Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Departamentul Ingineria Software și Automatică

RAPORT
Lucrare de laborator Nr. 5
Disciplina: Securitatea Activității Vitale
Tema: Cercetarea vibrațiilor de producție

A efectuat: st. gr. CR-191,Axenti Alina

A verificat: pr. G. Capra

Chișinău 2021
Lucrare de
laborator nr.5

Scopul lucrării: A lua cunoştinţa cu metodica cercetării vibraţiilor de


producţie:aparatul de masură ,utilizarea acestuia ,principiu de normare a vibraţiilor la locurile de

munca,masurările şi mijloacele de protecţie a influienţei vibraţiilor.

Noţiuni generale

1.1 Acţiunile vibraţiilor asupra


omului
După modul de actiune asupra organismului uman, vibrațiile pot fi generale și locale.Vibrațiile
generale care au frecvența similară cu frecventa corpului uman sau cu organele lui interne prezintă un
pericol deosebit, deoarece pot provoca leziuni mecanice sau chiar rupturi ale unor organe.
Boala vibrațiilor este o boala profesionala periculoasă tratamentul careia poate efectiv doar in
stadiul timpuriu al bolii. În cazuri extrem de grave in organismul omului au loc transformări
ireversibile, care duc la pierderea totala sau parțială a capacitații de muncă profesională.
1.2 Caracteristicile
vibrațiilor
−2
Caracteristicile vibrațiilor sînt: amplitudinea A(m), frecvența f (Hz), vibroaccelerație a ( ms ).

În calcule utilizăm formulele: V=2 π fA=wA ;


V
f= ;
2πA
2 2
a=(2 πf ) A=w A ;
unde :w este frecvența circulară a oscilațiilor;
f - frecvența oscilatiilor, H.
Acțiunea vibrației asupra omului se apreciază prin nivelul vibrovitezei sau nivelul
vibroaccelerației, care se determină cu unități logaritmice – dB (deciBell):

Lv=20 lg V ,
V0
a
La=20 lg ,
a0

unde: V0 este valoarea de prag a vivrovitezei, −8


5 ∙10 ms
−1
;
a0 – valoarea de prag a vibroaccelerației, −4
3∙10 ms
−2
.

V 0
Lv =20lg a
V
a
; L =20lg
0 a

;
V0 −8 −1
unde: este valoarea de prag a vibrațiilor; 5*10 ms
a0 −4 −2
-valoarea de prag a vibroaccelerației; 3*10 ms

1.3 Calasificarea vibrațiilor


Conform STAS 12.1.012 – 90, după modul de transmitere asupra omului, vibrațiile se clasifică în
modul următor:
 Generale, care se transmit prin suprafețele de sprijin asupra corpului omului, care șade sau stă;

 Locale, care se transmit prin mâini.

 Conform direcției de acțiune, vibrațiile se divizează în:


 Cu acțiune de-a lungul axelor sistemului ortogonal de coordonate X, Y, Z pentru vibrația
generală, unde Z – axa verticală, X și Y – axele orizontale (fig.5.1);

 Cu acțiune de-a lungul axelor sisitemului ortogonal de coordonate Xm, Ym, Zm pentru
vibrația locală, unde Xm coincide cu axa zonei care cuprinde sursa de vibrație, axa Z m
se găsește în planul alcătuit de către axa Xm și direcția de avans sau de aplicare a forței, ori
axa antebrațului (fig.5.2).

În conformitate cu sursa de provocare, vibrația generală se clasifică în următoarele categorii:

1.De transport, care acționează asupra conducătorilor maținilor mobile și a mijloacelor de transport
în timpul mișcării lor;
2.De transport-tehnologică, care acționează asupra conducătorilor mașinilor și agregatelor care se
mișcă pe căi tehnologice;

3.Tehnologică, care acționează asupra operatorilor instalațiilor staționare sau se transmite la


locurile de muncă ce nu posedă surse de vibrație.

1.4 Normarea
vibrației
Aprecierea igienică a vibrației care acționează asupra omului în condițiile de producție se face
prin una din următoarele metode:
1.Analiza spectrală a parametrului de normare;

2.Aprecierea integrală după frecvența parametrului de normare;

3.Doza de vibrație.

La analiza spectrală parametrii de normare sunt valorile medii pătratice ale vibrovitezei V sau a
L
vibroaccelerației a și a nivelurile logaritmice (¿¿v, La ) - pentru vibrația generală în diapazonul de
¿
frecvențe de o octavă sau 1/3 de octavă; pentru vibrațiile locale – în intervalul de frecvențe de o octavă.
f ¿
În cazul când raportul frecvenței superioare (¿¿s)
către frecvența inferioară f
(¿¿
i)
¿
alcătuiește 2- intervalul de frecvențe este o octavă, iar dacă raportul alcătuiește 1,26- intervalul
de frecvențe este de 1/3 octavă. Intervalul de frecvențe (octava) se caracterizează prin valoarea
medie geometrică a frecvenței: f m.g.=√f s ∙ f i .

La aprecierea vibrației cu ajutorul dozei de vibrație, parametrul de normare este mărimea


echivalentă coordonată a vibrovitezei sau vibroaccelerației.
În lucrarea de laborator studenții efectuează aprecierea igienică a vibrației prin metoda analizei
spectrale a parametrului de normare.
Valorile admisibile ale parametrilor vibrațiilor generale și locale pentru diferite categorii
de vibrații sunt indicate în tabelele corespunzătoare ale normelor.

1.5 Măsuri de protecție contra


vibrațiilor
Conform STAS 12.1.012-90, protecția contra vibrațiilor se realizează prin:
 Folosirea mașinilor ce asigură securitatea contra vibrației;

 Folosirea mijloacelor de protecție contra vibrației, care reduc acțiunea acesteia


asupra muncitorilor în calea ei de răspândire;
 Proiectatrea proceselor tehnologice și încăperilor de producție, care asigură la locurile de lucru
normele igienice ale vibrației;

 Măsuri organizatoric-tehnice.

1.6 Măsurarea
vibrației
Măsurarea vibrației la locurile de muncă se efectuează conform STAS 12.1.012-83 Mijloacele de
măsurare și control a vibrației la locurile de muncă. Cerințe tehnice.
Vibrația periodică a utilajului și a mașinilor care funcționează în condițiile de producție
și laborator se măsoară vibrometrul VIP-2.
Aparatul este alcatuit din redresorul de vibratie Д 21 A cu receptorul seismic, dispozitivul
de măsurare și cablu de legatură. Pe carcasa aparatului se afla contactoarele de cuplare a redresorului
de vibrație și a oscilografului.
Destinatia inversoarelor aparatului si pozitia acestora:
ROD RABOTÎ - selectarea regimului de lucru al aparatului;
OTCL - deconectarea sursei de alimentare;
CONTROLI PITANIA - controlul sursei de alimentare a aparatului;
mm/s - măsurarea vibrovitezei;
mkm - măsurarea amplitudinei vibratiei;
PREDEL IZMERENIA - stabilirea valorii maximale a marimii masurate :
Numarul 1, 3, 10, 30, 100 - valorile maxime pentru masurarea vibrovitezei;
Numitorul 10, 30, 100, 300, 1000 - valorile maxime pentru măsurarea amplitudinii vibrațiilor.
Pregatirea aparatului pentru lucru: inversorul ROD RABOTI se instalează în poziția CONTR.
PITANIA , după care acul aparatului trebuie să se instaleze între indicatiile 7 si 10 a scării de masurare.
Inversorul PREDEL IZMERENIA se instaleaza in pozitia limita 100/1000.

1.6.1 Masurarea
vibrației
−1
Pentru a masura vibroviteza V (mms ), e nesar de a instala inversorul ROD RABOTI in pozțtia
mm/s, de conectat sursa de virație și de ales poziția inversorului PREDEL IZMERENIA în așa fel, ca
acul aparatului sa se stabilească în a doua treime a scării de masurare. Marimea reală a vibrovitezei se
determină prin inmulțirea indicației respective a aparatului la valoarea prețului diviziunii, care
se determina prin imparțirea diapazonului de măsurare la lungimea scării. Valoarea
masurată a vibrovitezei se inscrie in tabelul măsurărilor.

1.6.2 Masurarea amplitudinii


vibrației
Pentru a masura amplitudinea vibratiei A(mkm), trebuie instalat inversorul ROD RABOTI în poziția
mkm, de conectat sursa de vibrație și de ales poziția inversorului PREDEL IZMERENIA astfel, ca acul
aparatului să se instaleze în a doua treime a scării de masurare.valoarea reală a amplitudinei
se determină ca și in cazul vibrovitezei, iar valoarea se înscrie in tabelul masurărilor.

2. Ordinea efectuarii masurilor


1. De masurat caracteristicile vibrațiilor fară mijloace de protecție contra vibrațiilor și de comparat
cu valorile admise conform STAS 12.1.012-90

2. De măsurat caracteristicile vibrațiilor, folosind mijloacele de protecție contra vibrațiilor și


de comparat cu valorile admise conform STAS 12.1.012-90

Tabelul 2

Nr. De Felul și Caracteristicile vibrațiilor Valorile


ordine categoria admisibil
vibrațiilo Măsurate Calculate e conform
r STAG
-1
V, mms A, mkm f, Hz L, dB 11.1.012-
90
1. Fără x y z x y z x y z x y
mijloac z

e de 3 0,6 0,5 0,8 5, 6, 7, 18,0 13,8 17,6 82,6 80,6 84,2 L-92 dB
vibrație 8 4 2 8 2 4 6 3 4 7 6 9

2. Cu 3 0,1 0,1 0,2 1, 1, 2, 17,9 14,1 15,9 71,1 70,1 72,0 L-92 dB

mijloac 8 6 0 6 8 0 1 5 2 2 0 4

e de
vibrație

Lmedfmp = 82,54 dB fmedfmp = 16,72 Hz

Lmedcmp = 71.08 dB fmedcmp = 15,99 Hz


Concluzii:
În rezultatul efectuării lucrării de laborator nr.5 am făcut cunoștință cu metodica
cercetării vibraţiilor de producţie:aparatul de masură ,utilizarea acestuia ,principiu de
normare a vibraţiilor la locurile de munca,masurările şi mijloacele de protecţie a
influienţei vibraţiilor.Respectiv în urma efectuării datelor am văzut că caracteristicile
vibrațiilor măsurate cît și cele calculate în ambele situații nu depășesc valorile
admisibile .