Sunteți pe pagina 1din 2

Comunicarea interculturală

1. Completați schema comunicării între două persoane:

Emițător Receptor

2. Citiți enunțurile și stabiliți valoarea de adevăr:


1. Întotdeauna comunicarea creează dispute.
2. Comunicarea interculturală se referă la comunicarea între două culturi.
3. Comunicarea interculturală este imposibilă.
4. Comunicarea interculturală se bazează pe acceptare și respect.
5. Nu există nicio barieră de comunicare între două culturi diferite.
6. Pentru a comunica eficient este nevoie de toleranță și absența discriminării.
7. Consider că nu este nevoie de comunicare interculturală.
8. A comunica eficient este dovada de respect față de drepturile omului.

3. Completați spațiile lacunare ale textului de mai jos, cu ajutorul cuvintelor din
casetă:
valorizare, acceptarea, solidaritate, interacțiunea, afirma, diferite
respectarea

Comunicarea interculturală se bazează pe ................ directă dintre oameni ce


aparțin culturilor .............. Interacțiunea culturală presupune dincolo de .................
normelor anumitor culturi și ................., respectul față de diferențele
culturale, ............... și promovare.

Pentru a comunica eficient, trebuie să dăm dovadă de ............și reciprocitate, astfel


încât fiecare cultură să aibă posibilitatea de a se ................ și dezvolta.
4. Jocul „AȘA, DA!- AȘA, NU!
Observați imaginile de mai jos și selectați tipurile de comportament în cele două
coloane din tabelul de mai jos.

1 2 3 4
1 1 1 1

5 6 7 8
1 1 1 1

11 12
9 10
1
1 00 1

AȘA, DA! AȘA, NU!

......................................................... .........................................................