Sunteți pe pagina 1din 11

S.C. STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

LOCUL DE MUNCǍ

Lucrător Topograf

1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCǍ

Asigura transpunerea proiectului in santier.;

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

- Nivelă optică
- Dispozitiv GPS
- Statie totala

SARCINA DE MUNCǍ
- Conform cu fisa postului;
Executa lucrari de ridicare topo si trasari de elemente si puncte din proiect
Picheteaza cu picheti metalici si de lemn traseele de executie

MEDIUL DE MUNCǍ

Personalul îşi desfăşoară activitatea în aer liber.

Personalul este expus la temperatura ridicata sau scazuta a aerului, la curenti de aer si la precipitatii
în funcţie de condiţiile meteorologice.

2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI


A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE
 Factori de risc mecanic:
- Lovirea de catre utilaje la deplasarea in zona de lucru
- Lovirea de catre autovehiculele aflate in trafic in zona de lucru
- Proiectare de corpuri sau particule de la utilaje in timpul lucrului
- Strivirea, lovire de către masele transportate cu mijloacele de ridicat, aflate în faza de balans – in
zona de lucru
- Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase
- Zgomot datorita functionarii utilajelor
S.C. STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

 Factori de risc electric:


- Electrocutare prin atingere directă:
la deteriorarea instalatiilor electrice
prize deteriorate
- Electrocutare prin atingere indirectă
deteriorarea circuitelor de legare la priza de împământare panouri electrice neasigurate prin închidere
 Factori de risc termic:
- Atingere accidentala a suprafetelor cu temperatură ridicată – finisorul de asfalt
- Intrarea in contact cu asfaltul fierbinte

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ


 Factori de risc fizic:
- Temperatură ridicată vara şi coborâtă iarna la lucrul în aer liber
- Curenţi de aer, precipitatii la lucrul în aer liber
- Vapori toxici de la mixtura asfaltica
- Gaze toxice de la utilajele si autovehiculele aflate in zona de lucru
- Praf la frezarea asfaltului
- Praf la curatarea cu aer comprimat a zonelor de lucru
- Calamităţi naturale – inundaţie, seisme

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ


 Conţinut necorespunzător al sarcinii de muncă:
.- Solicitare psihică – concentrare permanenta la operatiile care se desfasoara in zona de lucru
- decizii dificile in timp scurt

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI


 Acţiuni greşite:
- Deplasări, staţionări în zone periculoase (pe căile de manipulare materii prime, materiale, produse
finite), sub sarcina mijloacelor de ridicat etc.
- Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare – suprafeţe denivelate, alunecoase
- Cădere de la înălţime de pe scari sau de pe utilaje
 - Omisiuni:
- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a elementelor de protectie din dotarea
utilajelor
- Accidente de traseu datorita nerespectarii legislatiei rutiere
S.C. STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

UNITATEA :
S.C. STRADE 3. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ NUMAR DE PERSOANE EXPUSE :
BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.
4

DURATA EXPUNERII :
8 ore/schimb
ECHPA DE EVALUARE:
LOCUL DE MUNCǍ: Preda Nicolae, Firțulescu Dumitru, Dragu
LUCRĂTOR TOPOGRAF Viorel

CONSE CLASA CLASA NIVEL


COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE CINTA DE DE PARTIAL
SISTEMULUI DE RISC A FACTORILOR DE RISC MAXIMA GRAVI PROBABI DE RISC
MUNCA IDENTIFICATI (DESCRIERE, PARAMETRI) PREVIZIBILA TATE LITATE
1 2 3 4 5 6 7
1.-Lovirea de catre utilaje la deplasarea in zona de lucru DECES 7 2 4
2.-Lovirea de catre autovehiculele aflate in trafic in zona de lucru DECES 7 2 4
3.-Proiectare de corpuri sau particule de la utilaje in timpul ITM 3-45 2 5 3
lucrului. zile
4.-Strivirea, lovire de către masele transportate cu mijloacele de DECES 7 1 3
MIJLOACE DE FACTORI ridicat, aflate în faza de balans – in zona de lucru
PRODUCTIE DE RISC 5.-Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase ITM 3-45 2 5 3
FIZIC zile
INV gr.III 4 2 3
6.-Zgomot datorita functionarii utilajelor

FACTORI 7.-Atingere accidentala a suprafetelor cu temperatură ridicată – ITM 3-45 2 5 3


DE RISC zile
finisorul de asfalt
TERMIC
ITM 3-45 2 5 3
8.-Intrarea in contact cu asfaltul fierbinte zile
S.C. STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

9.-Electrocutare prin atingere directă: DECES 7 1 3


- la deteriorarea instalatiilor electrice
FACTORI - prize deteriorate
DE RISC - panouri electrice neasigurate prin închidere
ELECTRIC
10.Electrocutare prin atingere indirectă DECES 7 1 3
- deteriorarea circuitelor de legare la priza de împământare
11.-Temperatură ridicată vara şi coborâtă iarna la lucrul în aer ITM 3-45 2 5 3
FACTORI liber zile
MEDIUL DE RISC ITM 3-45 2 5 3
DE FIZIC 12.-Curenţi de aer, precipitatii la lucrul în aer liber
zile
MUNCA
ITM 3-45 2 5 3
13.-Vapori toxici de la mixtura asfaltica
zile
14.-Gaze toxice de la utilajele si autovehiculele aflate in zona de ITM 3-45 2 5 3
lucru zile
ITM 3-45 2 5 3
15.-Praf la frezarea asfaltului zile

ITM 3-45 2 5 3
16.-Praf la curatarea cu aer comprimat a zonelor de lucru
zile
17.-Calamităţi naturale – inundaţie, seisme DECES 7 1 3
SARCINA CONTINUT ITM 3-45 2 5 3
18.-Solicitare psihică – concentrare permanenta la operatiile care
DE NECORESP. zile
MUNCA AL SARCINII
se desfasoara in zona de lucru
DE MUNCA - decizii dificile in timp scurt
19. Deplasări, staţionări în zone periculoase (pe căile de manipulare DECES 7 1 3
materii prime, materiale, produse finite), sub sarcina mijloacelor de
ridicat etc.
20.Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare ITM 3-45 2 5 3
– suprafeţe denivelate, alunecoase zile
EXECUTANT ACTIUNI
GRESITE 21.-Cădere de la înălţime de pe scari sau de pe utilaje DECES 7 1 3

22.-Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a DECES 7 2 4


S.C. STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

elementelor de protectie din dotarea utilajelor


DECES 7 2 4
OMISIUNI 23.-Accidente de traseu datorita nerespectarii legislatiei rutiere

LUCRĂTOR TOPOGRAF

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCǍ ESTE:

23
∑ riRi 4 ( 4×4 )+ 19( 3×3 ) 235
Nrg 1= i =123 = = =3 ,21
4× 4+19×3 73
∑ ri
i =1
S.C. STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC ( Fig.nr.1 )


Locul de muncǎ nr. 1
LUCRĂTOR TOPOGRAF
Nivel de risc global : 3,21
S.C. STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

3
NIVEL DE RISC .

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23
FACTORI DE RISC
S.C. STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

LEGENDǍ
F1.-Lovirea de catre utilaje la deplasarea in zona de lucru
F2.-Lovirea de catre autovehiculele aflate in trafuc in zona de lucru
F3.-Proiectare de corpuri sau particule de la utilaje in timpul lucrului.
F4.-Strivirea, lovire de către masele transportate cu mijloacele de ridicat, aflate în faza de balans –
in zona de lucru
F5.-Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase
F6.-Zgomot datorita functionarii utilajelor
F7.-Atingere accidentala a suprafetelor cu temperatură ridicată – finisorul de asfalt
F8.-Intrarea in contact cu asfaltul fierbinte
F9.-Electrocutare prin atingere directă:
- la deteriorarea instalatiilor electrice
- prize deteriorate
panouri electrice neasigurate prin închidere
F10.Electrocutare prin atingere indirectă
deteriorarea circuitelor de legare la priza de împământare
F11.-Temperatură ridicată vara şi coborâtă iarna la lucrul în aer liber
F12.-Curenţi de aer, precipitatii la lucrul în aer liber
F13.-Vapori toxici de la mixtura asfaltica
F14.-Gaze toxice de la utilajele si autovehiculele aflate in zona de lucru
F15.-Praf la frezarea asfaltului
F16.-Praf la curatarea cu aer comprimat a zonelor de lucru
F17.-Calamităţi naturale – inundaţie, seisme
F18.-Solicitare psihică – concentrare permanenta la operatiile care se desfasoara in zona de lucru
- decizii dificile in timp scurt
F19. Deplasări, staţionări în zone periculoase (pe căile de manipulare materii prime, materiale, produse
finite), sub sarcina mijloacelor de ridicat etc.
F20.-Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare – suprafeţe denivelate,
alunecoase
F271Cădere de la înălţime de pe scari sau de pe utilaje
F22.-Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a elementelor de protectie din dotarea
utilajelor
F23.-Accidente de traseu datorita nerespectarii legislatiei rutiere
S.C. STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

4. FIŞA DE MǍSURI PROPUSE


NR LOC DE MUNCA NIVEL DE MASURA PROPUSA
CRT RISC
FACTORUL DE RISC NOMINALIZAREA MASURII
PERSONAL COORDONATOR

01 Lovirea de catre autovehiculele aflate in 4 - delimitarea si semnalizarea corespunzatoare a zonei de lucru


trafic in zona de lucru - dirijarea in mod corespunzator a traficului in zonele de lucru
- instruire personal comportament preventiv
- respectarea instructiunilor proprii
- asigurare EIP corespunzator
- verificarea utilizarii EIP
02 Lovirea de catre utilaje la deplasarea in zona 4 - mentinerea in stare de functionare a avertizoarelor sonore de deplasarea
de lucru
utilajelor (cilindru compactor)
- respectarea instructiunilor proprii
03 Neutilizarea echipamentului individual de 4 - instruire cu privire la consecintele neutilizarii EIP
protecţie şi a elementelor de protectie din
- verificarea utilizarii permanenete
dotarea utilajelor
04 Accidente de traseu datorita nerespectarii 4
legislatiei rutiere -.instruire corespunzatoare privind legislatia rutiera

- instruirea privind consecintele necunoasterii legislatiei


S.C. STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

5. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUǍRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng)
calculat conform metodei are valoarea 3,18, încadrându-se în categoria riscurilor medii
( situate sub limita de acceptabilitate 3,5 )
S-au identificat un număr de 23 de factori de risc, dintre care: 19 factori de risc au niveluri
parţiale de risc sub limita admisǎ, iar 4 factori de risc depăşesc aceastǎ limitǎ (fig.nr.2)
situându-se în categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate mǎsuri de eliminare
sau diminuare a efectelor lor.
Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare
mǎsurile prezentate în „Fişa de mǎsuri propuse”.
Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se remarcǎ ponderea
majoritarǎ a factorilor proprii mijloacelor de producţie cu 54,95 %, ponderea factorilor
generati de mediul de munca 23,07 %, factorii generati de executant cu o pondere de 18,68 %,
iar sarcina de muncǎ are o pondere de 3,29 %.

Întocmit:
Firțulescu Dumitru
S.C. STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA


GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ ( Fig.nr.2 )
Locul de muncǎ nr. 1
LUCRATOR TOPOGRAF
Nivel de risc global : 3,21

FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE


23.29% PRODUCŢIE 43.83 %

FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ 28.76%

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ


4.01%

S-ar putea să vă placă și