Sunteți pe pagina 1din 1

TEST Geografie 20p din oficiu

SUBIECTUL I 35p

1. Cea mai veche unitate de relief din România este .....................................


2. In Depresiunea Colinară a Transilvaniei se află ............................... ce contin sare si forme de relief
numite ........................ ce contin gaz metan.
3. Cel mai înalt vârf al Carpatilor Românești, se numește....................................
4. Localitatea situată în extremitatea nordică este ...............................
5. România este situată la intersecția paralelei de .................................cu meridianul de 25° long. E.
6. Cea mai nouă unitate de relief din România este ...................................................
7. In nord-vest, România se învecinează cu statul .....................................

SUBIECTUL II 20p
1. Explicaţi modul de formare a unităților de orogen.
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Menţionaţi trei caracteristici ale reliefului României.

_____________________________________________________________________________
SUBIECTUL III
A. Încercuiți răspunsurile corecte: 15 p
1.Câmpiile sunt formate din:
a) șisturi cristaline,argile; b)pietrisuri, nisipuri; c) calcare,conglomerate; d) pietrisuri, nisipuri si andezite.
2. Podisul Dobrogei de Sud s-a format prin :
a) încrețire; b) sedimentare; c) prăbusire; d) vulcanism.
3. Masivul montan format din roci vulcanice este:
a.Fagaras; b.Rodnei; c.Harghita; d.Bucegi
4. Rocile sedimentare cutate se numesc:
a) fliș; b) șisturi verzi; c) granite; d) argile.
5. Dealurile de Vest s-au format prin:
a) vulcanism; b) încretire; c) sedimentare; d).eroziune .

B. Identificați unitățile majore de relief notate pe harta de mai jos cu cifre de la 1 la 10. 10 p

S-ar putea să vă placă și