Sunteți pe pagina 1din 1

Dlui CELIK AHMET BATURAY,

Administrator al companiei
“OZKA CONSTRUCTION” SRL   

 
           REQUEST            CERERE
   
    I, undersigned     Prin prezenta, subsemnata (ul)
__________________________________, _____________________________,
identified by the identity card seria __ no. idetificat prin buletinul de identiate
_______, issued on ___________, seria __ nr. _________, eliberat la data
IN__________________________, de ___________, IDNP
position held - ______________, avînd funcția de
________________________________ at ______________________________la
“OZKA CONSTRUCTION” S.R.L, kindly “OZKA CONSTRUCTION” S.R.L,
request to accord of the unpaid leave for a rog să-mi acordați acordaţi concediul
period of _____________ - neplătit, începând cu data de
_____________ with a duration of ______ _____________ până la
calendar days. _____________ cu o durată de ______
zile calendaristice.

_____ ____ ______    ____________________


data semnătura

Approved:
Chief of departament _____________________________

Construction manager
Haciomeroglu Serdar _____________________

Project coordinator
Etlec Cuneyt _____________________

S-ar putea să vă placă și