Sunteți pe pagina 1din 7

Barbu Tiberiu, 324CC

Proiect de lecţie

A. DATE GENERALE
DISCIPLINA : MATEMATICĂ
CLASA : a X-a
UNITATEA DE INVĂŢARE : Mulţimea numerelor complexe
TITLUL LECŢIEI : Operaţii cu numere complexe. Modulul unui număr complex. Conjugatul unui
număr complex. Relaţiile lui Viète.
SCOPUL LECŢIEI : Insuşirea cunoştinţelor referitoare la subiect
TIPUL LECŢIEI : Lecţie de transmitere şi însuşire de cunoştinţe
LOCUL DE DESFĂŞURARE : clasă
DURATA : 50 minute
CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII DE INSTRUIRE
Cod Arii de conţinut Subarii de conţinut
C1 1. Suma a două numere complexe 1.1 Definiţie
1.2 Proprietăţi
C2 2. Produsul a două numere complexe 2.1 Definiţie
2.2 Proprietăţi
C3 3. Modulul unui număr complex 3.1 Definiţie
3.2 Proprietăţi
3.3 Observaţii
C4 4. Numere complexe conjugate 4.1 Definiţie
4.2 Proprietăţi
4.3 Observaţii
C5 5. Relaţiile lui Viète 5.1 Definiţie

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
Cod Comportament urmărit Condiţii de probare a Criteriu de reuşită
comportamentului
O1 Elevul va fi capabil să enunte regulile
de adunare a numerelor complexe
O2 Elevul va fi capabil să enunte regulile
de înmulţire a numerelor complexe
O3 Elevul va fi capabil să explice noţiunea Profesorul va pune la Aflarea rezultatului
de modul al unui număr complex dispoziţia elevului probleme corect
corespunzătoare
O4 Elevul va fi capabil să definească şi să
afle conjugatul unui număr complex
O5 Elevul va fi capabil să enunţe relaţiile
lui Viète
Barbu Tiberiu, 324CC
ORDINEA DE PARCURGERE A CONŢINUTULUI
Obiectiv Conţinut Ordinea de parcurgere
O1 C1 C2 1.1  1.2  2.1  2.2
O2 C3 3.1  3.2
O3 C4 4.1  4.2
O4 C5 5.1  5.2
O5 C5 5.1  5.2

METODE ŞI PROCEDEE DE INSTRUIRE


- Prelegerea
- Exemplul
- Exerciţiul
- Converaţia
- Explicaţia
- Demonstraţia
- Problematizarea

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Cod Denumire resurse
C1 - culegeri
I1 - mijloace iconice
M1 - manual
P1 - planşe

BIBLIOGRAFIE

B. DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Evenimentele instruirii:
- Captarea atenţiei, evidenţierea actualităţii temei
o Evidenţierea utilităţii temei
o Prezentarea problematizantă a conţinutului
- Anunţarea obiectivelor lecţiei
- Reactualizarea cunoştinţelor prezentate anterior
o Prin observaţie, conversaţie, exerciţiu
- Prezentarea conţinutului şi dirijarea învăţării
o Metode interactive : experiment, observaţia
- Obţinerea performanţei
o Elevul este capabil să ofere exemplu, să compare două situaţii
- Asigurarea conexiunii inverse  pe tot parcursul lecţiei
o Prin întrebări, exerciţiu
- Evaluarea performanţelor
- Asigurarea retenţiei şi a transferului celor învăţate
Barbu Tiberiu, 324CC
ETAPELE LECTIEI SI OBIECTIVE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI STRATEGII DIDACTICE TIMP
EVENIMENTELE
Metode Mijloace Forme de
INSTRUIRII
organizar
ea
activitatii
elevului
1 Moment organizatoric -Asigura conditiile optime
(Pregatirea clasei pentru desfasurarii lectiei; se noteaza -Raspunde solicitarilor profesorului Conversatia Colectiv 5min
lectie) absentii
-Elevul raspunde intrebarilor
-Profesorul adreseaza intrebari:
1.
1.Care este forma algebrica a unui
2 Reactualizarea 2.
numar complex? Conversatia
cunostintelor dobandite Frontal 5min
2.Care sunt puterile lui „i”? Explicatia
anterior 3.
3. Cum se reprezinta geometric
-Elevii sunt atenti si incearca sa retina
numerele complexe?
informatia
3 Comunicarea noilor
cunostinte
-Profesorul le ofera elevilor un -Elevii se gandesc ca numerele complexe
exemplu de 2 numere complexe si sunt formate din parte reala si parte
2 numere reale imaginara si explica profesorului ca asa
3.1 Captarea atentiei -Ii intreaba cum pot aduna 2 cum se aduna numerele reale (ca parti Conversatia Tabla Colectiv 3min
complexe stiind: sa adune cele 2 reale), numerele complexe se aduna
numere reale, reprezentarea parte reala cu parte reala si parte
numerelor complexe imaginara cu parte imaginara
3.2 Anuntarea subiectului -Profesorul noteaza titlul lectiei pe -Elevii transcriu titlul in caiet si
Converstia Tabla Frontal
si obicetivelor lectiei tabla informatiile comunicate de profesor
-Profesorul scrie pe tabla regula
adunarii a 2 numere complexe

-Elevii noteaza in caiete definitia si


-Profesorul le explica elevilor exemplul
3.3 Prezentarea definitia bazandu-se pe exemplul -Elevii pun intrebari daca nu inteles Expunerea
continutului si dirijarea O1 prezentat la inceputul lectiei exemplul sau intreaba profesorului daca Explicatia Tabla Frontal 3
invatarii Î: Cum adunam 2 numere ce au inteles corespunde cu ce ar trebui Exercitiul
complexe? sa inteleaga prin referirea unui alt
R: Adunam partea reala a primului exemplu asemanator
numar cu partea reala a celui de-al
doilea numar si partea imaginara a
primului numar cu partea
Barbu Tiberiu, 324CC
imaginara a celui de-al doilea
numar:

-Profesorul scrie pe table regula


-Elevii noteaza in caiete definitia si
inmultirii a 2 numere complexe si
exmeplul
ofera un exemplu.
-Elevii pun intrebari daca nu inteles
Expunerea
O2 exemplul sau intreaba profesorului daca Tabla Frontal 3
Explicatia
ce au inteles corespunde cu ce ar trebui
-Exemplu:
sa inteleaga prin referirea unui alt
exemplu asemanator
-Profesorul scrie pe tabla definitia
modului unui numar complex Expunerea
O3 -Elevii noteaza in caiete definitia Tabla Frontal 2
Explicatia
| | √
-Profesorul scrie pe tabla definitia
Expunerea
O4 conjugatului unui numar complex -Elevii noteaza in caiete definitia Tabla Frontal 2
Explicatia
̅
-Profesorul scrie pe tabla definitia
relatiilor lui Viète
Expunerea
O5 -Elevii noteaza in caiete definitia Tabla Frontal 2
Explicatia

-Profesorul cere elevilor sa rezulte


-Elevii ofera exemplu urmator:
un exemplu iar altcineva sa rezolve
3.4 Obtinerea Conversatia
O1 exercitiul, prin care sa ilustreze Tabla Frontal 2
performantelor -Alt elev rezolva exercitiul Exercitiul
definitia adunarii numerelor
complexe
-Profesorul cere elevilor sa ofere
-Elevii ofera exemplu urmator:
un exemplu iar altcineva sa rezolve
Conversatia
O2 exercitiul, prin care sa ilustreze Tabla Frontal 2
-Alt elev rezolva exercitiul Exercitiul
definitia inmultirii numerelor
complexe
-Profesorul cere elevilor sa ofere
-Elevii ofera exemplu urmator:
un exemplu iar altcineva sa rezolve
Conversatia
O3 exercitiul, prin in care sa ilustreze -Alt elev rezolva exercitiul Tabla Frontal 2
Exercitiul
definitia modulului unui numar
complexe | | √ √
-Profesorul cere elevilor sa ofere -Elevii ofera exemplu urmator:
Conversatia
O4 un exemplu iar altcineva sa rezolve Tabla Frontal 2
Exercitiul
exercitiul, prin care sa ilustreze -Alt elev rezolva exercitiul
Barbu Tiberiu, 324CC
definitia conjugatul unui numar ̅
complexe
-Elevii ofera exemplul urmator:
-Profesorul cere elevilor sa ofere
un exemplu iar altcineva sa rezolve
-Alt elev rezolva exercitiul: Conversatia
O5 exercitiul, prin care sa ilustreze Tabla Frontal 3
Exercitiul
relatiile lui Viete pentru un numar
complexe

-Profesorul intareste exemplele Conversatia


3.5 Asigurarea conexiunii
elevilor sau auce lamuriri Observatia Frontal 3min
inverse
suplimentare Explicatia
4 Fixarea cunostintelor si -Profesorul ofera exemple pe tabla Exercitiul
Frontal 8min
asigurarea retentiei pentru a le rezolva cu elevii Explicatia
-Profesorul scrie pe tabla exercitiul
propus pentru tema:

-Profesorul cere elevilor sa afle


modulul lui z1, conjugatul lui z2 si
relatiile lui Viete pentru ecuatia
Conversatia
5 Anuntarea temei si
O5 -Elevii noteaza tema Explicatia Tabla Frontal 3min
explicarea ei -Profesorul stabileste o limita
Observatia
minima de probleme (exercitiul
anterior fiind obligatoriu) ce pot fi
rezolvate de toata lumea si
sugereaza elevilor care ai inteles in
mare masura si se descurca bine
sa incerce sa rezolve si exercitiile
mai grele
Barbu Tiberiu, 324CC
Lucrare de control1

1. [ ]

2. [ ]
| |
| |
| |
| |
3. [ ] |̅̅̅̅̅̅̅̅̅|


4. [ ]

5. [ ]

6. 2[ ]

1
Nota: Se acorda 1 punct din oficiu.
2
Problema 6) are punctaj fractionat.
Barbu Tiberiu, 324CC
Barem:

1. b)
2. d)
3. b)
4. 28-46i
5. 31+17i
6. Aplicam egalitatea dintre partea reala a memebrului stanga si partea reala a mebrului drept (ce e
fara i): x+4 = y-1
Aplicam egalitatea dintre partile imaginare:
(y-2)i=(1-2y)i y-2=1-2y
Rezulta sistemul:
{ { {

S-ar putea să vă placă și