Sunteți pe pagina 1din 47

Teste Urologie c. Regiunea suprapubiană în e. 2- 3 ori e.

Piuria
regiunea lombară Răspuns corect b Răspuns corect d
1. Durerile în patologia vezicii d. Regiunea suprapubiană în Curs de prelegeri, Curs de prelegeri,
urinare iradiază în: organele genitale pag.8-9 pag.10
a. Regiunea epigastrală e. Regiunea epigastrică în 9. Polachiuria este: 13. Micşorarea diurezei (mai puţin
b. Regiunea lombară omoplat a. Micţie frecventă de 500 ml) în 24 ore este:
c. Regiunea inguinală Răspuns corect a b. Micţii rare a. Anuria
d. Regiunea suprapubiană Curs de prelegeri, c. Mai mult de 2000 ml de b. Opsouria
e. Omoplat pag.7-8 urină în 24 ore c. Oliguria
Răspuns corect d 5. Apariţia durerilor în vezica d. Mai puţin de 500 ml de urină d. Piuria
Лопаткин. urinară la mişcare este în 24 ore e. Polachiuria
Урология. p.8-9 caracteristică pentru: e. Lipsa micţiei Răspuns corect c
2. Durerile în maladiile prostatei a. Tumoarea vezicii urinare Răspuns corect a Curs de prelegeri,
iradiază în : b. Calcul a vezicii urinare Curs de prelegeri, pag.10
a. Regiunea suprapubiană c. Cistita pag.8-9 14. Mărirea densităţii relative a
b. Regiunea perineală d. Uretrita 10. Stranguria este: urinei este:
c. În scrot e. Prostatita a. Micţii dureroase şi rare a. Poliuria
d. Regiunea lombară Răspuns corect b b. Eliminări sangvinolente în b. Hiperstenuria
e. Regiunea epigastrală Curs de prelegeri, timpul micţiei c. Hiluria
Răspuns corect b pag.7-8 c. Micţii dese, dureroase şi cu d. Hidatiduria
Лопаткин. 6. Durerile se acutizează în efort e. Piuria
Урология. p.9-10 prostatita acută în timpul: d. Retenţie de urină acută Răspuns corect b
3. La baza colicii renale sunt: a. Mişcării e. Elimenări sangvinolente din Curs de prelegeri,
a. Schimbările acute a b. Actului de defecaţie uretră fără micţie pag.11
pasajului urinar din căile c. Micţiei Răspuns corect c 15. Hemoragia din uretră în afara
urinare superioare d. Erecţiei Curs de prelegeri, actului de micţie este:
b. Procesul inflamator e. Ejaculării pag.. 9 a. Macrohematuria
c. Schimbările acute a Răspuns corect b 11. Işuria este: b. Piuria
pasajului urinar din căile Лопаткин. a. Incapacitatea reţinerii urinei c. Uretroragia
urinare inferioare Урология. p. 9-10 în vezica urinară d. Microhematurie
d. Contractarea spastică a 7. Durerile se acutizează în b. Retenţie de urină acută e. Poliurie
musculaturei bazinetului şi orhoepididemită acută în timpul: c. Micţie sub efort, dese şi Răspuns corect c
calicelor. a. Erecţiei dureroase Лопаткин.
e. Dereglarea funcţiei b. Mişcării d. Micţii rare Урология. p. 11
nefronului c. Micţiei e. Elimenări sangvinolente în 16. Pierderea lichidului seminal fără
Răspuns corect a d. Actului de defecaţie timpul micţiei erecţie, orgazm şi ejaculare este:
Curs de prelegeri, e. Ejaculării Răspuns corect b a. Eliminarea purulentă din
pag.5-7 Răspuns corect b Curs de prelegeri, uretră
4. Durerile în patologia ureterului Curs de prelegeri, pag. 9-10 b. Prostatorea
iradiază în: pag.8 12. Mărirea cantităţii urinei eliminate c. Spermatorea
a. Regiunea lombară în partea 8. Frecvenţa micţiei timp de 24 ore în 24 ore este : (mai mult de 2000 d. Aspermia
vezicii urinare şi organelor în normă este: ml) e. Azoospermia
genitale a. 20-24 ori a. Opsouria Răspuns corect c
b. Regiunea lombară în b. 4-6 ori b. Anuria Лопаткин.
omoplat c. 7-12 ori c. Polachiuria Урология. p. 20-21
d. 14-20 ori d. Poliuria
17. Lipsa în ejaculat a c. Pielografie i/v b. Introducerea substanţei de Răspuns corect b
spermatozoizilor maturi în d. Uroflouometrie contrast intravenos Curs de prelegeri,
prezenţa formelor premature e. Cistografie c. Introducerea substanţei de pag. 21
înseamnă: Răspuns corect b contrast în căile urinare 29. Ce preparate se folosesc pentru
a. Azoospermie Curs de prelegeri, superioare pe calea cercetarea rinichilor cu ajutorul
b. Aspermie pag.24 cateterizării. tomografiei computerizate:
c. Spermatoreea 22. Reintoarcerea conţinutului d. Introducerea substanţei de a. Urografin
d. Olegozoospermia bazinetului în parenchimul renal, contrast în uretră. b. Urotrast.
e. Prostatorea în sistemul venos şi limfatic este: e. Introducerea indigocarminei c. 125 y – hepuran
Răspuns corect a a. Refluxul bazineto-renal i-v. d. Nu se folosesc
Curs de prelegeri, b. Reflux fornical Răspuns corect c e. Odiston
pag.12 c. Reflux tubular Curs de prelegeri, Răspuns corect d
18. Anatomic rinichii se găsesc: d. Reflux vezico-ureteral- pag.19 Curs de prelegeri,
a. La acelaşi nivel bazinet. 26. Introducerea substanţei de pag.22- 23
b. Dreptul mai jos ca stângul e. Reflux vezico- ureteral. contrast în sistema calice- 30. Ce investigaţie determină
c. Stângul mai jos ca dreptul Răspuns corect a bazinetală pe calea puncţiei presiunea intravezicală:
d. În abdomen Лопаткин. transcutanate este: a. Urofloumetria
e. Retrosternal Урология. p. 48-50 a. Pieloureterografia antegradă b. Cistomanometria
Răspuns corect b 23. Pentru obţinerea urografiei b. Ureteropielografia c. Cistoscopia
Лопаткин. excretorii se foloseşte substanţa retrogradă d. Uretrografia
Урология. p.44 de contrast i/v: c. Urografia excretorie e. Cistografia
19. Contraindicaţii la cateterizarea a. Care conţine 5 atomi de iod d. Cistografia Răspuns corect b
vezicii urinare: în molecule e. Cistoscopia Лопаткин.
a. Retenţie acută de urină b. Care conţine 3 atomi de iod Răspuns corect a Урология. p.38-39
b. Proces inflamator acut în în molecule Curs de prelegeri, 31. Colică renală – un complex
vezica urinară c. Care conţine 7 atomi de iod pag..20 simptomatic care se întîlneşte
c. Macrohematurie în molecule 27. Radiografia umplerii cu contrast frecvent în:
d. Anurie d. 131y-hepuran a veziculelor seminale este: a. chistul renal
e. Infarct miocardic e. 125y-hipuran a. Cistografia b. hipertensiunea renală
Răspuns corect b Răspuns corect b b. Uretrografia c. calculi renali şi ureterali
Лопаткин. Лопаткин. c. Veziculografia d. polichistoza renală
Урология. p. 34 Урология. p. 50-71 d. Venografia (regiunii e. aplazie renală
20. Determinarea presiunii 24. Ce nu prezintă contraindicaţii bazinului) bazinetală Răspuns corect c
intravezicale: pentru urografie excretorie: e. Arteriografia bazinetală Curs de prelegeri,
a. Uroflorometrie a. Intolerenţe de către bolnavi Răspuns corect c pag.5-7
b. Cistomanometrie a preparatelor de Iod Лопаткин. 32. Iradierea tipică a durerilor în
c. Uretroscopie b. Insuficienţa renală Урология. p. 71 colica renală
d. Cistoscopie c. Insuficienţa hepatică 28. Intensitatea secreţiei tubulare şi a. în umăr şi omoplat
e. Cistografie d. Stare postinfarct miocardică filatraţiei glomerurale se b. în procesul xifoid
Răspuns corect b e. Pielonefrită acută determină prin: c. în regiunea epigastrală
Лопаткин. Răspuns corect d, e a. Urografie intravenoasă d. regiunea cervcală
Урология. p. 38-40 Лопаткин. b. Renografie radioizotopică e. regiunea inguinală, partea
21. Inspecţia suprafeţei interne a Урология. p. 50-63 c. Uroflouometrie internă a femurului, organele
vezicii urinare se realizează prin: 25. Uretropielografia retrogradă este: radioizotopică genitale extern
a. Uretroscopie a. Introducerea substanţei de d. Ultrasonografie renală
b. Cistoscopie contrast în vezica urinară e. Angiografia
Răspuns corect e Răspuns correct c Răspuns corect e e. 3 lună de dezvoltare
Curs de prelegeri, Лопаткин. Curs de prelegeri, embrionară
pag.5-7 Урология. p. 497- 499 pag.15-16 Răspuns corect c
33. Enumeraţi metoda cea mai 37. Semnele clinice de bază în boala 41. Urocultura etajată este Curs de prelegeri
eficace în diagnosticul refluxului Peyroni sunt: importantă pentru diagnosticul: 45. Indicaţi metoda diagnostică în
vezico-ureteral. a. disuria a. cistitei acute caz de recidivă a varicocelului:
a. cistoscopia b. deformaşie şi durere în b. prostatitei cronice a. urofloumetria
b. cistografia micţională corpii cavernoşi la erecţie c. prostatitei acute b. cavernozografia dinamică
c. urografia excretorie c. disfuncţii erectile d. epididimitei acute c. testiculoflebografia
d. uretrografia d. ejaculare retrogradă e. uretritei gonococice d. uretrografia
e. renografia izotopică e. toate semnele clinice sunt Răspuns corect d e. scintigrafia dinamică
Răspuns corect b prezente în boala Peyroni Curs de prelegeri, Răspuns corect c
Лопаткин. Răspuns corect b pag.17-18 Лопаткин.
Урология. p. 68-69 Лопаткин. 42. Dintre examenele de mai jos unul Урология. p. 440- 442
34. Hematuria ca simptom aparţine: Урология. p. 501 singur pune diagnosticul de 46. Indicaţi semnul clinic mai
a. dereglărilor de micţiune 38. Semnele clinice de bază în certitudine în TBC urogenitală: frecvent asociat hidrocelului:
b. schimbărilor calitative în priapizm sunt: a. ecografia a. dureri suprapubiene
urină a. erecţia corpului spongios b. urografia i/v b. disurie
c. schimbărilor cantitative în b. erecţia patologică a corpilor c. sedimentul ADDIS c. nicturie
urină cavernoşi d. urocultura pe mediu d. creşterea în dimensiuni a
d. eliminărilor patologice din c. deformaţie şi durere în corpii Lowenstein scrotului
căile urinare cavernoşi la erecţie e. tomografia computerizată e. dureri acute în testicol
e. toate cele enumerate mai sus d. eliminări patologice din Răspuns corect d Răspuns corect d
Răspuns corect b uretră Лопаткин. Лопаткин.
Curs de prelegeri, e. penis flasc Урология. p.264- 270 Урология. p. 497-498
pag.11 Răspuns corect b 43. O urină piurică cu luciu pierdut şi 47. Metoda de diagnostic de elecţie
35. Aspermia secretorie este cauzată Лопаткин. reacţie acidă este caracteristică: pentru aprecierea metodei de
de: Урология. p. 500 a. asocieri Proteus- Pioceanic tratament în priapizm:
a. epispadias 39. Cistoscopia este contraindicată b. infecţia cu Coli a. urofloumetria
b. hipospadias în: c. infecţia cu bacilul Koch b. doplerografia cu ultrasunet
c. ejaculare retrogradă a. uretrite acute d. tuturor celor de mai sus arterelor corpilor cavernoşi
d. aplazie terminală b. hematurie e. nici una din cele de mai sus c. cavernozografia dinamică
e. toate cele de mai sus c. stricturi uretrale Răspuns corect c d. angiografia selectivă
Răspuns corect d d. cancerul vezical Лопаткин. e. urografia i/v
Лопаткин. e. anuria obstructive Урология. p. 264-270 Răspuns corect b
Урология. p. 21-22 Răspuns corect a 44. Dezvoltarea embrionară a Curs de prelegeri,
36. Pentru diagnosticul hidrocelului Curs de prelegeri, rinichilor are loc la: pag.205
este informativă: pag.24-25 a. 4 lună de dezvoltare 48. Cavernozometria dinamică se
a. analiza generală a urinei 40. Urina limpede (normală) face embrionară efectuează pentru aprecierea:
b. analiza ejaculatului după parte din simptomatologia: b. 4 săptămîni de dezvoltare a. presiunii intravezicale
Molnar a. cistitei embrionară b. starea patului vascular
c. diafanoscopia scrotului b. paranefritei c. 2 lună de dezvoltare arterial
d. proba Valsava c. pionefrozei embrionară c. starea patului vascular venos
e. palparea după Leopold d. pielonefritei d. 3 săptămînă de dezvoltare d. fonului hormonal a
e. uretritei embrionară pacientului
e. inervaţiei organelor genitale
Răspuns corect c d. postrenală c. 9-11 micţiuni 62. Schimbările calitative în urină
Curs de prelegeri, e. nici una din cele de mai sus d. 20-30 micţiuni sunt:
pag.205 Răspuns corect d e. 30-40 micţiuni a. hiperstenuria
49. Teratozoospermia este: Curs de prelegeri, Răspuns corect b b. prostatorea
a. concentraţia pag.10 Curs de prelegeri, c. bacteriuria
spermatozoizilor mai mică 53. Aciditatea (Ph) urinei în normă pag..8 d. proteinuria
de 20 mln/ml este: 58. Capacitatea fiziologică a vezicii e. toate cele enumerate
b. lipsa spermatozoizilor a. 2,5 - 3,0 urinare: Răspuns corect a, c, d
mobili b. 3,4 – 4,5 a. 50-100ml Curs de prelegeri,
c. creşterea numărului de c. 5,8 – 7,2 b. 150-200ml pag.11-12
leucocite din ejaculat mai d. 7,5 – 8,3 c. 250-300ml 63. Evidenţiaţi patru grupe a
mult de 10 în cămpul vizual e. nici una din cele de mai sus d. 400-450ml manifestărilor patologiei
d. concentraşia spematozozilor Răspuns corect c e. 1500-2200ml urologice:
mai mare 150 mln/ml Curs de prelegeri, Răspuns corect c a. Eliminări patologice din
e. prezenţa formelor patologice pag.217 Curs de prelegeri, uretră cu schimbările
mai mult de 30% 54. Densitatae urinei în normă este: pag. 8 spermei
Răspuns corect e a. 1001 – 1005 59. Din tulburările de micţiune fac b. Schimbări calitative şi
Curs de prelegeri, b. 1005 – 1010 parte: cantitative a urinei
pag.215 c. 1010 – 1025 a. oligachiuria c. Durerile în regiunea
50. Care investigaţie confirmă sau d. 1030 – 1040 b. polachiuria perineală şi lombară
exclude prezenţa colicii renale în e. nici una din cele de mai sus c. poliuria d. Dereglări de micţie
diagnosticul diferencial cu Răspuns corect c d. oliguria e. Dureri în regiunea organelor
maladiile abdominale acute: Curs de prelegeri, e. stranguria urogenitale cu iradiere
a. angiografia pag.217 Răspuns corect a, b, e caracteristică
b. renograma izotopică 55. Colica renală este mai frecvent Curs de prelegeri, Răspuns corect a, b, d, e
c. urofloumetria cauzată de: pag.8-9 Curs de prelegeri,
d. venocavografia a. calcul uretral 60. Din tulburările de micţiune fac pag.8-12
e. tomografia computerizată b. calcul vezicii urinare parte: 64. Diureza timp de 24 ore în normă
Răspuns corect b c. calcul în prostată a. nicturia este:
Curs de prelegeri, d. calcul ureteral b. disuria a. 2000 ml – 2500 ml
pag.. 21 e. calculi biliari c. incontinenţa de urină b. 200 ml – 500 ml
51. Işuria Paradoxa este caracteristic Răspuns corect d d. retenţia de urină acută c. 500 ml – 1500 ml
pentru: Curs de prelegeri, e. retenţia de urină cronică d. 2500 ml – 3000 ml
a. adenom de prostată gr.II pag. 5-8 Răspuns corect a, b, c, d e. 1000ml – 1500ml
b. cistita acută 56. Pulsul în colică renală este în: Curs de prelegeri, Răspuns corect c, e
c. prostatita acută a. tahicardic pag.8-10 Curs de prelegeri,
d. adenom de prostată gr.I b. normal 61. Din schimbările cantitative în pag.8-10
e. adenom de prostată gr.III c. aritmic urină fac parte: 65. Prin ce manevră se îndeplineşte
Răspuns corect e d. bradicardic a. anuria biopsia prin puncţie a prostatei:
Curs de prelegeri, e. puls deferens b. oliguria a. Transvezical
pag. 9 Răspuns corect b c. piuria b. Transuretral
52. Care din anuriile enumărate sunt Curs de prelegeri, d. izoatenuria c. Transrectal
de origine obstructivă: pag.5-7 e. poliuria d. Transperineal
a. arenală 57. Frecvenţa urinării în 24 ore: Răspuns corect a, b, e e. Transabdominal
b. prerenală a. 1-2 micţiuni Curs de prelegeri,
c. renală b. 3-5 micţiuni pag.10
Răspuns corect c,d 70. Din explorările radiologice a Răspuns corect a,b,e 78. Eliminări patologice din căile
Лопаткин. sistemului urinar fac parte: Curs de prelegeri, urinare sunt:
Урология. p. 37-38 a. urografia i/v pag.20-25 a. poliuria
66. Care acuze se întîlnesc mai b. tomografia computerizată 74. Din investigaţiile izotopice fac b. prostatoreea
frecvent în traumele renale: c. ecografia parte: c. eliminări purulente
a. scăderea tensiunii arteriale d. rezonanţa magnetică a. cisturetrografia micţională d. izostenuria
b. formaşiunea de volum în nucleară b. renograma izotopica e. hemospermie
regiunea lombară e. limfografia c. urofloumetria Răspuns corect b,c
c. hematuria Răspuns corect a,b,e d. renoscintigrama Curs de prelegeri,
d. colica renală Curs de prelegeri, e. urografia pag.12
e. febra pag.18-22 Răspuns corect b,d 79. Schimbările calitative în urină
Răspuns corect a,b,c 71. Laparascopia în urologie se Curs de prelegeri, sunt:
Curs de prelegeri, indică în scop diagnostic pentru: pag.21 a. oliguria
pag.92-93 a. stabilirea sediului 75. Explorarea funcţională a b. poliuria
67. În patologia renală durerile se testiculului ectopic rinichiului se face prin: c. cilindruria
resimt în regiunea lombară, cu b. standardizarea preoperatorie a. examenul microscopic al d. mioglobinuria
iradiere în: a cancerului renal sedimentului urinar e. hiperstenuria
a. organele genitale externe c. standarterizarea b. proba Zimniţki Răspuns corect c,d,e
b. suprapubiană preoperatorie a cancerului c. proba Volhard Curs de prelegeri,
c. regiunea inguinală vezical d. osmolaritatea urinei pag.11
d. regiunea epigastrică d. drenajul chisturilor renale e. aprecierea filtraţiei 80. Schimbările calitative în urină
e. toate din cele de mai sus e. clamparea arterelor renale glomerulare sunt:
Răspuns corect a,b,c Răspuns corect a,b,c Răspuns corect b,c,d,e a. bacteriuria
Curs de prelegeri, Curs de prelegeri, Curs de prelegeri, b. piuria
pag.5-8 pag. 25 pag. 17-18 c. hipostenuria
68. Cantitatea de urină eliminată în 72. Laparoscopia în urologie se 76. Destingem următoarele tehnici de d. nicturia
poliurie timp de 24 ore: indică în scop terapeutic: palpare a rinichilor: e. stranguria
a. mai puţin de 500 ml a. drenaj al limfocelului a. procedeul Obrazţov- Răspuns corect a,b,c
b. 500 – 1000 ml postoperator Strajesco Curs de prelegeri,
c. 1000 – 2000 ml b. nefrectomie b. procedeul Glenard pag. 11
d. mai mult de 2000 ml c. prostatectomie radicală c. procedeul Guyon 81. Schimbările calitative în urină
e. mai mult de 10 litri d. orhiectomia în testiculul d. procedeul Israel sunt:
Răspuns corect d ectopic abdominal e. procedeul Koupe a. polachiuria
Curs de prelegeri, e. ureteroliză în fibroză Răspuns corect a,b,c,d b. izostenuria
pag. p.10 retroperitoneală Curs de prelegeri, c. leucocituria
69. Schimbările patologice în spermă Răspuns corect a,b,c,d,e pag.14 d. disuria
sunt: Curs de prelegeri, 77. Schimbările în spermă sunt: e. proteinuria
a. prostatorea pag.25 a. necrospermie Răspuns corect b,c,e
b. azoospermie 73. Din instrumentele endoscopice b. aspermatizm Curs de prelegeri,
c. piuria fac parte: c. prostatoree pag.11
d. necrospermie a. nefroscopul d. azoospermie 82. Schimbările cantitative în urină
e. hematuria b. cistoscopul e. hemospermie sunt:
Răspuns corect b,d c. sonda Pezzer Răspuns corect a,b,d,e a. Hematuria
Curs de prelegeri, d. cistografia retrogradă Curs de prelegeri, b. poliuria
pag. p.12 e. rezectoscopul pag.12 c. anuria
d. hiluria
e. oliguria c. III Răspuns corect a,b,e e. distopie renală
Răspuns corect b,c,e d. IV Curs de prelegeri, Răspuns corect e
Curs de prelegeri, e. V pag.54 Curs de prelegeri,
pag.10 Răspuns corect b 91. Starea de mobilitate patologică, pag.58
83. Dereglări de micţiune sunt: Curs de prelegeri, în care rinichiul se deplasează din 95. Metodele de exploarare în
a. oligachiuria pag.52 loja sa, situându-se mai jos ca în diagnosticul ptozei renale:
b. nicturia 87. Evoluţia clinică a hidronefrozei normă este caracteristic pentru a. aortografia
c. poliuria se caracterizează prin: patologia: b. cistoscopia
d. retenţia de urină acută a. hematurie a. hidronefroza c. urografia excretorie
e. retenţia de urină cronică b. rinichi mare- formaţiunea b. criptorhidie d. renografia radioizotopică
Răspuns corect a,b,d,e tumoriformă c. ptoza renală e. nefroscopia
Curs de prelegeri, c. poliurie d. ectopia renală Răspuns corect a,c,d
pag.10 d. hipertensiune arterială e. agenezie renală Curs de prelegeri,
84. Hidronefroza secundară se e. retenţie de urină cronică Răspuns corect c pag. 58
dezvoltă în urma unor maladii ca: Răspuns corect a,b,d Curs de prelegeri, Traumele renale, ureter
a. urolitiaza Curs de prelegeri, pag.56 96. Care este cel mai frecvent
b. tumoare renală pag.53 92. La palparea rinichiului în poziţia mecanism în traumatismul renal:
c. glomerulonefrită 88. Complicaţiile hidronefrozei sunt: verticală a corpului, tot rinichiul a. Direct
d. hidrocel a. glomerulonefrita iese de sub rebordul costal, însă b. Indirect
e. trauma căilor urinare b. pielonefrita acută în poziţia orizontală se reîntoarce c. Perpendicular
Răspuns corect a,b,e c. pielonefrita cronică este caracteristic pentru ptoza d. Parallel
Curs de prelegeri, d. urolitiază secundară renală de gradul: e. Deschis
pag.51 e. cistita a. I Răspuns corect a
85. Dilatarea sistemului Răspuns corect b,c,d b. II 97. La leziunile parenchimului dacă
calicebazinetal, atrofia Curs de prelegeri, c. III capsula este intactă apare:
parenchimului renal şi pag.54 d. IV a. Hematomul perirenal
diminuarea progresivă a 89. Locul primordial în diagnosticul e. V b. Hematomul subcapsular
funcţiilor de bază ale rinichilor hidronefrozei aparţine metodelor Răspuns corect b c. Fisură renală
corespunde patologiei: radiologice: Curs de prelegeri, d. Fractură renală
a. ptoza renală a. radiografia panoramică pag.57 e. Hematom subcapsular şi
b. glomerulonefrita b. urografia excretorie 93. Complicaţiile ptozei renale: perirenal
c. insuficienţa renală cronică c. uretrografia a. hipertensiune arterială Răspuns corect b
d. insuficienţa renală acută d. pielografia retrogradă b. pielonefrita 98. La leziunile parenchimului cu
e. hidronefroza e. arteriografia renală c. hidronefroza ruperea capsulei renale apare:
Răspuns corect e Răspuns corect a,b,d,e d. insuficienţă renală acută a. Hematom subcapsular
Curs de prelegeri, Curs de prelegeri, e. hemoragie fornicală b. Hematom perirenal
pag.51 pag.54 Răspuns corect a,b,c,e c. Pielonefrită
86. Dilatarea nu numai a bazinetului, 90. Metodele de exploarare în Curs de prelegeri, d. Colică renală
dar şi a calicilor ( hidrocalicoză ); diagnosticul hidronefrozei: pag.57-58 e. Fisură renală
micşorarea grosimii a. ecografia 94. În primul rînd este necesar de Răspuns corect b
parenchimului renal şi dereglarea b. renografia radioizotopicî efectuat diagnosticul diferenţial a 99. Consecinţa contuziei renale este:
considerabilă a funcţiei lui – c. urofloumetria ptozei renale cu: a. Anuria
corespunde hidronefrozei d. cistoscopia a. hidronefroza b. Hemoragia
stadiului: e. urografia excretorie b. insuficienţa renală acută c. Retenţia de urină acută
a. I c. pielonefrita d. Poliuria
b. II d. aplazia renală e. Piuria
Răspuns corect b 105.Care grad a leziunilor rinichiului 109.Care investigaţie confirmă sau c. Renală
100.La contuzia renală hemoragia se contuzionat nu relevă cu precizie exclude prezenţa colicii renale în d. Postrenală
exteriorizează pe cale excretorie urografia i/v: diagnosticul diferencial cu e. Neurogenă
sub formă de: a. Hematom perirenal maladiile abdominale acute. Răspuns corect d
a. Hematom perirenal b. Leziunea pediculară a. Angiografia RC Lopatkin
b. Hematom subcapsular c. Hematom subcapsular b. Renograma izoitopica Urol.2002 pag.26
c. Hematurie d. Leziunile peretelui căii c. Urofluometria 114.Aciditatea ( Ph ) urinei în normă
d. Paranefrită exretorii intrarenal d. Venocavografia este:
e. Uretroragie e. Liziunea JPU e. Tomografia computerizată a. 2,5 – 3,0
Răspuns corect c Răspuns corect a Răspuns corect b b. 3,0 – 4,5
101.Care sunt cele 3 semne 106.Care investigaţie radiologică se RC Lopatkin c. 5,0 – 7,0
dominante în contuzia renală: indică urgent la contuzia renală: Urol.2002 pag.80,267 d. 7,0 – 7,5
a. Durerea lombară a. Cistografia 110.Cu ajutorul cărei metode este e. 8,0 - 10,0
b. Hematuria b. Uretrografia posibil de efectuat proceduri Răspuns corect c
c. Starea de şoc c. Urografia i/v terapeutice endoureterale 115.Densitatea urinei în normă este:
d. Palparea rinichiului d. Arteriografia renală a. Ureterocistografia a. 1,001 – 1,005
e. Febra e. Rezonanţa magnetică b. Uretroscopia b. 1,005 – 1,010
Răspuns corect a,b,c Răspuns corect c c. Cistoscopia c. 1,012 – 1, 028
102.Metoda identificării hematuriei în d. Urofluometria d. 1,030 – 1,040
stare de şoc la traumatismul renal e. Ureteroscopia e. 1,040 – 1,050
este: Răspuns corect b Răspuns corect c
a. Urografia i/v Teste Semiologie, Metode de RC Lopatkin RC Lopatkin
b. Cateterizarea vezicii urinare investigatii, Litiaza si tratamentul Urol.2002 pag.48 Urol.2002 pag29
c. Cistografia ei 111.Care este metoda prin care se 116.Ureterohidronefroza este
d. Cistoscopia ( Lopatchin) E. Ceban poate vizualiza vezica urinară caracteristic pentru calculul situat
e. Ultrasonografia a. Uretroscopia în
Răspuns corect b 107.Oliguria este definită ca diureză b. Ecografia a. Calice superior
103.Ce identifică clişeul nativ al de 24 ore ce nu depăşeşete: c. Cistoscopia b. Calice inferior
aparatului urinar în contuzia a. 500 ml d. Cistografia c. Bazinet
renală: b. 1000 ml e. R-grafia de ansamblu d. Ureter
a. Gradul traumatismului c. 1500 ml Răspuns corect c e. Vezica urinară
b. Semne de hematom d. 2000 ml RC Lopatkin Răspuns corect d
c. Calicele şi bazinetul e. 3000 ml Urol.2002 pag.49 117.Calculii radio-transparenţi se pot
d. Bazinetul şi ureterul Răspuns corect a 112.Işuria Paradoxa este caracteristic depista prin metodele :
e. Ureterul RC Lopatkin pentru a. R-grafia în ansamblu
Răspuns corect b Urol.2002 pag.26 a. Pielonefrită cronică b. Urografia intravenoasă
104.Urografia i/v este contraindicată 108.Numiţi complicaţia care poate b. Cistită acută c. Pielografia retrogradă
în contuzia renală în caz de: surveni în colica renală c. Prostatită acută d. Renografia izotopică
a. Colaps a. Şoc bacterioroxic d. Adenom de prostată gr.I e. Angiografia
b. Hemoragie perirenală b. Prostatită e. Adenom de prostată gr.III Răspuns corect c
c. Hematurie c. Varicocelul Răspuns corect e RC Lopatkin
d. Hematom subcapsular d. Ureterocelul Urol.2002 pag.266
e. Fisură renală e. Hidrocelul 113.Care din anuriile enumărate sunt 118.Care sunt indicaţiile telelitotriţiei
Răspuns corect a Răspuns corect a de origine obstructivă ? extracorporală ( ISWL) ?
RC Lopatkin a. Arenală a. Calcul coraliform
Urol.2002 pag.263 b. Prerenală b. Colica renală
c. Calculi pînă la 1 cm Răspuns corect c,d d. Macro şi microhematurie b. diureza absentă şi prezintă
d. Calculi ureterali pînă la 1 cm RC Lopatkin e. Toate enumărate mai sus glob vezical.
e. Toate cele de mai sus Urol.2002 pag.273,277 Răspuns corect e c. clerensul cu creatinină este
Răspuns corect c, d 123.Diagnosticul paraclinic a RC Lopatkin 10 ml/min.
RC Lopatkin calculilor ureterali constă în : Urol.2002 pag.262 d. toate cele de mai sus sunt
Urol.2002 pag.282 a. Ecografie adevărat
119.Care sunt metodele b. R-grafie renovezicală simplă Urosemiotica, metote de investigaţii e. toate cele de mai sus sunt
endourologice de tratament în c. Urografie intravenoasă ( Lopatchin) fals
litiază ureterală d. Ureteropielografie Compliment simplu – un singur Răspuns corect a
a. Cistoscopia retrogradă răspuns corect. RC Lopatkin
b. Ureterocistoscopia e. Toate enumerate mai sus Urol.2002 pag.26
c. Ureterolitoextracţia Răspuns corect e 127.Poliuria este definită ca diureza 131.Punctul ureteral inferior se
d. Ureteroscopia retrogradă RC Lopatkin de 24 ore ce depăşeşte: evidenţiază prin:
e. Ureteroscopia anterogradă Urol.2002 pag.264 a. 500ml a. Palpare hipogastrică
Răspuns corect c,d,e 124.Manifestările clinice ale litiazei b. 1000ml superficilă
RC Lopatkin vezicale sunt: c. 1500ml b. Palpare hipogastrică
Urol.2002 pag.277 a. Durere provocată la mişcare d. 2000ml profundă
120.Metoda chirurgicală în b. Hematurie micro sau e. 3000ml c. Tuşeu rectal sai vaginal
tratamentul calculilor renali este: macroscopică provocată la Răspuns corect d d. Percuţie hipogastrică
a. Ureterolitotomia mişcare RC Lopatkin e. Nici una din cele de mai sus.
b. Pielolitotomia c. Infecţie urinară asociată Urol.2002 pag.26 Răspuns corect c
c. Nefrolitotomia stazei în vezica urinară 128.Diureza din timpul nopţii RC Lopatkin
d. Cistolitomia d. Micţie întreruptă raportatăla diureza pe 24 ore Urol.2002 pag15
e. Pielonefrostomia e. Toate enumărate mai sus reprezintă circa: 132.Modificările de jet urinar sunt
Răspuns corect b,c Răspuns corect e a. 2% caracteristice pentru:
RC Lopatkin RC Lopatkin b. 5% a. Stenoza joncţiunii
Urol.2002 pag.274 Urol.2002 pag.262 c. 10% ureterovezical
121.Care este metoda endourologică 125.În litiază ureterală sunt d. 25% b. Strictura de uretră.
în tratamentul calculilor renali? caracteristice manifestările e. 50% c. Seminom.
a. Pielolitotomia clinice: Răspuns corect d d. Litiaza ureterală lombară.
b. Nefrolitotomia percutană a. Dureri perineale RC Lopatkin e. Hidronefroză.
c. Nefrostomia b. Dereglări de micţiune Urol.2002 pag.23 Răspuns corect b
d. Ureterolitomia (disurie) 129.Micţiunea în 2 timpi este o RC Lopatkin
e. Toate enumerate mai sus c. Retenţie incompletă sau consecinţă directă a: Urol.2002 pag.25
Răspuns corect b completă de urină a. Tumorilor prostatei 133.Un bolnav cu T/A sistolică sub
RC Lopatkin d. Hematurie macro sau b. diverticulozei vezicale 70mm/Hg poate fi în acelaşi timp
Urol.2002 pag.280 microscopică c. Stricturilor uretrale şi:
122.Care metode de tratament sunt e. Toate enumerate mai sus d. sclerozei de col vezical a. anuric
utilizate în tratamentul litiazei Răspuns corect e e. tuturor celor de mai sus b. poliuric
vezicale ? RC Lopatkin Răspuns corect b c. disuric
a. Cistostomia clasică Urol.2002 pag.262 RC Lopatkin d. hematuric
b. Cistostomie troacară 126.Care complicaţii pot surveni în Urol.2002 pag.128 e. nu există legătură între T/A
c. Cistolitotomia clasică caz de litiază renoureterală ? 130.Un bolnav poate fi etichetat ca şi cele de mai sus.
d. Cistolitotomie endoscopică a. Infecţie urinară anuric dacă: Răspuns corect a
e. Toate enumerate mai sus b. Ureterohidronefroză a. diureza este sub 100ml/24h. RC Lopatkin
c. Anurie Urol.2002 pag.26
134.Biopsia renală percutanată este a. R-grafia renovezicală Răspuns corect b Răspuns corect e
indicată în: b. urografia excretorie Curs de prelegeri, pag. 46 Curs de prelegeri, pag. 46
a. Ptoza renală. c. pielografia retrogradă 143.În diagnosticul displaziei 147.Care symptom clinic este
b. Glomerulonefrita cronică, IR d. pielografia antigradă neuromusculare a ureterului mai caracteristic în ectopia orificiului
c. Tumora renală Gravitz. e. angiografia renală informative sunt: ureteral:
d. Rinichi polichisti Răspuns corect b a. urografia intravenoasă a. enurezis
e. Rinichi unic chirurgical. RC Lopatkin b. ureterografia retrogradă b. incontenenţă de urină
Răspuns corect b Urol.2002 pag.59 c. USG c. combinarea actului normal
RC Lopatkin 139.Cantitatea (nivelul) calciului în d. corect a) şi c) de micţie cu enuresis
Urol.2002 pag.41 ser e. corect a) şi b) d. retenţie de urină
135.Enumeraţi metoda cea mai a. 1.76 mmol/l Răspuns corect b e. combinarea actului normal
eficace în diagnosticul refluxului b. 1.94 mmol/l Curs de prelegeri, pag. 46 de micţie cu incontenenţă de
vezico-ureteral: c. 2.34 mmol/l 144.În diagnosticul displaziei urină
a. cistoscopia d. 5.55 mmol/l neuromusculare a ureterului mai Răspuns corect e
b. cistografia micţională e. 8.74 mmol/l informative sunt: Curs de prelegeri, pag. 46
c. urografia excretorie Răspuns corect c a. Scintigrafia dinamică 148.Diagnosticul de ureterocel se
d. uretrografia 140.Cantitatea (nivelul) calciului în b. aortografia pune în baza:
e. renografia izotopica urină c. venocavografia a. USG
Răspuns corect b a. 0.98 mmol/l d. cistouretrografia b. Urografia intravenoasă
RC Lopatkin b. 3.82 mmol/l e. urocinematografia c. Cistografia antegradă
Urol.2002 pag.117 c. 4.65 mmol/l Răspuns corect e d. Cistografia retrogradă
136.Încontenenţa de urină esenţială d. 5.74 mmol/l Curs de prelegeri, pag. 46 e. Corect a) şi c)
este cauzată de: e. 5.85 mmol/l 145.În displazia neuromusculră a Răspuns corect a
a. insuficienţa sfincteriană a Răspuns corect c ureterului în stadiu de 149.Diagnosticul de ureterocel se
vezicii urinare 141.Ce este caracteristic pentru subcompensaţie avem pune în baza:
b. fistulă vezico-vaginală dereglările de micţiune: următoarele schimbări: a. cistoscopia
c. fistulă vezico-ureterală a. anuria a. atrofia parţială a muşchilor b. scintigrafia dinamică
d. extrofia vezicii urinare b. oliguria ureterului c. aortografia
e. epispadie c. poliuria b. absenţa oscilaţiei a presiunii d. numai a) şi b)
Răspuns corect a d. opsuria intraureterale e. toate enumerate
RC Lopatkin e. oligachiuria c. păstrarea oscilaţiei a Răspuns corect e
Urol.2002 pag.24 Răspuns corect e presiunii intraureterale 150.La urografia intravenoasă în
137.Hematuria ca simptom aparţine : RC Lopatkin d. corect a) şi b) ureterocel se pot observa:
a. dereglărilor de micţiune Urol.2002 pag.23 e. corect a) şi c) a. dilatarea ureterului
b. schimbărilor calitative în Răspuns corect c b. dilatarea sistemului calico-
urină MALFORMAŢIILE Curs de prelegeri, pag. 46 pielic
c. schimbărilor cantitative în CONGENITALE A 146.În stadiu de decompensaţie în c. defect de umplere a
urină APARATULUI URINAR displazia neuromusculră a ureterului terminal cu
d. eliminărilor patologice din ureterului este carateristic: substanţă de contrast
căile urinare 142.Stadiile displaziei musculare sunt a. atrofia muşchilor ureterali d. dilatare a ureterului terminal,
e. toate cele enumărate mai sus următoarele, în afară de: b. hipertrofia muşchilor cu umplere cu substanţă de
Răspuns corect b a. ahalazia ureterali contrast
RC Lopatkin b. hidrocalicoza şi pieloectazia c. absenţa oscilaţiei a presiunii e. Nici una nu e corectă
Urol.2002 pag.33 c. megaureter intraureterale Răspuns corect b
138.Care din metodele radiologice d. hidroureteronefroza d. corect a) şi c) Curs de prelegeri, pag. 41-42
este anatomo-funcţională: e. corect b) şi d) e. corect b) şi c)
151.La un pacient cu strictura b. absenţa conexiunii cavităţii formate cu d. ureter
segmentului pielouereteral, rudimentului porţiunii paranefronul e. Nici unul nu e corect
hidronefroză de gr. 11, secretoare şi excretoare a e. puncţia chistului cu Răspuns corect c
pielonefrită cronică acutizar Este rinichiului în embriogeneză întroducerea substanţelor Curs de prelegeri, pag. 37
indicat: c. dezvoltarea incorectă sclerozante 163.În stenoza segmentului
a. rezecţia segmetului aparatului secretor a Răspuns corect d pieloureteral cu vas polar inferior
pieloureteral, rinichiului Curs de prelegeri, pag. 35 – este indicată:
urteropielonefrostomia, d. corect a) şi b) 39 a. vazoplicarea
b. nefrostomia percutanată e. corect b) şi c) 159.Sinonime a termenului “rinichi b. rezecţia vasului şi polului
c. cateterizarea bazinetului cu Răspuns corect b spongios”sunt toate enumerate în inferior a rinichiului
sondă permanentă 156.Prin ce se deosebeşte afară de: c. ureteropieloanastomoză
d. intervenţia nu este indicată multichistoza şi polichistoza: a. multichistoza şi polichistoza antevazală
e. nefrectomia a. afectarea unilaterală renală d. operaţia Foly
Răspuns corect a b. afectarea bilaterală b. multichistoza stratului e. operaţia Calp de Wird
Curs de prelegeri, pag. 41-42 c. factorul ereditar nu are cortical Răspuns corect a
152.Boala polichistică se întâlneşte importanţă c. rinichi spongios medular 164.Indicaţii de operaţie în
la: d. factorul ereditar are d. dilatare chistică a hidronegroză suntmai jos
a. 1 : 200 autopsii importanţă piramidelor renale enumerate, în afară de:
b. 1 : 300 autopsii e. Nici un răspuns nu e corect e. dilatare congenitală chistică a. hipertensiune nefrogenă
c. 1 : 350 – 400 autopsii Răspuns corect a Răspuns corect a b. sclerozarea rinichiului
d. 1 : 600 autopsii 157.Sunt posibile urmatoarele două 160.Rinihul spongios se caraterizează c. piuria
e. 1 : 800 autopsii variante ale multichistozei renale: cu prezenţa multor chisturi în: d. dureri permanente
Răspuns corect c a. ureterul nu este schimbat; a. în substanţa corticală a e. vârsta tînără a pacientului
153.Indicaţie de intervenţie b. ureterul este atrofiat si se rinichiului Răspuns corect a
chirurgicală sunt: termină orb,neajungînd la b. în substanţa corticală şi 165.Grosimea parenchimului renal în
a. microhematurie îndelungată vezica urinară; medulară a rinichiului hidronefroză depinde de:
b. chist infectat c. ureterul se uneşte cu vezica c. în piramidele renale a. dimensiunele bazinetului
c. pielonefrită cronică urinară,dar se termină orb în d. în poarta rinichiului b. dimensiunele calicelor
d. corect a) şi b) segmentul superior; e. în unul din poluri a c. durata şi violenţa procesului
e. corect a) şi c) d. ureterul este atrofiat; rinichiului d. sexul
Răspuns corect b e. Ureterul este absent Răspuns corect c e. vârsta
Curs de prelegeri, pag. 41-42 Răspuns corect a Curs de prelegeri, pag. 37 Răspuns corect d
154.Multichistoza renală este o Curs de prelegeri, pag. 35 – 161.Printre complicaţiile rinichiului 166.Este determinat, că pricina
afecţiune: 37 în potcoavă primul loc ocupă: hidronefrozei este un ureterocel
a. unilaterală 158.Tratamentul chistului a. litiaza urinară de 1x5cm., este indicat:
b. bilaterală multilocular: b. hidronefroză a. rezecţia ureterocelului cu
c. congenitală a. conservativ c. pielonefrită vezica urinară deschisă
d. căpătată b. puncţia percutanată a d. hipertensiune arterială b. electrorezecţie transuretrală
e. Nici unul nu e corect chistului e. hematurie pe sondă ureterală
Răspuns corect d c. nefrectomia ori rezecţia Răspuns corect d c. dilatare cu balon a ureterului
155.Etiologia multichistozei renale chistului 162.Pentru rinichiul spongios este d. sunt posibile b) şi c)
este condiţionată de: d. enuclearea chistului ori caracteristic prezenţa calculelor e. intervenţia nu este indicată
a. absenţa rudimentului, rezecţia pereţilor exteriori cu în: Răspuns corect d
primordiului aparatului electrocoagularea pereţilor a. calice 167.În stabilirea diagnosticului şi
excretor interiori şi cu tamponada b. bazinet cauzelor hidronefrozei ne ajută
c. cavitatea chistului mai jos enumerate, în afară de:
a. USG Răspuns corect c Pugaciov.Refluxul vezico-renal, 180.Distanţa de la orificiile ureterale
b. Urografia intravenoasă 172.Triunghiul Lieto se dezvoltă din: 1990.Pag 10; pînă la colul vezical la bărbaţi
c. Uretrocistoscopia a. pronefros 176.În structura triunghiului Lieto este:
d. Ureteropielografia b. mezonefros deiosebim: a. 20 mm
retrogradă c. corect a) şi b) a. triunghiul mic b. 25 mm
e. CT d. endodermă b. triunghiul mare c. 30 mm
Răspuns corect c e. exodermă c. triunghiul superficial d. 35 mm
168.Factorul de decizie în tratamentul Răspuns corect b d. triunghiul profund e. 40 mm
chirurgical a hidronefrozei este: Lopatchin N., e. triunghiul intermediar Răspuns corect b 25 mm (de
a. dimensiunile bazinetului Pugaciov.Refluxul vezico-renal, Răspuns corect c,d la 13 pînă la 34 mm) Lopatchin N.,
b. partea afectată 1990. Pag.5 Lopatchin N., Pugaciov.Refluxul vezico-renal,
c. gradul de stenoză a SPU 173.În anatomia ureterului terminal Pugaciov.Refluxul vezico-renal, 1990.Pag 12.
d. sexul bolnavului deosebim : 1990.Pag. 12. 181.Distanţa de la orificiile ureterale
e. starea funcţională a a. segmentul juxtavezical 177.Distanţa dintre orificiile ureterale pînă la colul vezical la femei
rinichiului b. segmentul intramural la bărbaţi este: este:
Răspuns corect b c. segmentul submucos a. 30 mm a. 15 mm
169.Indicaţia de nefrectomie în d. segmentul JPU b. 35 mm b. 19 mm
hidronefroză este: e. Toate cele enumerate c. 40 mm c. 25 mm
a. hiperensiune arterială Răspuns corect a d. 29 mm d. 30 mm
nefrogenă stabilă Lopatchin N., e. 50 mm e. 35 mm
b. pierderea funcţiei rinichiului Pugaciov.Refluxul vezico-renal, Răspuns corect d Răspuns corect b (10-34
c. prezenţa nivelelor în calice 1990.7 Lopatchin N., mm) Lopatchin N.,
la u/v; 174.Lungimea segmentului Pugaciov.Refluxul vezico-renal, Pugaciov.Refluxul vezico-renal,
d. Gradul I al hidronefrozei intravezical a ureterului este egal 1990.Pag 12 1990.Pag 12.
e. Toate cele enumerate cu : 178.Distanţa dintre orificiile ureterale 182.Distanţa de la orificiile ureterale
Răspuns corect e a. 1,0cm la femei este: pînă la colul vezical la copii este:
Curs de prelegeri, pag. 51 – b. 1,5 cm. a. 20 mm a. 11 mm
55 c. 1,5 – 1,7 cm. b. 25 mm b. 15 mm
170.Ureterul începe dezvoltarea în d. 2 cm c. 30 mm c. 20 mm
perioada embrională (stadiu e. 2,5 cm d. 35 mm d. 25 mm
5mm): Răspuns corect c e. 23 mm e. 30 mm
a. la 5 săptămîni Lopatchin N., Răspuns corect e Răspuns corect a (5-13 mm)
b. la 6 săptămîni Pugaciov.Refluxul vezico-renal, Lopatchin N., Lopatchin N.,
c. la 7 săptămîni 1990. Pag.7 Pugaciov.Refluxul vezico-renal, Pugaciov.Refluxul vezico-renal,
d. 20 săptămîni 175.Capsula Valdeir este: 1990.Pag 12. 1990.Pag 12.
e. la 8 săptămîni a. 3/inferioară a ureterului 179.Distanţa dintre orificiile ureterale 183.Diametru orificiului ureteral la
Răspuns corect a b. segmentul intramural a la copii este: bărbaţi şi femei este :
171.La cîte săptămîni ureterul ureterului a. 5 mm a. 2 mm
(embrionul cu lungime c. segmentul submucos a b. 10 mm b. 2,5 mm
14/15mm) se deschide de ureterului c. 15 mm c. 3 mm
sinestătător în sinusul urogenital? d. stratul fibromuscular în d. 9 mm d. 3,5 mm
a. la 9 săptămîni segmentul juxtavezical a e. 20 mm e. 4 mm
b. la 10 săptămîni ureterului (3-4 cm.) Răspuns corect d Răspuns corect b 2,5 mm
c. la 7 săptămîni e. Joncţiunea pieloureterală Lopatchin N., (1,5-4,5mm) Lopatchin N.,
d. 20 săptămîni Răspuns corect d Pugaciov.Refluxul vezico-renal, Pugaciov.Refluxul vezico-renal,
e. la 6 săptămîni Lopatchin N., 1990.Pag 12. 1990.Pag 12.
184.Diametru orificiului ureteral la 189.Corelaţia dintre lungimea Răspuns corect e d. fibroza retroperitoneală
copii este: segmentului intramural a Lopatchin N., e. reflux vezico-ureteral
a. 1,5 mm ureterului la diametru orificiului Pugaciov.Refluxul vezico-renal, Răspuns corect a
b. 2 mm ureteral este: 1990.Pag. 53 197.Diferenţele fiziologice între nou-
c. 3 mm a. 4 : 1 193.Pentru urografia intravenoasă născut şi adult includ:
d. 4 mm b. 5 : 1 prin infuzie se administrează a. rată a filtrării glomerularede
e. 5 mm c. 6 : 1 substanţă de contrast în doză: 1/3 faşă de adult
Răspuns corect a 1,5 mm d. 7 : 1 a. 1,5 ml/kg/corp; b. un debit cardiac cu 100%
(0,5-3,1mm) Lopatchin N., e. 8 : 1 b. 2,0 ml/kg/corp mai mare faţă de adult
Pugaciov.Refluxul vezico-renal, Răspuns corect b c. 2,5 ml/kg/corp c. un consum de 0,2 pe kg.corp
1990.Pag 12. Lopatchin N., d. 2,0 –2,5 ml/kg/corp cu o 100% mai mare ca la
185.Lungimea segmentului Pugaciov.Refluxul vezico-renal, e. 4,0 ml/kg/corp adult
intramural a ureterului la bărbaţi 1990.Pag 12. Răspuns corect c d. Apa totală a organismului cu
este: 190.Volumul vezicii urinare la Lopatchin N., 50% mai mult pe kg/corp
a. 10 mm efectuarea cistouretrografiei se Pugaciov.Refluxul vezico-renal, e. Au acelaş număr de
b. 16 mm socoate după formula Tişer: 1990.Pag. 55 cromozomi
c. 20 mm a. 130 + (6,1 x vârsta copilului) 194.Presiunea de bază în ureter este: Răspuns corect a,c
d. 25 mm b. 140 + (6,1 x vârsta copilului) a. 6,0 mm. col. H2O Miller
e. 30 mm c. 146 + (6,1 x vârsta copilului b. 7,0 mm. col. H2O 198.Cauzele scăderii filtratului
Răspuns corect b 16 mm ani) c. 7,5 mm.col. H2O glomerular sunt:
(9-20 mm). Lopatchin N., d. 150 + (6,1 x vârsta copilului) d. 8,0 mm. col. H2O a. scăderea presiunii
Pugaciov.Refluxul vezico-renal, e. 155 + (6,1 x vârsta copilului) e. 8,5 mm.col. H2O hidrostatice medii
1990.Pag 12. Răspuns corect c Răspuns corect c b. scăderea proteinelor
186.Lungimea segmentului Lopatchin N., Lopatchin N., plsmatice sub 6 grame %
intramural a ureterului la femei Pugaciov.Refluxul vezico- Pugaciov.Refluxul vezico-renal, c. creşterea presiunii
este: renal, 1990.Pag. 53 1990.Pag. 55 intracapsulare prin obstrucţie
a. 10 mm 191.Dimensiunile rinichiului în 195.Frecvenţa contractărilor a în pelvisul renal
b. 15,6 mm normă la un copil de 10 – 11 ani ureterului pe minută în normă d. creşterea absorbţiei apei în
c. 20 mm cînt: (lungimea, grosimea este: ansa lui Henle
d. 25 mm lăţimea); a. 1,0; e. somnul indelungat
e. 30mm a. 9,5 x 3,7 x 5,0cm. b. 2,0; Răspuns corect a,c
Răspuns corect b (7-24 mm) b. 10,0 x 4,2 x 4,5cm c. 1,9 –3,1 (Guyton,
Lopatchin N., Pugaciov.Refluxul c. 11,0 x 4,0 x 4,0 d. 2,5 – 3,5; Bastron )
vezico-renal, 1990.Pag 12. d. 11,5 x 4,0 x 4,0 e. 3,0 –3,5; 199.Tratamentul oliguriei include:
187.Lungimea segmentului e. 12,0 x 4,0 x4,0 Răspuns corect c a. Asigurarea unei hidratări
intramural a ureterului la copii Răspuns corect a Lopatchin N., adecvate
este : Lopatchin N., Pugaciov.Refluxul vezico-renal, b. Masurarea densităţii urinare
a. 10 mm Pugaciov.Refluxul vezico-renal, 1990.Pag. 62 c. Folosirea soluţiilor
b. 7 mm 1990.Pag. 53 196.De ce este provocată dilatarea intravenoase de Manitol
c. 15 mm 192.Dimensiunile rinichiului în calicelui superior în sindromul d. Măsuri de prevenirea
d. 20 mm normă la matur sînt: Froley? dechidratării şi a
e. 25 mm a. 10,0 x 3,0 x 6,0 cm a. apăsarea colului caliceal de dezechilibrelor electrolitice
Răspuns corect b 7 mm (3,5- b. 11,0 x 3,5 x 7,0 cm către un vas (arterie ori e. Alergări cîte 5-10 km/zi
10 mm) Lopatchin N., c. 12,0 x 3,5 x 5,5 cm venă) intrarenal Răspuns corect a,b,c,d
Pugaciov.Refluxul vezico-renal, d. 12,5 x 4,0 x 6,7 cm b. strictura ureterului Lopatchin
1990.Pag 12. e. 12,0 x 4,5 x 6,7 cm c. nefroptoza
Litiază, colica renala Ceban c. după înlăturarea calculilor Răspuns correct b 212.În care patologie acută pulsul
chirurgical RC Lopatkin este normal ( nu-i frecvent ) ce
200.Care dintre afirmaţiile de mai jos d. calcul migrator al unui Urol.2002 pag.272 este un semn important în
cu privire la litiaza vezicală este rinichi 208.La dereglarea metabolismului diagnosticul diferenţiat
falsă? e. pielonefrita în faza activă purinic se formează calculi: a. apendicita acută
a. Este de obicei secundară Răspuns corect c a. fleboliţi b. peritonita
unui obstacol subvezical. RC Lopatkin b. carbonat de calciu c. pielonefrita apostematoasă
b. Oprirea bruscă a jetului Urol.2002 pag.273 c. fosfat de calciu d. colicistită acută
urinar este patognomică. 204.În caz de calculi uraţi nu se d. uraţi e. colică renală
c. Se poate însoţi de recomandă întrebuinţarea: e. fosfat de magneziu Răspuns corect e
incontinenţă de urină. a. produselor din carne Răspuns correct d RC Lopatkin
d. Durerea şi polachiuria se b. produse din peşte RC Lopatkin Urol.2002 pag.263
accentuiază în repaos. c. produse lactate Urol.2002 pag.262
e. Poate rămâne d. legume şi fructe 209.Colica renală - un complex
asimptomaticăm mai mult e. apă minerală Borjomi simptomatic care se întîlneşte în:
timp. Răspuns correct a a. chist renal Teste Urolitiaza Curs Prelegeri
Răspuns correct d RC Lopatkin b. hipertensiune renală 2005 Ceban
RC Lopatkin Urol.2002 pag.272 c. calculi renali şi ureterali
Urol.2002 pag 205.În caz de calculi oxalaţi nu se d. polichistoză renală 213.Care este frecvenţa medie de
201.Care dinte acuzele de mai jos nu recomandă întrebuinţarea: e. aplazie renală depistare a urolitiazei din
sunt caracteristice pentru colica a. măcrişului Răspuns corect c populaţia generală:
renală? b. produse din carne RC Lopatkin a. 0,1 %
a. Durere izolată în epigastru. c. fructe Urol.2002 pag.262 b. 0,2 %
b. Microhematuri d. crupă de grîu 210.Comportarea pacientului în c. 0,3 %
c. Dureri lombrare cu iradier e. crupă de hriş colică renală: d. 0,4 %
d. Disurii Răspuns correct a a. nemişcat pe spate e. 0,5 %
e. Polachiurii RC Lopatkin b. neliniştit, permanent Răspuns corect a
Răspuns corect a Urol.2002 pag.272 schimbînd poziţia corpului Curs de prelegeri pag.81
RC Lopatkin 206.Fermentul ureaza are acţiunea c. culcat pe burtă 214.Din totalitatea maladiilor
Urol.2002 pag.262 de: d. poziţie verticală urologice urolitiaza ocupă:
202.Acţiunea preparatului a. acidulare a urinii e. picioarele strînse la burtă a. Locul I
Allopurinol este îndreptată la b. formarea oxalaţilor Răspuns corect b b. Locul II
micşorarea nivelului de: c. formarea uraţilor RC Lopatkin c. Locul III
a. hiperurichemie d. formarea fosfaţilor Urol.2002 pag.263 d. Locul IV
b. hipercalciurie e. îmbunătăţirea reabsorbţiei 211.Iradierea tipica a durerilor în e. Locul V
c. fosfaturie Răspuns corect d colica renală Răspuns corect b
d. cisteinurie RC Lopatkin a. în umăr şi omoplat Curs de prelegeri pag.81
e. hipercalciemie Urol.2002 pag.272 b. în procesul xifoid 215.Litiaza urinară afectează mai
Răspuns correct a 207.Care din preparatele enumărate c. în regiunea epigastrală des :
RC Lopatkin au efect de acidulare a urinii: d. regiunea cervicală a. Copiii
Urol.2002 pag.272 a. almagel e. regiunea ingvinală, partea b. Vârsta medie
203.Tratamentul balneo-sanatorial b. metionina internă a femurului,organele c. Persoanele tinere
este indicat în: c. AEVIT genitale externe d. Vîrstnicii
a. colică renală d. Na acetat Răspuns correct e e. Toate vârstele
b. nefrolitează bilaterală e. Blemaren RC Lopatkin Răspuns corect b,c
Urol.2002 pag.263 Curs de prelegeri pag.81
216.Litiaza urinară afectează mai e. Nici una din cele enumerate Răspuns corect e e. Nici una din cele enumerate
frecvent : mai sus Curs de prelegeri pag.83 Răspuns corect d
a. Copiii Răspuns corect d 225.Care din patologiile enumerate Curs de prelegeri pag.84
b. Femeile Curs de prelegeri pag.82 contribuie la formarea de calculi 230.Prezenţa tabloului clinic în
c. Bărbaţii 221.Care din factorii locali enumeraţi prin dereglarea evacuării: urolitiază depinde de:
d. Nu are însămnătate pot provoca litiaza urinară : a. Hidrocel a. Fixarea calculului
e. Femeile gravide a. Staza urinară b. Varicocel b. Mobilitatea calculului
Răspuns corect c b. Infecţia urinară c. Hematocel c. Mărimea calculului
Curs de prelegeri pag.81 c. pH-ul urinar d. Ureterocel d. Localizarea calculului
217.Calculii coraliformi la femei au o d. corpii străini e. Limfocel e. Toate cele enumerate
frecvenţă de : e. Toate celea enumerate mai Răspuns corect d Răspuns corect e
a. 30 % sus Curs de prelegeri pag.83 Curs de prelegeri pag.84
b. 40 % Răspuns corect e 226.Care criterii sunt utilizate în 231.Care sunt semnele relevatorii ale
c. 50 % Curs de prelegeri pag.82 clasificarea litiazei urinare: litiazei urinare:
d. 60 % 222.Care factori metabolici adeseori a. Etiopatogenetice a. Durerea
e. 70 % sunt consideraţi ca factori de risc b. Cristalografice b. Hematuria
Răspuns corect e primordiali în apariţia litiazei: c. Simptomatologice c. Polakiuria
Curs de prelegeri pag.81 a. Hiperparatiroidismul d. Topografice d. Disuria
218.Din punct de vedere ştiinţifico- b. Hipercalciuria idiopatică e. Toate celea enumerate e. Toate celea enumerate
practic care este teoria icorectă a c. Oxaluria Răspuns corect e Răspuns corect e
litogenezei : d. Hiperuriciuria Curs de prelegeri pag.83 Curs de prelegeri pag.84
a. Teoria cristalizării e. Toate celea enumerate mai 227.Care din litiaza enumerată este 232.Durerea în litiaza urinară poate fi
b. Teoria matricei glicoproteice sus considerată organică: provocată de:
c. Teoria nucleului de Răspuns corect e a. Litiaza urică a. Efort fizic
precipitare Curs de prelegeri pag.82 b. Litiaza cistinică b. Stres
d. Toate celea de mai sus 223.În urma administrării şi c. Litiaza xantinică c. În timpul alimentaţiei
e. Nici una din cele enumerate supradozării căror medicamente d. Toate cele enumerate d. Toate cele enumerate
mai sus se poate favoriza foamarea de e. Nici una din cele enumerate e. Nici una din cele enumerate
Răspuns corect d calculi : Răspuns corect e Răspuns corect a
Curs de prelegeri pag.81-82 a. Preparate de Ca Curs de prelegeri pag.83 Curs de prelegeri pag.84
219.Din factorii numiţi care sunt b. Vitamina D 228.Care din litiaza enumerată este 233.În colica renală simptomatologia
favorizanţi în apariţia litiazei: c. Vitamina C considerată anorganică: digestivă se poate manifesta prin:
a. Exogeni d. Sulfonilamide a. Oxalat de calciu monohidrat a. Greţuri
b. Endogeni e. Toate celea enumerate b. Fosfat de calciu b. Vărsături
c. Metabolici Răspuns corect e c. Carbonat de calciu c. Pareză intestinală
d. Medicamentoşi Curs de prelegeri pag.83 d. Oxalat de calciu dihidrat d. Toate cele enumerate
e. Toţi cei numiţi 224.Care din anomaliile renoureterale e. Toate celea enumerate mai e. Nici una din cele enumerate
Răspuns corect e enumerate contribuie la formarea sus Răspuns corect d
Curs de prelegeri pag.82 de calculi prin dereglarea Răspuns corect e Curs de prelegeri pag.84
220.Care factori exogeni contribuie la evacuării : Curs de prelegeri pag.83 234.Caracterul durerilor colicative în
apariţia litiazei: a. Stenoza JPU 229.Litiaza urinară evoluiază cu caz de litiază depinde de poziţia
a. Geografici b. Diverticuloza caliceală tablou clinic de: corpului:
b. Alimentari c. Strictura ureterală a. Absenţa simptomatologiei a. Verticală
c. Aport lichidian insuficient d. Refluxul vezicoureteral b. Simptomatologie slabă b. Orizontală
d. Toate celea enumerate mai e. Toate cele enumerate mai c. Colică renală c. Poziţie forţată
sus sus d. Toate cele enumerate
d. Nu depinde de poziţia a. Calcul inclavat în calice 244.pH urinar acid nu este b. Grosimea parenchimului
corpului b. Calcul inclavat în bazinet caracteristic pentru un calcul cu renal
e. Toate cele enumerate c. Calcul inclavat în ureter compoziţie chimică: c. Imagini hiperecogene
Răspuns corect d d. Calcul inclavat în uretră a. urică d. Imagini hipoecogene
Curs de prelegeri pag.84 e. În litiaza urinară retenţia de b. oxalică e. Dilataţii ale sistemului
235.Hematuria în litiaza urinară poate urină nu este caracteristică c. fosfatică pielocaliceal
fi: Răspuns corect c d. cisteinică Răspuns corect c,e
a. Microscopică Curs de prelegeri pag.85 e. carbonaţi Curs de prelegeri pag.86
b. Macroscopică 240.În sumarul de urină care Răspuns corect c 249.Limitele ecografiei în depistarea
c. În formă de chiaguri modificări sunt caracteristice Curs de prelegeri pag.85 unui calcul urinar sunt de:
d. Toate celea enumerate pentru litiaza urinară: 245.pH urinar alcalin ne vorbeşte a. 1-2 mm
e. Nu poate fi a. Hematuria despre o compoziţie chimică a b. 2-3 mm
Răspuns corect d b. Leucocituria calculului: c. 4-5 mm
Curs de prelegeri pag.84 c. Reacţia urinei a. urică d. Toate celea enumerate
236.Pentru litiaza ureterului terminal d. Prezenţa sărurilor b. oxalică e. Nici una din cele enumerate
este caracteristic urmatoarele e. Toate cele enumerate c. fosfatică Răspuns corect c
simptoame : Răspuns corect e d. cisteinică Curs de prelegeri pag.86
a. Disuria Curs de prelegeri pag.85 e. magnezică 250.Care din metodele imagistice
b. Stranguria 241.Hematuria este caracteristică Răspuns corect c sunt investigaţiile de elecţie în
c. Nicturia pentru litiaza: Curs de prelegeri pag.85 urolitiază:
d. Polachiuria a. Caliceală 246.Examinarea bioumorală la a. Ecografice
e. Toate cele enumerate b. Bazinetală bolnavi cu litiază urică nu va b. Radiologice
Răspuns corect a c. Ureterală determina: c. Radioizotopice
Curs de prelegeri pag.85 d. Vezicală a. Acidul uric în sânge d. Tomografice
237.Pentru litiaza ureterului terminal e. Toate tipurile de localizări b. Acidul uric în urină e. Toate celea enumerate
sunt caracteristice următoarele Răspuns corect e c. Nivelul calcemiei Răspuns corect b
dereglări de micţiune: Curs de prelegeri pag.85 d. Structura chimică a Curs de prelegeri pag.86
a. Polachiuria 242.Leucocituria este caracteristică calculului 251.Cu care metodă radiologică
b. Disuria litiazei: e. Nivelul calciuriei enumerată se va incepe
c. Nicturia a. Oxalice Răspuns correct d diagnosticul litiazei urinare:
d. Stranguria b. Urice Curs de prelegeri pag.85 a. Radiografia renovezicală pe
e. Toate cele enumerate c. Fosfatice 247.Pentru determinarea calculilor gol
Răspuns corect a,b d. Cistinice renali care metodă imagistică b. Urografia intravenoasă
Curs de prelegeri pag.85 e. Litiazei infectate este de prima intenţie: c. Uretropielografia retrogradă
238.Litiaza coraliformă bilaterală Răspuns corect e a. R-grafia de ansamblu d. Cistografie
poate duce la următoarele Curs de prelegeri pag.85 b. Urografia intravenoasă e. Uretrografie
complicaţii: 243.Leucocituria este caracteristică c. Ecografia Răspuns corect a
a. IRA litiazei: d. Tomografia Curs de prelegeri pag.86
b. IRC a. Unilaterale e. Pielografia retrogradă 252.Radiografia renovezicală pe gol
c. Pielonefrită b. Bilaterale Răspuns corect c în litiază determină:
d. Nefroscleroză c. Coraliforme Curs de prelegeri pag.86 a. Vizualizarea coastei XI
e. Toate cele enumerate d. Infectate 248.La efectuarea ecografiei renale în b. Simfizei pubiene
Răspuns corect e e. Nici una din cele enumerate caz de suspectarea litazei c. Umbra muşchilor ilio-psors
Curs de prelegeri pag.85 Răspuns corect d renoureterale accent se face pe: d. Umbra radioopacă suspectă
239.În litiaza urinară retenţia acută de Curs de prelegeri pag.85 a. Dimensiunile renale de calcul
urină poate fi cauzată de: e. Toate cele enumerate
Răspuns corect e 257.Care din metodele imagistice 261.Ineficienţa măsurilor medicale a. Pielolitotomia
Curs de prelegeri pag.86 enumerate nu sunt indicate în conservatorii a tratamentului b. Nefrolitotomia
253.Urografia intravenoasă în litiază diagnosticul litiazei aparatului colicii renale impun efectuarea: c. Ureterolitotomia
va oferi informaţii privind: urinar a. Cateterismul uretral d. Cistolitotomia
a. Calculii radioopaci a. Ultrasonografică b. Cateterismul vezical e. Uretrolitotomia
b. Calculi radiotransparenţi b. Radiologică c. Cateterismul ureteral Răspuns corect d
c. Funcţia rinichiului afectat c. Radioizotopică d. Toate cele enumerate Curs de prelegeri pag.88
d. Funcţia rinichiului d. Tomografică e. Nici una din cele enumerate 266.Care din metodele chirurgicale
contralateral e. Rezonanţa Magnetică Răspuns corect c enumerate sunt considerate
e. Toate celea enumerate mai Nucleară Curs de prelegeri pag.88 moderne în tratamentul litiazei
sus Răspuns corect e 262.În caz de anurie obstructivă care urinare:
Răspuns corect e Curs de prelegeri din metodele de tratament a. Pielolitotomia
Curs de prelegeri pag.86 pag.87 enumerate pot fi utilizate: b. Nefrolitotomia
254.În diagnosticul urografic al 258.Blocada Loren-Epştein este a. Cateterismul ureteral c. Nefrolitotomia percutană
litiazei radiotransparente cu care infiltrarea anestetică a soluţiei în b. Nefrostomia clasică d. Ureterolitotomia
lacune necesită a fi diferenciate: regiunea: c. Nefrostomia percutană e. Cistolitotomia
a. Tumorale a. Suprapubiană d. Toate cele enumerate Răspuns corect c
b. Tuberculoza b. paraureterală e. Nici una din cele enumerate Curs de prelegeri pag.88
c. Chiag de sânge c. Cordonul spermatic Răspuns corect d 267.În timpul nefrolitotomiei
d. Toate celea enumerate d. Paranefrală Curs de prelegeri pag.88 percutane calculii pot fi
e. Nici una din cele enumerate e. Toate cele enumerate 263.Tratamentul chirurgical al litiazei dezintegraţi:
Răspuns corect d Răspuns corect c urinare este indicat în : a. Ultrasonic
Curs de prelegeri pag.87 Curs de prelegeri pag.87 a. Litiaza obstructivă cu b. Electrohidraulic
255.Care din metodele radiologice 259.Tratamentul conservativ al colicii afectarea funcţiei c. Cu lazer
enumerate au indicaţii limitate şi prevede administrarea căror b. Litiază cu persistenţa d. Toate din aceste metode
se utilizează în special pentru grupe de preparate: infecţiei urinare e. Nici una din aceste metode
precizarea localizării calculului a. Antispastice c. Litiaza cu persistenţa Răspuns corect d
ureteral: b. Antiinflamatorii durerilor Curs de prelegeri pag.88
a. Radiografia renovezicală pe nesteroidiene d. Litiaza cu persistenţa 268.Care din metodele enumerate
gol c. Analgetice hematuriei eete relativ mai inofensivă în
b. Urografia intravenoasă d. Opiacee e. Toate cele enumerate tratamentul litiazei urinare:
c. Uretropielografia retrogradă e. Toate cele enumerate Răspuns corect e a. Pielolitotomia
d. Uretrografie Răspuns corect e Curs de prelegeri pag.88 b. Nefrolitotomia
e. Cistografie Curs de prelegeri pag.87 264.Care din tehnicile chirurgicale c. Litotriţia extracorporeală
Răspuns corect c 260.Care din preparatele enumerate enumerate pot fi utilizate în d. Ureterolitotomia
Curs de prelegeri pag.87 sunt administrate cu scop tratamentul litiazei urinare: e. Cistolitotomia
256.În diagnosticul litiazei adjuvant în tratamentul a. Pielolitotomia Răspuns corect c
renoureterale investigaţiile urolitiazei: b. Ureterolitotomia Curs de prelegeri pag.88
izotopice vor determina a. Fitolizina c. Cistolitotomia 269.Litotriţia extracorporeală
a. Localizarea calculului b. Cistenal d. Uretrolitotomia (ESWL) este implimentată ca
b. Dimensiunile calcului c. Ciston e. Toate cele enumerate metodă de tratament în
c. Funcţia renală d. Shilington Răspuns corect e R.Moldova din anul:
d. Toate cele enumerate e. Toate cele enumerate Curs de prelegeri pag.88 a. 1980
e. Nici una din cele enumerate Răspuns corect e 265.Numiţi metodele chirurgicale de b. 1982
Răspuns corect c Curs de prelegeri pag.88 tratament utilizate în litiaza c. 1990
Curs de prelegeri pag.87 vezicală: d. 1992
e. 2002 c. Şilingtonul a. Tratamentul de fond b. 3% din totalul
Răspuns corect d d. Urinex b. Tratamentul conservativ patologiilor
Curs de prelegeri pag.88 e. Fitolizina c. Tratamentul profilactic al tumorale ale
270.Indicaţiile tratamentului prin Răspuns corect b maladiei adultului
ESWL în litiaza urinară sunt: Curs de prelegeri pag.89 d. Tratamentul profilactic al c. 10% din totalul
a. Calculi caliceali 275.Scopul principal în tratamentul recidivelor patologiilor
b. Calculi bazinetali litiazei urice este: e. Tratamentul complicaţiilor tumorale ale
c. Calcul ureterali a. Acidularea urinii Răspuns corect d adultului
d. Toate cele enumerate b. Alcalinizarea urinii Curs de prelegeri pag.89 d. Peste 10% din
e. Nici una din cele enumerate c. Neutralizarea urinii 280.Tratamentul profilactic al litiazei totalul patologiilor
Răspuns corect d d. Tratamentul infecţiei urinare urinare se indică pacienţilor: tumorale ale
Curs de prelegeri pag.89 e. Nici una din cele enumerate a. Trataţi conservativ adultului
271.La care din complicaţiile Răspuns corect b b. Trataţi chirurgical e. Nici un raspuns nu
enumerate este contraindicată Curs de prelegeri pag.89 c. Trataţi endoscopic este adevarat
litotriţia extracorporeală: 276.Care din preparatele enumerate d. Oricărui pacient litiazic Răspuns corect b
a. Insuficienţa renală nu pot fi administrate în e. Nu se indică în urolitiază Lopatkin Pag.349, Curs de
b. Graviditate tratamentul litiazei urice: Răspuns corect d prelegeri pag.101
c. Pielonefrită acută a. Blemaren Curs de prelegeri pag.89 284.Vârsta preponderentă de apariţie
d. Coagulopatii severe b. Urolyt 281.În plan profilactic şi metafilactic a tumorilor renale este:
e. Toate enumerate mai sus c. Urolyt „U” pacienţilor cu litiază a. 30-40 ani
Răspuns corect e d. Almagel renoureterală se indică un aport b. 40-60 ani
Curs de prelegeri pag.89 e. Alopurinol de lichide în cantitate de: c. 60-70 ani
272.Conform datelor din literatură, Răspuns corect d a. 1-1,5 l d. peste 70 ani
care calculi se pot elimina Curs de prelegeri pag.89 b. 1,5-2,0 l e. Vârsta nu e exactă
spontan în 90%: 277.Care din preparatele enumerate c. 2,5l şi mai mult Răspuns corect b
a. 3 mm sunt utilizate în tratamentul d. Aportul de lichide este Lopatkin Pag.349, Curs de
b. 6 mm litiazei urice: interzis prelegeri pag.101
c. 8 mm a. Urolyt e. Aportul de lichide este redus 285.Dintre toate tumorile
d. 10 mm b. Blemaren Răspuns corect c organismului uman, diagnosticate
e. Toate dimensiunile sus c. Alopurinol Curs de prelegeri pag.89 în copilărie, tumorile renale au o
numite d. Toate cele enumerate mai 282.În metafilaxia litiazei fosfatice se incidenţă de:
Răspuns corect a sus reduce: a. 10-20%
Curs de prelegeri pag.89 e. Nici una din cele enumerate a. Administrarea antibioticelor b. 20-50%
273.Care din preparatele enumerate Răspuns corect d b. Inhibitorii de urează c. 50-70%
au efect litolitic: Curs de prelegeri pag.89 c. Produse animaliere d. Tumorile renale în
a. Ciprinolul 278.La pacienţi cu litiaza urică se d. Produse lactate copilărie sunt foarte
b. Cinarizina recomanndă de a micşora e. Toate cele enumerate rare
c. Cistonul cantitatea de alimente : Răspuns corect d e. Nici una nu e
d. Citramonul a. Carne Curs de prelegeri pag.90 adevărată
e. Cimetidina b. Lapte Răspuns corect b
Răspuns corect c c. Ouă Lopatkin Pag.343, Curs de
Curs de prelegeri pag.89 d. Fructe TUMORILE prelegeri pag.101
274.Care din preparatele enumerate e. Legume 283.Tumorile renale au o incidenţă 286.Care dintre factorii citati sunt mai
nu au efect litolitic: Răspuns corect a relativ rară, care constituie circa: putini probabili in apariţia
a. Cistonul Curs de prelegeri pag.89-90 a. 2% din totalul patologiilor tumorilor renale
b. Diclofenac 279.Metafilaxia litiazei urinare este: tumorale ale adultului parenchimatoase:
a. Factori hormonali ,în special a. Tumora în limita a. Da, la interval de 1-2 luni, 297.Dintre denimirile istorice ale
hiperestrogenemia parenchimului postoperator carcinomului renal, una nu este
b. Expuneri profesionale b. Afectarea pedicolului b. Nu, dacă intervenţia a fost corecta (adevarata)
(petrol, azbest, vascular radicală a. Adenocarcinom renal
cadmiu) c. Afectarea grăsimii perirenale c. Da, peste 6-12 luni b. Carcinom alveolar
c. Cura repetata de diureză d. Afectarea nodulilor limfatici d. Da, peste 10-15 ani c. Carcinom cu celule de
d. Fumatul regionali e. Da, dacă e afectat şi rinichiul tranziţie
e. Inflamaţiile cronice ale e. Prezenţa Mt în vena cavă contralateral d. Tumora Gravitz
rinichiului Răspuns corect d Răspuns corect d e. Hipernefrom
Răspuns corect c Curs de prelegeri pag.102, Curs de prelegeri pag.104, Răspuns corect c
Curs de prelegeri pag.101 Lopatkin pag.350 Lopatkin Pag.351 Curs de prelegeri pag.104
287.Care dintre tumorile renale 291.În adenocarcinomul renal 294.Pe locul II dintre organele 298.Între tumorile renale maligne
enumerate sunt benigne: dedublarea celulei tumorale se afectate de Metastazele incidenţa carcinomului renal este
a. Adenomul renal produce: cancerului renal sunt: de:
b. Oncocitomul renal a. În circa 60 de zile a. Plămânii a. circa 85-90%
c. Angiomiolipomul b. În circa 200 de zile b. Ficatul b. 90 – 100%
(hamartromul renal) c. În circa 400-500 zile c. Scheletul c. 60 – 70%
d. Nefroblastomul sau tumora d. În peste 2 ani d. Rinichiul contralateral d. 40 – 50%
Wilms e. Nici un raspuns nu este e. Mt în alte organe au o e. Sub 20%
e. Adenocarcinomul renal corect incidenţă egală Răspuns corect a
Răspuns corect a,b,c Răspuns corect c Răspuns corect c Curs de prelegeri pag.104
Curs de prelegeri pag.102 Curs de prelegeri pag.103 Curs de prelegeri pag.103, 299.Triada clasică simptomatică în
288.Care dintre tumorile renale 292.Pentru care vairanta a tumorii Lopatkin Pag.353 tumorile renale constă în:
enumerate sunt maligne: renale este caracterictic: nodul 295.Simptomatologia tumorilor a. Hematurie, durere, febră
a. Adenomul renal rotunjit, ferm şi solid, pe secţiune renale este relativ tardivă. În căte b. Durere, febră palparea
b. Sarcomul renal cu aspect galben-oranj datorită procente pacienţii vor avea Mt tumorii
c. Angiomiolipomul lipidelor şi a colesterolului, viscerale chiar în momentul c. Hematurie, palparea tumorii,
(hamartromul renal) uneori aspect de mozaic cu arii diagnosticului? durere
d. Nefroblastomul sau tumora de necroză, hemoragie, zone a. sub 5% d. Policistemie, Hematurie,
Wilms chistice, calcificate, et .. b. 5 -10% durere
e. Adenocarcinomul renal consistenta de obicei este moale, c. 10 -20% e. Scăderea pondereală,
Răspuns corect b,d,e elastica: d. 30-35% Hematurie, Durere
Curs de prelegeri pag.102 a. Adenomul renal e. Circa 50% Răspuns corect c
289.În care stadiu al bolii tumora b. Sarcomul renal Răspuns corect d Curs de prelegeri pag.104,
renală depăşeşte capsula fibroasă. c. Angiomiolipomul Curs de prelegeri pag.103 Lopatkin Pag.353
a. Tx (hamartromul renal) 296.Care tumoră a aparatulu 300.În tumorile renale hematuria are
b. T1 d. Oncocitomul renal urogenital se întâlneşte mai o incidenţă de:
c. T2 e. Adenocarcinomul renal frecvent la copii. a. 50%
d. T3 Răspuns corect c a. Adenocarcinomul renal. b. 50-60%
e. T4. Curs de prelegeri pag.103 b. Tumorile vezicii urinare c. 60-70%
Răspuns corect d 293.O particuilaritate a cancerului c. Nefroblastomul. d. Hematuria este foarte rară
Curs de prelegeri pag.102 renale este aparitia Mt tardive la d. Tumorile peniene e. 90-100%
290.Stadiul III al tumorilor renale distanţă după înlăturarea e. Seminomul. Răspuns corect c
după clasificarile Floks, Kadescy tumorilor renale. Pină la ce Răspuns corect c Curs de prelegeri pag.104,
şi Robson corespunde: interval de timp se poate intimpla Curs de prelegeri pag.101 Lopatkin Pag.353
aceasta:
301.Dintre semnele de ordin general a 305.În care patologie urologică este d. Fracturi spontane ale c. Pielografia retrogradă
tumorilor renale, cel mai frecvent caracteristică apariţia hematuriei oaselor d. Cistoscopia
este: vermiforme? e. Hemospermia e. Toate sunt indicate
a. Scăderea ponderală a. Tumorile vezicii urinare Răspuns corect – b,c Răspuns corect c
b. Creşterea VSH b. Tumorile renale Curs de prelegeri Lopatkin Pag.359
c. Anemia c. Adenomul de prostată pag.105 313.Care dintre investigaţia de mai
d. Subfebrilitatea d. Cisitita acută hemoragică 309.La suspiciunea de tumoră renală jos „nu pătrunde” în interiorul
e. Inapetenţa e. Nici una din cele enumerate se va efectua obligator: formaţiunii de volum tumorale:
Răspuns corect b Răspuns corect b a. Radiografia renovezicala pe a. Urografia i/v
Curs de prelegeri pag.105, Curs de prelegeri gol (RRVG) b. Angiografia renală
Lopatkin Pag.353 pag.104 b. Urografia intravenoasa c. Ecografia
302.Hematuria în tumorile renale 306.Ce maladie vom presupune în (UIV) d. Tomografia computerizată
este: primul rând în caz de hematurie c. Angiografia e. Toate
a. Totală macroscopică. d. Cavografia Răspuns corect a
b. Terminală a. Pielonefrită acută e. Tomografia computerizata Lopatkin Pag.360
c. Iniţială b. Cistită (CT) 314.Cea mai frecventă maladie cu
d. Provocată c. Ptoză renală Răspuns corect – a,b,e care se va face diagnosticul
e. Dureroasă d. Tumoră renală Curs de prelegeri diferenţiat în tumorile renale
Răspuns corect a e. Tuberculoza renală. pag.105 parenchimatoase este:
Lopatkin Pag.353 Răspuns corect d 310.În tumorile renale diagnosticul a. Hidronefroza
303.Caracteristic pentru tumorile Curs de prelegeri diferenţiat se va efectua cu b. Chistul renal solitar
renale este: pag.104, a. Rinichiul polichistic c. Ptoza renală
a. Apariţia durerilor, apoi a 307.Sindromul Stauffer care se b. Hidronefroza d. Maladia polichistică
hematuriei manifestă prin hepatomegalie c. Pielonefrita e. Pielonefrita
b. Apariţia durerilor după nemetastatică, difuză cu splina xantogranulomatoasa xantogranulomatoasă
hematurie normală sau mai rar marită, cu d. Abcesul renal Răspuns corect b
c. Hematuria întotdeauna e hioprotrombinemie, e. Toate cele de mai sus. Lopatkin Pag.363
însoţită de dureri hipoalbuminemie, creşterea Răspuns corect e 315.Indicaţia de nefrectomie parţială
d. Nici una nu e adevărată fostatazelor alcaline, a bilirubinei Curs de prelegeri în tumora renală parenchimatoasă
e. Hematuria nu e indusă de indirecte, şi cu transaminaze pag.105 sunt condiţionate de:
tumorile renale normale se intilneşte in: 311.Investigaţia de prima intenţie în a. Tumora unicului rinichi
Răspuns corect b a. Ciroza hepatică hematuria monosimptomatică b. Tumora renală T1
Lopatkin Pag.353 b. Urosepsis este: c. Tumora renală T2
304.În care patologii urologice c. Cancerul Prostatei a. Urografia i/v d. Absenţa Mt în alte organe
hematuria este spontană, d. Tumorile renale b. Tomografia computerizată e. Toate cele de mai sus
capricioasă şi la debutul ei e. Tuberculoza renală c. Cistoscopia Răspuns corect a
asimptomatică Răspuns corect d d. Angiografia Curs de prelegeri pag.106,
a. Urolitiază Curs de prelegeri e. Hemolucograma Lopatkin Pag.366
b. Pielonefrita acută pag.105 (Investigaţia bioumorală) 316.Adenocarcinomul renal este un
c. Glomerlonefrite 308.Care dintre asa zisele semne Răspuns corect c neoplasm:
d. Tumori renale clinice rare nu sunt valabile Lopatkin Pag.354 a. Chimiorezistent
e. Adenocarcinom al prostatei pentru tumorile renale 312.Ce investigaţie nu e indicată în b. Radiorezistent
a. Varicocelul simptomatic tumorile renale în momentul c. Chimiosensibil
Răspuns corect d b. Hidrocelul hematuriei macroscopice: d. Radiosensibil
Curs de prelegeri c. Hipertensiunea arterială a. RRVG e. Hormonodependent
pag.104 b. Ecografie renală
Răspuns corect – a,b d. Anemie pronunţată c. Durere lombară Răspuns corect d
Curs de prelegeri pag.106 preoperator d. Scăderea ponderală Lopatkin Pag.378
317.Cele mai încurajatoare rezultate e. Tumora sub T2 e. Toate sunt esenţiale 329.În care dintre tumorile spaţiului
în tratamentul adjuvant al Răspuns corect a Răspuns corect a retroperitoneal e necesar de
cancerului renal sunt în urma Lopatkin Pag.368 Lopatkin Pag.469 administrat preoperator adreno-
utilizării: 321.Prognosticul pacienţilor cu 325.Tumora Wilms este: blocante:
a. Chimioterapiei cancer renal este: a. Radio şi Chimio rezistentă a. Adenomul suprarenal
b. Chimio si radioterapiei în a. Supavieţuirea la 5 ani e de b. Radio şi Chimio sensibilă b. Feocromocitomu
complex 100% în T1 c. Radio rezistentă, c. Tumora renală Gravitz
c. Radioterapiei b. Supavieţuirea la 5 ani e de chimiosensibilă d. În toate cele de mai sus
d. Imunoterapiei cu interferon 50-90% în T1 d. Radiosensibilă, e. În nici una din cele
e. Nici una din cele de mai sus c. Supavieţuirea la 5 ani e de chimiorezistentă enumerate
Răspuns corect – d 10-50% în T1 e. Nici un raspuns corect Răspuns corect b
Curs de prelegeri pag.107 d. Supavieţuirea la 5 ani e sub Răspuns corect b Lopatkin Pag.380
318.Inlaturarea rinichiului împreună 10% în T1 Lopatkin Pag.372 330.După înlăturarea chirurgicală a
cu ţesutul grăsos, incluzand e. Stadiul cancerului nu are rol 326.Pentru care tumora Feocromocitomului cel mai
glanda suprareanlă homolaterala, în supravieţuire retroperitoneală este caracteristic frecvent poate surveni:
1/2 ureter şi ganglionii regionali Răspuns corect b sindromul Iţenco-Cuşing: a. Colapsul
poartă denumirea de: Curs de prelegeri pag.107 a. Fibrosaromul retroperitoneal b. Stopul cardiorespirator
a. Nefrectomie radicală 322.Pacienţii cu nefrectomie radicală b. Corticosteronul c. Trombembolia arterială
b. Nefrectomie pentru cancer renal sunt: c. Andosteronul pulmonară
c. Nefrectomie parţială a. Revăzuţi la fiecare 3 luni în d. Aldosteronul d. Hemoragia de lojă
d. Heminefrectomie primul an e. Nici una din cele de mai sus e. Nici una din cele enumerate
e. Intrevenţia respectivă nu are b. La fiecare 6 luni în primul Răspuns corect b Răspuns corect a
sens a fi efectuată. an Lopatkin Pag.378 Lopatkin Pag.380
Răspuns corect – a c. Rezăzuţi o dată pe an 327.Feocromocitomul se manifestă 331.Cavografia poate da relaţii utile
Curs de prelegeri pag.106 d. Revăţzuţi o dată la doi ani preponderent prin: în:
319.În Tumora renală T2, cu funcţia e. Nefrectomia radicală nu a. Pusee de hipertensiune a. Stenoza de arteră renală
rinichiului contralateral pastrată presupune controlul arterială şi tahicardie b. Tumori renale
se va efectua: pacienţilor. b. Stări febrile inexplicate c. Tuberculoza renală
a. Enucleerea tumorii Răspuns corect a c. Dureri lombare d. Litiaza renală.
b. Nefrectomia parţială Curs de prelegeri pag.107 d. Toate cele de mai sus e. Nici una din cele de mai sus.
c. Nefrectomia radicală 323.Tumora Wilms are o frecvenţă e. Dereglări gastro-intestinale Răspuns corect b
d. Atitudine expentativă maximă la: (greţuri, vărsături) Curs de prelegeri
e. Depinde de experienţa a. Sub 2 ani Răspuns corect a pag.106
chirirgului. b. 2-5 ani Lopatkin Pag.378 332.Cancerul renal metastazeaza mai
Răspuns corect – c c. 5-10 ani 328.În care categorie de tumori, frecvent în:
Curs de prelegeri pag.106 d. peste 40 palparea sa poate provoca o criză a. Schelet
320.Care dintre factorii prognostici e. Incidenţa nu depinde de hipertonică: b. Plămân
enumeraţi va influienţa mai vârstă a. Tumora renală Gravitz c. Ficat
nefavorabil evoluţia pacientului Răspuns corect b b. Adenomul suprarenal d. Coloana vertebrală
cu tumoră renală: Lopatkin Pag.368 c. Fibrocarcemia e. Creer.
a. Vârsta sub 40 ani 324.Semnul de bază în diagnosticarea retroperitoneală Răspuns corect b
b. Vârsta peste 40 ani Tumorii Wilms este: d. Feocromocetom Curs de prelegeri
c. Prezenţa Mt singulară a. Masa tumorală abdominală e. Afirmaţia de mai sus nu este pag.104
pulmonară b. Hematuria adevărată
333.Coraportul Bărbat-Femei în a. Radiatia ionizantă b. T1. b. Metastazarea precoc
tumorile vezicii urinare este: b. Aminele aromatizate c. T2 c. Dureri precoce in oasele
a. 1 la 1 c. Băuturile alcoolice d. T3a bazinului.
b. 1 la 2 d. Medicamentele e. T3b d. Metastazare relativ tardivă
c. 2 la 1 e. Mâncarea condimentată Răspuns corect c în alte organ
d. 4 la 1 Răspuns corect b Curs de prelegeri e. Absenţa durerilor.
e. 1 la 3 Lopatkin Pag.381 pag.111 Răspuns corect – a,d,e
Răspuns corect e 338.Care dintre factorii alimentari nu 342.În care stadiu a tumorilor vezicii Curs de prelegeri
Curs de prelegeri sunt incriminaţi în apariţia urinare, tumora invadează pag.112
pag.108 tumorilor vezicale: prostata, uterul sau vaginul 346.Hematuria provocată de tumorile
334.Din maladiile tumorale ale a. Condimentele a. T1 vezicale este
aparatului urinar tumorile vezicii b. Mezelurile afumate b. T2. a. Variabilă ca intensitate
urinare reprezintă: c. Fructoza c. T3a b. Capricioasă
a. 10-20% d. Ciclamatul d. T4a c. Monosimptomatică
b. 40 – 50% e. Coloranţii sintetici e. Tis d. Provocată
c. 50- 70% Răspuns corect c Răspuns corect d e. Toate cele de mai sus
d. 70-80% Curs de prelegeri Curs de prelegeri Răspuns corect – a,d,c
e. 90-100% pag.109 pag.111 Curs de prelegeri
Răspuns corect b 339.În care stadiu a tumorilor vezicii 343.O tumoră a vezicii urinare bine pag.112
Curs de prelegeri urinare, vorbim despre o tumoră diferenţiată se va caracteruza 347.Tamponada vezicii urinare poate
pag.108 supeficială: prin: fi consecinţa:
335.Printre medicamentele cu efect a. Ta a. G1 a. Retenţiei cronice de urină
cancerigen asupra uroteliului b. T1. b. G2 b. Tumorilor vezicii urinare
sunt: c. T2a c. G3 c. Pielonefritei acute
a. Fenacetina d. T3 d. G4 d. Tumorilor peniene
b. Ciclofosfamida e. T3a e. Gradul de diferenţiere nu se e. Nici una din cele de mai sus
c. Furosemidul Răspuns corect a,b notează prin G Răspuns corect b
d. Cefalosporinele Curs de prelegeri Răspuns corect a Curs de prelegeri
e. Nici una din cele de mai sus pag.107 Curs de prelegeri pag.112
Răspuns corect a,b 340.Primele clasificări pe criterii pag.111 348.În tumorile vezicale infiltrative
Curs de prelegeri histologice a tumorilor vezicii, 344.Care dinte tumorile vezicii hematuria este:
pag.109 care luau în consideraţie nivelul urinare sunt maligne a. Intensă
336.Culturile celulare ale tumorilor de diferenţiere a celulelor au fost a. Papilomul: tranziţional b. De intensitate mică
vezicale proliferează sub realizate de: (urotelial),epidermoid, c. Cu singe curat
acţiunea: a. Dart în 1936 inversat d. Murdară, putridă
a. Estrogenilor b. Tomson în 1890 b. Carcinomul cu celule e. Nu este caracteristică
b. Androgenilor c. Broders în 1922 tranziţionale (uroteliale) Răspuns corect b,d
c. Hidrocortizonului d. Bressel în 1967 c. Adenomul vilos. Curs de prelegeri
d. Toate de mai sus e. Lopatkin 1980 d. Carcinoidul pag.112
e. Afirmaţia de mai sus nu este Răspuns corect c e. Carcinomul epidermiod 349.În tumorile vezicii urinare
adevarată Curs de prelegeri Răspuns corect – b,d,e hematuria este caracteristică
Răspuns corect b pag.110 Curs de prelegeri pentru circa % din tumori.
Curs de prelegeri 341.În care stadiu a tumorilor vezicii pag.111 a. 40 -50%
pag.109 urinare, tumora invadează stratul 345.Pentru tumorile vezicii urinare b. 60-70 %
337.Cauza principală de apariţie a muscular este caracteristic: c. sub 40%
Tumorilor uroteliale este: a. Ta a. Hematuria macroscopică d. 80-90%
e. 100% Răspuns corect c 357.Metoda de elecţie de derivare a a. Rezecţia transuretrală
Răspuns corect d Curs de prelegeri urinei după cistectomia totală b. Rezecţia transvezicală a
Curs de prelegeri pag.114 este: tumorii
pag.112 353.Examinarea cea mai importantă a. Ureterocutaneoanastomoza c. Cistectomia parţială
350.În cadrul examinării obiective a şi hotărâtoare în diagnosticul b. Ureterosigoidoanastomoza d. Cistectomia totală
pacientului cu tumoră vezicală unei tumori vezicale este: c. Operaţia Bricher e. Nici una din cele numite
cea mai informativă metodă este: a. Ecografia d. Ileoplastia Răspuns corect c
a. Tuşeul rectal b. Tomografia computerizată e. Ureterorectoanastomoza Curs de prelegeri
b. Palparea vezicii urinare c. Rezonanţa magneto-nucleară Răspuns corect d pag.118
c. Palparea bimanuală a vezicii d. Cistoscopia Lopatkin Pag.395 361.Care dintre substanţele de mai jos
urinare e. Urografia intravenoasă 358.Protocolul de urmare nu sunt utilizate în tratamenul
d. Manevra Giordano Răspuns corect d postoperatorie a pacienţilor cu adjuvant al tumorilor vezicii
e. Nici una din cele de mai sus Curs de prelegeri tumori vezicale va include: urinare:
Răspuns corect c pag.114 a. Cistoscopie de control la 3 a. Zoladex
Curs de prelegeri 354.Care marcheri biologici pot fi luni în I an, şi la 6 luni b. Thiotepa
pag.113 utilizaţi în diagnosticul tumorilor următorii 3 ani, apoi anual c. Mitomicina C
351.Metoda imagistică de primă vezicii urinare: b. Cistoscopie de control la 6 d. Adriamicina
intenţie în diagnosticul tumorilor a. PSA luni în I an, apoi anual restul e. BCG
vezicii urinare este: b. Alataminotransferaza vieţii Răspuns corect a
a. Ecografia c. Lactodehidrogenaza (LDH) c. Cistoscopie de control o dată Curs de prelegeri
b. Radiografia reno-vezicală d. Muramidaza pe an, în primii 3 ani. pag.119
simplă e. CYFRA 21-1 d. Cistoscopie de control în caz 362.Instilaţiile intravezicale cu BCG
c. Urografia intravenoasă Răspuns corect c,d,e de hematurie in Tumorile vezicii urinare încep
d. Tomografia computerizată Curs de prelegeri e. Cistoscopie în caz de la :
e. Cistoscopia pag.116 prezenţa a tumorii a. 2-3 saptamîni postoperator
Răspuns corect a 355.Tratamenul de elecţie în tumorile ecografice b. Se efectuiează
Curs de prelegeri superficiale a vezicii urinare est Răspuns corect a intraoperator
pag.113 a. Cistectomia parţială. Lopatkin Pag.399 c. Se efectuiază preoperator
352.Cistografia după metoda b. Rezecţia transuretrală a 359.Terapia adjuvantă (de elecţie) în d. La 2-3 luni postoperator
Temeleescu constă în: vezicii urinare (TUR V) tumorile vezicale superficiale e. BCG nu se instilează în
a. Realiarea cliseului c. Cistectomia totală. este: vezica urinară
cistografic la 30 minute de la d. Chimioterapia intravezicală. a. Radioterapia externă Răspuns corect a
injectarea i/v a contrastului e. Formolizarea vezicii urinar b. Chimioterapia sistemică Curs de prelegeri
b. Introducerea concomitentă Răspuns corect b c. Asocierea chimioterapiei pag.120
in vezica urinară a Curs de prelegeri sistemice cu cea 363.Majoritatea recidivelor tumorilor
contrastului şi aerului pag.117 intravezicală veziucii urinare apar la un
c. Distensia progresivă a 356.Tumorile vezicii urinare d. Instalaţii vezicale cu vaccina interval de:
vezicii urinare cu substanţă metastazează mai frecvent în: BCG a. 1-2 luni postoperator
de contrast şi expuneri a. Nodulii limfatici regionali. e. În tumorile superficiale b. 2-3 luni postoperator
repetate pe acelaşi film b. Mediastin terapie adjuvantă nu se c. 6-12 luni postoperator
d. Utilizarea sulfatuluid e bariu c. Corpii cavernoşi indică d. 1-2 ani postoperator
ca substanţă de contrast d. Piele Răspuns corect d e. Nu există un interval statistic
e. Realizarea intraoperatorie a e. Plămân Lopatkin Pag.399 confiormat de apariţie a
cistografiei Răspuns corect a,e 360.Cea mai controversată metodă de recidivelor
Lopatkin Pag.393 tratament chirurgical a tumorilor
vezicale este:
Răspuns corect c a. 2-3 săptămâni Răspuns corect c Răspuns corect c
Curs de prelegeri b. 1-2 luni Curs de prelegeri Curs de prelegeri
pag. 121 c. 6-8 luni pag.105 pag.124
364.Cei mai importanţi factori d. peste 1 an 373.Cele mai frecvente tumori ale 377.Care sunt factorii cei mai
prognostici în evoluţia unei e. 1-2 zile vezicii urinare sunt: incriminaţi în apariţia tumorilor
tumori a vezicii urinare sunt: Răspuns corect c a. Feocromocitomul testiculare:
a. Stadiul şi gradul tumorii, Lopatkin Pag.436 b. Tumorile endometriale a. Criptorhidia
b. Multifocalitatea, 369.În stadiul T2 al cancerului penian c. Corionepiteliomul b. Atrofia testiculară
c. Rata de recidivă şi intervalul operaţia de elecţie va fi: d. Tumorile uroteliale c. Consumul de droguri
dintre recidive a. Circumcizia e. Sarcomul. d. Cosumul de anabolice
d. Prezenţa CIS b. Amputaţia glandului penian Răspuns corect d e. Toţi cei enumeraţi.
e. Toţi cei enumeraţi c. Amputaţia peniană Curs de prelegeri Răspuns corect a
Răspuns corect e d. Operaţia Diuchen pag.112 Curs de prelegeri
Curs de prelegeri e. Emasculaţia 374.Pentru care maladie este pag.124
pag.121 Răspuns corect c caracteristică apariţia 378.Care tumoră testiculară din cele
365.În cancerul penian, tumora cu Lopatkin Pag.436 varicolcelului simptomatic: enumerate nu aparţine celor
dimensiune 2-5 cm, aparţine 370.Care din investigaţiile de mai jos a. Ptoza renală cerminale:
stadiului: sunt contraindicate în tumorile b. Hidronefroza a. Seminoame: tipice,
a. T19 testiculare? c. Polichistoza renală anaplastice, seminom
b. T1 a. Urografia intravenoasă d. Tumorile renale spermotocitar
c. T2 b. Ecografia scrotului. e. Pionefroza b. Carcinoame embrionare
d. T3 c. Radiografia testicolelor. Răspuns corect d c. Teratoame: mature, imature,
e. T4 d. Biopsia testiculară Curs de prelegeri nediferenţiate
Răspuns corect c percutanată. pag.104 d. Tumorile sinusului
Lopatkin Pag.434 e. Limfografia 375.Care tumori urogenitale au o endodermal
366.Cancerul penian se dezvoltă cel Răspuns corect d apariţie anuală de 2-3 cazuri nou e. Tumori din celule Leiding
mai frecvent la nivelul: Curs de prelegeri diagnosticate la 100 000 Barbaţi: Răspuns corect e
a. Glandelor peniene pag.131 a. Tumorile renale Curs de prelegeri
b. Corpilor cavernoşi 371.Cea mai frecventă tumoră b. Tumorile peniene pag.125
c. Prepatiului testiculară este: c. Tumorile vezicii 379.Care tumoră testiculară din cele
d. Şanţului balano-prepuţian a. Seminomul urinare enumerate este cerminală:
e. Toate cele de mai sus b. Carcinomul embrionar d. Cancerul prostatei a. Seminoame: tipice,
Răspuns corect d c. Coricarcinomul e. Tumorile anaplastice, seminom
Lopatkin Pag.434 d. Teratomul testiculare spermotocitar
367.În cancerul penian durerea ca e. Sarcomul Răspuns corect e b. Tumori din celule Sertoli
simptom este: Răspuns corect a Curs de prelegeri c. Gonadoblastoame
a. Precoce Curs de prelegeri pag.127 pag.124 d. Granulom spermatic
b. Nu este caracteristică 372.Cea mai simplă şi neinvazivă 376.Incidenţa maximă a tumorilor e. Tumori din celule Leiding
c. Are un caracter permanent, metodă de diagnostic a tumorilor testiculare este la vîrsta de: Răspuns corect a
persistent renale este: a. 2-5 ani Curs de prelegeri
d. Are un caracter provocat a. Urografia intravenoasă b. 14-20 ani pag.125
e. Este însoţită de hematurie b. Scintigrafia dinamică c. 20-35 ani 380.Conform stadializării clinice a
Răspuns corect b c. Ultrasonografia d. 40-50 ani seminoamelor după Boden-Gibb,
Lopatkin Pag.435 d. Tomografia computerizată e. Peste 60 de ani tumora scrotală cu adenopatii
368.Perioade de incubare a e. Angiografia subdiafragmatice de 2-5 cm este
candilomatozei peniene este de: in stadiul:
a. I - Întîi 384.Semnul dominant în clinica unei 387.Dereglarea urodinamicii la Răspunsul corect d
b. IIa tumori testiculare este gravide se întîlneşte de obicei : «Руководство по
c. IIb a. mărirea nedurerosă în volum a. din 2–4-a săptamîna de акушерской и гинекологической
d. III a testicolului în asociere cu sarcină урологии» Д. В. Кан pagina: 35
e. IV senzaţia subiectivă de b. din 5–6-a săptamîna de 391.Devierea nesemnificativă a
Răspuns corect c plenitudine sarcină vezicii urinare la gravide se
Curs de prelegeri b. mărirea durerosă în volum a c. din 7–10-a săptamîna de întîlneşte în :
pag.126 testicolului în asociere cu sarcină a. prezentaţia fesieră
381.Care tumoră testiculară este o febra d. din 11–20-a săptamîna de b. prezentaţia craniană a fătului
tumoră mare, omogenă, măreste c. mărirea durerosă în volum a sarcină c. prezentaţia transversă a
testicolul în toate direcţiile, testicolului e. din 21–30-a săptamîna de fătului
pastrândui forma ovoidă? d. Apariţia febrei sarcină d. nici un răspuns correct
a. Seminomul e. Durere în timpul actului Răspunsul corect d e. toate enumerate
b. Corioepiteliomul sexual «Урологические Răspunsul corect b
c. Cancerul embrionar Răspuns corect a заболевания у женщин» А. Л. «Руководство по
d. Teratocarcinomul Curs de prelegeri Шабад pagina: 36 акушерской и гинекологической
e. Nici una din cele enumerate pag.129 388.Diureza se mareşte la gravide în : урологии» Д. В. Кан pagina: 35
Răspuns corect a 385.Marcherii tumorali cu valoare a. I-ul trimestru 392.După naştere funcţia normală a
Curs de prelegeri prognostică în tumorile b. II-lea trimestru vezicii urinare se restabileşte:
pag.127 testiculare sunt: c. III-lea trimestru a. la 1–3-a săptămîna
382.Care tumoră testicualră apare a. Alfa-fetoproteina (AFP) d. I-ul şi II-lea trimestru b. la 4-6–a săptămîna
preponderent dupa vîrsta de 50 b. Gonadotrofina corială e. II-lea şi III-lea trimestru c. la 9-10–a săptămîna
de ani: (HCG) Răspunsul corect a d. la 11-15–a săptămîna
a. Seminomul spermocitar c. PSA «Руководство по e. la 16-20–a săptămîna
b. Carcinomul embrionar d. Muramidaza акушерской и гинекологической Răspunsul corect b
c. Teratocarcinomul e. Proteina specifica de sarcină урологии» Д. В. Кан pagina: 35 «Руководство по
d. Seminomul pur (PSS) 389.Diureza la gravide se micşorează акушерской и гинекологической
e. Tumorile din celulele Răspuns corect a,b,e în : урологии» Д. В. Кан pagina: 35
Sertoli Curs de prelegeri a. I-ul trimestru 393.La gravide frecvenţa pielonefritei
Răspuns corect a pag.131 b. II-lea trimestru acute constitue :
Curs de prelegeri c. III-lea trimestru a. 0%
pag.127 Pielonefrita Gravidelor d. I-ul şi II-lea trimestru b. 1%
383.Care tumoră testiculară este o e. II-lea şi III-lea trimestru c. 11%
tumoră mică (4-5 cm), care nu 386.Factorii care duc la schimbări în Răspunsul corect c d. 50%
măreste cu mult volumul tractul urinar în timpul «Руководство по e. 100%
testicolului, asimetrică, cu gravidităţii sunt următorii cu акушерской и гинекологической Răspunsul corect c
suprafaţă neuniformă, excepţia : урологии» Д. В. Кан pagina: 35 «Почки и беременность»
deformează testicolul a. endocrin 390.Capacitatea maximă de mărire a проф. Шехтман pagina: 38
a. Seminomul b. febril volumului vezicii urinare la 394.Factorul ce determină apariţia
b. Corioepiteliomul c. mecanic gravide corespunde cu: pielonefritei acute la gravide
c. Cancerul embrionar d. neurohumoral a. 1-2-a luna a uterului gravid este :
d. Teratocarcinomul e. prezenţa fătului b. 3-4-a luna a uterului gravid a. poliuria
e. Nici una din cele enumerate Răspunsul corect b c. с) 5-6-a luna a uterului b. supraîncălzirea
Răspuns corect c «Руководство по gravid c. dereglarea pasajului urinar
Curs de prelegeri акушерской и гинекологической d. 7-9-a luna a uterului gravid d. dereglarea fluxului
pag.127 урологии» Д. В. Кан pagina: 56 e. 9-a luna a uterului gravid circulaţiei arteriale la renichi
e. toate enumerate mai sus timpul examenului manevra c. rentgenologie b. administrarea urosepticilor şi
Răspunsul corect : с Giordano slab pozitiv din d. ultrasonografie diureticilor
Literatura: «Руководство по dreapta, rinichii nu se palpează, e. rezonanţa magnetico-nucleară c. restabilirea pasajului urinar
акушерской и гинекологической micţia nu este afectată, urina este Răspunsul corect d d. sanarea focarelor purulente
урологии» Д. В. Кан pagina: 56 transparentă, temperature «Урологические e. toate enumerate mai sus
395.În policlinica sa adresat o corpului 37,2° Tactica medicului заболевания у женщин» А. Л. Răspunsul corect e
pacienta în vîrsta de 37 de ani, cu în cazul dat include : Шабад pagina: 118 Учебник по Урологии под
acuze la slabiciune generală, a. indicarea investigaţiilor 399.Influenţa nesemnificativă asupra ред. Лопаткина pagina: 128
dureri surde în regiunea lombară ambulator sarcinii o are : 403.Indicaţia către intervenţie
pe dreapta. Două ore ăn urma a b. internare de urgenţă a. dublarea căilor urinare chirurgicală în pielonefrita acută
suportat un acces de colică c. internare în mod planificat b. distopia lombară a renichilor la gravide este :
renală, soldată de ridicarea d. supraveghere în dinamică c. distopia renichilor în bazin a. oliguria
temperaturii, frisoane urmate de e. indicarea tratamentului în d. distopia încrucişată lombară b. febră înaltă
scăderea bruscă a temperaturii, condiţii de ambulator a renichilor c. ureterohidronefroză
transpiraţii ambundente şi Răspunsul corect b e. nefroptoză d. insuficienţa renală cronică
dispariţia a durerilor lombar În «Руководство по Răspunsul corect c e. pielonefrita acută purulentă
timpul examenului manevra акушерской и гинекологической «Руководство по Răspunsul corect e
Giordano slab pozitiv din урологии» Д. В.Кан pagina: 112 акушерской и гинекологической «Руководство по
dreapta, rinichii nu se palpează, 397.Pacienta a fost internată în secţia урологии» Д. В. Кан pagina: 28 акушерской и гинекологической
micţia nu este afectată, urina este de urologie cu pielonefrită acută 400.Pielonefrita acută se dezvoltă în урологии» Д. В.Кан pagina: 102
transparentă, temperature seroasă pe dreapta, calcul ureteral prima sarcină cel mai des în : 404.Tonusul tractului urinar superior
corpului 37,2° Diagnosticul în treimea inferioară cu a. 1-2–a luna de sarcină după naştere se restabileşte :
probabil : dimensiuni 0,6×0,8 cm. În cazul b. 2-3–a luna de sarcină a. într-o săptămînă
a. stare după colica renală din dat tactica medicului presupune c. 4-5–a luna de sarcină b. 2-4 săptămîni
dreapta consicutivitatea masurilor de d. 6-7–a luna de sarcină c. 2 luni
b. pielonefrită acută purulentă tratament :1) terapie e. 8-9–a luna de sarcină d. 4 luni
c. pielită antibacteriană intensivă 2) Răspunsul corect c e. 6 luni
d. pielonefrită acută operaţie- revizia renichiului, «Руководство по Răspunsul corect b
hemoragică nefrostomie 3) cateterizarea акушерской и гинекологической «Руководство по
e. pielonefrită acută seroasă, ureterului pe dreapta 4) урологии» Д. В. Кан pagina: 35 акушерской и гинекологической
calcul ureterului drept ureterolitotomia 5) nefrostomie 401.În sarcinile repetate pielonefrită урологии» Д. В.Кан pagina: 108
răspunsul corect : e percutană. acută se dezvoltă : 405.Termenii optimali pentru
Literatura: «Урологические a. corect 1,2,3,4 şi 5 a. 1-2–a luna de sarcină intervenţie chirurgicală
заболевания у женщин» А. Л. b. corect 1,3,4,5 şi 2 b. 2-3–a luna de sarcină planificată în urolitiază la gravide
Шабад pagina: 48 c. corect 2,4,5,1 şi 3 c. 4-5–a luna de sarcină sînt :
396.În policlinica sa adresat o d. corect 3,4,2,1 d. 6-7–a luna de sarcină a. 1-3-i săptămîni de sarcină
pacienta în vîrsta de 37 de ani, cu e. corect 2,4,5,3 şi 1 e. 8-9–a luna de sarcină b. 4-8 săptămîni de sarcină
acuze la slabiciune generală, Răspunsul corect d Răspunsul corect d c. 9-12 săptămîni de sarcină
dureri surde în regiunea lombară «Руководство по «Руководство по d. 14-18 săptămîni de sarcină
pe dreapt Două ore în urma a акушерской и гинекологической акушерской и гинекологической e. 19-20 săptămîni de sarcină
suportat un acces de colică урологии» Д. В. Кан pagina: 96 урологии» Д. В. Кан pagina: 36 Răspunsul corect d
renală, soldată de ridicarea 398.Din metoda cea mai inofensivă 402.Tratamentul efectiv în «Руководство по
temperaturii, frisoane urmate de pentru diagnistica tractului urinar pielonefritele la gravide include акушерской и гинекологической
scăderea bruscă a temperaturii, în sarcina este : obligatoriu una din condiţiile : урологии» Д. В. Кан pagina: 46
transpiraţii ambundente şi a. instrumental a. antibioticoterapie
dispariţia a durerilor lombar În b. radiologie
406.Frecvenţa implicării fătului în Răspunsul corect d 413.Tipurile posibile de traumatizare c. rezecţia ureterului în treimea
procesele inflamatorii renale «Урологические a ureterelor în operaţiile medie
constitue : заболевания у женщин» А. Л. ginecologice : d. rezecţia ureterului în treimea
a. 5% Шабад pagina: 118 a. excizie inferioară
b. 20% 410.Endometrioză vezicii urinare cel b. ligaturare e. rezecţia ureterului în treimea
c. 21-25% mai des se depistează la vîrsta c. compresie inferioară şi urohematomă a
d. 31-40% de : d. înlaturarea porţiunii distale bazinului
e. 50% a. 10-20 de ani e. toate enumerate mai sus Răspunsul corect e
Răspunsul corect d b. 21-30 de ani Răspunsul corect e «Руководство по
«Руководство по c. 31-40 de ani «Руководство по акушерской и гинекологической
акушерской и гинекологической d. 41-50 de ani акушерской и гинекологической урологии» Д. В.Кан pagina: 174
урологии» Д. В. Кан pagina: 56 e. 51-60 de ani урологии» Д. В.Кан pagina: 146 417.Varianta optimală în tratamentul
407.În tumorile aparatului genital Răspunsul corect d 414.La depistarea traumatizării exciziei ureterului în treimea
schimbările aparatului urinar «Руководство по ureterelor intraoperator tactica inferioară şi urohematomă este:
depind de : акушерской и гинекологической chirurgului este: a. nefrostomia
a. mărimea tumorilor genitale урологии» Д. В.Кан pagina: 115 a. restabilirea pasajului urinar b. ureteroneostomie
b. localizarea tumorilor 411.Metoda de bază în diagnosticul b. restabilirea integrităţii percutanată
genitale endometriozei vezicii urinare este ureterului c. anastamoză a capetelor
c. influenţa neurohumorală : c. restabilirea integrităţii ureterale
d. devierile hormonale a. examenul ultrasonografic peritoneului d. drenarea vastă a ţesutului
e. toate enumerate mai sus b. urografie excretorie d. drenarea spaţiului parauteral
Răspunsul corect e c. cistografie ascendentă retroperitoneal e. Nefrostoma + drenarea
«Урологические d. cistografie micţională e. toate enumerate mai sus ţesutului paraureteral
заболевания у женщин» А. Л. e. cistoscopie Răspunsul corect e Răspunsul corect e
Шабад pagina: 168 Răspunsul corect e «Руководство по «Руководство по
408.Frecvenţa afectării rinichilor şi «Урологические акушерской и гинекологической акушерской и гинекологической
ureterelor în fibroamele uterine заболевания у женщин» А. Л. урологии» Д. В.Кан pagina: 141 урологии» Д. В.Кан pagina: 154
constitue : Шабад pagina: 115 415.În traumatizarea ureterelor se 418.Intervenţia chirurgicală de elecţie
a. 10% cazuri 412.Metoda de bază în tratamentul aplică următoarele metode de în a 5-a zi după ligaturarea
b. 20% cazuri endometriozei vezicii urinare la restabilire a pasajului urinar : ureterului complicată cu
c. 30% cazuri femeile în perioada climacterică a. nefrostomia pielonefrită acută este :
d. 40% cazuri este : b. ureteroctomia şi a. înlaturarea ligaturii
e. 50% cazuri a. instilaţie cu dibunol ureterostomia percutană b. ureterocistoanastamoză
Răspunsul corect d b. diatermocoagularea c. cateter permanent c. ureterocutaneostomia
«Урологические c. rezecţia vezicii urinare d. cateter tip dublu J (stent) d. pielostomia
заболевания у женщин» А. Л. d. cistectomie e. toate enumerate mai sus e. nefrostomia deschisă
Шабад pagina: 128 e. radio- şi hormonoterapie Răspunsul corect e Răspunsul corect e
409.Înlăturarea miomului uterin este Răspunsul corect «Руководство по «Руководство по
indicaţie absolută în caz de: «Урологические акушерской и гинекологической акушерской и гинекологической
a. dizurie заболевания у женщин» А. Л. урологии» Д. В.Кан pagina: 184 урологии» Д. В.Кан pagina: 154
b. cistalgie Шабад pagina: 115 416.Drenarea dupa Bulischi este 419.În traumatizarea ureterului în
c. cistită indicată în cazurile de : treimea inferioară la o bolnavă în
d. dereglarea pasajului urinar şi TRAUMATISME a. ligaturarea ureterului timpul operaţiei cu privire la
recidivele dese a b. excizia ureterului în treimea cancer uterin st IV sînt indicate :
pielonefritei inferioară fără urohematomă a. ureteroanastamoză
e. fistulă vezico-vaginală b. nefrostomie
c. pielostomie Răspunsul corect e d. numai a şi b Rrăspunsul corect a, b
d. ureterocutaneostomie «Руководство по акушерской e. toate enumerate mai sus «Руководство по
e. ligaturarea ureterului и гинекологической урологии» Д. Răspunsul corect d акушерской и гинекологической
Răspunsul corect d В.Кан pagina: 151 «Урологические урологии» Д. В.Кан pagina: 185
«Руководство по 423.Pacienta de 24 de ani. Sarcina заболевания у женщин» А. Л. 429.În traumatizarea eronată a uretrei
акушерской и гинекологической 25 de săptamîni.Pielonefrita Шабад pagina: 186 feminine este necesar :
урологии» Д. В.Кан pagina: 127 acută seroasă pe dreapta Ectopia 426.În practica de obstetrică şi a. suturarea separată a uretrei şi
420.Traumatizarea cea mai frecventă bazinetului şi ureterului pe ginecologie traumatizarea vaginului
în intervenţiile transperitoneale : dreapta pînă la bazin.Datele de ureterului se întîlneşte mai des în: b. cateter Folley
a. peretele anterior a vezicii concrement nu sînt.Tratamentul a. concomitent ambele uretere c. cistostomie
urinare pacientei include : b. treimea inferioară d. corect suturarea separată +
b. peretele lateral a vezicii a. nefrectomie pe dreapta c. treimea medie cistostomie
urinare b. întreruperea sarcinii d. combinaţie cu trauma a e. corect suturarea separată a
c. peretele posterior a vezicii c. cateterizarea ureterului vezicii urinare uretrei şi vaginului + cateter
urinare d. nefrostomie percutană e. treimea superioară Folley
d. triunghiul Lieto a vezicii e. poziţia permanentă a pacientei Răspunsul corect b Răspunsul corect d
urinare în decubit lateral pe partea «Руководство по «Руководство по
e. colul vezicii urinare opusă, terapie antibacteriană акушерской и гинекологической акушерской и гинекологической
Răspunsul corect a Răspunsul corect e урологии» Д. В.Кан pagina: 184 урологии» Д. В.Кан pagina: 174
«Руководство по «Урологические заболевания 427.La suspectarea traumatizării sau 430.Diagnosticarea fistulei cisto-
акушерской и гинекологической у женщин» А. Л. Шабад pagina: 126 ligaturării ureterului în timpul vaginale se bazează pe metodele
урологии» Д. В.Кан pagina: 132 424.La pacienta 34 de ani în timpul operaţiei, pentru concretizarea enumerate jos, cu excepţia :
421.În leziunile izolate a vezicii dispensarizării sa depistat în diagnozei se efectuează : a. urografia excretorie
urinare este necesar : sedimentul urinei 25-30 de a. radiografia de ansamblu a b. cistografia
a. suturarea defectului leucocite în cîmpul de vedere. căilor urinare c. vaginografia
b. cistostomia Acuze nu prezintă.Antecedente la b. urografie excretorie d. cistoscopia
c. drenarea cu cateter Folley măladii urologice lipsesc. c. USG a cailor urinare e. control în valve a vaginului
d. suturarea defectului + cateter Diagnoză prezumptivă : d. cromocistoscopie cu Răspunsul corect a
Folley a. pielonefrită cronică cateterizarea ureterelor «Руководство по
e. suturarea defectului + b. cistită cronică e. posibil urografie şi акушерской и гинекологической
cistostomia c. uretrită cronică cromocistoscopie урологии» Д. В.Кан pagina: 184
Răspunsul corect d d. pielită Răspunsul corect e 431.Simptomul de bază în fistula
Curs de prelegeri pag.100 e. sarcină «Урологические vezico-vaginală este :
422.În leziunea concomitentă a Răspunsul corect a заболевания у женщин» А. Л. a. dizuria
vezicii urinare şi treimei «Урологические Шабад pagina: 126 b. incontinenţa de urină
inferioare a ureterului sînt заболевания у женщин» А. Л. 428.Dacă ligatura aplicată întîmplător c. hematurie
necesare următoarele proceduri Шабад pagina: 64 pe ureter a fost înlăturată peste d. eliminarea urinei în vagin
cu excepţia : 425.Care este cauza cea mai frecventă cîteva ore după operaţie, cu scop e. menzis prin vezica urinară
a. anastamoza capetelor a dezvoltării pielonefritei la de a preîntîmpina cicatrizarea Răspunsul corect : d
ureterului gravide : stenozantă este necesar de a «Руководство по
b. ureterocistoanastamoză a. comprimarea ureterelor cu efectua : акушерской и гинекологической
c. suturarea defectului vezicii uter gravid a. nefrostomie урологии» Д. В.Кан pagina: 174
urinare b. dilatarea ureterelor din cauza b. pielostomie 432.Simptomul de bază în fistula
d. cistostomia schimbarilor hormonale c. intubarea ureterului vezico-uterină este :
e. drenarea ţesutului paraureteral c. micşorarea reactivităţii d. nu se interprinde nimic a. dizuria
organismului e. Toate variantele corecte b. incontinenţa de urină
c. polakiuria cu volumul redus a vezicii акушерской и гинекологической 442.Factorul etiologic de bază în
d. eliminarea urinei în vagin urinare урологии» Д. В.Кан pagina: 182 incontinenţa de urină la efort este
e. menzis prin vezica urina d. fistula vezico-vaginală şi 439.Nefrectomia în fistulile uretero- :
Răspunsul corect d uretro-vaginală vaginale este indicată în: a. cistalgia
«Руководство по e. recto-vaginală a. în funcţia satisfăcătoare a b. cistită
акушерской и гинекологической Răspunsul corect c renichiului afectat c. uretrită
урологии» Д. В.Кан pagina: 174 «Руководство по b. renichi nefuncţional d. traumatism la naştere
433.Indicaţie la abordul transvaginal акушерской и гинекологической c. IRC e. vulvovaginită
în fistula vezico-vaginală este урологии» Д. В.Кан pagina: 174 d. corect în funcţia Răspunsul corect d
fistula : 436.Metoda de bază în diagnosticul satisfăcătoare a renichiului «Руководство по
a. la nivelul ostiurilor ureterale fistulei uretero-vaginale este : afectat + renichi акушерской и гинекологической
b. mai jos de ostiurile ureterale a. urografia excretorie nefuncţional урологии» Д. В.Кан pagina: 154
c. în zona vezicii urinare b. cistografia e. corect în funcţia 443.Cauza apariţiei incontinenţei de
d. vezico-vaginală în c. vaginografia satisfăcătoare a renichiului urină la efort sînt toate enumerate
combinaţie cu fistula uretro d. cistoscopia afectat + IRC jos, cu excepţia :
vaginală e. control în valve a vaginului Răspunsul corect b a. naştere patologică
e. nici una din cele enumerate Răspunsul corect a «Руководство по b. naşteri multiple
Răspunsul corect b «Руководство по акушерской и гинекологической c. suprasolicitare fizică
«Руководство по акушерской и гинекологической урологии» Д. В.Кан pagina: 151 d. trauma postoperatorie
акушерской и гинекологической урологии» Д. В.Кан pagina: 184 440.Indicaţia către e. naştere complicată
урологии» Д. В.Кан pagina: 172 437.Clinic fistula uretero-vaginală se ureterocistoanastamoză este : Răspunsul corect b
434.Indicaţie la abordul vezical în manifestă prin : a. fistula în treimea inferioară a «Руководство по
fistula vezico-vaginală este a. eliminarea încontinuă a ureterului cu funcţia акушерской и гинекологической
fistula : urinei din vagin satisfăcătoare a renichiului урологии» Д. В.Кан pagina: 362
a. la nivelul ostiurilor ureterale b. incontinenţa de urină b. fistula treimei medie a 444.Care patologie duce la apariţia
b. mai jos de ligamentul c. dureri în regiunea lombară ureterului incontinenţei de urină la efort :
interureteral d. corect eliminarea încontinuă c. rinichi nefuncţional a. subdezvoltarea congenitală a
c. vezico-vaginală în a urinei din vagin + d. microcist ţesuturilor planşeului pelvin
combinaţie cu fistula uretro- incontinenţa de urină e. megavezică b. cauze neurogene
vaginală e. corect eliminarea încontinuă Răspunsul corect a c. insuficienţa hormonilor
d. vezico-vaginală în a urinei din vagin + dureri în «Руководство по estrogeni
combinaţie cu fistula recto- regiunea lombară акушерской и гинекологической d. toate enumerate
vaginală Răspunsul corect e урологии» Д. В.Кан pagina: 154 e. nimic din cele enumerate
e. închisă spontan «Руководство по 441.Operaţia Boari este indicată în : Răspunsul corect d
Răspunsul corect a акушерской и гинекологической a. obliterarea treimei inferioare «Руководство по
«Руководство по урологии» Д. В.Кан pagina: 182 a ureterului акушерской и гинекологической
акушерской и гинекологической 438.Metodele de diagnostic a b. extravazarea fistulei treimei урологии» Д.В.Кан pagina: 368
урологии» Д. В.Кан pagina: 174 fistulelor uretero-vaginale sînt : medie a ureterului cu funcţia 445.Cauza tipică a incontinenţei de
435.Indicaţie la abordul a. cistoscopia satisfăcătoare a renichiului urină sînt toate enumerate mai
transperitoneal în fistula vezico- b. cistografia c. renichi afuncţional jos, exceptînd :
vaginală este fistula : c. urografie excretorie şi d. microcist a. scurtarea uretrei funcţionale
a. la nivelul ostiurilor ureterale vaginografie e. nici una din cele enumerate b. scăderea presiunei maximale
b. mai sus de ligamentul d. urografia retrogradă Răspunsul corect a intrauretrale
interureteral e. toate enumerate mai sus «Руководство по c. creşterea presiunei maximale
c. mai sus de ligamentul Răspunsul corect c акушерской и гинекологической intrauretrale
interureteral în combinaţie «Руководство по урологии» Д. В.Кан pagina: 154
d. creşterea exagerată a e. numai ectopia ureterelor şi simfiza cu ridicarea e. corect reţinerea actului de
presiunei intravezicale disfuncţia neurogenă a concomitentă colului vezicii micţie şi pielonefrită acută
e. micşorarea în dimensiuni a vezicii urinare urinare Răspunsul corect d
uretrei funcţionale Răspunsul corect c d. toate enumerate mai sus «Руководство по
Răspunsul corect c «Руководство по e. numai corecţia unghiului акушерской и гинекологической
«Руководство по акушерской и гинекологической posterior vezico uretral şi урологии» Д. В.Кан pagina: 170
акушерской и гинекологической урологии» Д. В.Кан pagina: 355 micşorarea unghiului de 454.După histerectomie peste 12 zile
урологии» Д. В.Кан pagina: 362 449.Exerciţiile fizice aplicate în înclinarea a uretrei către s-a format fistula uretero-
446.Semnul cel mai tipic în incontinenţa de urină sînt simfiza cu ridicarea vaginală.Pacientei este necesar
incontinenţa de urină este : îndreptate la întărirea : concomitentă colului vezicii de efectuat :
a. creşterea vitezei maxime a a. muşchilor planşeului pelvin urinare a. ureterocistoneostomie sau
fluxului urinar şi perineului Răspunsul corect e operaţia Boari de urgenţă
b. scaderea timpului de urinare b. sfincterului vezicii urinare ţi «Руководство по b. nefrostomia prin puncţie
c. mărirea timpului de urinare rectului акушерской и гинекологической c. ureterocutaneostomie
d. corect creşterea vitezei c. muşchii diafragmali урологии» Д. В.Кан pagina: 168 d. ureterocistoneostomie sau
maxime a fluxului urinar şi d. corect muşchilor planşeului 452.Pregătirea către operaţie în operaţia Boari peste 3-4 luni
scaderea timpului de urinare pelvin şi perineului şi legătura cu incontinenţă de urină după nefrostomie
e. corect creşterea vitezei sfincterului vezicii urinare ţi include : e. ureterocistoneostomie sau
maxime a fluxului urinar şi rectului a. examen complet urologic, operaţia Boari peste 6-8 luni
mărirea timpului de urinare e. corect sfincterului vezicii ginecologic, neurologic după nefrostomie
Răspunsul corect d urinare ţi rectului şi muşchii b. pregătirea minuţioasă a Răspunsul corect d
«Руководство по diafragmali tractului urinar ţi sanarea «Руководство по
акушерской и Răspunsul corect d pielii de pe perineu акушерской и гинекологической
гинекологической урологии» «Руководство по c. pregătirea intestinului урологии» Д. В.Кан pagina: 175
Д. В.Кан pagina: 363 акушерской и гинекологической d. corect examen complet 455.În timpul operaţiei cezariene cu
447.La bolnavi cu sediul grav de урологии» Д. В.Кан pagina: 153 urologic, ginecologic, hemoragie ambundentă au fost
incontinenţă de urină presiunea 450.Indicaţii către anterioară sînt : neurologic şi pregătirea ligaturate ambele uretere, s-a
intravezicală este egală cu : a. uretrocele exprimat minuţioasă a tractului urinar instalat anurii. Este necesar de
a. 100 mm col H2O b. cistocele ţi sanarea pielii de pe efectuat:
b. 60-80 mm col H2O c. mărirea unghiului vezico- perineu a. revizia repetată a plăgii,
c. 40-60 mm col H2O uretral mai mult de 120° e. corect pregătirea minuţioasă înlăturarea ligaturilor de pe
d. 20-40 mm col H2O d. corect uretrocele exprimat şi a tractului urinar ţi sanarea uretere
e. mai puţin de 20 mm col cistocele pielii de pe perineu şi b. ureterocutaneostomia uni-
H2O e. toate enumerate mai sus pregătirea intestinului sau bilateral
Răspunsul corect e Răspunsul corect e Răspunsul corect d c. nefrostomia prin puncţie sau
«Руководство по «Руководство по «Руководство по chirurgicală pe o parte
акушерской и гинекологической акушерской и гинекологической акушерской и гинекологической d. ureterocistoneostomie sau
урологии» Д. В.Кан pagina: 362 урологии» Д. В.Кан pagina: 154 урологии» Д. В.Кан pagina: 168 operaţia Boari
448.Diagnosticul diferencial a 451.Operaţia prin plastie cu legătura 453.Complicaţiile postoperatorii în e. continuarea tratamentului
incontinenţei de urină la efort se în incontinenţă de urină este legătura incontinenţei de urină la conservativ
efectuează cu : îndreptată la : efort sînt : Răspunsul corect c
a. ectopia ureterelor a. lungirea uretrei a. reţinerea actului de micţie «Руководство по
b. hipospadie,epispadie b. corecţia unghiului posterior b. cistită акушерской и гинекологической
c. disfuncţia neurogenă a vezico uretral c. pielonefrită acută урологии» Д. В.Кан pagina: 172
vezicii urinare c. micşorarea unghiului de d. corect reţinerea actului de 456.Pacienta de 40 de ani necesită a fi
d. toate enumerate mai sus înclinarea a uretrei către micţie şi cistită operată de miom uterin, calcul în
bazinet 30×30 mm. Pielonefrită 460.Criteriul de bază în luarea d. macrohematurie Răspunsul corect a
cronică. Se recomandă : deciziei de nefrectomie în trauma e. piurie Curs de prelegeri pag.100
a. extirparea uterului renală : Răspunsul corect a,b 469.În cazul traumatizării penisului
b. pielolitotomie a. gradul hematuriei Curs de prelegeri pag.95 fără afectarea uretrei se suturează
c. extirparea uterului şi b. prezenţa urohematomului 465.Traumatismul penian poate fi o :
pielolitotomie într-un c. funcţia renichiului consecinţă a : a. muşchii
moment contralateral a. cistoscopiei b. pielea
d. nefrostomie percutană d. gradul de afectare a b. calcului uretral c. membrana albuginea
e. externarea perenchimului renal c. lovitură cu piciorul d. ţesutul adipos
Răspunsul corect c e. toate enumerate mai sus d. priapismului e. aponeuroză
«Руководство по incorecte e. urografiei intravenoasă Răspunsul corect c
акушерской и гинекологической Răspunsul corect a,c,d Răspunsul corect c Curs de prelegeri pag.100
урологии» Д. В.Кан pagina: 154 Лопаткин Н.А. Учебник Curs de prelegeri pag.100 470.În cazul traumatizării peniene şi
урологии стр.101 466.Luxaţia penisului este posibilă ca a uretrei se suturează :
TRAUMATISMELE RENALE 461.Simptomele traumatismului renal rezultat al : a. defectul penian
: a. maladia Peyroni b. uretra
457.Traumele renale au loc în circa a. hematurie b. varicocelului c. pielea şi uretra
…. din toate traumele: b. urohematomă c. hidrocelului d. corpii cavernoşi şi uretra
a. 1-2% c. peritonită d. traumatizării ligamentelor e. pielea
b. 10-12% d. hemotorax peniene Răspunsul corect a,b
c. 15-18% e. toate enemerate mai sus e. sondajului uretral Curs de prelegeri pag.100
d. 20-24% Răspunsul corect e Răspunsul corect d 471.Tratamentul conservativ a
e. 26-30% Curs de prelegeri pag.94 Curs de prelegeri pag.100 traumatismului penian constă în :
Răspunsul corect b 462.Diagnosticul traumelor renale 467.Hematomul format ca urmare a a. regim de pat
Curs de prelegeri pag.91 deschise se bazează pe: traumatizării penisului se b. pansament ce ţine penisul
458.Cota lichidului (urină,sing) în a. depistarea fistulei limitează cu : fixat de simfiza pubiană
componenţa renichiului : b. depistarea hematuriei a. regiunea suprapubiană c. hipotermie
a. 5-10% c. anurie b. ţesutul adipos subcutan d. clorura de calciu şi
b. 15-25% d. retenţia acută de urină c. ambele testicole bromide
c. 26-36% e. retenţia cronică de urină d. pielea regiunei perineale e. toate enumerate
d. 37-48% Răspunsul corect a,b e. pielea regiunei madiale a Răspunsul corect e
e. mai mult de 90% Curs de prelegeri pag.94 coapselor Curs de prelegeri pag.100
Răspunsul corect e 463.Tratamentul traumatismului renal Răspunsul corect b 472.Factorul etiologic în
Лопаткин Н.А. Учебник deschis este: Curs de prelegeri pag.100 traumatismul testicular :
урологии стр.103 a. chirurgical 468.Fractura peniană este : a. plimbări calare
459.Care este conduita terapeutică în b. conservativ a. ruperea corpilor cavernoşi b. plimbări cu bicicletă
caz de hematom subcapsular : c. hipotermie locală în timpul erecţiei peniene c. lovitură cu piciorul
a. tratament chirurgical de d. hipertermie locală b. ruperea corpilor cavernoşi d. primele trei
urgenţă e. toate enumerate mai sus în repaos e. plimbare cu motocicletă
b. conservativ de ambulator Răspunsul corect a c. consecinţa a sondajului Răspunsul corect d
c. conservativ în staţionar Curs de prelegeri pag.95 uretral Curs de prelegeri pag.99
d. tratament antibacterial masiv 464.Indicaţiile către nefrectomie în d. consecinţa sondajului 473.Semnele clinice a traumei
e. excluderea efortului fizic traumatismul renal sunt: ureteral testiculare :
Răspunsul corect c a. zdrobire renală e. consecinţa sondajului a. dureri acute
Лопаткин Н.А. Учебник b. distrugerea considerabilă vezical b. hematom scrotal
урологии стр.101 c. anurie
c. marirea în volum a d. hematurie b. febră d. 48 de ore
scrotului e. azoospermie c. semne de intoxicare e. peritonita nu apare
d. hiperemia pielii scrotului Răspunsul corect a d. anurie Răspunsul corect c
e. toate enumerate mai sus Curs de prelegeri pag.99 e. toate enumerate Curs de prelegeri pag.96
Răspunsul corect e 478.Complicaţiile traumatismului Răspunsul corect a,b,c 487.În caz de trauma vezicii urinare
Curs de prelegeri pag.99 testicular sunt: Curs de prelegeri pag.95 se permite drenarea
474.Tratamentul conservativ al a. anurie 483.Complicaţiile traumelor ureterale transuretrală :
traumatismului testicular constă : b. retenţie acută de urină sunt: a. la rupturile intraperitoneale
a. regim de pat c. prostatorea a. fistula urinară cronică b. la rupturile extraperitoneale
b. fixaţia scrotului cu d. uretroragia b. pielonefrită acută c. perforaţia iatrogenă în
suspenzoriul e. orhoepididimită c. ureterohidronefroză timpul intervenţiilor
c. hipotermie locală Răspunsul corect e d. stricturi ureterale endoscopice
d. antibiotice Curs de prelegeri pag.99 postinflamatorii d. peste 24 de ore dupa
e. toate enumerate 479.Semne clinice a traumatismului e. toate enumerate traumatizarea
Răspunsul corect e testicular sunt: Răspunsul corect e e. nici un răspuns corect
Curs de prelegeri pag.99 a. hidrocel Curs de prelegeri pag.95 Răspunsul corect :e
475.Intervenţia chirurgicală în b. varicocel 484.Tratamentul traumatismului Curs de prelegeri pag.97
traumatismul testicular este c. macrohematurie ureteral constă în: 488.Rupturile vezicii urinare pot fi :
indicată : d. hematom testicular a. nefrostomie peste 2 luni a. intraperitoneale
a. acumulări masive de sînge e. dureri scrotale b. tratamentul chirurgical de b. intravaginale
între foiţele testiculare Răspunsul corect d,e urgenţă (primele 6 ore de la c. extraperitoneale
b. în cazul complicării cu Curs de prelegeri pag.99 trauma) d. intrauterine
orhită 480.Urmările traumatismului renal c. sondajul ureteral e. toate enumerate
c. în cazul complicării cu pot fi : d. sondajul vezical Răspunsul corect a,c
epididimită a. pielonefrită e. toate enumerate Curs de prelegeri pag.96
d. în cazul zdrobirii b. nefrolitiază Răspunsul corect b 489.Cauzele rupturilor vezicii urinare
testiculare c. paranefrită Curs de prelegeri pag.95 sunt :
e. toate enumerate d. IRA 485.În rupturile vezicii urinare a. evaluarea presiunei
Răspunsul corect e e. IRC semnul Zeldovici înseamnă : intraabdominale
Curs de prelegeri pag.99 Răspunsul corect a,b,c a. apariţia sîngelui la sondarea b. efortul fizic
476.Care sînt indicaţiile pentru Curs de prelegeri pag.95 vezicii urinare c. creşterea presiunei
tratament chirurgical în 481.Cauzele traumatizării ureterului b. evacuarea neadecvată a hidrostatice în vezica urinară
traumatismul testicular : sunt: lichidului întrodus în vezica d. raniri cu fragmente din
a. retenţie acută de urină a. iatrogene urinară oasele bazinului
b. hematurie b. procese tumorale a organelor c. retenţia acută de urină e. toate enumerate
c. hematomul testicular pelvine d. dizurie Răspunsul corect c,d
d. hidrocel c. procese inflamatorii a e. palparea dureroasă a Curs de prelegeri pag.96
e. anurie organelor pelvine regiunei suprapubiene 490.Simptomele traumatismului
Răspunsul corect c d. concrement ureteral Răspunsul corect b vezicii urinare sunt:
Curs de prelegeri pag.99 e. toate enumerate Curs de prelegeri pag.96 a. durerea
477.Indicaţiile pentru tratament Răspunsul corect a,b,c 486.În rupturile intraperitoneale a b. dereglarea micţiunei
conservativ a traumatismului Curs de prelegeri pag.95 vezicii urinare peritonita apare c. hematurie
testicular sunt : 482.Simptomele traumatismului peste : d. tensionare suprapubiană
a. induraţia testiculelor ureteral sunt: a. 1 oră e. toate enumerate
b. hidrocel a. dureri lombare sub formă de b. 24 de ore Răspunsul corect e
c. fistulizarea procesului colică renală c. 10-12 ore Curs de prelegeri pag.96
491.Diagnosticul diferencial a d. uretra penială 500.Factorii de risc pentru apariţia b. De a controla presiunea
rupturii de vezică urinară se e. nici un răspuns corect adenomului de prostată sunt: ejaculatorie
efectuează cu : Răspunsul corect a,b,c,d a. Vârsta c. Are rol important în funcţia
a. traumatismul de ficat Curs de prelegeri pag.98 b. Hipertestosteronemia secretorie a prostatei
b. traumatismul de splină 496.Uretra anterioară se c. Ciroză, diabet d. Drenarea vezicolelor seminale
c. traumatismul de pancreas traumatizează la următoarea d. Hiperdehidrotestosteronemia e. funcţie neînsemnată
d. graviditate extrauterină acţiune: e. Toate Răspuns corect e p.142, Curs de
e. toate enumerate mai sus a. cădere Răspuns corect e, p.139, 141, prelegeri
Răspunsul corect e b. călare pe un corp dur Curs de prelegeri 505.Ducturile ejaculatorii se deschid
Curs de prelegeri pag.97 c. cateterizm uretral forţat 501.Glanda prostatică are o structură cu orificiile sale în zona:
492.Tratamentul rupturilor vezicii d. în măladia Peyroni zonală şi cuprinde: a. Centrală
urinare este : e. nici un răspuns corect a. Zona periferică b. Periferică
a. conservativ Răspunsul corect a,b,c b. Zona centrală c. Tranzitorie
b. chirurgical Curs de prelegeri pag.98 c. Zona tranzitorie d. Stroma fibromusculară
c. mai des conservativ 497.Simptome întîlnite în traumatism d. Stroma fibromusculară e. Segmentul periprostatic
d. mai des chirurgical uretral sunt: e. Toate Răspuns corect a p.141, Curs de
e. nici un răspuns nu e corect a. uretroragie Răspuns corect e p.141, 143, prelegeri
Răspunsul corect b b. retenţie de urină Curs de prelegeri 506.Stroma prostatei constă din:
Curs de prelegeri pag.97 c. hematom (urohematom) 502.În zona Colicolui Seminal se află a. Plexuri vasculare şi nervoase
493.Tratamentul chirurgical a perineal orificiile: b. Elemente a musculaturii striate
rupturilor de vizică urinară d. dureri a. Ductului ejaculator c. Elemente a musculaturii netede
constă : e. nici un răspuns corect b. Orificiile ureterale d. Elemente a ţesutului conjunctiv
a. laparatomia cu spălarea Răspunsul corect a,b,c,d c. Orificiile glandelor limfatice e. Toate
cavităţii abdominale Curs de prelegeri pag.98 d. Uretrei proximale Răspuns corect a,c,d p.140, Curs
b. suturarea vezicii urinare în 498.În diagnosticul traumatismului e. Nici una de prelegeri
două straturi uretral se ea în consideraţie : Răspuns corect a p.141, 142, 507.Zona periferică a prostatei constă
c. instalarea epicistostomei a. mecanizmul traumei Curs de prelegeri din epiteliu de secreţie în volum
d. drenarea vezicii urinare prin b. hemoragia uretrală 503.Funcţia sfincterului intern de:
uretră c. retenţia urinară (preprostatic) este de a: a. 30-50 %
e. nici un răspuns nu e corect d. hematomul perineal a. Opri sau a începe procesul b. 50-60 %
Răspunsul corect a,b,c e. toate enumerate mai sus micţional c. 60-70 %
Curs de prelegeri pag.97 Răspunsul corect e b. Nu permite apariţia ejaculării d. 80-90 %
494.Plăgile vezicii urinare sînt Curs de prelegeri pag.99 retrograde e. 100 %
produse prin : 499.Tratamentul adecvat a c. Formează o presiune a jetului Răspuns corect c p.142, Curs de
a. împunsături de cuţit traumatismului uretral constă în : urinar prelegeri
b. glonţi a. regim de pat d. Nu permite extinderea 508.Ducturile zonei periferice se
c. schije b. hipotermie locală extraprostatică a adenomului deschid în:
d. sondaj uretral c. administrarea diureticilor e. Prezintă un barier pentru infecţia a. Ducturile ejaculatorii
e. toate enumerate mai sus d. tratament antiinflamator uretrală b. Pe suprafaţa sfincterului intern
Răspunsul corect a,b,c e. toate enumerate mai sus Răspuns corect a,b,e p.140, 141, c. Partea proximală a uretrei
Curs de prelegeri pag..97 Răspunsul corect e Curs de prelegeri d. Partea distală a uretrei
495.Care sînt părţile componente a Curs de prelegeri pag.99 504.Glandele periprostatice au funcţia e. Partea opusă colicului seminal
uretrei : de : Răspuns corect d,e p.140, 142
a. uretra prostatică ADENOMUL DE PROSTATĂ a. De a controla presiunea Curs de prelegeri
b. uretra membranoasă TESTE de evaluare V.Ghicavîi micţională 509.Cancerul prostatei se dezvoltă
c. uretra perineală din zona periferică în :
a. 10-20 % c. Prostatopatia adenomatoasă b. Zona tranzitorie a. Hipofiză
b. 20-40 % d. Adenomul glandelor parauretrale c. Zona periferică b. Testicole
c. 40-50 % e. Hiperplazia nodulară a prostatei d. Zona centrală c. Suprarenale
d. 60-70 % Răspuns corect b p.368, Lopatkin e. În toate zonele prostatei d. Hipotalamus
e. 100 % 515.Hiperplazia prostatică benignă se Răspuns corect c p.373, Lopatkin e. Nici unul
Răspuns corect d p.139-142, depistează iniţial mai des la 520.Din structura embriologică Răspuns corect b p.374,
Curs de prelegeri pacienţii de vârsta: ( Ductul Volf ) se dezvoltă : Lopatkin
510.Zona tranzitorie ocupă din masa a. 20-30 ani a. Zona periferică 525.Testosteronul este secretat în 98
prostatei doar : b. 30-40 ani b. Zona tranzitorie % de:
a. 2-5 % c. 40-50 ani c. Ducturile ejaculatorii a. Hipotalamus
b. 10 -15 % d. 50-60 ani d. Zona centrală b. Hipofiză
c. 20-30 % e. Toate perioadele vieţii e. Veziculile seminale c. Testicole
d. 40-50 % Răspuns corect c p.368, Lopatkin Răspuns corect c,d,e p.373, d. Suprarenale
e. Peste 50 % 516.În baza analizei rezultatelor Lopatkin e. Pancreas
Răspuns corect a p.372, Lopatkin histologice s-a depistat o 521.Sub controlul hormonilor Răspuns corect c,d p.374,
511.La baza dezvoltării embriologice corelaţie directă între schimbările androgeni se dezvoltă şi se Lopatkin
a prostatei se află: morfologice a prostatei şi: reglează funcţia: 526.Secreţia Testosteronului doar în
a. Sructură embriologică a. Vârsta a. Veziculelor seminale 1-0 % se mai produce în:
b. Două structuri embriologice b. Procesele inflamatorii a prostatei b. Stromei fibromusculare a. Suprarenale
c. Trei structuri embriologice c. Dereglarea fonului hormonal c. Zonei centrale b. Ţesutul adipos
d. Patru structuri embriologice d. Rasa pacientului şi zona de trai d. Zonei tranzitorie c. Ţesutul muscular
e. Nici una e. Nu este corelaţie e. Zonei periferice d. Epiteliul glandelor prostatice
Răspuns corect b p.373, Lopatkin Răspuns corect e p.369, Lopatkin Răspuns corect e p.373, e. Toate
512.Sinusul urogenital stă la baza 517.Apariţia iniţială a zonelor Lopatkin Răspuns corect a,e p.374,
dezvoltării: morfologic caracteristice 522.Sub controlul hormonilor Lopatkin
a. Zonei periferice adenomului de prostată se poate estrogeni se dezvoltă şi se 527.Testosteronul liber circulant în
b. Glandelor periuretrale depista în baza: reglează funcţia: ser constituie :
c. Zonei de tranziţie a. Examenului digital rectal a. Veziculelor seminale a. 2 %
d. Zonei centrale b. Ecografic b. Stromei fibromusculare b. 10 %
e. Stromei fibromusculare c. Aprecierea PSA c. Zonei centrale c. 20 %
Răspuns corect a,b,c p.373, d. Investigaţii urofloumetrice d. Zonei tranzitorie d. 40 %
Lopatkin e. Manifestarilor clinice e. Zonei periferice e. 50 %
513.Adenomul de prostată se Răspuns corect b,e p.369, Răspuns corect c p.373, Răspuns corect a p.374,
dezvoltă cel mai des din : Lopatkin Lopatkin Lopatkin
a. Glandele periuretrale 518.Controlul digital transrectal 523.Glandulocitele testiculare sunt 528.Testosteronul complex circulant
b. Zona tranzitorie apreciază apariţia adenomului de stimulate prin sinteza legat de proteine serice
c. Zona periferică prostată în: testosteronului nemijlocit de: constituie:
d. Zona centrală a. 10-20 % a. Hipotalamus a. 57 % complex cu globulinele
e. În toate zonele prostatei b. 20-30 % b. Hipofiză hormonilor sexuali
Răspuns corect a,b p.373, c. 30-40 % c. Relizing hormon b. 40 % complex cu albumine
Lopatkin d. 50-60 % d. Hormonul liutinizant c. 1 % complex cu globulinele
514.Care din următoare noţiuni e. Până la 100 % e. Hormonul foliculostimulant corticosteroidelor
actualmente este considerată mai Răspuns corect d p.370, Lopatkin Răspuns corect d p.374, d. 90 % complex cu albumine
precisă: 519.Cancerul de prostată se dezvoltă Lopatkin e. Nici unul
a. Hipertrofia prostatei cel mai des din : 524.Testosteronul este secretat în 90 Răspuns corect a,b,c p.374,
b. Hiperplazia benignă a prostatei a. Glandele periuretrale % de: Lopatkin
529.Organul central ţintă a 534.Rolul principal în apariţia şi a. Componentului stromal 543.Cât de des se întâlneşte procesul
testosteronului este: dezvoltarea adenomului de b. Componentului epitelial inflamator în ţesutul prostatic la
a. Hipofiză prostată revine: c. Componentului fibros pacienţii cu HPB:
b. Testicole a. Vârstei d. Componentului fibromuscular a. 5-10 %
c. Prostata b. Dereglării hormonale e. Toate b. 20-30 %
d. Suprarenalele c. Reacţiilor intercelulare a Răspuns corect b p.141,143 c. 50 %
e. Toate ţesutului prostatic Curs de prelegeri d. 90 %
Răspuns corect c p.375, d. Dereglările mecanismelor locale 539.În adenoamele de dimensiuni e. Nu se întâlneşte
Lopatkin de reglare a funcţiei prostatice mici predomină: Răspuns corect d p.398,
530.Dehidrotestosteronul este un e. Toate a. Componentul stromal Lopatkin
metabolit mai activ ca Răspuns corect e p.139, Curs de b. Componentul epitelial 544.Ce se subînţelege sub termenul
testosteronul de: prelegeri c. Componentul fibros de congestie prostatică:
a. De 1,5-2 ori 535.De ce depinde direcţia de creştere d. Componentul fibromuscular a. Staza secretului prostatic
b. 5-6 ori a nodulilor adenomatoşi: e. Toate b. Edem a stromei fibromusculare
c. 10-12 ori a. Rigiditatea capsulei prostatice Răspuns corect a p.140, Curs de c. Hiperemia stromei
d. 50 % b. Localizarea focarelor iniţiale de prelegeri fibromusculare
e. 100 % hiperplazie în glanda prostatică 540.În adenoamele voluminoase d. Pătrunderea germenilor
Răspuns corect a,b p.139-143, c. Structura prostatei predomină şesutul: microbieni
Curs de prelegeri d. Elasticitatea ţesutului a. Componentului stromal e. Toate
531.Secreţia honadotropin-rilising- parenhimatos al prostatei b. Componentului epitelial Răspuns corect a,b,c p.398,
hormonului este dirijată de: e. Diametrul uretrei c. Componentului fibros Lopatkin
a. Testosteron Răspuns corect a,b,c,d d. Componentului fibromuscular 545.Cât de des se întâlneşte adenomul
b. Estradiol p.140,142, Curs de prelegeri e. Toate de prostată în asociere cu
c. Dehidrotestosteron 536.La ce vârstă pot fi deja depistaţi Răspuns corect b p.397, cancerul prostatic:
d. Hormonul liuteinizant noduli cu hiperplazie benignă a Lopatkin a. 2 %
e. Toate prostatei: 541.Care din variante nu este b. 10 %
Răspuns corect e p.139, 141, a. 20-30 ani caracteristică pentru adenomul de c. 30 %
143 Lopatkin b. 40 ani prostată: d. 50 %
532.Producţia maximală a c. 50 ani a. Adenomul papilar e. Nu se întâlneşte
androgenilor de către glandele d. 60 ani b. Adenomul cribriform Răspuns corect b p.399,
sexuale se manifestă : e. Peste 60 ani c. Fibroma Lopatkin
a. Până la 30 ani Răspuns corect b p.141-143, d. Mioma 546.Care din metodele de tratament
b. 25-30 ani Curs de prelegeri e. Toate nu se utilizează actualmente în
c. 30-40 ani 537.Care este durata de dezvoltare a Răspuns corect e p.398, tratamentul HBP:
d. 40-50 ani nodulilor adenomatoşi Lopatkin a. Adenomectomia clasică
e. După 50 ani intraprostatici fără mărirea 542.Din tumorile benigne a prostatei (deschisă)
Răspuns corect b volumului prostatei: de origine mezenhimatică putem b. TUR
533.În glanda prostatică sunt depistaţi a. 1-2 ani numi: c. Incizia transuretrală a prostatei
receptori ai: b. 5 ani a. Cistadenom d. Vaporizarea transuretrală a
a. Androgenilor c. 10 ani b. Lipoma prostatei
b. Estrogenilor d. 20 ani c. Angioma e. Toate se utilizează
c. Glucocorticoizilor e. Peste 20 ani d. Teratoma Răspuns corect e p.438,
d. Progesteronului Răspuns corect d,e p.142, 143 e. Toate Lopatkin
e. Toate Curs de prelegeri Răspuns corect b,c,d p.398, 547.Care din metodele
Răspuns corect e p.142, Curs de 538.Creşterea nodulilor adenomatoşi Lopatkin miniminvazive se utilizează pe
prelegeri are loc datorită:
larg în tratamentul adenomului d. Prostatilen 556.Nivelul PSA seric scade peste 6 a. Mici
de prostată: e. Nici unul luni de tratament cu finasterid cu: b. Cu prevalarea componentei
a. Metodele termice endoscopice Răspuns corect a,b p.443 , a. 20 % stromale
b. Dilatarea cu balon Lopatkin b. 50% c. Cu prevalarea componentei
c. Utilizarea stendurilor prostatice 552.Mecanismul de acţiune a c. 60 % glandulare
d. Metodele termice neendoscopice finasteridului este: d. 70% d. Adenoamele voluminoase
e. Toate a. Blochează transmiterea e. 90 % e. Toate
Răspuns corect e p.438, impulsului androgenic la nivel de Răspuns corect b p.443 , Răspuns corect c,d p.445 ,
Lopatkin receptori Lopatkin Lopatkin
548.Care din datele de mai jos sunt de b. Inhibă aromataza 557.Eficacitatea tratamentului ci 561.α- adrenoreceptorii sunt localizaţi
bază la indicaţia tratamentului c. Blochează acţiunea estradiolului Finasterid pe parcursul a 2 ani a preponderent în :
adenomului de prostată: la nivel de receptori fost analizată în baza a. pereţii vaselor magistrale
a. Simptomatica IPSS/QOL d. Blochează transferul investigaţiilor efectuate pe: b. colul vezicii urinare
b. Complicaţiile HPB testosteronului în DHT a. 500 pacienţi c. uretra prostatică
c. Caracterul dereglărilor e. Inhibă enzima 5-α reductaza b. 100 pacienţi d. capsula şi stroma prostatică
urodinamice Răspuns corect d,e p.443 , c. 2000 pacienţi e. toate
d. Dimensiunile adenomului Lopatkin d. 3568 pacienţi Răspuns corect e p.445 ,
e. Toate 553.Nivelul DHT scade cu 80 % în e. 4222 pacienţi Lopatkin
Răspuns corect e p.438, tratamentul cu Finasterid peste: Răspuns corect e p.444, 562.α- adrenoreceptorii se conţin în
Lopatkin a. Două săptămâni de tratament Lopatkin glandele prostatice în:
549.Pentru a indica tratamentul b. 1 lună 558.Reacţiile adverse în urma a. 10 %
chirurgical e important de stabilit c. 2 luni tratamentului cu Finasterid au b. 30%
ce predomină: d. 3 luni fost: c. 50 %
a. Simptomatic iritativă e. 6 luni a. Impotenţa d. 70%
b. Simptomatica obstructivă Răspuns corect e p.443 , b. Reducerea libidoului e. 90 %
c. Componenta dinamică Lopatkin c. Micşorarea volumului Răspuns corect d p.446 ,
d. Componenta mecanică 554.Volumul prostatei scade peste 6 ejaculatului Lopatkin
e. Toate luni de tratament cu Finasterid d. Ginecomastie 563.α1-adrenorblocator superselectiv
Răspuns corect e p.439, cu: e. Vertij, vomă se consideră:
Lopatkin a. 10 % Răspuns corect a,b,c p.444, a. fentolamina
550.Tratamentul hormonal în HBP se b. 15% Lopatkin b. prazosina
foloseşte tot mai rar deoarece: c. 27 % 559.Efectul tratamentului cu c. doxasosina
a. Nu are efect d. 35 % Finasterid este îndreptat în d. terazosina
b. Dezvoltă reacţii adverse e. 67 % direcţia: e. tamsulosina
pronunţate Răspuns corect e p.443 , a. Reducerii componentului Răspuns corect e p.447 ,
c. Provoacă toxicitate înaltă Lopatkin mecanic Lopatkin
d. Apariţia medicamentelor noi mai 555.Viteza maximă a jetului urinar b. Micşorarea volumului prostatei 564.Reacţiile adverse în urma
eficace creşte peste 6 luni de tratament c. Scăderii volumului urinii utilizării α-adrenorblocantelor
e. Preţ înalt cu finasterid cu : reziduale sunt:
Răspuns corect b,c,d,e a. 2,0 ml/s d. Creşterii libidoului a. Hipotonie
p.441, Lopatkin b. 2,8 ml/s e. Toate b. Dizurie
551.Din grupa inhibitorilor 5-α c. 3,0 ml/s Răspuns corect a,b,c p.444 , c. Cefalee
reductazei fac parte: d. 3,7 ml/s Lopatkin d. Disfuncţii digestive
a. Fenosterid e. 5,2 ml/s 560.Efectul maximal al inhibitorilor e. Toate
b. Episterid Răspuns corect d p.443 , 5-α reductazei se va semnala în Răspuns corect e p.447 ,
c. Doxazosin Lopatkin adenoamele: Lopatkin
565.Utilizarea α-adrenorblocantelor d. doxasosin Răspuns corect e p.150 , b. Efectului de sclerozant şi
duce la micşorarea simptomaticii e. tamsulosin Curs de prelegeri neuroanalgetic
cu: Răspuns corect e p.449 , 574.Hipertermia este utilizarea c. Creşterii microcirculaţiei
a. 10-20 % Lopatkin temperaturii înalte în ţesuturi d. Formării unei zone de necroză în
b. 20-30% 570.Hipertensiunea arterială se între: prostată
c. 30-50 % întâlneşte la pacienţii cu HBP în : a. 10-20 º C e. Formării zonei de denaturare
d. 50-60% a. 5-10 % b. 20-35 º C celulară antiproliferativă
e. 60-80 % b. 10-20 % c. 40-45 º C Răspuns corect d,e p.150,
Răspuns corect d p.447 , c. 20-25 % d. 50-60 º C Curs de prelegeri
Lopatkin d. 25-40 % e. Peste 60 º C 579.Efectul de relaxare a elementelor
566.Indicaţia de bază a α- e. 50-67 % Răspuns corect c p.149- musculare netede a prostatei la
adrenorblocantelor este: Răspuns corect d p.149 , 152 , Curs de prelegeri utilizarea hipertermiei este
a. Polachiuria nocturnă Curs de prelegeri 575.Utilizarea termoterapiei permite identic cu folosirea:
b. Polachiuria de zi 571.Efectul Serenoa repens asupra folosirea temperaturilor între: a. α-adrenorblocantelor
c. Stranguria celulelor prostatice se exprimă a. 1-5 º C b. inhibitorilor 5 α-reductazei
d. Prevalarea componentei stromale prin: b. 10-30 º C c. preparatelor fitoterapeutice
în prostată a. Acţiune inhibitorie asupra c. 30-45 º C d. preparatelor hormonale
e. Toate andogenilor d. 45-70 º C e. toate
Răspuns corect e p.447 , b. Inhibă activitatea 5 α-reductazei e. Peste 70 º C Răspuns corect a p.152,
Lopatkin c. Scade concentraţia 3 α- Răspuns corect d p.151 , Curs de prelegeri
567.La utilizarea α- dehidrogenazei Curs de prelegeri 580.Complicaţia mai des întâlnită la
adrenorblocantelor se observă o d. Blochează legătura DHT cu 576.Utilizarea termoablaţiei permite utilizarea termoterapiei în
creştere a vitezei maxime a receptorii citoplasmatici folosirea temperaturilor între: tratamentul HBP este:
jetului urinar cu : e. Toate a. 70 º C a. Uretroragia
a. 12-25 % Răspuns corect c p.150 , b. 0 º C b. retenţia acută de urină
b. 30-47 % Curs de prelegeri c. 30-50 º C c. incontenenţa de urinăâ
c. 52-66 % 572.Efectul antiinflamator al Serenoa d. 50-70 º C d. ejacularea retrogradă
d. 70-84 % repens este: e. 70 -200 º C e. toate
e. Peste 90 % a. Inhibă sinteza prostaglandinelor Răspuns corect e p.152 , Răspuns corect b p.462,
Răspuns corect b p.448 , b. Inhibă fosfolipaza A2 Curs de prelegeri Lopatkin
Lopatkin c. Acţionează faza vasculară a 577.Efectul hipertermic cu utilizarea 581.Care principiu stă la baza
568.Efectul imediat al tratamentului inflamaţiei microundelor se datorează: metodei HIFU (ultrasunet
cu α-adrenorblocante apare la : d. Deblochează staza vasculară a. Efectului termic nespecific focalizat de înaltă frecvenţă) în
a. 1 săptămână e. Toate b. Efectului de sclerozare şi tratamentul HBP:
b. 1 lună Răspuns corect e p.151 , neuroanalgetic a. Transformarea energiei cinetice a
c. 3 luni Curs de prelegeri c. Creşterea microcirculaţiei oscilaţiilor mecanice în căldură
d. 6 luni 573.Tratamentul cu permixon are un d. Formarea unei zone de necroză în b. Utilizarea undelor scurte
e. 1 an efect înalt deoarece: prostată c. Utilizarea undelor radio
Răspuns corect b p.449 , a. Nu acţionează asupra sistemei e. Formarea zonei de denaturare d. Utilizarea iradiaţiei
Lopatkin hipotala-hipofizară celulară antiproliferativă rentghenologice
569.Care din medicamente prezintă b. Nu are efecte estrogenice sau Răspuns corect a,b,c p.149 , e. Nici unul
selectivitate pentru un subtip al antiestrogenice Curs de prelegeri Răspuns corect a p.464,
α1- adrenoreceptorilor: c. Nu influenţiază nivelul PSA 578.Efectul termoterapiei se Lopatkin
a. prazosin d. Nu influenţiază funcţia sexuală datorează : 582.Indicaţiile absolute pentru
b. alfurosin e. Toate a. Efectului termic nespecific tratamentul chirurgical deschis al
c. terazosin Adenomului de prostată sunt:
a. retenţia de urină Răspuns corect a,c p.469, 591.Complicaţia de bază a c. 50 %
b. hematurie totală Lopatkin adenomectomiei retropubiene d. 60 %
c. insuficienţă renală cauzată de 587.Contraindicaţii absolute este: e. 90 %
HPB adenomectomiei clasice deschise a. Strictura uretrei Răspuns corect c p.477,
d. calculi ai vezicii urinare de urgenţă sunt: b. Infiltraţia urinară paraprostatică Lopatkin
e. toate a. Angina pectorală instabilă c. Flegmonul bazinului mic 596.Cauza de bază a hemoragiilor
Răspuns corect e p.468, b. Anevrisma aortei, infarc acut d. Incontenenţa de urină precoce postoperatorii este:
Lopatkin c. Boala hipertonică,gr.IV e. Toate a. Fibrinoliza locală sub acţiunea
583.Indicaţiile absolute pentru d. Insuficinţa renală cronică Răspuns corect b p.475, fibrinolizinei şi plasminei glandei
tratamentul conservator al HPB terminală Lopatkin prostatice
sunt: e. Diabet zaharat 592.Complicaţiile postoperatorii în b. Infecţia urinară
a. Infecţia urinară secundară Răspuns corect a,b,c,d operaţiile clasice deschise c. Drenarea insuficientă a vezicii
b. Diverticol al vezicii urinare p.470, Lopatkin constituie: urinare
c. Urina reziduală până la 50 ml 588.Anestezia recomandată în a. 10 % d. Hemostaza insuficientă
d. Polachiurie nocturnă pronunţată operaţia clasică deschisă: b. 23 % intraoperatorie
e. Volumul mic al prostatei a. Generală c. 30 % e. Crizele hipertensive
Răspuns corect c,d,e p.468, b. Peridurală d. 55 % Răspuns corect a p.477,
Lopatkin c. Rahidiană e. 80 % Lopatkin
584.Care din metodele date se referă d. Perisacrală Răspuns corect b p.475, 597.Cauza persistenţei fistulei
la tratamentul deschis al e. Locală Lopatkin postoperatorii de lungă durată
adenomului de prostată: Răspuns corect a,b,c p.470, 593.Cauza pielonefritei acute după este:
a. Transvezicală Lopatkin adenomectomia deschisă este: a. Obezitatea
b. Perineală 589.Suturarea lojei adenomului a. Infecţia urinară preoperatorie b. Diabetul zaharat
c. Transabdominală postadenomectomie este: b. Drenarea insuficientă a vezicii c. Infecţia urinară
d. Transrectală a. Obligatorie urinare d. Restabilirea micţiei neadecvate
e. Toate b. Recomandată c. Antibioticoterapia neadecvată e. Păstrarea obstrucţiei intravezicale
Răspuns corect e p.468, c. Contraindicată d. Adenomul voluminos Răspuns corect d,e p.477,
Lopatkin d. Nu se efectuiază dacă se e. Infecţia spitalicească Lopatkin
585.Adenoectomia urgentă se utilizează sonda Foley cu scop Răspuns corect a,b,c p.476, 598. Strictura uretrei
efectuiază în caz de : hemostatic Lopatkin postadenomectomie se întâlneşte
a. Hemoragii periculoase pentru e. Obligatorie numai în operaţiile 594.Actualmente vasorezecţia este în :
viaţă miniinvazive indicată: a. 0,1-5 %
b. Retenţie acută de urină Răspuns corect b p.472, a. În procesele inflamatorii a b. 0,5-7 %
c. Stare toxico-septică Lopatkin organelor urogenitale c. 10 %
d. Adenom voluminos 590.Adenomectomia retropubiană b. Stări alergice la medicamente d. 10-15 %
e. Calculi ai vezicii urinare este contraindicată în caz de : antibacteriene e. Peste 20 %
Răspuns corect a,b p.468, a. Calculi în vezica urinară c. În adenomectomia în două etape Răspuns corect b p.477,
Lopatkin b. Tumori şi diverticolii vezicii d. Permanent Lopatkin
586.Instalarea cistostomei este urinare e. Actualmente nu este acceptată 599. „Calea falsă” a uretrei este
indicată în caz de : c. Ureterocele Răspuns corect a,b,c p.476, rezultatul:
a. Hemoragii periculoase pentru d. Calculi ureterali intramurali Lopatkin a. Existenţei srtricturii de uretră
viaţă e. Toate 595.Complicaţii trombembolice după preoperator
b. Retenţie acută de urină Răspuns corect e p.474, adenomectomii se înregistrează b. Cateterizarea forţată
c. Stare toxico-septică Lopatkin la : c. Bujarea uretrei
d. Adenom voluminos a. 20 % d. Suturarea excesivă a colului
e. Calculi ai vezicii urinare b. 40 % vezicii urinare
e. Menţinerea îndelungată a sondei e. Dimensiunile organelor a. 35-55 ani 613.Constituţia sexuală se prezintă
uretrale genitale b. 55-75 ani prin:
Răspuns corect b,c p.478, Răspuns corect - e c. 45-60 ani a. Complexul contantelor biologice
Lopatkin Vasilicenco – p.68 d. 60-80 ani ereditare şi dezvoltate
600. Tratamentul majorităţii 609.Sexopatologia este ştiinţa e. 70-90 ani b. Dimensiunile organelor genitale
complicaţiilor adenomectomiei formată pe marginea: Răspuns corect - c c. Nivelul hormonal sanguin
deschise se efectuiază: a. Urologiei Vasilicenco - d. Dezvoltarea sistemul
a. Conservativ b. Ginecologiei prelegere ostioarticular
b. Endoscopic c. Psihiatriei 614.Manifestările fiziologice ce e. Pilozitatea
c. Operaţie deschisă d. Endocrinologiei determină trecerea în perioada Răspuns corect - a
d. Fizioterapeutic e. Neurologie pubertară la băieţi sunt: Vasilicenco – p.65
e. Toate Răspuns corect – a,b,c,d a. Capacitatea erectilă 614.Consituţia sexuală şi activitatea
Răspuns corect b p.478, Vasilicenco – p.6 b. Pilozitate sexuală corelează cu:
Lopatkin 610.Ritmul fiziologic a activităţii c. Ejaculare a. Dimensiunile organelor genitale
sexuale în cuplu pentru bărbaţi de d. Masturbaţie b. Excesele sexuale
SEXOLOGIE + INFECTII vîrsta maturităţii sexuale este: e. Orgasm c. Dezvoltarea sexuală tardivă
a. 2-3 în lună Răspuns corect - c d. Dezvoltarea sexuală precoce
601.În care perioadă de dezvoltare b. 2-3 în săptămînă Vasilicenco – p.52 e. Dezvoltarea aparatului locomotor
sexuală se manifestă excesele c. 2-3 în zi 615.Manifestările fiziologice ce Răspuns corect - d
sexuale? d. 2-3 în oră determină trecerea în perioada Vasilicenco – p.66
a. Prepubertară e. Nici una din ele pubertară la fete sunt: 615.Consituţia sexuală a bărbatului se
b. Pubertară Răspuns corect – b a. Pilozitate determină prin indicii prezentaţi
c. Tranziţie Vasilicenco – p.61 b. Mensis înafară de:
d. Maturitate sexuală 611.Climaxul masculin este format c. Masturbaţie a. Libidoul
e. Involutiv din 2 componente principale: d. Orgasm b. Prima ejaculare şi excesul
Răspuns corect - c a. Diminuarea libidoului şi vederii e. Vaginism maximal
Vasilicenco – p.60 b. Diminuarea funcţiei rectile şi Răspuns corect - b c. Pilozitate
602.Manifestarea crizelor de vîrstă insomnia Vasilicenco – p.52 d. Date antropometrice
prin Masturbaţie este c. Diminuarea libidoului şi funcţiei 616.Devieri sexualre de identitate e. Dimensiunile organelor genitale
caracteristică pentru perioada erectile sunt: Răspuns corect - e
a. Prepubertară d. Diminuarea funcţiei erectile şi a. Homosexualism Vasilicenco – p.68
b. Pubertară creşterea TA b. Heterosexualism 616.Durata cotusului în corelaţie cu
c. Tranziţie e. Nici una din variante c. Transexualism regimul optimal de relaţii este cu
d. Maturitate sexuală Răspuns corect - c d. Froteurism durata medie de:
e. Involutiv Vasilicenco – p.57 e. Pedofilia a. 1-2 min
Răspuns corect - b 612.Noţiunea de norma Sexualităţii Răspuns corect - c b. 3-4 min
Vasilicenco – p.59 masculine este: Vasilicenco – p.405 c. 5-6 min
603.Consituţia sexuală a bărbatului se a. Erecţia 617.Devieri sexuale de orientare sunt: d. 10-15 min
determină prin indicii prezentaţi b. Ejacularea a. Homosexualism e. 20-30 min
înafară de: c. Orgasm b. Zoofilia Răspuns corect - b
a. Libidoul d. Libidoul c. Pedofilia Vasilicenco – p.77
b. Prima ejaculare şi excesul e. Toate sus numite d. Herontofilia 617.Criteriile de evaluare a normelor
maximal Răspuns corect - e e. Toate psihologice în funcţie sexuală
c. Pilozitate Vasilicenco – p.14 Răspuns corect - e sunt toate afară de:
d. Date antropometrice 613.Vîrsta medie pentru apariţia Vasilicenco – p.419 a. Începutul oportun a vieţii sexuale
climaxului masculin este: b. Primul act sexual satisfăcător
c. Durata şi regularitatea relaţiilor Răspuns corect - c e. Toate susnumite Răspuns corect – d I.Sinescu –
sexuale Vasilicencu – Răspuns corect - e p.291
d. Libidoul prelegere A.Tănase -p.198 630.Diagnosticul diferenţial al
e. Particularităţile individuale a 622. Dilatarea venelor cordonului 626.Tratamentul chirurgical a torsiunii testiculare de
caracterului spermatic e cauzată de: Hidrocelului prin excizia epididimită efectuată în baza
Răspuns corect - d a. Creşterea presiunii procesului vaginal neconcrescut semnului Prehn prezintă:
Vasilicenco – p.190 intraabdominale şi plastia canalului inghinal este a. Mărirea tresticolului
618. Devieri hormonale în climax b. Fluxul patologic din vena renală operativ: b. Persistenţa la ridicare
masculin sunt: în vena spermatică a. Rossa c. Palparea doloră
a. Creşte concentraţia androgenilor c. Comprimarea cordonului b. Winkelmann d. Flotarea conţinutului scrotal
b. Creşte VSH şi LH spermatic de Hernie inghinală c. Lord e. Inversarea topografica a
c. Descreşte secreţia tiroxină d. Patologia organelor scrotului d. Berghman epididimului
d. Descreşte nivelul cu Vasopresin e. Nici una din cauze e. Nici una din acestea Răspuns corect – b I.Sinescu –
e. Toate enumerate Răspuns corect - b Răspuns corect - a p.291
Răspuns corect - b A.Tănase -p.195 A.Tănase -p.200 631.Obţiunea de rezolvare
Vasilicenco – 623.Ipotezele alterării testicolului şi 627. Metoda de elecţie pentru diagnostică şi tratament pentru
prelegere spermatogenezei în Varicocel diagnostic a hidrocelului este torsiunea apendicilor testiculare
619. Climaxul masculin dificil se sunt: considerată: sau epididimale este:
prezintă prin: a. Hiperternie testiculară cu 2-3ºC a. Diafanoscopia a. Fizioterapie
a. DE precedează scăderea b. Staza venoasă şi hipoxemie b. Ultrasonografia b. Detorsionarea apendicilor
libidoului c. Limfostaza c. Radiografia c. Blocada cordonului spermatic
b. Atonia scrotului d. Dereglarea barierei d. Puncţia d. Explorarea chirurgicală imediată
c. Reducerea pilozităţii hematotesticulare şi dereglarea e. Palpaţia e. Orhectomie
d. Ginecomastia proceselor autoimune Răspuns corect – b Răspuns corect – d I.Sinescu –
e. Dermografism accentuat e. Toate sus numite A.Tănase -p.199 p.292
Răspuns corect - a Răspuns corect - e 628. Elementele vasculare a 632.În primul rînd hidrocelul primar
Garpincenco – A.Tănase - p.196 cordonului spermatic sunt toate congenital este cauzat de:
prelegere 624.Frecvenţa recidivelor după afară de: a. Traumatism scrotal
620.Nivelul de testosteron la 80 de tratamentul chirurgical al a. Artera spermatică internă b. Infecţii scrotale
ani faţă de 25 ani scade cu: varicocelului (Ivanisevici) este b. Artera defferenţială c. Tumora testiculară
a. 1% de: c. Artera spermatică externă d. Procesul vaginal comunicant
b. 10% a. 0-5% d. Vena spermatică şi plexul venos e. Blocaj limfatic
c. 20% b. 5-10% panpiniform Răspuns corect – d I.Sinescu –
d. 40% c. 10-25% e. Vena dorsalis penis p.292
e. 100% d. 25-50% Răspuns corect – e I.Sinescu – 633.Chistul epididimar
Răspuns corect - d e. Peste 50% p.291 (spermatocelul) începe ca:
Vasilicencu – Răspuns corect - c 629. Cauza torsiunii cordonului a. Diverticolul vaselor eferente
prelegere A.Tănase -p.197 spermatic este: b. Epiteliu spermatogen detiriorat
621.Diagnosticul climaxului masculin 625.Etiologia hidrocelului secundar a. Dilatarea inelului inghinal extern c. Plexul pampiniform dilatat
este stabilit prin: este: b. Atonia m.cremaster d. Colecţii de lichid în cavitatea
a. Determinarea nivelului de a. Traumatism repetat c. Comunicarea cavităţii p.vaginal p.vaginal
gonodotropine b. Inflamaţii epididimo-testiculare cu abdomen e. Proces inflamator nespecific
b. Secretul prostatei c. Staza venoasă sau limfatică d. Mobilitatea exagerată a Răspuns corect – a I.Sinescu –
c. Ecografia genitală postoperată testicolului p.293
d. Nivelul de androgeni d. Tumori testiculare şi org anelor e. Dilatarea plexului panpiniform 634.Mecanismul contuziilor scrotale
e. Toate bazinului mic sunt toate înafară de:
a. Şoc direct a. Priapism e. Infiltraţia tumorală a corpilor c. 1,5 săptămîni
b. Căderea pe corp dur b. Boala Peyronie cavernoşi, cavernita acută d. 3 luni
c. Zdrobire între 2 planuri c. Pizzer Răspuns corect - d A.Tănase - e. 9 luni
d. Împungerea d. Leydig p.196 Răspuns corect - a Bucuraş –
e. Lovitutăde picior e. Folley 643.Nu este caracteristic pentru p.34
Răspuns corect – d I.Sinescu – Răspuns corect - b A.Tănase - sindromul uretral acut: 648.Etiologia infecţiilor tractului
p.293 p.201 a. Polakiurie urinar în sarcină
635.Mecanismul plăgilor scrotale 639.Localizarea induraţiei b. Imperiozitate a. Debit cardiac crescut
sunt toate înafară de: fibroblastice în mijlocul penisului c. Disurie b. Dilatarea tractului urinar
a. Împungere este în: d. Dureri hipogastrice sau lombare c. Scăderea motilităţii tractului
b. Tăiere a. 21% e. Modificări urologice obiectuale urinar
c. Şoc direct b. 31% Răspuns corect - c Stelian d. Modificări hormonale
d. Zdrobire între 2 planuri c. 41% Persu, Infecţii urinare e. Toate cele enumerate
e. Explozie d. 51% 644. Factor etiologic de importanţă Răspuns corect - e Bucuraş –
Răspuns corect – c,d I.Sinescu – e. 61% pentru cistite p.36
p.293 Răspuns corect - d A.Tănase - a. E.Coli 649.Profilaxia stazei renale în sarcină
636.Criptorhidia se caracterizează p.201 b. Enterococ este prin:
prin: 640.Frecvenţa maximă a apariţiei c. Pr.Mirabilis a. Diuretice
a. Anomalie de migrare a bolii Peyronie este în perioada d. Ps.aerogenosa b. Spasmolitice şi analgetice
testicolului de: e. Klebsiella c. Repaos în debut lateral sau
b. Absenţa testicolului în scrot după a. 20-30 ani Răspuns corect - a A.Tănase, genocobital
vîrsta de 1 an b. 30-40 ani Bucuraş -p.61 d. Gimnastica curativă
c. Părăsirea tractului normal de c. 40-50 ani 645.Pentru cistita interstiţială nu este e. Masaj subacvatic
coborîre d. 50-60 ani caracteristic Răspuns corect - c Bucuraş –
d. Anomalie de migrare a e. 60-70 ani a. Febră p.36
testicolului şi absenţa testicolului Răspuns corect - c A.Tănase - b. Rezistenţa la terapie ESWL
în scrot după vîrsta de 1 an p.201 c. Polakiurie 650.Principiul litotripsiei
e. Anomalie de migrare a 641.Rata Priapismului idiopatic este d. Disuria extracorporeale îl constituie
testicolului şi absenţa testicolului de: e. Imperiozităţi dezintegrarea calculilor sub
în scrot după vîrsta de 1 an şi a. 10-30% Răspuns corect - a Bucuraş – acţiunea:
Părăsirea tractului normal de b. 30-40% p.35 a. Undelor de şoc
coborîre c. 40-50% 646.Este caracteristic cistitei b. Laser
Răspuns corect - e A.Tănase - d. 50-60% interstiţiale c. Undele radio
p.201 e. 60-70% a. Vîrsta sub 18 ani d. Rentghen
637.Cauzele priapismului cronic sunt: Răspuns corect - c A.Tănase - b. Durata sub 9 luni e. Şocuri electrice
a. Patologii psihice (schizofrenie) p.203 c. Capacitatea vezicală peste 350 Răspuns corect - a
b. Encefalopatii organice 642.Diagnostic diferencial al ml I.Sinescu – p.162
c. Staza sanguină în bazinul mic priapismului se efectuează: d. Polakiuria peste 8 ori/zi şi 651.Primul aparat de litotripsie a fost
d. Procese inflamatorii ale a. Priapismul cronic nicturia construit de firma:
organelor genitale b. Infiltraţia tumorală a corpilor e. Toate susnumite a. Siemens
e. Toate susnumite cavernoşi Răspuns corect - d Bucuraş – b. Dornier
Răspuns corect - e c. Cavernita acută p.35 c. Storz
A.Tănase -p.203 d. Priapismul cronic, infiltraţia 647.Cistita cronică este persistenţa d. Wolf
638.Induraţia fibroblastică a tunicii tumorală a corpilor cavernoşi, peste e. Muuer
albuginee a corpilor cavernoşi se cavernita acută a. 2 săptămîni Răspuns corect - b I.Sinescu –
numeşte: b. 4 săptămîni p.162
652.Părţile principale ale Răspuns corect – c Răspuns corect – d b. 30-40%
litotriptoarelor sunt toate înafară I.Sinescu – p.163 I.Sinescu – p.164 c. 50-60%
de: 657.Cea mai frecventă complicaţie 662.Obstrucţia ureterală segmentarea d. 70-80%
a. Sistem de generare a undelor clinică post ESWL este: cu fragmente multiple post e. 80-90%
b. Sistem de focalizare a a. Cefalea ESWL se numeşte: Răspuns corect – e
undelor b. Dereglări de ritm cardiac a. Stone – Free I.Sinescu – p.165
c. Sistem de transmitere a c. Hipertensiunea b. Stone SITY 667.Indicaţii NLP primare cuprind
undelor d. Colica renală c. Double J toate, în afară de:
d. Sistem de localizare e. Retenţia urinară acută d. Steinstrasse a. Calcul caliceal cu stenoza
radiologică Răspuns corect – d e. Steinberg tijei sau în diverticul calicial
e. Sistem de localizare I.Sinescu – p.164 Răspuns corect – d b. Calcul pielic pînă la 2 cm cu
ecografică 658.Efectul secundar determinat I.Sinescu – p.164 căile urinare permiabile
Răspuns corect - c I.Sinescu – paraclinic post ESWL este: 663.Controlul post ESWL include c. Calcul pielic asociat cu
p.162 a. Leucocitoză toate înafară de: stenoza joncţiunii
653.Indicaţii pentru ESWL sunt toate b. Anemia a. Examenul imagistic eco şi pieloureterale
înafară de: c. Leucocituria radiografic d. Calcul mai mare de 3 cm sau
a. Calculi renali pînă la 2-3 cm d. Hematuria b. Analiza chimică a litiază multiplă
b. Calculi coraliformi peste 2-3 e. Uremia fragmentelor eliminate e. Calcul coraliform partial sau
cm Răspuns corect – d c. Sumarul de urină şi total
c. Calculi ureterali lombari şi I.Sinescu – p.164 concentraţia enzimelor urinare Răspuns corect – b
pelvini 659.Hematuria este prezentă de d. Urocultura I.Sinescu – p.165
d. Calcul restanţi după alte regulă după ESWL în perioada: e. Renoscintigrafia dinamică 668.Rata de succes al NLP atinge:
tratamente a. 2-6 ore Răspuns corect – e a. 10%
e. Insuficienţa renală b. 6-12 ore I.Sinescu – p.164 b. 25%
Răspuns corect - e c. 12-24 ore 664.Cei mai friabili calculi pentru c. 50%
I.Sinescu – p.163 d. 24-48 ore ESWL sunt: d. 75%
654.Contraindicaţii relativ pentru e. 48-72 ore a. Carbonaţi şi fosfaţi e. 99%
ESWL sunt toate înafară de: Răspuns corect – d b. Oxalaţi Răspuns corect – e
a. Pielonefrita acută I.Sinescu – p.164 c. Uraţi I.Sinescu – p.165
b. Tuberculoza activă 660. Cea mai gravă complicaţie d. Cistinici 669.Spectrul actual al indicaţiei NLP
c. Tuberculoza de ritm şi de ESWL este: e. Mixte în tratamentul litiazei renale este
conducere a. Hematomul renal Răspuns corect – d de:
d. Coagulopatii netratate b. Infarct miocardic I.Sinescu – p.164 a. 8-10%
e. Graviditatea c. Şoc bacteriologic 665.Efectele adverse locale
Răspuns corect – d,e d. Şoc dolor extraurinare post ESWL sunt: b. 20-25%
I.Sinescu – p.163 e. Dereglări psiho-emoţionale a. Dermatita alergică c. 30-40%
656.ESWL pe rinichiul unic se Răspuns corect – a b. Mialgii (spasme musculare)
efectuează doar în condiţii de: I.Sinescu – p.164 c. Fracturi costale
d. 50-60%
a. AB terapie 661. Rata de Stone Free în primile 3 d. Arsuri cutanate e. Mai mare de 60%
b. Asigurarea sincronizării luni după ESWL este de: e. Echimoze şi peteşii cutanate Răspuns corect – a
ritmului ECG a. 10% Răspuns corect – e I.Sinescu – p.165
c. Asigurarea permeabilităţii b. 30% I.Sinescu – p.164 670.Clasificaţi Stricturile de uretră
căilor urinare c. 50% 666.ESWL se justifică ca prima după etiologie:
d. Anestezia generală d. 70% măsură terapeutică în litiaza a. Înăscute
e. Drenaj al vezicii urinare e. 100% renoureterală: b. Dobîndite
a. 10-20% cazuri c. Ambele corecte
d. Redobindite 676.Cîte curburi are uretra? Răspuns corect – a 685.Curba uroflowmetrică
e. Asimptomatice a. 1 N.Lopatkin 1998, vol.3 – caracteristică în strictura de
Răspuns corect - c b. 2 p.73 uretră are formă de:
I.Sinescu 1998 – p.328 c. 3 681.Mai des procesele a. Clopot
671.Ce lungime are uretra masculină? d. 4 postinflamatorii afectează uretra: b. Plată
a. De la 14-18 cm e. 5 a. Anterioară c. Lungă
b. 18-25 cm Răspuns corect – b b. Posterioară d. Fără vîrf
c. 25-30 cm I.Sinescu 1998 – p.327 c. Inferioară e. Intermitentă
d. 25-35 cm 677.Curbura prepubiană a uretrei d. Medie Răspuns corect – b,c,d
e. mai mult de 40 cm dispare în timpul erecţiei? e. Externă I.Sinescu 1998 – p. 330
Răspuns corect – a a. Da Răspuns corect – a 686.Aspectul normal al curbei
I.Sinescu 1998 – p.327 b. Nu N.Lopatkin 1998, vol.3 – uroflowmetrice este:
672.Ce lungime are uretra prostatică? c. Probabil p.74 a. Plată
a. Aproximativ 3 cm d. Periodic 682.Factorii predispozanţi în b. Lungă
b. Aproximativ 7 cm e. Inaparent dezvoltarea stricturilor uretrale la c. Fără vîrf
c. Aproximativ 10 cm Răspuns corect – a femei sunt: d. Întreruptă
d. Aproximativ 12 cm I.Sinescu 1998 – p.328 a. Uretrita cronică nespecifică e. În formă de clopot
e. Aproximativ 10-12 cm 678.Care sunt porţiunile mai largi ale b. Traumatismul Răspuns corect – e
Răspuns corect – a uretrei? c. Anomalii de dezvoltare I.Sinescu 1998 – p. 330
I.Sinescu 1998 – p.327 a. Uretra prostatică d. Frigiditatea 687.Ce metodă de tratament se aplică
673.Ce lungime are uretra b. Bulbul uretral e. Actul sexual normal în stricturile uretrale
membranoasă? c. Fosa naviculară Răspuns corect – a posttraumatice întinse peste 3
a. Aproximativ 1 cm d. Toate cele enumerate N.Lopatkin 1998, vol.3 – cm:
b. Aproximativ 3 cm e. Nici una p.74 a. Chirurgia endoscopică
c. Aproximativ 5-7 cm Răspuns corect – d 683.Care metode de diagnostic se b. Chirurgia deschisă
d. Aproximativ 7-8 cm I.Sinescu 1998 – p.328 folosesc în stricturile de uretră? c. Tratament conservativ
e. Aproximativ 6-5 cm 679.Caracterizaţi anatomia patologică a. Radiologice d. Tratament postinflamator
Răspuns corect – a la nivelul stenozei uretrale b. Ultrasonografice e. Tratament imunomodulator
I.Sinescu 1998 – p.327 a. Are epiteliu keratinizat c. Urodinamicii Răspuns corect – b
674.Ce lungime are uretra b. Glande atrofiate sau d. Toate cele enumerate I.Sinescu 1998 – p. 331
spongioasă? inflamate e. Nici una din cele enumerate 688.Tratamentul satisfăcător al
a. Aproximativ 7 cm c. Mucoasa îngroşată cu fibre Răspuns corect – d stricturilor uretrale se consideră
b. Aproximativ 8 cm elastice dispărute I.Sinescu 1998 – p.329-330 alungirea calibrului uretral pînă
c. Aproximativ 12 cm d. Teaca corpului spongios 684.Pentru determinarea profunzimii, la diametrul bujului:
d. Aproximativ 20 cm sclerozată direcţiei şi lungimii stricturii a. N16-17
e. Aproximativ 25 cm e. Toate cele enumerate uretrale pentru eficacitatea b. N17-18
Răspuns corect – c Răspuns corect – e uretrotomiei interne optice ca c. N19-21
I.Sinescu 1998 – p.327 I.Sinescu 1998 – p.328 metodă de diagnostic este d. N14-15
675.Care sunt curburile uretrale? 680.Strictura posttraumatică uretrală folosită: e. N13-14
a. Subpubiană cel mai des este localizată în a. Uretrografia Răspuns corect –c
b. Prepubiană porţiunea b. Uroflowmetria N.Lopatkin 1998, vol.3 – p.
c. Mixtă a. Membranoasă c. Uretroecografia 79
d. Suprapubiană b. Prostatică d. Radiografia bazinului 689.Peste cît timp de la ruptura
e. Infrapubiană c. Spongioasă e. Cistografia uretrei posterioare se recomandă
Răspuns corect – a,b d. Bulbul uretral Răspuns corect – c reconstrucţia:
I.Sinescu 1998 – p.328 e. Fosa naviculară I.Sinescu 1998 – p.330 a. Peste 4 zile
b. Peste 10 zile a. pierderea de urină datorită a. se datoreşte leziunilor de Răspuns corect c
c. Peste 1 lună lezării integrităţii anatomice uretră distală ca urmare a Sinescu I. Urologie 1998
d. Peste 2 luni ale căilor urinare cateterizărilor frecvente 701.Unghiul uretro-cervical în
e. Peste 4-6 luni b. urina nu se reţine datorită b. se datoreşte leziunilor incontinenţa de urină la efort
Răspuns corect – e insuficienţei sfincterelor terminaţiunilor nervoase devine:
N.Lopatkin 1998, vol.3 – p. 81 vezicii urinare intraoperatorii a. obtuz
c. pierdere de urină asociată cu c. se datoreşte leziunilor b. ascuţit
INCONTENENTA DE URINA o puternică dorinţă de a sfincteriene după c. drept
urina adenomectomie d. larg
690.Incontinenţa de urină este: d. pierderea de urină limpede d. nu se întîlneşte e. deschis
a. Pierderea de urină pe cale e. acumularea de urină tulbure e. este imposibil de Răspuns corect a
naturală la timp nepotrivit şi Răspuns corect b diagnosticat Sinescu I: Urologie 1998
la loc nepotrivit Lopatchin N. Урология Răspuns corect c 702.Alegeţi afirmaţia incorectă
b. Micţie deasă, doloră, 1998 Sinescu I. Urologie 1998 referitor la incontinenţa prin
preponderent noaptea 694.Incontinenţa de urină la efort: 698.Insuficienţa sfincteriană la femei „prea-plin”:
c. Retenţie cronică de urină a. este o formă rar întîlnită deosebeşte ...graduri de a. apare în retenţia incompletă
d. Acumularea excesivă de b. se întîlneşte preponderent la apreciere: de urină
urină în vezică bărbaţi a. 3 b. pacientul pierde involuntar
e. Imposibilitatea de a urina c. este cea mai frecventă formă b. 2 ceea ce depăşeşte
dimineaţa clinică de incontinenţă c. 4 capacitatea vezicii
Răspuns corect a d. este efort cu lipsă de urinare d. 5 c. deseori este provocată de
Sinescu I. Urologie 1998 e. nu există aşa ceva e. 6 obstrucţia infravezicală
691.Cîte forme clinice de Răspuns corect c Răspuns corect a d. se datoreşte contracţiilor
incontinenţă urinară deosebim: Sinescu I. Urologie 1998 Sinescu I. Urologie 1998 involuntare (hiperreflexi ale
a. 5 695.Incontinenţa de urină la efort la 699.Incontinenţa postoperatorie de detrusorului
b. 4 femei se datorează: urină la bărbaţi apare mai des e. nu există aşa noţiune
c. 3 a. disfuncţiilor sfincteriene după: Răspuns corect d
d. 6 b. lezării inervaţiei vezicii a. adenomectomia Sinescu I. Urologie 1998
e. 2 urinare transvezicală deschisă 703.Tratamentul de elecţie al
Răspuns corect b c. retenţiei incomplete de urină b. rezecţia endoscopică a incontinenţei urinare de efort
Sinescu I. Urologie 1998 d. apariţiei fistulei vezicale adenomului de prostată este:
692.Incontinenţa de urină este un e. lipsei de efort c. efort fizic a. conservativ
simptom produs de: Răspuns corect a d. act sexual b. chirurgical
a. disfuncţii ale tractului urinar Sinescu I. Urologie 1998 e. consum de alcool c. paliativ
superior 696.Factorii predispozanţi a Răspuns corect b d. fitoterapeutic
b. disfuncţii ale tractului urinar incontinenţei urinare de efort: Sinescu I. Urologie 1998 e. fizioterapeutic
inferior a. litiaza renală 700.Gradul insuficienţei sfincteriene Răspuns corect b
c. patologie asociată litiazei b. glomerulonefrita cronică este apreciat în funcţie de: Iliescu L. Urodinamica 2003
renale c. numărul de naşteri în a. numărul de micţii nocturne 704.Tratamentul chirurgical al
d. sistemul nervos antecedente b. senzaţiile dolore la micţie incontinenţei urinare de efort
e. sistemul endocrin d. tumorile vezicii urinare c. efortul fizic la care apare constă în:
Răspuns corect b e. vîrsta fragedă incontinenţa a. refacerea ungiului
Sinescu I. Urologie 1998 Răspuns corect c d. cantitatea de urină eliminată uretrocervical
693.Incontinenţa de urină “pură” Sinescu I. Urologie 1998 la micţie b. drenarea procesului
reprezintă: 697.Incontinenţa postoperatorie de e. dorinţa pacientului inflamator
urină la bărbaţi:
c. refacerea terminaţiunilor 708.Urocultura posibilă obligă la d. Mobilitate crescută a rinichilor b. Pielonefrita cronică
nervoase ce inervează vezica tratament parenteral preoperator e. Chisturi renale c. Şoc hemoragic
urinară cel puţin cu: Răspuns corect – c I.Sinescu – d. Nefrita interstiţială acută
d. refacerea integrităţii a. 6 ore p.169 medicamentoasă
anatomice ale cailor urinare b. 12 ore e. Glomerulonefrita cronică
joase c. 24 ore difuză
e. transpoziţia periniană a d. 48 ore Răspuns corect – c (Curs de
meatului uretral e. 72 ore COMPARTIMENTUL prelegeri, pag.159)
Răspuns corect a Răspuns corect – d „NEFROLOGIE 717.Insuficienţa Renală Acută de
Lopatchin N. Урология I.Sinescu – p.165 CHIRURGICALĂ” origine renală poate surveni în
1998 709.Procedeul obligator la final de urma:
705.Contraindicaţia absolută pentru NLP este: La întrebările de mai jos un singur a. Hiopovolemiei
NLP este: a. Cateterism vezical răspuns este corect. b. Antihipertensivelor
a. Insuficienţa renală cronică b. Montarea stentului ureteral 713.Care afecţiune mai frecvent c. Fibrozei retroperitoneale
b. Pielonefrita cronică netratată c. Nefrostomie provoacă hipertensiune d. Glomerulonefritei rapid
c. Calculi coraliformi totali sau d. Lavaj cavităţilor renale vazorenală: progresive
multipli e. Lavaj al vezicii urinare a. Displazia fibromusculară e. Vezicii neurogene
d. Calculi renali asociaţi cu Răspuns corect – c b. Uropatiile obstructive Răspuns corect – d (Curs de
ureterali I.Sinescu – p.166 c. Ateroscleroza prelegeri, pag.161)
e. Diateza hemoragipară 710.Accesul ideal în cavităţile renale d. Anevrizmul de aortă 718.Insuficienţa Renală Acută de
necontrolată terapeutic la NLP este prin: e. Tuberculoza renală origine postrenală poate fi
Răspuns corect – e a. Calicele superioare Răspuns corect – c (Curs de consecinţa:
I.Sinescu – p.165 b. Calicile inferioare-posterioare prelegeri, pag.154-155) a. Avortului septic
706.Contrindicaţii relative pentru c. Calicele inferioare-anterioare 714.Care din mediatorii umorali b. Binefrectomiei accidentale
NLP sunt toate înafară de: d. Calicile medii contribuie la creşterea TA de c. Pancreatiei acute
a. Infecţii urinare specifice e. Bazinet origine renală: d. Şocului cardiogen
b. Infecţii urinare nespecifice Răspuns corect – b a. Angiotenzina I e. Cancerului uterin
netratate I.Sinescu – p.166 b. Oxidul nitric Răspuns corect – e (Curs de
c. Graviditatea 711.NLP începe cu toate procedeile, c. Eritropoetina prelegeri, pag.162)
d. Decompensări metabolice sau înafară de: d. Angiotenzina II 719.IRA postrenală cel mai frecvent e
funcţionale a. Uretrocistoscopia cu reperarea e. Renina cauzată de:
e. Hipertensiune arterială orificiului ureteral Răspuns corect – d (Curs de a. Urolitiază
Răspuns corect – e b. Montarea unui cateter prelegeri, pag.155-156) b. Adenomul de prostată
I.Sinescu – p.165 uretrovezical autostatic 715.Care din afecţiunile renale c. Adenocarcinomul de prostată
707.Contraindicaţii tehnice c. Montarea stentului ureteral enumerate provoacă HTA mixtă: d. Tumorile renale
(dificultăţi în abord şi realizare) d. Pacifierea cavităţilor a. Poliarterita nodoasă e. Displazia neuromusculară a
a. Malformaţii renale congenitale intrarenale b. Displazia fibromusculară ureterelor.
b. Anomalii scheletice e. Nefrostonia percutanată c. Stenoza arterei renale Răspuns corect – a, (Curs de
c. Sistem cavitar renal îngust şi Răspuns corect – a d. Varicocelul prelegeri, pag.162)
ramificat (dentritic) I.Sinescu – p.169 e. Adenomul de prostată 720.Stadiul de oligoanurie în IRA
d. Splenomegalia 712.Puncţia cavităţilor renale sub Răspuns corect – a (Curs de durează în mediu pînă la:
e. Hepatomegalia control ecografic este posibilă în prelegeri, pag.155) a. 2-3 zile
Răspuns corect – e caz de: 716.Insuficienţa Renală Acută de b. 10-14 ore
I.Sinescu – p.165 a. Calcul coraliform origine prerenală poate fi c. 1-2 săptămîni
b. Calcul caliceal sau pielonic provocată de: d. 2-3 luni
c. Destensia cavitară suficientă a. Urolitiază bilaterală e. 6-12 luni
Răspuns corect – c (Curs de d. Oliguria b. Rinichiul spongios c. Cancerul de prostată
prelegeri, pag.164) e. Oliguria prerenală c. Multichistoza renală d. Insuficienţa renală cronică la
721.Cel mai frecvent hiperkaliemia în Răspuns corect – e (Curs de d. Polichistoza renală copii
IRA este asociată cu: prelegeri, pag.167) e. Agenezia renală. e. Obezitate extremă
a. Alcaloza metabolică 726.Care din condiţiile clinice Răspuns corect – d (Curs de Răspuns corect – d (Curs de
b. Infecţia urinară enumărate influenţează prelegeri, pag.172) prelegeri, pag.191)
c. Hipertensiunea arterială nefavorabil asupra evoluţiei IRA: 731.Care din simptomele enumărate 736.Înlăturarea complecşilor imuni se
d. Poliuria a. IRA nefrotoxică pot fit prezente în IRC: face prin intermediul:
e. Acidoza metabolică b. Uropatia obstructivă a. Azotemia a. Dializei peritoneale
Răspuns corect – e (Curs de c. Nefropatia interstiţială acută b. Pericardita b. Hemodiafiltrării
prelegeri, pag.164) d. Peritonita acută c. Anemia c. Hemofiltrării
722.În stadiul de poliurie a IRA e. Rabdomioliza nontraumatică d. Toate cele enumărate d. Hemodializei
stopul cardiac poate surveni în Răspuns corect – d (Curs de e. Nici una e. Plasmaferezei
urma: prelegeri, pag.167) Răspuns corect – d (Curs de Răspuns corect – e (Curs de
a. Hiperhidratării 727.Metodele extracorporeale de prelegeri, pag.177-181) prelegeri, pag.191)
b. Anuriei tratament în IRA se aplică în caz 732.Dereglările glandelor paratiroide 737.Transplantul renal este metoda
c. Anemiei de: sunt caracteristice pentru: radicală de tratament a:
d. Hipokaliemiei a. Hiperkaliemie a. Insuficienţa renală acută a. Insuficienţei renale acute
e. Hiperkaliemiei b. Azotemie b. Hipertensiunea arterială b. Cancerului vezicii urinare
Răspuns corect – d (Curs de c. Hiperhidratare c. Hipotensiunea arterială c. Insuficienţei renale cronice
prelegeri, pag.156) d. Oligurie d. Cancerul renal terminale
723.Administrarea osmodiureticilor e. Toate cele enumărate e. Insuficienţa renală cronică d. Pielonefritei acute
în IRA sunt indiate în: Răspuns corect – e (Curs de Răspuns corect – e (Curs de e. Insuficienţei renale cronice
a. Stadiul de debut prelegeri, pag.167-168) prelegeri, pag.180) intermitente
b. Stadiul de orligoanurie 728.Indicaţii pentru hemodializă în 733.Care din hormonii enumăraţi au Răspuns corect – c (Curs de
c. Stadiul de poliurie IRA este: efect antidiuretic: prelegeri, pag.192)
d. Stadiul de recuperare a. Infecţia tractului urinar a. Renina 738.Care din grupele de
e. În toate stadiile b. Hipotensiunea arterială b. Gastrina medicamentele enumărate se
Răspuns corect – a (Curs de c. Anemia c. Insulina administrează în transplantul
prelegeri, pag.167) d. Acidoza metabolică d. Aldosteronul renal:
724.Evolutiv IRA poate decurge sub e. Hiperbilirubinemia e. Parathormonul a. Prednisolon, azatioprin,
următoarele forme: Răspuns corect – d (Curs de Răspuns corect – d (Curs de ciclosporină
a. Evoluţie clasică cu stabilirea prelegeri, pag.164) prelegeri, pag.156) b. Metilprednizolon, imuran,
tuturor 4 stadii 729.Cea mai frecventă cauză a IRC în 734.Contraindicaţiile pentru absolute ciclosporina
b. IRA fără oligoanurie R.Moldova este: pentru hemodializă sunt: c. Prenizolon, cellcept,
c. Necroza corticală bilaterală a. Nefropatia medicamentoasă a. TA – 100-110 mm col.Hg. ciclosporina
d. Oliguria funcţională, prerenală b. Urolitiaza b. TA – 200-210 mm col.Hg. d. Zenapax, tacrolimus, cellcept
e. Toate formele c. Pielonefrita cronică c. Alergie la heparine e. Nici un grup
Răspuns corect – e (Curs de d. Polichistoza renală d. Boli de sistem f. Toate grupurile
prelegeri, pag.166) e. Glomerulonefrita cronică e. Cancerul renal Răspuns corect – f (Curs de
725.Care din condiţiile clinice Răspuns corect – e (Curs de Răspuns corect – c (Curs de prelegeri, pag.193-194)
enumărate influenţează favorabil prelegeri, pag.172) prelegeri, pag.189) 739.Care din diagnozele enumărate
asupra evoliţiei IRA: 730.Cea mai frecventă malformaţie a 735.Indicaţiile pentru dializa pot declanşa o Insuficienţă
a. Hipotensiunea aparatului urogenital ce provoacă peritoneală sunt: Renală Acută de etiologie
b. Necroza tubulară acută IRC este: a. Peritonita postrenală ?
c. Ventilaţia mecanică a. Rinichiul în potcoavă b. Insuficienţa respiratorie
a. Sindromul poziţional de c. 1500ml 749.Care din simptomele enumărate Răspuns corect – a,c,d (Curs de
strivire; d. 2000ml sunt asociate în IRA cu prelegeri, pag.160)
b. Otrăvire cu acid acetic; e. 3000ml. hipokaliemie? 754.IRA postrenală poate surveni în
c. Nefrolitiaza unicului rinichi; Răspuns corect – d, (Curs de a. Acidoză, tahicardie; urma:
d. Tumoarea suprarelanei; prelegeri, pag.10) b. Acidoză, bradicardie; a. Diurezei excesive
e. Şoc hemoragic; 745.Un bolnav poate fi etichetat ca c. Alcaloză, bradicardie; b. Trombozei arteriale
Răspuns: c (Curs de anuric dacă: d. Alcaloză, tahicardie. c. Mielomului multiplu
prelegeri, pag.102) a. Diureza este sub 50 ml/24 ore Răspuns: d (Curs de prelegeri, d. Hematomului retroperitoneal
740.Care din anuriile enumerate sunt b. Diureza absentă şi prezintă pag.165) e. Nefrectomiei unicului rinichi
de origine obstructivă? glob vezical 750.În IRA hemodializa se aplică în Răspuns corect – c,d (Curs de
a. Arenală c. Clerensul cu creatinină este 10 stadiul de ? prelegeri, pag.162)
b. Prerenală ml/min a. Debut 755.Indicaţiile urgente pentru
c. Renală d. Toate cele de mai sus sunt b. Poliurie hemodializă în IRC sunt:
d. Postrenală adevărate c. Recuperare a. Hipokaliemia
e. Nici una din cele de mai sus. e. Toate cele de mai sus sunt d. Oligoanurie b. Alcaloza metabolică
Răspuns corect – d , (Curs false. Răspuns: d (Curs de prelegeri, c. Hiperkaliemia
de prelegeri, pag.p.10, 162) Răspuns corect – a, (Curs de pag.168) d. Pericardita uremică
741.Densitatea urinei în normă este: prelegeri, pag.10) 751.Trecerea IRA în IRC este e. Poineuropatia
a. 1,001 – 1,005 746.Care valori ale densităţii urinei caracteristic pentru ? Răspuns corect c,d,e (Curs de
b. 1,005 – 1,010 sunt caracteristice pentru IRA, a. Oliguria funcţională prelegeri, pag.183-186)
c. 1,012 – 1, 028 stadiul de poliurie? b. Uropatia acută obstructivă 756.Care din simptome sunt
d. 1,030 – 1,040 a. 1020-1030 c. Necroza corticală bilaterală caracteristice pentru
e. Nici una din cele de mai sus. b. 1005-1025 d. Leptospiroză hiperparatiroidismul secundar în
Răspuns corect – c , (Curs de c. 1005-1010 Răspuns: c (Curs de prelegeri, IRC:
prelegeri, pag.10) d. 1015-1020 pag.166) a. Anemia
742.Numiţi valorile normale maxime Răspuns: c (Curs de prelegeri, 752.Care este preparatul de elecţie în b. Miopatia proximală
ale ureei în serul sangvin? pag.11) terapia anemiei la pacienţii cu c. Pruritul uremic
a. 3,8 mkmol/l; 747.Care valori ale densităţii urinei IRC? d. Calcificări metastatice
b. 8,3 mmol/l sunt caracteristice pentru IRC a. Eritropoietina e. Hiperfosfatemia
c. 20 mmol/l terminală? b. Preparatele de fier Răspuns corect – b,c,e (Curs de
d. 16,5 mmol/l a. 1005-1025 c. Vitamina B12 prelegeri, pag.180)
e. 110 mkmol/l b. 1005-1010 d. Anabolicele 757.Numiţi mecanismele de formare
Răspuns: b (p.220) c. 1020-1030 e. Acidul folic. a HTA în IRC:
743.Oliguria este definită ca diureză d. 1015-1025 Răspuns corect – a (Curs de a. Retenţia salină şi hidrică
de 24 ore ce nu depăşeşete: Răspuns: b (Curs de prelegeri, prelegeri, pag.185) b. Hipermagniemia
a. 500 ml pag.11) Selectaţi două sau mai multe c. Activitatea majorată a
b. 1000 ml 748.Care din simptomele enumărate răspunsuri corecte sistemului reninangiotensină
c. 1500 ml sunt asociate în IRA cu 753.Care din patologiile enumărate d. Miocardiopatia uremică
d. 2000 ml hiperkaliemie? pot provoca o IRA prerenală: e. Scăderea mediatorilor
e. 3000 ml. a. Alcaloză, bradicardie; a. Şocul bacteriotoxic vasodilatatori
Răspuns corect – a , (Curs de b. Alcaloză, tahicardie; b. Sindromul Goodpasture neurohormonali
prelegeri, pag.10) c. Acidoză, bradicardie; c. Embolia pulmonară Răspuns corect – a,c,e (Curs de
744.Poliuria este definită ca diureza d. Acidoză, tahicardie. d. Pancreatita acută prelegeri, pag.178)
de 24 ore ce depăşeşte: Răspuns: c (Curs de prelegeri, e. Calcul coraliform al unicului 758.Care din antibioticile enumărate
a. 500ml pag.165) rinichi nu necesită reducerea dozei în
b. 1000ml IRC:
a. Tetraciclina, clindamicina,
biseptolul
b. Ampicilina, oxacilina,
penicilina G
c. Dicloxaciclina, doxiciclina,
cefamizina
d. Amfotericina B, neomicina,
streptomiicina
e. Kanamicina, amicacina,
gentamicina
Răspuns corect – b,c (Curs de
prelegeri, pag.186)
759.Care din maladiile enumărate se
pot complica cu Insuficienţa
Renală Cronică?
a. Pielonefrită cronică a
unicului rinichi;
b. Nefroptoză de gr.II pe
dreapta;
c. Glomerulonefrită cronică
difuză;
d. Varicocel pe stînga;
e. Polichistoză renală.
Răspuns corect: a,c,e (Curs de
prelegeri, pag.172)
760.Numiţi indicaţiile vitale pentru
aplicarea Hemodializei în caz de
Insuficienţă Renală Acută.
a. Hipotensiunea arterială
b. Hiperhidratarea
c. Disproteinemia
d. Azotemia
e. Hiperkaliemia
Răspuns corect: b,d,e, (Curs
de prelegeri, pag.167-168)
761.Care din cauzele enumărate pot
provoca o IRA prerenală şi renală
?
A. Urolitiaza bilaterală
B. Leptospiroza
C. Nefrita medicamentoasă
acută
D. Sindromul poziţional de
strivire
Răspuns corect: b,d, (Curs de
prelegeri, pag.160-161)

S-ar putea să vă placă și