Sunteți pe pagina 1din 1

ELEV:..................................................................................... DATA:............................

CLASA: a VII a CULTURĂ CIVICĂ


FIŞĂ DE EVALUARE
Tema: Constituţia României
Completaţi următorul rebus: A
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

B
1. Forma de guvernământ a statului român
2. Simbol naţional
3. Atribut esenţial al statului
4. Existenţa mai multor organizaţii, partide
5. Obligativitatea respectării Constituţiei şi a legilor
6. Care nu poate fi împărţit
7. Fără privilegii şi fără discriminări
8. Stat care decide singur în problemele sale interne şi externe
9. Sunt separate în democraţie
10.Norme juridice de maximă generalitate
11.Valoare constituţională

A-B : Lege fundamentală a statului

PROF. COJOCARU VICTORIŢA