Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

RAPORT
Tema: Elaborarea unui joc interactiv. Interfeţe grafice. Graphical
User Interface.

A efectuat:
st. gr. CR-191 Axenti Alina

A verificat:
l. univ. Struna Vadim

Chişinău – 2021
Laborator nr.3
Tema: Operații asupra Fișierelor, Tuplurilor și Dicționare.
Obiective:
 Instalare interpretor / IDE python
 Familiarizare cu limbajul python
• Implementare/executare programe simple folosind Python
IDLE

Cerinţe:
 Rezolvați în timpul laboratorului problemele de la
punctul I.

Sarcina(Varianta2):
2. Scrieți o funcție care ar face liniarizarea unei liste. Aveti o
listă imbricată (adică listă în listă) și creați o listă nouă.
De ex. liniarizare([ [1, 2, [3, 4] ], [5, 6], 7])
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

Codul programului:
lst1 = []

lis = []

count = 1

while(count==1):

n = int(input("Cate elemente inserati in lista: "))

for i in range(0, n):

ele=input("Element nr." + str(int(i+1)) + " = ")


lst1.append(ele)

y = int(input("Introdu 1 pentru a introduce lista in lista: "))

if y == 1:

n = int(input("Nr de elemente lista in lista: "))

for i in range(0, n):

el=input("Element nr."+ str(int(i+1)) +" = ")

lis.append(el)

lst1.append(lis)

count=int(input("Apasa 1 pentru a mai adauga: "))

print(lst1)

lista_finala = []

for sublist in lst1:

for elem in sublist:

lista_finala.append(elem)

print(lista_finala)

Răspuns:
Concluzie:
In aceasta lucrare de laborator nr.3 am lucrat în mediul
programului Python și am facut cunoștință cu bazele
acestui limbaj.Respectiv după sarcina primită am
construit un program Python ,o funcție care ar face
liniarizarea unei liste și respectiv am creat o listă nouă.