Sunteți pe pagina 1din 2

Lecţia 1 - Engleza pentru birou

...

Over the telephone, on the contrary of the common belief that the person is
out of the interlocutory’ sight, the pitch of the tone, the tone, the fluctuations
and frequency of the sounds influence the person on the other end of the
phone. Therefore, communicate as if the person were next to you./ La
telefon, contrar convingerii comune că persoana este în afara câmpului vizual
al interlocutorului, volumul tonului, tonul, fluctuaţiile şi frecvenţa sunetelor
influenţează persoana de la celălalt capăt al liniei. Prin urmare, comunicaţi
ca şi când persoana se află langă dvs.

1.2.1 Making a Call/A telefona


-to dial/a forma numarul
-engaged/ocupat
-engaged tone/ton ocupat
-operator/operatoare(often the first person who answers in a company)
-direct line/linie directă
-to put on automatic exchange/a face legătura
-to put on through../a redirecţiona la…

Greeting/Salutul
Hello/Good morning/afternoon/evening/Bună/Bună dimineata/ziua/seara

Indentifying/Indentificarea
My name is…on behalf of …(if the person doesn’t know your name)/Numele
meu este…din partea…
This is (name) from…(if the person knows your name)/La telefon(nume) de
la…

Retineţi!
La telefon, formulele de introducere sunt:
-my name is/numele meu este
-this is/la telefon este
-X speaking…/la telefon X(mai putin formal)

Checking on the right person, department or


organization/Verificarea persoanei corecte, a departamentului sau
organizatiei

Is that…Mr./Mrs./Miss/…Department/…Company?(if the recepient doesn’t


have a private line or the automatic exchange takes place)/Dvs. sunteţi
Dl./Dna./Dra./Departamentul…/Compania…(dacă interlocutorul nu are o linie
privată sau nu are loc direcţionarea automată)
Retineţi! This is – caller vs. Is that – Receiver / La telefon – persoana care
dă telefon vs. Dvs. sunteţi – receptor

Asking for an exchange/Cererea legaturii


Mrs. …, please. / Cu dna…., vă rog.
May I speak to Mrs. …., please? / Pot vorbi cu dna.…, vă rog?
I’d like to speak to…, please./ Aş dori să vorbesc cu…, vă rog.
Could you put me through to the marketing department, please ? / Imi puteţi
face/da legătura cu departamentul de marketing, vă rog?
Could I speak to someone in charge of customer services, please? /Aş putea
vorbi cu cineva care se ocupă de relaţiile cu clienţii?

Explaining the purpose of the call


I am calling…/ Sun la…
about/ despre
regarding/ cu privire
in connection with/ în legătură
as a result of/ca rezultat al
to ask you for/să vă intreb despre
to get in touch with /să iau legătura cu

Leaving a message
Could you take a message to…, please? Se poate transmite un mesaj pentru
…, vă rog?
Could you give him/her a message, please? Ii puteţi transmite un mesaj, vă
rog?
If you don’t mind, I would like to leave him/her a message, please. Dacă nu
vă deranjează, doresc să îi las un mesaj, vă rog.
Could you ask him/her to return my call? Puteţi ruga să îmi dea un telefon?

Thanking
I appreciate this, thank you./Apreciez gestul, multumesc.
You’ve been of real help, thank you./ De un real folos, multumesc.
You’ve been helpful/kind, thank you./ Aţi fost de folos,/ amabil, multumesc.