Sunteți pe pagina 1din 1

La limita mal stang a deversorului, a fost proiectata o scara de pesti cu

lungimea de 27.00 m si deschiderea de 0,40 m, conceputa ca un canal ecranat cu


timpane de 0,20 m grosime, pozate in sah, la interdistante de 0,60m intre ele, cu
radierul coborator de la cota 366.20 mdM la cota 364.90 mdM, cu o panta
descendenta de 4.80%. Scara de pesti a fost astfel dimensionata incat sa permita atat
trecerea spre aval a unui debit de servitute Qs = 0,525mc/s, conform datelor furnizate
in Studiul Hidrologic, cat si migrarea pestilor dinspre aval spre amonte in perioadele
de depunere a icrelor.

4.Note de calcul hidraulic scara de pesti


3
Qserv ≅ 0.30 m / s
Q= A∗C∗ √ R∗i
A=0.4∗0.2=0.08 m2
P=0.4+0.2+0.2=0.8 ml
A 0.08
R= = =0.10 m
P 0.8
n=0.013
1 1
1 6
C= ∗R =76.9∗0.10 6 =52.40
n
Q=0.08∗52.40∗√ 0.10∗(366.20−364.90)/27=0.30 m3 /s

Cote ziduri
laterale

368.95−365.20
i= =0.138
27.00
1=0.138∗8.50=1.18 →368.95−1.18=367.76 mdM
2=0.138∗8.50=1.18 →367.76−1.18=366.58 mdM

Dimensionarea campului de
spalare
Q= A∗v
Qv =2.95 m3 / s