Sunteți pe pagina 1din 4

C. Csunderlik, M.

Medeleanu____Dizaharide, Polizaharide_____________________ 1

Dizaharide
Dizaharidele se obţin prin eliminarea unei molecule de apă din două molecule de
monozaharide:
2C6H12O6 C12H22O11
-H2O
Eliminarea apei se face printr-o grupă hidroxil glicozidică dintr-o monozaharidă şi o
grupă hidroxil (glicozidică sau din poziţiile 4,6 sau 3) din cealaltă moleculă. În cele mai
importante dizaharide naturale eliminarea are loc între o grupa OH glicozidică şi o grupă
OH din poziţia 4 a celeilalte molecule (maltoză, lactoză, celubioză). Zaharoza este însă o
dizaharidă în care eliminarea de apă are loc între două grupe hidroxil glicozidice (din
glucoză şi fructoză). Ca urmare dizaharidele se clasifică în:
- reducătoare, în care eliminarea de apă are loc între un hidroxil glicozidic şi un
hidroxil din poziţia 4 sau 6 şi care au o grupă carbonil liberă în forma aciclică
(legătură 1-4 monoglicozidică de exemplu)
- nereducătoare, în care eliminarea apei are loc între două grupe hidroxil
glicozidice (legătură diglicozidică, exemplu legătură 1-2 dintre glucoză şi
fructoză în zaharoză).
Cele mai importante dizaharide naturale sunt: maltoza (dizaharida care se obţine prin
hidroliza amidonului); celubioza (dizaharida care se obţine prin hidroliza celulozei);
lactoza (o dizaharidă din lapte) şi zaharoza.
Maltoza
Se obţine prin hidroliza parţială a amidonului (o polizaharidă naturală sintetizată de
plante ca substanţă de rezervă). Proprietăţile maltozei:
-formula moleculară: C12H22O11;
-are proprietăţi reducătoare; se oxidează cu Br2/H2O la un acid de tip aldonic (acidul
maltobionic);
-prezintă mutarotaţie şi două forme anomere (α şi β);
-prin hidroliză acidă sau enzimatică (cu o enzimă maltaza specifică pentru legături α-
glicozidice) formează două molecule de glucoză;
Structura maltozei corespunde cu cea a unei dizaharide formată din două molecule de
glucoză cu o legătură 1α-4OH monoglicozidică:
6 OH 6 OH HO
O 1
5 5
O α H OH
O
4 1 1
HO
HO OH 4
OH α 4 OH α sau: O
HO O
OH 2 O 3 2 OH
3 1
α
OH OH OH H
HO
4-O[α−D-glucopiranozil]-D-glucopiranoza (α)
4-O[α−D-glucopiranozil]-D-glucopiranoza (α)
Maltoza
Maltoza
Celubioza
Se obţine prin hidroliza parţială a celulozei (o polizaharidă naturală sintetizată de plante
ca substanţă de schelet). Proprietăţile celubiozei:
-formula moleculară: C12H22O11;
-are proprietăţi reducătoare; se oxidează cu Br2/H2O la un acid de tip aldonic (acidul
celubionic);
-prezintă mutarotaţie şi două forme anomere (α şi β);
C. Csunderlik, M. Medeleanu____Dizaharide, Polizaharide_____________________ 2

-prin hidroliză acidă sau enzimatică (cu o enzimă emulsină specifică pentru legături β-
glicozidice) formează două molecule de glucoză;
Structura celubiozei corespunde cu cea a unei dizaharide formată din două molecule de
glucoză cu o legătură 1β-4OH monoglicozidică:

6 OH 6 OH
5 HO
5 O OH
O O OH 1 HO
O 4 β O OH
4 1
OH 1
β OH β sau: HOHO OH
OH 2 2
O
3 3 HO
OH OH
4-O[β−D-glucopiranozil]-D-glucopiranoza (β) 4-O[β−D-glucopiranozil]-D-glucopiranoza (β)

Celubioza Celubioza

Lactoza
Se găseşte în lapte (cca 5% în zerul obţinut după separarea grăsimilor):
-formula moleculară: C12H22O11;
-are proprietăţi reducătoare; se oxidează cu Br2/H2O la un acid de tip aldonic (acidul
lactobionic);
-prin hidroliza acidului lactobionic se obţine acid gluconic şi D(+)-galactoză;
-prezintă mutarotaţie şi două forme anomere (α şi β);
-prin hidroliză acidă sau enzimatică (cu o enzimă emulsină specifică pentru legături β-
glicozidice) formează o moleculă de glucoză şi o moleculă de galactoză;
Structura lactozei corespunde cu cea a unei dizaharide formată dintr-o moleculă de
galactoză cu o legătură 1β- şi o moleculă de glucoză prin grupa OH din poziţia 4;
legătură 1β(galactoză)-4(glucoză)-monoglicozidică:
6 OH 6 OH
5 5
OH O O OH
4 O 4 1
OH 1
β OH β
2 3 2
3
OH OH
4-O[β−D-galactopiranozil]-D-glucopiranoza (β)
Lactoza

Zaharoza
Este o dizaharidă din plante (trestie de zahăr, sfeclă de zahăr, etc).
-formula moleculară: C12H22O11;
-nu are proprietăţi reducătoare; nu se oxidează cu Br2/H2O;
-nu prezintă mutarotaţie;
-prin hidroliză acidă sau enzimatică (cu o enzimă invertaza) formează o moleculă de
glucoză şi o moleculă de fructoză;
Structura zaharozei corespunde cu cea a unei dizaharide formată dintr-o moleculă de
fructoză cu o legătură 1β- şi o moleculă de glucoză prin grupa OH α glicozidică:
C. Csunderlik, M. Medeleanu____Dizaharide, Polizaharide_____________________ 3

H OH
4 6
5 HO
HO
HO
6 H 2 OH 1 H
3
α
HOH2C H O O
5 H OH 2
H4 3 CH2OH
HO H 1
α−D-glucopiranozil-β-D-fructofuranozida

Polizaharide
Polizaharidele sunt compuşii macromoleculari naturali principali, formaţi prin
policondensarea moleculelor de monozaharide (sau de dizaharide cum sunt maltoza şi
celubioza). Formula generală a polizaharidelor care provin de la glucoză este (C6H10O5)n.
Cele mai importante polizaharide naturale, care au ca unitate monomeră D-glucoza, sunt
amidonul, celuloza şi glicogenul.
Amidonul este un polizaharid natural care are rol de substanţă de rezervă în plante şi care
este folosit şi de animale în alimentaţie, ca sursă de energie şi de compuşi utilizaţi în
metabolism.
Amidonul se găseşte în principal în cereale ca o substanţă solidă sub formă de granule de
dimensiuni caracteristice. Este parţial solubil în apă caldă, formând o soluţie coloidală
(cca 20%), restul fiind insolubil. Partea solubilă este formată din amiloză şi partea
insolubilă din amilopectină. Ambele fracţiuni au formula moleculară (C6H10O5)n şi
formează prin hidroliză totală (în mediu acid sau cu enzime specifice), D-(+)-glucoza.
Amiloza formează prin hidroliză parţială enzimatică D-(+)-maltoza, ceea ce arată că
structura de bază a compusului macromolecular este formată din molecule de glucoză
unite prin legături 1α-4OH monoglicozidice. Structura macromoleculară a amilozei poate
fi reprezentată astfel:
HO
H HO 6 OH 6 OH
H
H OH 5 5
O
O H OH O
HO 4
O HO OH 1
α 4 OH 1
α
H HO O
O 3
2 3 2
H OH OH
H OH H
O n
n

Amilopectina are o masă moleculară mult mai mare dar formează prin hidroliză perţială
tot maltoză şi prin hidroliza totală D-(+)-glucoză. Structura ei este mai complexă, formată
din lanţuri liniare similare cu cele ale amilozei (cu legături 1α-4OH monoglicozidice) dar
cu multe ramificaţii formate prin legături 1α-6OH monoglicozidice.
Glicogenul, care este substanţa de rezervă a mamiferelor are o structură asemănătoare cu
cea a amilopectinei, dar cu şi mai multe ramificaţii formate prin legăturile 1α-6OH
monoglicozidice.
Celuloza este un polizaharid natural care are rol de substanţă de schelet pentru plante. Ca
şi amidonul are formula moleculară (C6H10O5)n, fiind formată tot din molecule de D-
glucoză policondensate – prin hidroliză totală formează exclusiv D-glucoza. Prin
C. Csunderlik, M. Medeleanu____Dizaharide, Polizaharide_____________________ 4

hidroliză parţială, enzimatică, formează celubioza care este unitatea structurală care se
repetă în macromolecula celulozei:

HO H 6 OH 6 OH
H H
HO H OH H
5
O H
5
O
HO O
O O O 4
OH H 1
4
OH H 1
β
HO β
H OH HO O 2 H 2
H H H
3 3

HO H OH H OH n
n

Macromoleculele de celuloză formează lanţuri liniare cu mase moleculare mari (până la


1.103 D) cu interacţiuni intramoleculare importante, prin legături de hidrogen, între
catenele macromoleculare liniare, astfel încât se formează ansamblări supramoleculare
filiforme cum sunt în fibrele naturale din bumbac, in, cânepă.
Cele trei grupe OH libere pot forma eteri, esteri anorganici (nitraţi de celuloză) sau
organici (acetaţi de celuloză) prin reacţia cu amestec nitrant şi respectiv cu anhidridă
acetică.

S-ar putea să vă placă și