Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

RAPORT
Disciplina: Securitatea activității vitale

Lucrarea de laborator nr. 2


Tema: Determinarea concentrației substanțelor nocive sub
formă de gaze și vapori în aerul zonei de muncă

A efectuat: st.Axenti Alina CR-191

A verificat: asist.univ. Capră Galina

Chişinău – 2021
Tema: Determinarea concentrației substanțelor nocive sub formă de gaze și vapori
în aerul zonei de muncă

Scopul: Consolidarea cunostintelor studentiilor refiritoare la metodele si mijloacele


tehnice pentru determinarea concentratiei substantelor nocive in aerul zonei de munca .
Aprecierea poluarii aerului mediului de productie si capatarea deprinderilor practice de
utilizare a aparatelor si dispozitivelor pentru determinarea concentraiilor substantelor
nocive in zonei de munca.

Aparate si accesorii: Analizator de gaze UCI-2,termometru, tuburi de sticla,


standardizate, fiole cu pulberi indicatoare pentru diverse substante nocive, recipriente
cu substante chimice pentru simularea poluarii,diagrame pentru determinarea
concentratiei, vata higgroascopica.

Notiuni generale: Multe procese tehnologice in activitatea de producție sunt


însoțite de folosirea și degajarea substanțelor toxice care poluează aerul zonei de
muncă. Nimerind în organismul omului prin căile respiratorii, piele sau tractul
intestino-stomacal, acestea pot cauza intoxicarea sau afectarea organelor şi diferitor
sisteme. Majoritatea cazurilor de intoxicare şi îmbolnăvirilor profesionale în activitatea
de producție sunt legate de nimerirea substanțelor nocive în organismul omului prin
căile respiratorii. Această cale este cea mai periculoasă, deoarece prin țesutul
pulmonar, suprafața căruia constituie cca 100 m2, substanțele nocive nimeresc
nemijlocit în sînge și sunt transportate în întregul organism. La nimerirea substanlelor
toxice are loc intoxicarea persoanei, iar la o actiune indelungatd a factorilor nocivi -
aparilia bolilor profesionale.
Conform normelor sanitare ei standardului de stat GOST 12.1.005-88 concentratia de
substante nocive nu trebuie si depaseasca concentratiile maxime admise (CMA), iar
controlul concentratiei substantelor nocive trebuie efectuat sistematic.

Dupa gradul de influenta asupra organismului deosebim 4 clase:


1 - substante extrem de periculoase
2 - substante inalt periculoase
3 - substante moderat periculoase
4 - substante putin periculoase
Concentratia maximi admisi in aerul de munca este o astfel de concentratie a
substantei nocive care la inhalarea zilnica, de 8 ore, sau alta durata a schimbului de
lucru, nu duce la aparilia intoxicatiilor sau a bolilor profesionale.

Indicații metodice: În cadrul acestei lucrări de laborator, am discutat despre


daunele degajării substanțelor toxice ce poluează aerul zonei de muncă, care nimerind
prin căile respiratorii în organismul omului, piele, sau tractul intestino-stomacal, pot
cauza intoxicarea sau afectarea organelor și diferitor sisteme. Cel mai pericoloasă cale
este cea respiratorie, deoarece prin țesutul pulmonar substanțele ajung mai uşor în
sânge. În timpul analizei tija se introduce în bucșă. Fixatorul lunecă pe canelura tijei,
pe care sunt indicate limitele volumului aerului infiltrate. Se comprimează silfonul de
gumă, până când fixatorul intră în adâncitura de sus a canelurei tijei, fixând paharul de
gumă în stare comprimată. La conducta de gumă a dispozitivului se unește tubul de
indicație cu orice capăt.
Alt capăt se îndreaptă în partea gazului. Se apasă tija cu mâna, cu cealaltă o
eliberăm din fixator, și se lasă să intre în adâncitură. În timp de 3 min și 20 sec se
infiltrează proba de aer. Infiltrarea aerului continua în silfonul de gumă, datorită
vacuumului ce s-a format.

Volumul total, ml

substanței, mg/m3
atmosferică, mm
Temperatura, ºC
Volumul aerului

Clasa de pericol
C.M.A, mg/m3
Gazul cercetat

Concentrația
Numărul de
infiltrat, ml

Presiunea
infiltrații
Nr. exp

T, min

Hg
1 300 1 Anhidridă sulfuroasă 1 300 23 751 30,72 5 3

28∗( 273+ 23 )∗760


x= = 30,72 mg/m3
273∗751

Concluzie:

In aceasta lucrare de laborator nr.2 am facut cunostinta cu masurile si


mijloacele de protectie,inlaturarea sursei de scurgere a
substantei,instalarea sistemului de ventilae a zonei de munca,imitarea
accesuiui la zona data,pastrarea substantelor nocive in incaperi
speciale,dotarea personalului cu mijloace individuale de
protectie.Respectiv in baza sarcinii am determinat concentratia
vaporilor de anhidridă sulfuroasă,in aerul zonei de munca.