Sunteți pe pagina 1din 2

PROF.

COJOCARU VICTORIȚA

Clasa a VIII-a A Data: _________


Elev(ă) ____________________________________________
*Se acordă din oficiu 30 puncte.
FIŞĂ DE EVALUARE – CULTURĂ CIVICĂ
AUTORITATEA

SUBIECTUL I (5 x 6 puncte – 30p)


Realizaţi corespondenţa corectă dintre elementele coloanei A(termeni specifici culturii civice) şi elementele
coloanei B (definiţii ale acestora):
A B
___ autoritate a o putere legitimă
1
___ putere b stratificare a persoanelor din punctul de
2 vedere al autorităţii, prestigiului, influenţei
etc.
___ ierarhie socială c sistem de conducere de tip „piramidal”
3
___ ierarhie d un reprezentant al puterii de stat
4 organizaţională
e capacitatea de a controla sau de a conduce
pe cineva
SUBIECTUL II (20 puncte)
Apreciaţi valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii, notând cu A pe cele
adevărate şi cu F pe cele false:
1. ___ Autoritatea implică puterea, dar şi dreptul de a folosi puterea.
2. ___ A avea putere înseamnă că ai şi autoritate.
3. ___ În spaţiul privat autoritatea este exercitată de autorităţile publice şi de persoanele pe care
le reprezintă.
4. ___ Cunoaşterea sursei autorităţii este importantă pentru a determina dacă există dreptul de
exercitare a puterii.
SUBIECTUL III (20 puncte)
Citiţi următorul text:
„Legitimitatea apără legile şi pe cei aleşi, dar nu la modul absolut. Căci noile alegeri îi
îndepărtează pe foştii guvernanţi, iar noile deliberări legitime modifică legile. Faptul că ambele
schimbări au loc pe cale legitimă face posibilă corijarea erorilor fără recurs la violenţă”
( Karl
Jaspers)
Răspundeţi cerinţelor:
1.Transcrieţi din text fragmentul care indică sursa autorităţii „legilor şi a celor aleşi”. 5p
______________________________________________________________________________
2. Identificaţi, pe baza textului, modalitatea înlocuirii conducătorilor. 5p
___________________________________________________________________________
3. Precizaţi, pe baza textului, cum pot fi modificate legile. 5p
______________________________________________________________________________
4. Explicaţi, pe baza textului, care este consecinţa respectării legilor. 5p
PROF. COJOCARU VICTORIȚA

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE


AUTORITATEA
 Se acordă din oficiu 30 p

 SUBIECTUL I: (5 x 6 puncte – 30p)


1-a,d; 2-e, 3-b, 4-c;
 SUBIECTUL II: ( 20 puncte )
1-A; 2 – F; 3-F; 4-A;
 SUBIECTUL III: ( 4 x 5 puncte - 20 p. )
1- „legitimitatea”; 2- „alegeri”; 3 – „prin deliberări legitime”; 4- „corijarea erorilor
fără recurs la violenţă”.

Total: 100 puncte