Sunteți pe pagina 1din 4

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE : LUCRAREA „Constructie imobil parter-

Hala de productie mobilier la comanda si dotare cu echipamente performante „ – Proiect


nr.18/2013

l. SCOP

Procedura are ca scop precizarea actiunilor fazelor tehnologice, supravegherea, receptia si documentele
necesare in conformitate cu cerintele de calitate.                     

2. DOMENIU

Procedura este aplicabila la montarea structurii metalice din cadrul lucrarii mai sus amintite.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

- Proiect de executie nr. 18 / 2013 .

- Normativ C56-83 privind calitatea si receptia lucrarilor de constructii din otel

- C 133-82 - Îmbinari cu suruburi obisnuite STAS 2350/92 si STAS 4845din 933; ISO 4017.

4. CONDITII PREALABILE               

- Existenta la executant a proiectului de executie si a prezentei proceduri.

- Instruirea personalului de executie, pe linie tehnologica si protectia muncii.

- Existenta sculelor si dispozitivelor necesare specifice activitatilor desfasurate.

- Existenta certificatelor de calitate.

5. ATRIBUTII SI RESPOSABILITATI

- seful de lucrare raspunde de aplicarea prezentei proceduri si a documentatiei de executie si de


întocmirea înregistrarilor de calitate.

- Responsabilul CQ al subcontractorului urmareste aplicarea întocmai a acestei proceduri, a proiectului


de executie si întocmirea corecta a înregistrarilor de calitate.

- Verificarea calitatii lucrarilor se va face pe tot timpul executiei conform prevederilor din Normativul
C 56-85 de catre seful de echipa si maistru

6. PROCEDURA

- Elementele constructiei metalice se vor confectiona in atelierul furnizorului conform detaliilor din
planurile de executie si se vor livra gata de asamblare pe santier din metal livrate de uzina.

- Executantul va marca fiecare element al constructiei, in mod clar, pentru facilitarea identificarii.
- Verificarea existentei si examinarea atât a continutului documentatiei de atestare a calitatii
elementelor din metal care trebuie transmisa de uzina la santier o data cu livrarea subansamblelor, cât si
a corespondentei calitatii materialelor, pieselor si a clasei de calitate a sudurilor cap la cap, cu
prevederile proiectului de executie si a prescriptiilor tehnice.

- Documentatia de atestare a calitatii trebuie sa cuprinda certificate de calitate ale tuturor elementelor
din metal livrate, care se anexeaza:

- confirmarea scrisa a producatorului bazata pe certificate ale furnizorilor sai sau pe încercari proprii ca
toate materialele utilizate corespund proiectului si prescriptiilor tehnice;

- schite cu marcarea si pozitionarea elementelor din metal;

- piese scrise si desenate ale proiectului de executie care au suferit modificari si completari pe parcursul
executiei (in care au fost introduse modificarile si completarile efectuate) însotite de aprobarea in scris
a proiectantului, beneficiarului si verificatorului de proiect pentru fiecare din modificari.

- Verificarea prin încercari directe a calitatii elementelor din metal (verificarea vizuala si prin masurare
a formei si dimensiunilor, atât a pieselor care alcatuiesc elementul, cat si ale elementului m ansamblu
(inclusiv îmbinarile) a pregatirii suprafetelor m vederea aplicarii protectiei anticorosive, precum si a
realizarii stratului de protectie temporara.

- Metodele de verificare a calitatii subansamblelor elementelor din metal se fac conform Normativului
C 56-85

- Dosarul de receptie cuprinde urmatoarele documente:

- confirmarea ca elementele corespund prevederilor din proiectului de executie si STAS-ului 767/0-88;

- specificarea numelui controlorului din organul de control;

- fise de masuratori;

- buletine de încercari nedistructive a sudurilor si a altor încercari prevazute in proiect;

. schite cu marcarea elementelor de constructii metalice;

- piese scrise si schite ale modificarilor proiectelor însotite de avizele scrise ale proiectantului;

- procese verbale de remedieri, însotite de avizele scrise ale proiectantului.

Se efectueaza receptia la santier a materialelor metalice de asamblare (suruburi, piulite, saibe, electrozi,
norme pentru sudare).

- suruburile normale vor fi suruburi standard galvanizate, iar gaurile pentru acestea vor fi curate si
compatibile cu diametrul lor. Distanta intre suruburi va fi in conformitate cu standardul in vigoare.

- Bulonul sau surubul pe zona orificiului nu va avea filet iar piulitele vor fi strânse pe saibe standard
galvanizate.
Suprafetele de contact între elementele ce urmeaza a se îmbina vor fi acoperite in prealabil cu minimum
de plumb.

Verificarea calitatii acestora va consta din verificarea existentei si examinarea continutului


documentelor de atestare a calitatii materialelor si a corespondentei cu prevederile din proiect;

In timpul executiei lucrarilor de montaj constructii metalice se verifica:

- exactitatea axelor principale ale constructiei precum si a elementelor in raport cu axele constructiei;

- existenta si continutului documentelor de verificare si receptionare a elementelor de constructii care


constituie reazeme sau suporturi pentru constructia metalica si care sa ateste ca sunt corespunzatoare
proiectului si prescriptiilor tehnice;

- pozitia în plan ca nivel al reazemelor si buloanelor de ancorare;

- însusirea suficienta si corecta a tehnologiei de executie de catre echipele care executa îmbinarile cu
suruburi pretensionate;

- Toate verificarile de la aceasta etapa vor fi efectuate de conducatorul tehnic al lucrarii împreuna cu
delegatul beneficiarului si al compartimentului de control tehnic de calitate.

- Documente de la producator

- certificate de calitate pentru fiecare tip de elemente din metal livrate de producator;

- certificate de calitate de la producatori pentru organele de asamblare

- fise de masuratori;

- dispozitii date de proiectant sau beneficiar;

- proces-verbal de remediere (in urma dispozitiilor, date de proiectant cu acordul beneficiarului -


R.N.C. - daca va fi cazul. (raport de neconformitate)

- metoda de montaj va cuprinde detaliile referitoare la dispozitivele de lucru, de protectie a muncii si


securitate a muncii pe platformele de lucru.                                            

- subcontractorul va lua toate masurile necesare pe timpul montarii pentru mentinerea atât a constructiei
metalice cat si a subansamblelor in conditii bune .

Pe parcursul efectuarii lucrarilor de montare se vor efectua verificari referitoare la:

- îndeplinirea tuturor prevederilor proiectului de montare a elementelor din metal; realizarea de buna
calitate a lucrarilor de montare, precum si pozitionarea corecta a elementelor din metal (conform
proiectului de executie, prescriptiilor tehnice si Normativului C56-85)

- verificarea strângerii suruburilor obisnuite precum si realizarea chituirii, grunduirii si vopsirii


îmbinarilor controlate;
- Se întocmesc urmatoarele acte:

- proces-verbal de remedieri in urma dispozitiilor de santier date de proiectant sau beneficiar (R.N.C),
daca va fi cazul.

- buletine de încercari ;

- buletine de CND;

Tolerantele permise la constructia metalica sunt:

- dimensiunile intre gaurile pentru suruburi si diferite racorduri +/- 1,5mm

- Toate elementele constructiei vor fi pregatite in prealabil, in atelier cu ajutorul sabloanelor care sa
permita realizarea cu precizie a constructiei metalice conform detaliilor din planurile de executie.
Constructia metalica va fi livrata la santier sub forma de ansamble sudate împreuna si gaurite pentru a fi
asamblate la fata locului.

- Nu se permite executarea lucrarilor de sudura si de gaurire pe santier decât in cazuri exceptionale si


numai cu aprobarea scrisa a proiectantului.

- Suprafetele de otel curatate vor fi atinse numai cu manusi de protectie.

- Toate lucrarile de vopsitorie se vor executa la furnizor urmând ca pe santier, la locul de montaj sa se
execute numai corectarea portiunilor deteriorate in timpul transportului sau montajului.

La terminarea lucrarilor de montare se va efectua verificarea calitatii lucrarilor de montare


efectuate pe faze.

- Se vor efectua verificari scriptice, care vor cuprinde examinarea existentei si continutului
documentatiei de atestare a calitatii si anume:

- dispozitii de santier ale proiectantului si beneficiarului date pe parcursul montarii, referatele


eventualelor expertize tehnice la care a fost supusa, structura metalica, procesele-verbale încheiate cu
organele de control in constructii;

Se vor efectua verificari directe ce se refera la :

- terminarea integrala a lucrarilor de montare in cadrul fazei;

- verificarea dimensionala si calitativa bucata cu bucata a îmbinarilor si a celorlalte lucrari de montare a


elementelor metalice care au fost executate in cadrul fazei respective;

S-ar putea să vă placă și