Sunteți pe pagina 1din 1

RO M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETARII


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT”PHOENIX”
Str.Bld.Oltenia, Nr.81, Craiova, Dolj
Tel./fax 0251434103
e-mail: gradinitaphoenix@yahoo.ro
CUI: 17104855

Nr. /

RECOMANDARE
pentru înscrierea în clasa pregătitoare

Datele înregistrate până în prezent de educatoare în Fișa de apreciere a


progresului individual al copilului, înainte de intrarea în învățământul primar,
confirmă/nu confirmă faptul că _____________________ (nume si prenume copil
preșcolar), născut/-ă la data de ________________, fiul/fiica lui
_________________si a __________________, prezintă/nu prezintă o dezvoltare
optimă din punct de vedere educațional, în raport cu aptitudinea de scolaritate.
În acest context, conform prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor
în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021 (OM nr._________2020) se
recomandă/nu se recomandă înscrierea în clasa pregătitoare a
_____________________, înscris/-ă în anul scolar 2019-2020 la Grădinița
______________________, în grupa______________.

DIRECTOR,

EDUCATOARE/PROFESOR
PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR,

S-ar putea să vă placă și