Sunteți pe pagina 1din 1

Dlui CELIK AHMET BATURAY,

Administrator al companiei
“OZKA CONSTRUCTION” SRL
  

 
           REQUEST            CERERE
   
    I, undersigned     Prin prezenta, subsemnata (ul)
______________________________, _____________________________,
identified by the identity card seria __ idetificat prin buletinul de identiate seria
no. _______, issued on ___________, __ nr. _________, eliberat la data de
IN__________________________, ___________, IDNP ______________,
position held - avînd funcția de
________________________________ ______________________________la
at “OZKA CONSTRUCTION” S.R.L, “OZKA CONSTRUCTION” S.R.L, rog
please accept my resignation of my own desfacerea contractului individual de
initiative from ________________. muncă, din proprie iniţiativă din data de
________________.

_____ ____ ______    ____________________


data semnătura

Approved:
Chief of departament ________________________

Construction manager
Haciomeroglu Serdar _____________________

Project coordinator
Etlec Cuneyt _____________________

S-ar putea să vă placă și