diagnostic molecular cu 72 de ore, sau antigenic cu 24 de ore, cu rezultat
negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, înaintea intrării pe teritoriul italian (nu
se acceptă certificatele de vaccinare ca alternativă în schimbul testului);
• autoizolarea persoanelor în cauză la adresa indicată în Formularul de
localizare a pasagerilor pentru o perioadă de zece zile cu informarea autorității
sanitare teritoriale și testării suplimentare la sfârșitul acestei perioade.

Copiii sub 6 ani sunt scutiți de efectuarea testului molecular sau de captură
antigen.

3. CATEGORIILE EXCEPTATE: Se permite intrarea în Republica


Italiană, chiar dacă au călătorit în ultimele 14 zile în statele restricționate
(inclusiv Republica Moldova), pentru următoarele motive:
a) motive de muncă;
b) urgență absolută;
c) motive de sănătate;
d) motive de studiu;
e) întoarcerea acasă, la domiciliu sau la reședință;
f) intrarea pe teritoriul național de către cetățenii statelor membre ale Uniunii
Europene, ale statelor parte a Acordului Schengen, Regatul Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord, Andorra, Principatul Monaco, Republica San
Marino, Statul Vatican;
g) intrarea pe teritoriul național de către membrii familiei persoanelor fizice
menționate la litera f), cum este definit de articolele 2 și 3 din Directiva
2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 Aprilie 2004
(conform Directivei 2004/38/CE1, categoria membru de familie cuprinde, de
exemplu, soțul sau soția, un partener cu care cetățeanul UE a contractat un
parteneriat înregistrat, precum și descendenții direcți cu vârsta sub 21 de ani);
h) intrarea pe teritoriul național a resortisanților țărilor terțe rezidente pe
termen lung în temeiul Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie
2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen
lung, precum și resortisanții țărilor terțe al căror drept de ședere derivă din alte
dispoziții europene sau din legislația națională;
i) intrarea pe teritoriul național a membrilor familiei persoanelor fizice
menționate la litera h), cum este definit de articolele 2 și 3 din Directiva
2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 Aprilie 2004;
l) intrarea pe teritoriul național pentru a ajunge la domiciliul sau reședința
unei persoane menționate la literele f) și h), chiar dacă nu conviețuiește, dar
există o dovadă de relație afectuoasă stabilă;
m) participarea sportivilor, tehnicienilor, arbitrilor, reprezentanți ai presei
străine și persoane însoțitoare la competiții sportive recunoscute de interes
național preeminent cu prevederea Comitetul Național Olimpic Italian (CONI)
și Comitetul Italian Paraolimpic (CIP) și reglementate printr-un protocol de
securitate specific adoptat de organizația sportivă care organizează
evenimentul.

Pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale al


Republicii Italiene este disponibil un CHESTIONAR (în limba italiană și
engleză) cu ajutorul căruia puteți verifica legislația italiană în vigoare cu privire
la călătoriile din/spre Republica Italiană: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:
Ca regulă generală, pasagerii aflați în tranzit în zona UE+ sunt scutiți de
restricțiile de călătorie temporară. Cetățenii UE care intră în UE dintr-o țară
terță, precum și membrii de familie ai acestora, indiferent de cetățenia lor,
sunt scutiți de restricțiile de călătorie, indiferent dacă se întorc sau nu în țara
lor de cetățenie sau de reședință.
Pasagerii care călătoresc dintr-o țară din afara UE într-o altă țară din
afara UE pot tranzita zona de tranzit internațional a aeroporturilor
situate în spațiul Schengen. Călătorii (indiferent de naționalitate) care
tranzitează Italia într-un vehicul privat timp de mai puțin de 36 de ore
sunt scutiți de autoizolare.
Cei care călătoresc în interes de serviciu, sănătate sau necesitate absolută,
timp de mai puțin de 120 de ore, sunt, de asemenea, scutiți de autoizolare.

5. MĂSURI PE PLAN INTERN:


Consiliul de Miniștri a aprobat starea de urgență pe teritoriul italian până la
31 martie 2022, ca urmare a riscului continuu pentru sănătate asociat cu
răspândirea patologiilor derivate din agenți virali transmisibili, cu referire în
special la noul coronavirus SARS-CoV-2 și patologia asociată COVID-19. În
toată țara sunt încă în vigoare măsuri restrictive, articulate pe baza unor benzi
de risc diferențiate pe culoare.

1
Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliul... - EUR-Lex (europa.eu)
Monitorizarea situației din fiecare Regiune și Provincie Autonomă este
disponibilă pe site-ul Ministerului Sănătății și/sau al Guvernului, accesibile la
următoarele adrese web:
• https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiN
uovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronaviru
s&menu=vuoto
• https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-
adottate-dal-governo/15638#zone

6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE


DOCUMENTARE:
Pentru informații despre călătoriile din/spre Italia, recomandăm să Vă
documentați din surse oficiale privind alertele de călătorie a Ministerului
Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale al Republicii Italiene:
• https://www.viaggiaresicuri.it/country/MDA
• https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
• http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
• https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-
iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-
estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
• http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiN
uovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronaviru
s&menu=vuoto&tab=5
• http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiN
uovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronaviru
s&menu=aChiRivolgersi
• https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-
covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_ro
• https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/travel-and-
covid/italy/index_ro.htm

7. INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Roma
https://italia.mfa.gov.md/ro/content/contacte

Consulatul General al Republicii Moldova la Milano


https://milano.mfa.gov.md/ro/content/contacte

Consulatul Republicii Moldova la Padova


https://padova.mfa.gov.md/ro/content/contacte

S-ar putea să vă placă și